Regler och villkor

Dessa regler och villkor gäller från 2017-11-07. Samtliga tidigare regler och villkor har utgått.

A. INTRODUKTION

1. Genom att använda och/eller besöka någon del av webbplatsen bet365.com (Webbplatsen) och/eller registrera dig på Webbplatsen eller andra applikationer godkänner du att du är bunden av (I) dessa Regler och Villkor och (II) vår Integritetspolicy, (III) vår Cookiespolicy samt (IV) reglerna som gäller för samtliga våra spelprodukter refererade under bilaga 2 nedan (tillsammans kallade Villkor) och kan bedömas att ha accepterat och förstått samtliga dessa Regler och Villkor.

Läs igenom Reglerna noggrant, ifall du inte accepterar dem ska du inte använda Webbplatsen. Reglerna gäller även för samtligt spelande via telefon samt via mobila enheter inklusive nedladdningsbara applikationer till mobila enheter (referenser till ditt användande av Webbplatsen gäller även då du placerar spel via telefon och/eller mobila enheter).

2. Då du spelar eller placerar ett spel eller en insats, användandes Webbplatsen, accepterar du och godkänner att bindas av Reglerna som gäller för relevanta produkter som finns tillgängliga på Webbplatsen från tid till annan. Reglerna finner du under Hjälpavdelningen i relevant sektion av Webbplatsen, eller mer specifikt:

(a) Reglerna för Sportsektionen finner du genom att klicka här,

(b) Reglerna för Casinosektionen finner du genom att klicka här,

(c) Reglerna för Pokersektionen finner du genom att klicka här,

(d) Reglerna för Games-sektionen finner du genom att klicka här,

(e) Reglerna för Vegas-sektionen finner du genom att klicka här,

(f) Reglerna för Bingosektionen finner du genom att klicka här.

3. Då det refereras till "bet365", "vi", "vår" eller "oss" i relation till:

(a) Sportprodukter - refererar till Hillside (UK Sports) LP, ett kommanditbolag inkorporerat i Gibraltar (registreringsnummer 117), och med huvudsaklig affärsadress vid Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar. Samtliga spel på sportprodukter anses vara placerade och mottagna i Gibraltar. Hillside (UK Sports) LP licensieras och regleras av den brittiska spelkommissionen (British Gambling Commission) (licensnummer 39563)

(b) Gamingprodukter - refererar till Hillside (Gibraltar) Limited, ett företag inkorporerat i Gibraltar (företagsnummer 97927) och med kontor registrerat vid Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar. Samtliga spel/insatser på Gamingprodukter räknas som placerade och mottagna i Gibraltar. Hillside (Gibraltar) Limited licensieras och regleras av den brittiska spelkommissionen (British Gambling Commission) (licensnummer 39584).

4. Vi kan finna det nödvändigt att ändra dessa Regler och Villkor då och då av ett antal olika anledningar (inkluderar behov att följa tillämpliga lagar, regler och krav på regleringar). Mindre eller oväsentliga ändringar kan göras när som helst och du uppmanas att granska Reglerna och Villkoren regelbundet. Uppdaterade Regler och Villkor kommer att finnas tillgängliga på Webbplatsen. Samtliga större förändringar kommer du att informeras om i god tid innan de tas i bruk. Ifall en förändring ej anses acceptabel av dig bör du sluta använda Webbplatsen och/eller stänga ditt konto. Ifall du trots detta skulle fortsätta använda Webbplatsen, efter det datum som angetts som startdatum för de förändrade Reglerna och Villkoren kommer du att anses ha accepterat relevanta förändringar.

5. Referenser till "dig, "din/ditt" eller "kunden" relaterar till en person som använder Webbplatsen eller bet365:s tjänster och/eller samtliga kunder registrerade hos bet365.

6. Som du kanske är medveten om kan rätten att tillgå och/eller använda Webbplatsen (inklusive någon eller samtliga produkter som erbjuds via Webbplatsen) vara olagligt i vissa länder (inkluderar t.ex. USA). Du är ansvarig för att avgöra huruvida din tillgång och/eller ditt användande av Webbplatsen följer applicerbara lagar inom din jurisdiktion samt att du garanterar till oss att spelandet inte bryter mot lagen i området där du bor.

7. bet365 har förpliktigat sig till att erbjuda utmärkt kundservice. Som en del av den förpliktelsen stödjer bet365 ansvarsfullt spelande. För mer information angående detta, var vänlig och klicka här. Även fast bet365 kommer att försöka, så långt det går och inom rimliga gränser, upprätthålla sin spelpolicy kommer bet365 ej att acceptera ansvar eller skyldighet ifall du ändå fortsätter att spela och/eller försöker använda Webbplatsen med syftet att medvetet undvika de relevanta åtaganden som gjorts och/eller bet365 misslyckas med att genomdriva sina åtaganden/policyer av anledningar som står utanför rimlig kontroll för bet365.

B. DITT KONTO HOS BET365

1. Ansökan

1.1 Alla sökande måste vara över 18 år och myndiga för att placera ett spel eller registrera sig hos bet365. bet365 förbehåller sig rätten att kräva bevis på ålder från kunder och frysa konton tills tillfredställande dokumentation har tillhandahållits. bet365 tar sitt ansvar angående omyndigt och ansvarsfullt spelande på största allvar (för mer information, klicka här).

1.2 All information som uppges vid registreringen MÅSTE på alla sätt vara korrekt och komplett. Om så inte är fallet förbehåller vi oss rätten att stänga kontot och behandla eventuella insättningar till kontot som ogiltiga (samt eventuella vinster som härrör från sådana insättningar som ogiltiga). Då ett konto stängs ska kunden kontakta oss.

1.3 bet365 bekräftar kundens adress genom att skicka ett brev hem till kunden för verifiering. Brevet kan komma att innehålla en regelbok, informationsbroschyr och kort för telefonspel. All korrespondens med kunden sker diskret och kuvertet visar ingen anknytning till bet365. När vi skickar dessa brev kommer alla aktuella erbjudanden vi har till kunden och alla uttag som kunden har begärt att vara vilande tills adressen har blivit verifierad.

1.4 Genom att acceptera villkoren, eller genom att registrera dig till att använda Webbplatsen, samtycker du härmed till att vi har rätt att genomföra samtliga önskade identitetskontroller, kreditkontroller samt andra kontroller och verifieringar som från tid till annan kan krävas av oss och/eller krävs av tillämpliga lagar och föreskrifter och/eller de relevanta tillsynsmyndigheterna för användning av Webbplatsen och våra produkter i allmänhet. Du samtycker till att tillhandahålla all information som vi behöver i samband med sådana verifikationskontroller. Vi har rätt att suspendera eller begränsa ditt konto på samtliga sätt som vi anser vara lämpligt efter eget gottfinnande, fram tills dess att de relevanta kontrollerna är klara till vår belåtenhet.

1.5 Som en del av registreringsprocessen kan vi komma att vidarebefordra dina uppgifter till auktoriserade kreditkontrollsagenturer i syftet att bekräfta din identitet samt dina betalkortsuppgifter. Du medger att vi får hantera sådan information i samband med din registrering.

1.6 Kunder får inte öppna fler än ett konto. Om vi identifierar en kund som har flera konton förbehåller vi oss rätten att behandla dessa konton som ett och samma konto.

1.7 Kunder ombedes att behålla registrerad information aktuell. Denna tillsammans med din kontoinformation kan uppdateras under delen Personlig information på Webbsidan. Ifall du behöver hjälp med detta så ber vi dig kontakta oss.

2. Kontoinformation

2.1 bet365 låter alla kunder välja en egen kombination av användarnamn och lösenord för deras konto, samt en fyrsiffrig passerkod för åtkomst till bet365:s appar på deras mobilenheter. Kunder måste hålla denna information hemlig då samtliga spel/insatser som placeras via kundens konto, samt övrig aktivitet som sker på kontot, ligger helt på kundens ansvar.

2.2 Spel gäller om ditt användarnamn och lösenord har angivits korrekt, eller ifall ditt konto har tillträtts via Touch ID, Face ID, passerkod eller funktionen "Behåll mig inloggad", (vare sig det är med ditt godkännande eller inte) under förutsättning att tillräckliga medel finns på kontot.

2.3 Om du vid något tillfälle känner att en tredje part är medveten om ditt användarnamn, lösenord och/eller passerkod ska du ändra dessa omedelbart via Webbplatsen. Glömmer du bort delar av eller hela din kombination ber vi dig kontakta oss.

2.4 Aktiverar du Touch ID, Face ID, passerkod och/eller funktionen "Behåll mig inloggad" och tror att tredje part kan använda sig av ditt konto via någon av dessa metoder bör du omedelbart inaktivera Touch ID, Face ID, passerkod och/eller funktionen "Behåll mig inloggad" från samtliga dina enheter samt kontakta oss. Du är personligt ansvarig för säkerheten på dina enheter samt för alla spel/insatser som placeras via ditt konto tillsammans med all övrig aktivitet som äger rum på ditt konto.

2.5 För spel som placeras via telefon är kunden ansvarig för samtliga transaktioner där deras namn och kontonummer eller namn och användarnamn är korrekt angivna (vare sig detta godkänts av dig eller inte). Ifall du utser en person till att vara en auktoriserad användare av ditt konto är du ansvarig för samtliga transaktioner som denne genomför användandes ditt användarnamn och lösenord. Om du tappar bort dina kontouppgifter eller tror att någon annan har tillgång till dem ber vi dig att du omedelbart kontaktar oss.

2.6 Var noga med att information angående betalkort eller annan känslig data aldrig bör sändas till oss via okrypterad e-post.

2.7 Aktuellt saldo samt transaktionshistorik för ditt konto kan kontrolleras när som helst efter att du loggat in på Webbplatsen.

3. Personliga uppgifter

3.1 Vi följer gällande lagar för datahantering (inklusive, i Storbritannien: Data Protection Act 1998, och i Gibraltar: Data Protection Act 2004) vad gäller den personliga information som du förser oss med. Din personliga information hanteras så som beskrivs i vår Integritetspolicy. Du finner en kopia av Integritetspolicyn genom att klicka här.

