IBAS

IBAS är en officiell, totalt oberoende tredje part som erbjuder rättskipning för kunder som har olösta tvister med sin operatör. bet365 är en registrerad IBAS-operatör.

IBAS åtagande

1. Att garantera objektivitet och rättvisa för båda parter.
2. Att granska varje fall enskilt.
3. Att döma varje fall utifrån dess förutsättningar och med beaktande av operatörens regler.
4. Att hantera ett omfattande och aktuellt register med operatörer som, som medlemmar, har deklarerat sin avsikt att följa IBAS utslag i spelstvister.
5. Att underhålla en panel med experter (fristående från bookmaking-/gaming-branschen) med nödvändig erfarenhet och förståelse för att kunna tillhandahålla styrande beslut.
6. Att ge alla tvister tillräckligt med tid och omsorg.
7. Att under tiden för tvistens hantering behandla kommunikationen med konfidentialitet.

Hur arbetar IBAS?

Tvister anmäls via ett standardiserat IBAS-formulär där all information om tvisten ska anges. IBAS hanterar under inga omständigheter tvister muntligen, vare sig via personliga samtal eller över telefon.

Proceduren för beslut om bestridna spel?

Endast när den ansvarige utredaren är helt övertygad om att alla andra metoder att lösa tvisten har provats kommer vår panel med experter att instrueras att fatta ett beslut.

1. Kunder ringer IBAS på +44 (0) 207 347 5883, (Endast på engelska), dygnet runt - och begär ett skiljedomsformulär. För alla övriga kontakter hänvisar vi till IBAS hemsida.
2. Kunden fyller noggrant i formuläret med all relevant information och eventuella bevis.
3. När den ansvarige utredaren får formuläret kommer han eller hon om kravet verkar rimligt att skicka tvisten vidare till IBAS-panelen.

När panelen fattat ett beslut kommer båda parter att delges det skriftligen.

Är ett IBAS-utslag tvingande?

Alla operatörer som är registrerade hos IBAS har medgivit sin avsikt att följa samtliga beslut från IBAS. En registrerad operatör som inte följer denna överenskommelse tas bort ur registret.

IBAS mål/syfte

1. Att sträva efter en bättre förståelse mellan operatörer och deras kunder.
2. Att propagera för konsekvens, klarhet och rättvisa vad gäller alla operatörers regler.
3. Att råda både operatören och kunder om vanliga typer av ogiltiga eller oacceptabla spel i ett försök att minska antalet tvister.