4. Suspendering och nedstängning

4.1 Vill du stänga ditt konto, var vänlig och kontakta oss. Negativa saldon på ditt konto kommer omedelbart att krävas in för betalning till bet365 och ditt konto kommer ej att stängas före det att relevant belopp har återbetalats till bet365.

4.2 bet365 förbehåller sig rätten att stänga eller suspendera ditt konto vid valfri tidpunkt och oavsett anledning. Utan att innebära en begränsning av föregående mening har bet365 rätten till att stänga eller suspendera ditt konto ifall:

(a) du blir bankrutt,

(b) bet365 anser att du har använt Webbplatsen på ett bedrägligt vis eller för illegala och/eller olagliga eller olämpliga ändamål,

(c) bet365 anser att du har använt Webbplatsen på ett oärligt sätt, medvetet har fuskat eller ordnat en orättvis fördel gentemot bet365 eller någon av dess kunder eller ifall ditt konto används till fördel för en tredje part,

(d) bet365 tillfrågas att göra så av polisen, en tillsynsmyndighet eller en domstol,

(e) bet365 anser att något av de villkor som refererats till under punkterna (a) till (c) ovan kan ha skett eller troligen kommer att ske, eller

(f) ditt konto bedöms vara vilande och inget saldo finns, så som anges i paragraf B.5.1 nedan.

4.3 Ifall bet365 stänger eller suspenderar ditt konto av någon av de anledningar som refererats till under punkterna (a) till (e) ovan kommer du att vara ansvarig för samtliga krav, förluster, ersättningskrav, kostnader och utgifter som orsakats eller utståtts av bet365 (tillsammans "Yrkanden") och skall gottgöra bet365 efter begäran för sådana Yrkanden. Under de förhållanden som refererats till under punkterna (a) till (e) ovan kommer bet365 också ha rätten till att undanhålla och/eller hålla tillbaka några eller samtliga belopp som annars kunde ha utbetalats eller belönats till dig (inklusive eventuella vinster, spelkrediter eller bonusutbetalningar).

5. Vilande konton

5.1 bet365 kommer att applicera en administrationsavgift på konton som har varit inaktiva under en period av minst 365 dagar i följd, detta i enlighet med följande procedur. Ett konto anses vara inaktivt under en period då ingen av följande åtgärder äger rum i relation till kontot: (i) en fullbordad insättning, (ii) ett Sportspel placeras eller, (iii) medverkan i en Casino-, Poker-, Games-, Vegas- eller Bingoprodukt.

(a) Förblir ditt konto inaktivt under en kontinuerlig period av 365 dagar kommer det anses vara vilande och ifall du saknar saldo på ditt konto kommer det då att stängas utan att någon avgift appliceras.

(b) Har du ett kvarvarande saldo på ditt konto då det blir vilande kommer bet365 att ta rimliga åtgärder för att informera dig med hjälp av kontaktuppgifterna du angav då du registrerade ditt konto (eller de som du uppdaterade).

(c) Förblir ditt konto vilande under en period av minst 28 dagar efter det att bet365 först har försökt informera dig att ditt konto har blivit vilande, kommer bet365 att debitera en månatlig administrationsavgift från ditt kontosaldo till ett belopp av £2 (eller motsvarande i annan valuta), eller 5% baserat på tidpunkten då ditt konto anses vara vilande (det av de två beloppen som är störst).

(d) Administrationsavgiften beräknad i enlighet med (c) ovan angivna text kommer att debiteras från ditt kontosaldo vid utgången av notifikationsperioden på 28 dagar som angetts ovan, samt därefter var 28:e dag till samma kurs fram tills dess att antingen: (i) ditt kontosaldo tar slut varefter ingen ytterligare administrationsavgift appliceras samt ditt konto stängs eller, (ii) du återaktiverar ditt konto varefter ingen ytterligare administrationsavgift utgår.

5.2 Du kan återaktivera ditt konto genom att: (i) genomföra en fullbordad insättning, (ii) placera Sportspel eller, (iii) medverka i en Casino-, Poker-, Games-, Vegas- eller Bingoprodukt.

5.3 Du kan begära att få administrationsavgifter återbetalade genom att kontakta vår kundtjänstavdelning.

C. DINA FINANSER

1. Insättningar och insatser

1.1 Du kan endast satsa av det belopp som gått igenom och befinner sig på ditt konto. I enighet med detta kan du bara placera spel eller medverka i spelande ifall du har satt in pengar på ditt konto. För mer information angående hur du gör en insättning, ett uttag eller en överföring, var vänlig och besök Insättningar/Uttag.

1.2 Genom att sätta in belopp på ditt konto ger du samtycke till, och vi godkänner genom att inneha dem tillsammans med eventuella vinster, det enskilda och specifika syftet att använda dem (I) för att placera dina sport- och spelinsatser, samt (II) betala eventuella avgifter eller kostnader som kan uppstå i samband med bet365:s tjänster (Syftet). Vi förbehåller oss rätten att suspendera eller stänga ditt konto ifall vi rimligen kan anse, eller har anledning att tro, att du sätter in belopp utan intention att placera insatser på sport och/eller övriga spelprodukter (Gaming). Vid sådana omständigheter kan vi även komma att rapportera detta till relevanta myndigheter.

1.3 För betalningsmetoder som kräver en specifik kontoinnehavare gäller att du endast ska sätta in belopp till ditt spelkonto från en källa där du står namngiven som registrerad kontoinnehavare. Då så är fallet att bet365 identifierar den namngivna kontoinnehavaren som någon annan än den bet365 har, förbehåller vi oss rätten att behandla samtliga insättningar till spelkontot som ogiltiga (och eventuella vinster som kommer av sådana insättningar som annullerade).

1.4 Samtliga belopp som vi innehar åt dig hålls i separata särskild kunddesignerade bankkonton som ska användas enbart i enlighet med Syftet och banken har medgett detta. Vi måste återbörda beloppen till dig ifall de inte används i enlighet med Syftet.

Banken har medgett att dina belopp hålles i dessa konton uteslutande i enlighet med Syftet. Banken har bekräftat att den inte kommer att blanda kunders belopp i dessa konton med några andra, inklusive våra egna, och att den inte har några fordringar på beloppen själv.

Mot bakgrund av det ovanstående, i händelse av vår insolvens, är dina pengar skyddade. Beloppen skulle fortfarande tillhöra dig och skulle inte falla i händerna på likvidatorn. Nämnda nivå av skydd uppfyller den brittiska spelkommissionens (British Gambling Commission) mediumnivå av skydd, som anges i dess kundskyddsstadga.

1.5 Du ger ditt medgivande till att vi har rätt att behålla eventuella räntor som kan ansamlas på pengar som är innestående på ditt bet365-konto.

1.6 Ingen kredit kommer att erbjudas av anställda hos bet365 och samtliga spel måste täckas av ett tillräckligt saldo på kundens konto. bet365 förbehåller sig rätten att annullera ett spel, eller en insats, som av misstag godkänts då kontot ej hade ett tillräckligt belopp för att täcka spelet/insatsen. Skulle så vara fallet att ett belopp felaktigt krediteras till en kunds konto ligger det under kundens ansvar att informera bet365 om detta utan dröjsmål. bet365 kommer att återställa sådana belopp genom justering.

1.7 Om inte annat anges gäller att samtliga exempel på Webbplatsen anges i brittiska pund. För samtliga transaktioner som kräver en valutaväxling kommer mellankursen (mid-rate) så som angiven av Financial Times att användas. Tillgängliga valutaval listas under Bilaga ett i dessa regler och villkor och på Webbplatsen.

1.8 När en valuta har valts kommer insättningar, insatser och vinster att ske med den valutan. Önskar du ändra vald valuta, var vänlig och kontakta oss.

1.9 Du har endast rätt till att använda vår valutaväxlingstjänst med syftet att placera spel eller insatser via Webbplatsen ("auktoriserat syfte"). Du har ej rätt till att använda tjänsten i något annat syfte än det auktoriserade syftet (inkluderar valutagardering, spekulativ handel eller någon annan typ av valutahandel). Skulle bet365 anse att du använder tjänsten med något annat syfte än det auktoriserade syftet kommer bet365 ha rätten att stänga eller suspendera ditt konto och du skall:

(a) vara ansvarig för samtliga krav och Yrkanden detta medför, samt

(b) gottgöra bet365 på begäran för sådana Yrkanden.

1.10 Utöver detta skall bet365 ha rätt till att undanhålla och/eller behålla samtliga belopp som intjänats eller mottagits av dig som ett resultat av, eller i anknytning till, ditt "ej auktoriserade" användande av Webbplatsen inklusive aktiviteter som inte sker i auktoriserat syfte.

1.11 bet365 tar inte ut någon avgift för insättningar som sker via kredit-/betalkort, men tänk på att vissa kortutgivare betraktar speltransaktioner som "kontantbetalningar" och kan därför ta ut en förskottsavgift. Var vänlig och kontakta din kortutgivare för mer information.

2. Uttag

2.1 När det är möjligt kommer vi ordna utbetalningar med den betalningsmetod som användes vid insättning. Utbetalningar görs bara till samma namn och kund som registrerat kontot.

2.2 För de allra flesta betalningsmetoder kan utbetalningar göras genom att klicka på "Uttag" på bet365:s hemsida, såvida det finns tillräckligt med pengar att betala ut. Vi har ingen maxsumma för uttag per dag men begäran om uttag på summor över £20.000 eller motsvarande i annan valuta kan komma att kräva speciella arrangemang. För fullständig information angående varje enskild betalningsmetod, vänligen se Insättningar/Uttag.

2.3 Vi har ett separat bankkonto för det specifika syftet att skydda pengar som har begärts för uttag under tiden som de är på väg till dig. Vi är i överenskommelse med dig om att hålla ett saldo av våra pengar på det kontot i detta specifika syfte. Som ett resultat av detta, vid händelse av vår insolvens innan det uttagna beloppet når dig, kommer ett motsvarande belopp i det kontot att tillhöra dig och skulle inte falla i händerna på likvidatorn. Banken har medgett att saldot i det kontot endast innehas för det specifika syfte som har angetts här. Banken har bekräftat att den inte kommer att blanda saldot med något annat, inklusive våra övriga saldon, och att den inte har några fordringar på beloppen själv. Nämnda nivå av skydd uppfyller den brittiska spelkommissionens (British Gambling Commission) mediumnivå av skydd, som anges i dess kundskyddsstadga.

2.4 Om värdet av en insättning inte omsatts i sin helhet innan ett uttag begärs förbehåller sig bet365 rätten att debitera kundens konto för att täcka rimliga kostnader härrörande till både insättningen och uttaget. Om det behövs kan värdet på uttaget minskas i enlighet med detta.

2.5 Är insättningsmetoden för kontot paysafecard och värdet av en insättning inte spelas igenom till fullo innan ett uttag begärs, eller om det finns några bevis för att en serie med spel/insatser har gjorts som garanterar kunden vinst oberoende av utgången, eller om samtliga insatser bedöms vara placerade med låg risk, förbehåller sig bet365 rätten att begära in ett kvitto som bevisar köpet av vouchern innan några uttag genomförs.

3. Övrigt

3.1 I händelse av att vi beläggs med charge-backs, upphävanden eller andra kostnader med relation till ditt konto förbehåller vi oss rätten att återkräva relevanta belopp av dig.

3.2 Vi kan, vid valfri tidpunkt, utjämna ett positivt belopp på ditt konto gentemot ett belopp som du är skyldig till bet365 eller något annat företag inom bet365-gruppen.

3.3 Du är själv ansvarig för att rapportera dina vinster och förluster till skattemyndigheten och/eller andra myndigheter inom din jurisdiktion.

3.4 Spel över internet kan vara olagligt inom den jurisdiktion du befinner dig i. Skulle så vara fallet har du ej rätten till att använda ditt betalkort för att slutföra transaktionen. Eventuella spel/insatser som har godkänts från en sådan jurisdiktion gäller - oavsett vinst eller förlust.

D. SPELPROCEDURER

1. Placering av spel och insatser

1.1 bet365 förbehåller sig rätten att neka hela eller delar av de spel/insatser som kunder begärt, detta sker helt enligt egen beslutsrätt. Samtliga spel/insatser placeras frivilligt av dig och på egen risk.

1.2 Vi godtar endast spel som görs online eller per telefon (inklusive mobila enheter eller via nedladdningsbara applikationer till mobila enheter). Spel/insatser godtas inte i någon annan form (post, e-post, fax osv.) och mottagna sådana räknas som ogiltiga - oavsett vinst eller förlust.

1.3 Det åligger kunden att kontrollera att uppgifterna för placerade spel/insatser är korrekta. När väl spel/insatser har placerats kan de inte återkallas av kunden. Spel kan endast ändras av kunden med hjälp av funktionen "Ändra spel", där den finns tillgänglig. bet365 förbehåller sig rätten att när som helst och med egen beslutsrätt makulera spel och insatser.

1.4 Ditt saldo kommer att användas till spel/insatser i den ordning de placeras och kommer inte att vara tillgängligt för något annat bruk. bet365 förbehåller sig rätten att annullera och/eller återkalla eventuella transaktioner som görs efter spel/insatser placeras med fördelade belopp, antingen vid tillfället eller i efterhand.

2. Bekräftande av spel och insatser

2.1 Spel/insatser kommer ej att vara giltiga om saldot på ditt konto är otillräckligt.

2.2 För spel/insatser som placeras via telefon skapas ett "godkänt spel" först sedan en operatör har läst upp samtliga lämnade speluppgifter och har bekräftat för kunden att spelet/insatsen framgångsrikt har bearbetats.

2.3 Spel/insatser som du begär gäller endast efter att de har bekräftats av bet365:s servrar. Alla giltiga spel/insatser tilldelas en unik transaktionskod. Vi kan inte hållas ansvariga för spel/insatser som inte utfärdas med en unik transaktionskod. Är du osäker på om ett spel gäller kan du kontrollera din historik eller kontakta oss.

2.4 Utan hinder av ovanstående, om spel/insatser är gjorda via kredit- eller betalkort att de inte är giltiga tills vi mottagit full betalning. Spelet/Insatsen blir automatiskt ogiltig om vi inte har mottagit betalningen före det relevanta evenemanget börjar.

2.5 Om oenighet uppstår är du och bet365 ense om att transaktionsloggsdatabasen är den yttersta skiljedomaren under sådana omständigheter.

3. Erbjudanden

3.1 Samtliga kunderbjudanden är begränsade till ett per person, familj, hushållsadress, e-postadress, telefonnummer, samma kontonummer (bankkort, kreditkort), länkade NETeller- eller Skrillkonton, mobil enhet (d.v.s. mobiltelefon eller surfplatta), nedladdningsbar applikation eller miljöer med delad datoranvändning, t.ex. allmänna bibliotek och arbetsplatser.

3.2 Där något villkor för erbjudandet är överträtt eller om det framkommer några bevis för att en serie spel placerats av en kund eller en grupp av kunder (t.ex. då sammanlänkade spelmönster sett över samma evenemang eller marknader har identifierats mellan flera konton) som på grund av insättningsbonus, förstärkta betalningar, gratisspel eller riskfria spel/insatser, spelkrediter eller något annat marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig bet365 rätten att återta bonus- eller spelkreditselementet i sådana erbjudanden och efter bet365:s eget gottfinnande antingen fastställa spel/insatser enligt de korrekta oddsen, annullera spelkrediter, gratisspel eller riskfria spel/insatser eller annullera alla spel/insatser finansierade av insättningsbonusen eller spelkrediter. Dessutom förbehåller sig bet365 rätten att ta ut en administrationsavgift för kunden upp till och med värdet av insättningsbonusen, spelkrediter, gratisspelet eller det riskfria spelet/insatsen eller ytterligare betalning för att täcka administrationskostnader. bet365 förbehåller sig även rätten att be kunder tillhandahålla tillräcklig dokumentation för att bet365 efter eget gottfinnande ska bli nöjda och kunna säkerställa en kunds identitet innan bet365 krediterar konton med bonusar, spelkrediter, gratisspel eller riskfria spel/insatser eller erbjudanden.


3.3 bet365 förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett eller alla erbjudanden för en enskild kund eller kundgrupp helt enligt egen beslutsrätt. Erbjudanden gäller enbart för kunder som har gjort en insättning med riktiga pengar till bet365.

3.4 bet365 förbehåller sig rätten att ändra reglerna till eller avbryta, valfritt kunderbjudande eller valfri kampanj, oavsett tidpunkt.

4. Rättning och utbetalning

4.1 Alla spel och insatser är föremål för vadslagningsbestämmelserna (inklusive maximal vinst) som anges i tillägg två för dessa regler och villkor.

4.2 bet365 förbehåller sig rätten att när som helst stänga en marknad. När en marknad stängs avvisas alla spel. bet365 förbehåller sig även rätten att upphöra helt med spel på en marknad utan föregående meddelande.

4.3 Beräkningen för utbetalningsbeloppet är endast avsedd för informationsändamål, och alla spel beräknas med hjälp av insatsen/risken till godkända odds. I flervalsspel och spel med satsad vinst där val annulleras minskas beloppet för utbetalningen i motsvarade grad.

4.4 Om en kund inkluderar ett ej startande/struket eller annullerat val i ett flervalsspel avgörs spelet på återstående val.

4.5 Vinster från rättade spel läggs till saldot på ditt spelkonto. Medel/vinster som krediteras ett konto av misstag är inte tillgängliga för spel, och bet365 förbehåller sig rätten att annullera alla transaktioner som berör sådana medel och/eller dra tillbaka det relevanta beloppet från ditt konto och/eller reversera transaktionen vid transaktionstillfället eller retroaktivt.

4.6 bet365 förbehåller sig rätten att undanhålla betalning och att förklara spel på evenemang ogiltiga om vi har bevis för att följande har inträffat: (i) evenemangets integritet har ifrågasatts (ii) priset/priserna eller potten har manipulerats (iii) en match har riggats. Bevis för ovannämnda kan baseras på storlek, omfattning eller mönster för spelen som placerats hos bet365 genom någon av eller samtliga våra spelkanaler. Ett beslut taget av relevant sports styrande organ (om något) kommer att vara avgörande. Om en kund av någon anledning är skyldig några pengar till bet365 har vi rätten att ta detta i beaktande innan vi gör någon betalning till denna kund.

4.7 Om det framkommer bevis för att en serie spel som innehåller samma val har placerats av eller för samma person eller syndikat av personer, förbehåller sig bet365 rätten att annullera dessa spel eller hålla inne med betalning av vinst i avvaktan på resultatet av alla påföljande utredningar.

4.8 För evenemang där det inte finns någon officiell starttid deklarerad, kommer den annonserade starttiden för evenemanget anses vara starttiden. Om av någon anledning en satsning oavsiktligt accepteras efter en evenemanget eller matchen har påbörjats (andra än Liveoddsspel som tydligt anges på Webbplatsen), kommer spel att gälla om inte slutresultatet är känt, och att ingen deltagare/inget lag har vunnit någon väsentlig fördel (t.ex. gjort poäng, utvisning för det andra laget, etc.) vid tidpunkten då spelet placerades. Om resultatet för ett evenemang/en marknad är känd förbehåller sig bet365 rätten att annullera spelet, vare sig det rör sig om vinst eller förlust. Tvister angående tidpunkter då satsningar är placerade kommer att avgöras baserat på transaktionsloggen. Alla tider som anges på Webbplatsen och/eller som refereras till av personal hos bet365 avser brittisk tid om inte annat anges.

4.9 Liveoddsspel - där vi har anledning att tro att en insats är placerat efter resultatet av en händelse är känt, eller efter att den valda deltagare eller laget har fått ett övertag (t.ex. en poäng, en utvisning för det andra laget etc.) förbehåller vi oss rätten att annullera spelet, vare sig det skulle vara vunnet eller förlorat.

4.10 Om vi av någon anledning inte kan verifiera resultatet på en viss marknad (t.ex. på grund av förlust av direktsända bilder), kommer alla spel att annulleras ifall inte utgången av spelet redan är avgjort.

4.11 Om kunden lämnar tvetydiga anvisningar förbehåller sig bet365 rätten att dela upp det satsade beloppet mellan de möjliga resultaten. Om detta inte är praktiskt möjligt förbehåller vi oss rätten att annullera hela spelet. Oavsett vilket så är bet365:s beslut slutgiltigt.

4.12 Spel och insatser fastställs till odds i bråktal, oavsett vilket oddsformat som användes vid placering av spelet.

E. ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN

1. Information och innehåll

1.1 Informationen som är åtkomlig på Webbplatsen (inkluderar resultat, statistik, sportdata och evenemangslistor, odds och spelsiffror) är endast avsedd för personlig användning. Distribuering och kommersiellt utnyttjande av denna information är strängt förbjuden. Inga garantier ges för oavbruten tillgång till denna information, dess tillförlitlighet eller för resultat som härleds genom dess användning. Informationen är endast avsedd att användas i rådgivande syfte eller som rekommendation och förses endast i informationssyfte. Den ska ej beräknas pålitlig som bas för placerandet av spel och insatser vilket helt sker på av dig frivillig basis och på egen risk.

2. Din utrustning

2.1 Din datorutrustning eller mobila enhet och internetanslutning kan påverka prestandan och/eller drivandet av Webbplatsen. bet365 garanterar ej att Webbplatsen fungerar felfritt eller att bet365:s tjänster kommer att erbjudas utan avbrott. bet365 accepterar inget ansvar för eventuella fel eller problem som uppstår på grund av din utrustning, internetanslutning eller internet-/telefonleverantör (inkluderar t.ex. vid händelse av att du ej kan placera spel/insatser, se eller motta information angående ett specifikt evenemang).

2.2 Kunder som använder På väg med bet365 (inklusive nedladdningsbara applikationer) för att placera sina spel ombeds notera att bet365 inte kommer att vara ansvariga för någon form av skada eller förlorad data från den mobila enhet som mjukvaran är installerad på (om inte sådan skada eller förlust enbart, och direkt, kan tillskrivas den nedladdade mjukvaran). Vi kommer inte heller att vara ansvariga för några samtal, data eller övriga avgifter som uppstår vid användning av mjukvaran.

2.3 Klicka här för mer information angående krav på Webbplatstillgänglighet och tekniska frågor av betydelse för användning av Webbplatsen.

3. Korrekt användande

3.1 Webbplatsens och bet365:s tjänster/produkter får endast användas i syfte att placera spel och insatser på evenemang och/eller spelprodukter.

3.2 Du får ej använda Webbplatsen till fördel för tredje part, eller på något sätt som (enligt bet365:s åsikt) är olagligt, nedsättande, kränkande eller obscent, eller som bet365 anser vara diskriminerande, bedrägligt, oärligt eller olämpligt.

3.3 bet365 kommer att söka genomdriva straffrättsliga och kontraktsmässiga påföljder mot alla kunder som är inblandade i bedrägeri, ohederligheter eller kriminella handlingar via eller i anslutning till Webbplatsen eller bet365:s produkter/tjänster. bet365 kommer att undanhålla betalning till alla kunder där något av detta misstänks eller då betalningen misstänks vara till fördel för tredje part. Kunden ska gottgöra och på begäran vara förpliktigad att till bet365 på begäran betala alla fordringar (så som definieras under paragraf B.4.3 ovan) som direkt eller indirekt uppkommer på grund av kundens bedrägeri, ohederlighet eller kriminella handling.

4. Angående mjukvara och teknologi

4.1 För att kunna använda vissa av de produkter som erbjuds på Webbplatsen kan du behöva ladda ner en del mjukvara (t.ex. Casinospel som erbjuds via en Flashspelare). Utöver detta gäller att vissa produkter som erbjuds av tredjepartsföretag kan kräva att du godkänner ytterligare regler och villkor tillsatta av produktens utgivare. Ifall du ej accepterar de regler och villkor som definierats av tredje part skall du ej använda tredjepartsmjukvaran. bet365 accepterar inget ansvar i relation till tredjepartsmjukvara.

4.2 Du tillåts endast att använda den mjukvara som erbjuds via Webbplatsen i syfte att använda Webbplatsens produkter och, förutom när så tillåts av applicerbar lag, under inga andra omständigheter alls.

4.3 Vi beviljar dig härmed en personlig, icke exklusiv och ej överförbar rättighet att använda den relevanta mjukvaran. Detta gäller endast för användande/spelande av produkterna på Webbplatsen (inklusive onlinekasino), i enlighet med följande bestämmelser.

(a) Du har inte tillåtelse att: (i) installera eller ladda upp mjukvaran på en server eller ett annat nätverk eller vidta andra åtgärder för att göra mjukvaran tillgängligt via någon typ av "anslagstavla", onlinetjänst eller telefontjänst, eller via ett nätverk kopplat till någon annan person; (ii) underlicensiera, överlåta, hyra ut, leasa, låna ut, överföra eller kopiera (utom så som detta avtal uttryckligen anger) din licens för användning av mjukvaran eller göra eller distribuera kopior av mjukvaran; (iii) gå in i, skaffa tillträde till eller försöka att gå in eller skaffa tillträde till, eller på annat sätt gå förbi bet365:s säkerhetssystem eller att på något sätt störa (inklusive men inte begränsat till robotar och liknande enheter) relevanta produkter eller Webbplatsen, eller försöka att göra ändringar i mjukvaran och/eller dess funktioner eller komponenter; eller (iv) kopiera eller översätta någon användardokumentation som erbjuds "online" eller i elektroniskt format. Utöver och utom minsta utsträckning tillåten av applicerbar lag i relation till datorprogram (inklusive de syften som uttryckligen tillåts av sektion 296A (1) eller sektion 50(B)2 i Copyright Designs and Patents Act 1988), tillåts du ej att: (a) Översätta, baklängeskonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, skapa derivata arbeten baserade på, eller på annat sätt modifiera mjukvaran; eller (b) baklängeskonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, anpassa, översätta, utföra försök att finna mjukvarans källkod eller skapa derivata arbeten baserade på hela eller delar av mjukvaran.

(b) Du äger inte mjukvaran. Mjukvaran ägs och är privat egendom tillhörandes bet365 eller ett tredjepartsföretag som levererar mjukvaran ("Programvaruleverantören"). Mjukvaran och den medföljande dokumentation som licensierats till bet365 är skyddade produkter som ägs av Programvaruleverantören och skyddas i hela världen av upphovsrättslag. Din användning av mjukvaran gör dig inte till ägare av några immateriella rättigheter i mjukvaran.

(c) Programmet levereras "i befintligt skick" utan några garantier, villkor, försäkringar eller representationer. bet365 garanterar inte att: (i) Mjukvaran uppfyller dina krav; (ii) mjukvaran inte inkräktar på tredjeparts immateriella rättigheter; (iii) mjukvarans drift kommer att vara felfri eller oavbruten; (iv) felaktigheter i mjukvaran kommer att korrigeras; eller (v) att programmet eller servrarna är fria från virus.

(d) I händelse av att kommunikations- eller systemfel uppstår i anslutning till att ett konto registreras eller i anslutning till andra delar eller komponenter hos mjukvaran, varken bet365 eller Programvaruleverantören kommer vara ersättningsskyldiga till dig eller till tredje part vad gäller dessa typer av fel. bet365 förbehåller sig dessutom rätten att i händelse av sådana fel ta bort alla relevanta produkter från Webbplatsen och vidta andra åtgärder för att korrigera sådana fel.

(e) Du bekräftar härmed att hur du använder mjukvaran står utanför bet365:s kontroll, och sker på egen risk.

(f) Mjukvaran kan innehålla konfidentiell information som är hemlig och värdefull för Programvaruleverantören och/eller för bet365. Du är inte berättigad att använda eller förmedla den konfidentiella informationen på annat sätt än enligt villkoren i detta avtal.

4.4 Även fast bet365 strävar efter att Webbplatsen ska vara tillgänglig 24 timmar per dygn är bet365 inte ansvarig för fall då Webbplatsen är otillgänglig vid några tidpunkter eller tidsperioder. Vi förbehåller oss rätten att genomföra förändringar och rätta till eller ändra, suspendera eller avbryta valfri aspekt av Webbplatsen och innehållande tjänster eller produkter tillgängliga genom den, inklusive tillträdet till den.

4.5 Du får ej missbruka Webbplatsen genom att introducera virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som har en negativ effekt eller som är teknologiskt skadligt. Särskilt gäller att du inte har tillåtelse att tillträda utan tillstånd, störa, skada eller avbryta: Webbplatsen eller någon del av den; någon utrustning eller något nätverk som Webbplatsen lagras på; någon mjukvara med anknytning till förseendet av Webbplatsen; eller någon utrustning, mjukvara eller webbplats som ägs eller använts av tredje part. Du får ej attackera vår Webbplats via en Denial-of-Service (DoS) -attack. Förutom då vi inte har tagit rimliga åtgärder, kommer vi inte att ansvara för förluster eller skador som orsakats av en distributed denial-of-service attack (DDoS attack), virus eller annat teknologiskt skadande material som kan ha infekterat din datorutrustning, datorprogram, data eller annan egendom eller material på grund av ditt användande av Webbplatsen eller efter att du laddat ner något material från eller skrivit på den eller någon annan webbplats anknuten till den.

5. Innehåll hos tredje part

5.1 bet365 mottar inmatningar, kommentarer och innehåll från ett antal leverantörer. Vissa tredjeparts produktleverantörer kan begära att du godkänner ytterligare regler och villkor som styr användandet av deras inmatningar, kommentarer eller innehåll. Ifall du inte accepterar relevant tredjeparts regler och villkor skall du inte använda deras inmatningar, kommentarer och innehåll.

5.2 bet365 tar inget ansvar för inmatningar, kommentarer eller innehåll som kommer från tredje part.

5.3 Regler och villkor för slutanvändare i relation till Racing UK-inmatningar, -kommentarer och -innehåll finns tillgängliga under Bilaga tre till dessa Regler och Villkor.

5.4 bet365 tillåter ej anställda, någon annan som på något vis står i anknytning till anställda eller någon annan som på något vis står i anknytning till en leverantör för tredjepartstjänster (definieras uteslutande enligt bet365:s egna beslutsrätt) att spela eller satsa på en marknad eller ett evenemang där tjänsten levereras till bet365 av tredje part. bet365 kommer att, helt enligt egen beslutsrätt, annullera samtliga spel/insatser där det framkommit att sådant typ av spelande förekommit.

5.5 Där Webbplatsen innehåller länkar till tredjeparts webbplatser och resurser tillhandahålls dessa endast i informationssyfte. Bet365 har ingen kontroll över innehållet av dessa sidor och resurser, och accepterar därför inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från användandet av dem. Inkluderande av en länk till en tredjeparts webbplats innebär inte att bet365 förespråkar eller stödjer innehållet av tredjepartens webbplats, produkter eller tjänster (om applicerbart).

6. Fel

6.1 bet365 ansvarar inte för eventuella fel i fråga om spel eller satsningar även när (I) det finns ett Uppenbart fel i relevant odds/handikapp/totalspel/belopp för stängt spel/ändra spel som visas av bet365, (II) bet365 fortsätter att acceptera spel eller insatser på en stängd eller suspenderad marknad, (III) bet365 felaktigt beräknar eller betalar ett rättningsbelopp, inklusive då ett spel stängs för hela rättningsbeloppet, eller (IV) ett fel uppstår i en slumpgenerator (RNG) eller i vinsttabeller som ingår i eller används i något spel eller någon produkt.

6.2 Fel odds - Där ett uppenbart fel har uppstått, före/efter matchen/evenemanget har börjat eller på Liveodds så kommer spel att stå som giltiga och fastställas enligt det korrekta oddset. Skulle det korrekta oddset vara lägre än 1,001 kommer spelet att annulleras.

Då det är gott om tid till evenemanget/matchen i fråga startar kommer bet365 försöka att kontakta kunden. bet365 kan efter eget gottfinnande erbjuda möjligheten att annullera spelet.

6.3 Felaktig(t) Räkning/Handikapp/Totalt/Resultat - Då ett uppenbart fel har uppstått, före eller efter att matchen eller evenemanget har börjat, eller på Liveodds, kommer eventuella spel att stå som giltiga och fastställas enligt bet365:s reviderade odds, handikapp, totalt eller resultat, med undantag från dessa situationer:

i) Då det reviderade oddset är lägre än 1,001 kommer oddset att annulleras.

ii) Då spelet har placerats till ett handikapp/en total där resultatet redan är känt så kommer spelet att annulleras.

6.4 Felaktigt belopp för Stäng spel eller Ändra spel - Innan evenemanget startar, under Liveodds eller efter evenemanget, kommer spel som har stängts av kunden eller ändrats av kunden med hjälp av funktionen "Ändra spel", då beloppet för Stäng spel eller Ändra spel är fel (på grund av ett fel i det underliggande oddset), att gälla och återrättas till korrekt belopp.

Då ett spel stängs, med hjälp av funktionen Stäng spel efter ett felaktigt resultat, kommer valet att rättas igen baserat på korrekt resultat.

6.5 Då det är gott om tid till evenemanget eller matchen i fråga startar, kommer bet365 försöka att kontakta kunden. bet365 kan efter eget gottfinnande erbjuda möjligheten att annullera spelet.

6.6 Fel spelare/lag: Då fel spelare eller lag har angivits till ett evenemang kommer alla spelen att annulleras. bet365 kommer att ta sådana beslut helt efter eget gottfinnande.

6.7 Felaktig marknad: Då en felaktig marknad anges i någon match eller i något evenemang kommer spel placerade på marknaden i fråga att annulleras, övriga marknader kan också komma att annulleras. bet365 kommer att ta sådana beslut helt efter eget gottfinnande.

6.8 Sena spel: Vid händelse av att ett spel placeras på en marknad före match och spelet accepteras efter att matchen eller evenemanget har startat, kommer spelet att fastställas på följande sätt:

i) Då vi erbjuder Liveodds på evenemanget och marknaden i fråga kommer oddset att ändras till det som angavs i Liveoddskonsolen när vi accepterade spelet (om det ändrade oddset är längre än 1,001 kommer spelet att annulleras). Då resultatet redan är känt kommer spelen att annulleras.

ii) Då vi inte erbjuder Liveodds på marknaden kommer spelet att stå som giltigt såvida inte den valda deltagaren eller laget fått någon form av fördel (t.ex. ett mål, utvisning för det andra laget, etc.). Vid händelse av någon fördel har bet365 rätten att annullera spelet, oavsett vinst eller förlust. Ett spel som placeras då utgången redan är känd kommer att annulleras, inkluderar Liveodds.

6.9 Uppenbara fel - Högsta vinstsumma - Högsta möjliga belopp som kan vinnas från ett spel där ett uppenbart fel har skett och där oddset har reviderats är £10.000. Då den förväntade vinstsumman av det ursprungliga spelet var större än £10.000 kommer en del av ursprunglig insats till reviderat odds användas upp till en vinstsumma på £10.000 och kvarvarande insats kommer att makuleras.

7. Övrigt

7.1 bet365 övervakar aktivt trafiken till och från sina webbplatser. Bet365 förbehåller sig rätten att efter egen beslutsrätt blockera tillgången där bevis tyder på automatisk eller robotlik aktivitet.

7.2 bet365 förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till hela eller delar av Webbplatsen med relation till bestämmelserna inom vissa jurisdiktioner.

7.3 bet365 kan komma att ändra eller rätta till de produkter som erbjuds via Webbplatsen vid valfri tidpunkt oavsett anledning.

7.4 Användandet av hela eller delar av Webbplatsen kan då och då vara otillgängligt för dig på grund av vårt underhållsarbete på Webbplatsen och/eller förändrandet eller tillrättandet av Webbplatsens produkter.

F. VÅRT ANSVAR

1. bet365 accepterar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller påstås ha uppkommit av eller i anknytning till Webbplatsen eller dess innehåll (inkluderar förseningar eller avbrott i drivandet eller spridandet, kommunikations- eller linjefel, en persons felanvändning av Webbplatsen eller dess innehåll eller några fel eller försummelser i innehåll).

2. Även fast bet365 strävar efter att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt, garanterar bet365 inte riktigheten eller fullständigheten av materialet på Webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla typografiska fel eller andra felaktigheter, eller information som är inaktuell. bet365 har ingen skyldighet att uppdatera sådant material. Materialet på Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick", utan några villkor, garantier eller andra villkor av något slag. Följaktligen, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, tillhandahåller bet365 dig med Webbplatsen under villkoret att bet365 är friskrivet från alla uttryckta eller underförstådda garantier, regler och andra villkor som, förutom i dessa regler och villkor, kan ha effekt i förhållande till Webbplatsen.

3. bet365:s totala skyldighet till dig enligt eller i samband med dessa regler och villkor överstiger inte:

(a) värdet på de insatser och/eller spel du placerat via ditt konto med avseende på den aktuella insatsen/det aktuella spelet eller produkten som gav upphov till den aktuella skulden, och

(b) den relevanta mängden pengar, där sådana pengar har kommit bort under vårt ansvar.

(c) £10.000 vad gäller övriga skyldigheter

4. Förutom då annat anges i dessa villkor, ansvarar bet365 inte, i kontrakt, åtalbar handling (inklusive vårdslöshet) eller för brott mot lagstadgad plikt eller på något annat sätt för något av följande (oavsett om de uppstår direkt eller indirekt):

(a) Förlust av vinst

(b) Uteblivna affärsmöjligheter

(c) Förlust av provision

(d) Förlorad möjlighet

(e) Förlust av information

(f) Förlust av goodwill eller rykte

(g) Särskilda, indirekta eller följdaktiga förluster

Detta oavsett om dessa förluster var begrundade av parterna vid tidpunkten för dessa regler och villkor.

5. Ingenting i sektion F ska begränsa bet365:s ansvar att betala kunden vinster eller andra belopp som fullt ut är skyldigt till denne, dock alltid underlydande de regler och villkor som anges här, och de högsta vinsterna för produkter som anges i Bilaga två till dessa regler och villkor.

6. Ingenting i dessa regler och villkor skall utesluta eller begränsa bet365:s ansvar för:

(i) dödsolyckor eller personskador till följd av bet365:s försumlighet;

(ii) bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; eller

(iii) ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

G. UPPHOVSRÄTT

1. Innehållet på Webbplatsen är skyddat av internationella upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter. Ägaren av dessa rättigheter är bet365, dess dotterbolag eller tredjeparts licensgivare.

2. Alla produkter och företagsnamn och logotyper som nämns på Webbplatsen är varumärken, servicemärken eller handelsnamn tillhörandes deras respektive ägare, inklusive bet365.

3. Förutom i den utsträckning som krävs för att använda en produkt till att placera spel eller insatser får ingen del av Webbplatsen: återges, lagras, ändras, kopieras, återpubliceras, laddas upp, skickas, överföras eller distribueras med några medel eller på något vis, eller inkluderas i någon annan webbplats eller i något offentligt eller privat elektroniskt söksystem eller tjänst inklusive text, grafik, video, meddelanden, kod och/eller mjukvara, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

4. Om du använder en funktion som låter dig ladda upp material till Webbplatsen (Användarmaterial), då kommer Användarmaterialet att anses vara icke-konfidentiellt och utan äganderätt och bet365 har rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut till tredje part sådant Användarmaterial för valfritt ändamål. bet365 har också rätt att lämna ut din identitet till tredje part som hävdar att Användarmaterial publicerat eller uppladdat av dig till Webbplatsen innebär en kränkning av deras immateriella rättigheter eller deras privaträtt. bet365 har rätt att ta bort, ändra eller redigera material eller inlägg du gör på Webbplatsen.

5. Allt kommersiellt användande eller utnyttjande av Webbplatsen eller dess innehåll är strängt förbjudet.

H. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Dessa Regler och Villkor, Integritetspolicyn, Cookiespolicyn, Reglerna och andra dokument som uttryckligen refereras till i dem och andra riktlinjer eller regler som publiceras på Webbplatsen utgör hela avtalet och samtliga förståelser mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal mellan parterna avseende tillämpningsområdet. Du godkänner och medger att genom att inträda i dessa Regler och Villkor, Integritetspolicyn, Cookiespolicyn, Reglerna och andra dokument som uttryckligen refereras till i dem och andra riktlinjer eller regler som publiceras på Webbplatsen kan du inte lita på, och har ingen bas för gottgörande med avseende på, något uttalande, representation, garanti, förståelse, löfte eller försäkran (även om gjort med oaktsamhet eller på ett oskyldigt sätt) för en person (oberoende av part i detta avtal eller ej) än vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Ingenting i denna klausul skall driva för att begränsa eller utesluta något ansvar för bedrägeri eller bedrägliga förvrängningar.

2. Under inga omständigheter kommer förseningar, fel eller försummelser (helt eller delvis) med att tillämpa, genomföra eller utöva sin rätt, makt, privilegie, anspråk eller gottgörelser knutna till eller som följer av dessa villkor eller enligt lag, anses vara eller tolkas som ett avstående från den eller någon annan rätt, makt, privilegie, anspråk eller gottgörelse i förhållande till omständigheterna i fråga, eller fungera så att det blockerar genomdrivandet av det, eller någon annan rättighet, makt, privilegie, anspråk eller avhjälpa i alla andra fall under en tid eller tider efter det.

3. De rättigheter och rättsmedel som hanteras av dessa villkor är kumulativa och (om inte annat föreskrivs i dessa villkor) utesluter inte andra rättigheter eller rättsmedel som förespråkas av gällande lag.

4. Om någon bestämmelse i dessa regler och villkor av någon domstol, eller administrativ myndighet med behörighet, finnes vara ogiltig eller ogenomförbar kommer sådan ogiltighet eller avsaknad inte påverka övriga bestämmelser i dessa regler och villkor som skall förbli i full kraft och verkan.

5. Du skall utföra eller låta genomföra alla dokument och göra eller låta göra alla ytterligare handlingar och ting som är förenliga med villkoren i dessa Regler och Villkor som bet365 från tid till annan kan på rimlig begäran behöva för att övergå till och säkra till bet365 den fulla förmånen av rättigheter och förmåner som skall överföras eller beviljas bet365 enligt dessa Regler och Villkor och för skyddandet och upprätthållandet av desamma och i övrigt för att ge full effekt till villkoren i dessa Regler och Villkor.

6. Ingenting i dessa regler och villkor skall skapa eller anses skapa ett partnerskap, samriskföretag eller en huvudagentrelation mellan parterna och ingen part skall ha befogenhet att binda någon annan på något sätt om inte annat uttryckligen anges i dessa regler och villkor.

7. bet365 ska inte räknas bryta mot dessa Regler och Villkor och inte heller vara ansvariga för dröjsmål med att fullgöra, eller underlåtenhet att utföra, något av dessa åtaganden om sådana förseningar eller misslyckanden kommer sig av händelser, omständigheter eller orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive (utan begränsningar) något telekommunikations- eller nätverksproblem, strömavbrott, fel på tredje parts hårdvara eller mjukvara, brand, blixtnedslag, explosion, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt eller lockout, terrorism eller handlingar av regeringar eller andra behöriga myndigheter. Under sådana omständigheter ska tiden för utförandet förlängas med en period som motsvarar den period under vilken fullgörandet av förpliktelsen har försenats eller inte kunde utföras.

8. bet365 får överlåta, överföra, ladda, underlicensiera eller agera på annat sätt med dessa Regler och Villkor, eller upplåta någon av dess rättigheter och skyldigheter under dessa regler och villkor, till valfritt företag inom bet365-gruppen.

9. Varje meddelande som skall lämnas enligt dessa regler och villkor skall ske skriftligen, på engelska och kan delges genom personligt överlämnande, eller med A-post, rekommenderat brev, flygpost, e-post eller fax till: (a) i fråga om bet365, adressen till det relevanta bet365-företaget som anges i början av dessa regler och villkor eller som anges på Webbplatsen; och (b) med avseende på meddelanden från bet365 till dig, i enlighet med kundens registreringsförfarande (inklusive eventuella ändringar i dessa uppgifter som du har anmält till bet365). Varje meddelande skall anses ha mottagits: (a) om det inlämnats för hand, vid tidpunkten för leveransen; (b) om det skickats med A-post eller rekommenderat brev, kl. 9.30 på andra arbetsdagen efter dagen för postandet; (c) om avsänt med kontantkort registrerad flygpost, kl. 9.30 den femte arbetsdagen efter postandet; (d) om det skickats via e-post, vid tidpunkten för avsändandet och; (e) om det skickats med fax, vid tidpunkten för överföringen av avsändaren.

10. Bilagor, Integritetspolicyn, Cookiespolicyn, Reglerna och andra dokument som uttryckligen refereras till i dem samt andra riktlinjer och regler som publiceras på Webbplatsen utgör en integrerad del av dessa Regler och Villkor och skall ha verkan som om de återges i sin helhet i huvudtexten av dessa Regler och Villkor. I händelse av bristande överensstämmelse mellan huvuddelen av dessa Regler och Villkor och Bilagor, Integritetspolicyn, Cookiespolicyn, Reglerna och andra dokument som uttryckligen refereras till i dem samt andra riktlinjer och regler som publiceras på Webbplatsen, om inte annat anges, ska huvuddelens (den normativa delens) text äga företräde.

I. KLAGOMÅL, TVISTER, LAG OCH JURISDIKTION

1. Skulle det finnas några anspråk eller tvister som uppstår från tidigare eller nuvarande transaktioner, vänligen kontakta oss. Om bet365 inte kan bilägga tvisten har bägge parter rätt att hänvisa dispyten till en förlikningsman, så som Independent Betting Adjudication Service (IBAS) eller tvistlösning på nätet (ODR), vars beslut är slutgiltigt (utom i fråga om något uppenbart fel) och full representation ges till alla parter. Ingen tvist om en insats kommer att resultera i en rättstvist, rättslig åtgärd eller invändning mot en bookmaker-licens eller ett tillstånd (inklusive fjärroperatörslicens eller personlig licens) om inte bet365 underlåter att genomföra det beslut som meddelats genom skiljedom.

2. För ytterligare information angående IBAS och tvistlösning på nätet, klicka här.

3. Rättning av spel/insatser på amerikansk sport: I samtliga fall kommer spel/insatser på amerikanska sporter avgöras med hjälp av statistik och resultat som tillhandahålls av respektive sports styrande organ (uppenbara fel undantagna). De relevanta styrande organen är följande, NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS och PGA-touren.

4. Underlydande paragraf B.3.1 ovan skall dessa Regler och Villkor samt eventuella tvister och anspråk som uppstår i samband med dem eller deras ämnesområde, vare sig de är kontraktsenliga eller inte kontraktsenliga i sin natur, regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

5. Genom att acceptera dessa Regler och Villkor och/eller placera spel eller insatser och/eller använda (auktoriserat eller ej) bet365:s funktioner (antingen genom Webbplatsen eller på annat sätt), accepterar du oåterkalleligen att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv behörighet att avgöra en tvist som kan uppstå ur eller i samband med dessa Regler och Villkor. Utan hinder av föregående text äger bet365 rätten att uppbringa fordringar gentemot en kund till rättsväsendet i kundens bostadsland.

Bilaga ett

TILLGÄNGLIGA VALUTAVAL HOS bet365

Begränsningar kan gälla beroende på ditt bostadsland och/eller vald betalningsmetod.

Argentinska pesos (ARS)
Bulgariska leva (BGN)
Brasilianska reais (BRL)
Tjeckiska koruny (CZK)
Danska kroner (DKK)
Euro (EUR)
Ungerska forint (HUF)
Isländska kronur (ISK)
Indiska rupees (INR)
Japanska yen (JPY)
Mexikanska pesos (MXN)
Nya Zeeländska dollar (NZD)
Norska kroner (NOK)
Polska zlotych (PLN)
Rumänska new lei (RON)
Svenska kronor (SEK)
Schweiziska franc (CHF)
Brittiska pund (GBP)
US dollar (USD)

Bilaga två

SPELTÄCKNING

DE EFTERFÖLJANDE BESTÄMMELSERNA I DENNA BILAGA (BILAGA TVÅ) LYDER UNDER REGLERNA FÖR RELEVANT SPORT, EVENEMANG ELLER PRODUKT SOM DITT SPEL/DIN INSATS AVSER.

Amerikansk sport

Vi accepterar spel på alla nordamerikanska sporter så som amerikansk fotboll, baseball, basket, ishockey, golf, nascar och CFL osv.

Hästkapplöpning

Vi accepterar endast insatser för tävlingar som hålls i enlighet med reglerna för UK Jockey Club, Irish Turf Club och motsvarande internationella organisationer, såväl som samtliga tävlingar i Australien och Nya Zeeland som omfattas av en Australasiatisk TAB.

Greyhound Racing

Vi accepterar spel på greyhounds för alla BAGS-tävlingar (Bookmakers Afternoon Greyhound Service) och andra tävlingar vars startlista publiceras på vår hemsida. Vi accepterar även spel för samtliga tävlingar i Australien och Nya Zeeland som omfattas av en Australasiatisk TAB.

Trav

Vi accepterar spel för samtliga tävlingar i Australien och Nya Zeeland som omfattas av en Australasiatisk TAB.

Spel på sport och speciella evenemang

Vi accepterar spel på sporter och andra speciella evenemang som annonseras på hemsidan. Alla sådana spel är underställda tillämpliga regler för respektive sport, t ex fotboll, tennis, boxning osv. I en match mellan två lag där deltagarna namnges och någon av spelarna byts ut före matchens början, annulleras alla matchspel som har placerats före ändringen, oavsett vinst eller förlust. Våra allmänna spelregler gäller för alla situationer som inte omfattas av speciella regler.

Om det officiella resultatet på en marknad är oavgjort, och inget odds erbjöds för det valet, kommer alla spel på deltagare i det oavgjorda mötet att förklaras ogiltiga och insatserna återbetalas.

Resultatet av en match eller ett evenemang kommer att fastställas samma dag som den avslutas i spelsyfte, med förbehåll för bekräftelse av den relevanta sportens styrande organ. En efterföljande utredning som kan resultera i upphävande av resultatet kommer inte att erkännas av bet365 och det ursprungliga fastställandet av spel kommer att bestå.

Om spelplatsen för ett sportevenemang ändras, kommer samtliga placerade spel som grundar sig på den ursprungliga spelplatsen förklaras ogiltiga och insatserna betalas tillbaka.

Odds under 2,00 - Vi har en lista för specificerade sporter som visar odds på tillgängliga spelobjekt inom en viss tidsram på 3/6/12/24/48/72 timmar. Spel står som giltiga oavsett om tidsändringar sker för matchen.

MAXVINSTER

Den maximala vinsten under en 24-timmarsperiod för varje sport beskrivs nedan och räknas exklusive insats. Den maximala vinsten anges i Pounds Sterling (GBP) som basvaluta för att säkerställa följdriktighet världen över, men motsvarande i lokal valuta gäller för de verkliga utbetalningarna.

Då ett flervalsspel som innehåller val med olika maximala vinstgränser har placerats kommer den lägsta gränsen att tillämpas. Alla maximala vinstgränser gäller för varje enskild kund, eller grupp av kunder som agerar tillsammans, som har placerat insatser innehållande samma val, även när spel placeras i en rad olika spel, till olika odds, under flera dagar med olika spelkonton och/eller genom olika spelkanaler. Då vi har anledning att tro att ett antal spel har placerats på detta sätt kommer den sammanlagda utbetalningen för alla dessa spel att begränsas till en enda maximal vinstutbetalning.

Fotboll

£2.000.000 för alla A-landskamper samt följande tävlingar: engelska Premier League, Championship, League 1, League 2, FA-cupen, spanska La Liga, italienska Serie A, tyska Bundesliga I, franska Ligue 1, UEFA Champions League och UEFA Europa League.

£500.000 för följande tävlingar: australiensiska A-League, skotska Premiership, engelska National League, norska Tippeligaen, portugisiska Primeira Liga, Allsvenskan och engelska League Cup.

£250.000 för följande tävlingar: spanska Segunda, italienska Serie B, tyska Bundesliga II, franska Ligue 2, danska Superligan, holländska Eredivisie, finska Veikkausliiga, japanska J-League, norska Division 1, Superettan och USA MLS.

£100.000 för följande tävlingar: österrikiska Bundesliga, belgiska First Division A, danska Division 1, skotska Championship, skotska League One, skotska League Two, schweiziska Super League, grekiska Super League och turkiska Super League.

£50.000 för alla övriga fotbollstävlingar och för kvalificeringsomgångar i samtliga tävlingar, inklusive kval till UEFA Champions League, kval till Europa League samt kval till FA-cupen (gäller inte herrarnas kvalificeringsomgångar till internationella mästerskap).

Futsal, Strandfotboll och Inomhusfotboll exkluderas från dessa gränser.

Galopp - Storbritannien och resten av världen

£1.000.000 där samtliga objekt/val är för galopp i Storbritannien och på Irland, när ett bransch-SP (startodds) har deklarerats.

£250.000 där alla objekt/val är för galopp utanför Storbritannien och Irland, när ett bransch-SP (startodds) har deklarerats.

£100.000 för all övrig galopp i Storbritannien och på Irland där något av valen inte har ett bransch-SP (startodds) deklarerat.

£100.000 för all övrig galopp utanför Storbritannien och Irland.

£100.000 för alla övriga galopptävlingar som visas på vår hemsida och inte har något bransch-SP (startodds) deklarerat.

£100.000 för följande marknader; Säkerhetsspel, Att bli placerad, Att inte bli placerad, Spel utan favoriter, Att inte vinna, Favoriter och fältet, H2H.

Utan att ta hänsyn till ovanstående; bet365 förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel där bet365 har skäl att misstänka att de har placerats av en individ, eller grupp av individer som samarbetar, i ett försök att manipulera tote-baserad utdelning, eller officiella startodds.

Galopp - Australien

Följande gäller alla lopp som omfattas av en TAB.

Metropolitan Racing

£1.000.000 för alla Vinnare och Plats

£250.000 för alla spel på Exotics

Icke-Metropolitan

£350.000 för alla Vinnare och Plats

£100.000 för alla spel på Exotics

Utan att ta hänsyn till ovanstående; bet365 förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel där bet365 har skäl att misstänka att de har placerats av en individ, eller grupp av individer som samarbetar, i ett försök att manipulera tote-baserad utdelning, eller officiella startodds.

Galopp - Nya Zeeland

Följande gäller all galopp som omfattas av en TAB.

£100.000 för alla Vinnare och Plats

£20.000 för alla spel på Exotics

Utan att ta hänsyn till ovanstående; bet365 förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel där bet365 har skäl att misstänka att de har placerats av en individ, eller grupp av individer som samarbetar, i ett försök att manipulera tote-baserad utdelning, eller officiella startodds.

Trav - Australien, Nya Zeeland och Asien

Följande gäller alla lopp som omfattas av en TAB.

£100.000 för alla Vinnare och Plats.

£20.000 för alla spel på Exotics

Utan att ta hänsyn till ovanstående; bet365 förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel där bet365 har skäl att misstänka att de har placerats av en individ, eller grupp av individer som samarbetar, i ett försök att manipulera tote-baserad utdelning, eller officiella startodds.

Greyhound - Storbritannien och resten av världen

£1.000.000 för singlar på Loppvinnare, Forecast, Tricast och Långtidsspel - Loppvinnare på alla BAGS- och BEGS-lopp samt de som direktsänds på Sky Sports.

£100.000 för alla flervalsspel som inkluderar spel på Loppvinnare (inklusive långtidsspel), Forecast eller Tricast; på alla BAGS- och BEGS-lopp samt de som direktsänds på Sky Sports.

£25.000 för marknader som inte är BAGS- och BEGS-lopp på Belle Vue, Coventry, Crayford, Hove, Monmore, Newcastle, Nottingham, Oxford, Perry Barr, Peterborough, Romford, Sheffield, Sunderland, Swindon och Wimbledon.

£25.000 för alla övriga tävlingar som publiceras på bet365:s Webbplats (förutom undantagen nedan).

£10.000 för marknader som inte är BAGS- eller BEGS-lopp på Kinsley och Central Park.

£10.000 för alla övriga greyhoundlopp som inte nämns ovan.

Utan att ta hänsyn till ovanstående; bet365 förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel där bet365 har skäl att misstänka att de har placerats av en individ, eller grupp av individer som samarbetar, i ett försök att manipulera tote-baserad utdelning, eller officiella startodds.

Greyhound - Australien, Nya Zeeland och Asien

Följande gäller alla lopp som omfattas av en TAB.

£100.000 för alla Vinnare och Plats

£20.000 för alla spel på Exotics

Utan att ta hänsyn till ovanstående; bet365 förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel där bet365 har skäl att misstänka att de har placerats av en individ, eller grupp av individer som samarbetar, i ett försök att manipulera tote-baserad utdelning, eller officiella startodds.

Boxning/UFC

£250.000 för alla boxningsmarknader.

£25.000 för alla UFC-marknader.

Cricket

£250.000 för alla marknader.

Golf

£500.000 för alla marknader.

Rugby Union

£500.000 för matchvinnare, handikapp och totalspel i landskamper, VM, Six Nations, Four Nations, Aviva Premiership, Heineken Cup samt Super Rugby.

£100.000 för alla andra marknader/tävlingar i Rugby Union som inte finns uppräknade.

Rugby League

£500.000 för matchvinnare, handikapp och totalspel i Super League, NRL, landskamper samt VM.

£100.000 för alla övriga marknader/tävlingar i Rugby League som inte finns listade.

Australian Rules

£250.000 för matchvinnare, handikapp och totalspel i AFL.

£25.000 för alla övriga marknader/tävlingar i AFL som inte finns listade ovan.

Motorsport

£250.000 för vinnare av förar- och konstruktörsmästerskapen i Formel 1 samt vinnare av enskilda Grand Prix-lopp.

£100.000 för all annan motorsport och marknader som inte finns uppräknade.

Amerikansk Fotboll

NFL

£500.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel för NFL samt vinnare av Superbowl.

£50.000 för alla övriga NFL-marknader som inte finns listade.

NCAAF

£100.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel för NCAAF.

£25.000 för alla övriga NCAAF-marknader som inte finns listade.

CFL

£100.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel för CFL.

£25.000 för alla övriga CFL-marknader som inte finns listade.

ÖVRIGA LIGOR

£50.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel i ligorna och dess evenemang som inte finns listade ovan.

£25.000 för alla övriga marknader i amerikansk fotboll som inte finns listade ovan.

Tennis

£500.000 för turneringsvinnare, och samtliga marknader för att vinna match i singeln i huvudturneringen av följande evenemang: Herrarnas Grand Slam-turneringar, ATP World Tour samt Davis Cup World Group (inklusive World Group Playoff).

£250.000 för turneringsvinnare, och samtliga marknader för att vinna match i singeln i huvudturneringen av följande evenemang: Damernas Grand Slam-turneringar, WTA-touren samt Fed Cup World Group 1 (inklusive World Group 1 Playoff).

£25.000 för alla övriga tennismarknader och turneringar som inte finns listade ovan (dessa inkluderar samtliga evenemang under ITF, ATP Challenger, WTA 125k, samtliga dubbelmatcher i ATP/WTA/Grand Slam/Davis Cup/Fed Cup och alla kvalevenemang).

Baseball

MLB

£500.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel på MLB och vinnare av World Series.

£50.000 för alla övriga MLB-marknader som inte finns listade.

ÖVRIGA LIGOR

£50.000 för alla övriga matchodds, handikapp och totalspel på baseboll med prispengar.

£10.000 för alla övriga marknader på basebolltävlingar.

Ishockey

NHL

£500.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel på NHL och vinnare av Stanley Cup.

£50.000 för alla övriga NHL-marknader som inte finns listade.

£100.000 för matchodds, odds/handikapp och totalspel samt vinnare på finska SM Liga, KHL och SHL.

ÖVRIGT

£25.000 för alla övriga marknader/ligor/turneringar för ishockey som inte finns listade ovan.

Basket

NBA

£500.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel på NBA samt vinnare på NBA Championship.

£50.000 för alla övriga NBA-marknader som inte finns listade.

NCAAB

£100.000 för alla matchodds, handikapp, totalspel och vinnare av mästerskap vad gäller NCAAB.

£25.000 för alla övriga NCAAB-marknader som inte finns listade.

EURO LEAGUE/SPANSKA ACB

£100.000 för alla matchodds, handikapp och totalspel i EuroLeague/Spanska ACB.

ÖVRIGT

£25.000 för alla övriga marknader/tävlingar för basket som inte finns uppräknade ovan.

Dart

£250.000 för alla vinnarmarknader för match och turnering på BDO, PDC och Premier League.

£25.000 för alla övriga marknader/turneringar som inte finns listade ovan vad gäller Dart.

Snooker

£250.000 för matchvinnare/turneringsvinnare på alla matcher i Premier League och världsrankingsturneringar.

£25.000 för alla övriga marknader/turneringar för snooker som inte finns listade.

Bowls

£100.000 för alla vinnarmarknader för match och turnering för bowls.

£25.000 för alla övriga bowlsmarknader som inte finns listade.

Handboll

£100.000 för alla matchodds, handikapp, totalspel och spel på turneringsvinnare.

£25.000 för alla övriga marknader som inte finns uppräknade.

Cykel

£100.000 för alla marknader.

Trav

£100.000 för alla marknader.

Volleyboll

£100.000 för alla spel på match- och turneringsvinnare på volleyboll.

£25.000 för alla övriga handbollsmarknader som inte finns uppräknade.

Virtuella sporter

£1.000.000 för alla marknader.

Lotto

£1.000.000 för alla marknader.

E-sport

£25.000 för alla marknader.

Ej sporter, specialare och nyhetsspel.

£25.000 för spel på annat än sport samt specialspel (t.ex. nästa förbundskapten för ett fotbollslag, vinnare av Big Brother etc.).

£25.000 i maximal utbetalning för övriga sporter och marknader (inkluderar Strandfotboll, Inomhusfotboll, Futsal och Beachvolleyboll).

Relaterade spel

Flervalsspel med olika kombinerade val inom samma evenemang accepteras inte när resultatet av det ena påverkar eller påverkas av det andra.

Till exempel, en fotbollsmatch mellan Arsenal och Everton:

Om Arsenal ger två gånger pengarna för att vinna hemma mot Everton och oddset för rätt resultat på att Arsenal ska vinna med 1-0 är 9 gånger pengarna, skulle en kund genom en dubbel för Arsenalvinst samt att det rätta resultatet blir 1-0 få oddset 18 gånger pengarna för ett realodds på 9 gånger pengarna, om Arsenal vinner med 1-0 har de ju automatiskt vunnit matchen.

Om ett sådant spel godkänns av misstag avgörs det som två singelspel med jämnt fördelad insats.

Ett undantag från denna regel är när speciella odds erbjuds för den kombinerade eventualiteten, t ex dubbeln första målgörare/rätt resultat, som kallas scorecast.

När de relaterade delarna av ett spel avgörs vid olika tillfällen men inom samma turnering avgörs spelet som anvisats så att oddset för det andra eller påföljande valet fastslås vid varje individuellt skede.

Ett exempel för ett dubbelspel:

Federer som vinnare av semifinalen i Wimbledon och

Federer som vinnare av Wimbledon.

Eftersom oddsen på det andra valet beror på resultatet av det första kan inte de odds som gällde för att Roger Federer ska vinna turneringen vid det tillfälle spelet antogs användas för att beräkna dubbelspelet, de rätta oddsen efter det första valet har slutförts används i stället.

Flervalsspel som kombinerar samma val inom olika evenemang accepteras inte när resultatet av den ena påverkar eller påverkas av den andra.

Ett exempel för ett dubbelspel:

King's Best som vinnare av 2000 Guineas

King's Best som vinnare av Derbyt

Eftersom oddsen för att King's Best ska vinna Derbyt beror på om han vinner 2000 Guineas kan de odds som angavs för att han ska vinna Derbyt vid tillfället då spelet antogs inte användas för beräkning av dubbelspelet. Ett speciellt odds för vinnare i båda loppen anges i stället.

I händelse av att alla kombinationer omfattar val med relaterade resultat och ett spel antas av misstag, förbehåller bet365 sig rätten att annullera delar av eller hela spelet.

2-vägsmarknader

Blir det oavgjort (ett lika resultat) i en 2-vägsmarknad, då inget odds erbjudits för oavgjort, kommer spel att fastställas i enighet med den relevanta sportens regler.

Dött lopp

Vid dött lopp mellan två val förloras halva insatsen och hela oddset betalas ut för den andra halvan. Om det förekommer fler än två val vid ett dött lopp fördelas insatsen proportionellt.

Villkorligt spel (Any-to-come)

Villkorligt spel (Any-to-come) godtas endast för vinnarspel i alla sporter. Du kan välja att föra vidare samma insats eller en specifik del av den potentiella vinsten från ett val till nästa vartefter listan med villkorliga spel fortlöper. Villkorliga spel avgörs i den ordning de visas på spelkvittot tills alla avsatta medel har använts. Om satsade (eller vidarebefordrade) pengar till nästa val inte är tillräckliga för att följa instruktionerna avgörs valet i proportion till det tillgängliga beloppet.

Observera att insatserna för Villkorliga spel inte får överstiga insatsen för föregående val.

Omvänt villkorligt spel (Reverse any-to-come)

Du kan välja ett antal val (maximalt 14) i två omvända villkorliga spel. Avgörandereglerna för villkorliga spel ovan gäller men insatsen förblir densamma genom hela spelet. För den omvända delen av spelet går insatsen från eventuell vinst på det senaste valet på kvittot vidare till det näst sista valet (d.v.s. spelet avgörs i omvänd turordning i förhållande till hur det visas på spelkvittot).

För alla villkorliga och omvänt villkorliga spel har kunden möjlighet att välja mellan att placera sina spel som singelaction eller dubbelaction, d.v.s. kunden kan välja att avbryta vid ett ogiltigt spel eller en ej startande/strykning.

Regel 4 gäller för flera sporter

Marknader för vinnare (Enligt det officiella startfältet som är bekräftat för ett specifikt event), kan vara föremål för avdrag motsvarande regel 4 (avdrag). Regel 4 kommer att användas enligt ett schema för dessa avdrag, (ett schema för avdragen och fler regel 4 som påverkar hästspel finner du inom hästsportsavdelningen): med undantag för regel 4 på 5 pence som inte kommer att gälla. Regel 4 kommer att gälla i fall där deltagaren blir struken med odds 10.00 eller lägre. Avdrag kan komma att gälla för deltagare strukna från finalfältet innan det att tävlingen inleds. Samtliga avdrag kommer att tillämpas på det totala värdet av alla spel placerade innan deltagare strukits och utformandet av en ny marknad av bet365 (ett schema för avdrag relaterat till hästkapplöpning finns att hitta i sektionen Australasian Rules).

Bilaga tre

Regler och villkor för Racing UK:s slutanvändare

Besittningsrätt och immaterialrätt

Filmen ägs av Racing UK Limited ("Racing UK"). Racing UK skall för all framtid förbli enskild juridisk och nyttjandeberättigad ägare av upphovsrätt och immaterialrätt för filmen. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna Racing UK.

Tillåten användning och restriktioner

Du får endast se filmen en gång på en persondatorskärm eller via en mobil enhet för personligt, privat, hemmavarande, icke-kommersiellt bruk i överensstämmelse med dessa regler och villkor.

Du får ej:

(a) göra filmen tillgänglig för någon annan;

(b) använda eller titta på filmen på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts enligt dessa regler och villkor, eller kopiera, överföra, sända eller dela ut filmen till allmänheten, du får inte heller föra över någon del av eller hela filmen till någon utrustning eller artikel förutom det som specifikt tillåts under dessa regler och villkor eller utföra något förbättrings- eller avledningsarbete på någon del av eller på hela filmen;

(c) spara, redigera, kopiera, ändra, förvränga, modifiera, distribuera, omformatera, demontera, försena eller upprepa filmen och/eller dess utsändning eller göra något som strider mot någon av de moraliska rättigheterna eller andra rättigheter för filmens ägares upphovsrätt;

(d) ta bort någon produktidentifikation (inklusive men inte begränsat till skärmikoner), bildtext eller meddelande, eller någon besittningsrätts- eller upphovsrättsmeddelande från någon del av filmen;

(e) företräda eller påstå att du äger någon del av eller hela filmen eller på annat sätt göra någonting som inte överensstämmer med TBS och/eller Racing UK:s rättigheter till filmen;

(f) förvara eller sända någon del av filmen till någon publikation, användargrupp, annan webbsida, elektronisk rapporteringsplats, adresslista, server eller annan lagringsutrustning i någon form;

(g) sälja eller kommersiellt exploatera någon del av eller hela filmen på något sätt.

Rättigheter för tredjepart

Racing UK och dess koncernföretag kan som av tredjeparts kontraktsförmånstagare genomdriva dessa regler och villkor gentemot dig, antingen i bet365:s namn eller i sitt eget namn. The Contracts (Rättigheter för tredje part) Act 1999 ska tillämpas på dessa regler och villkor.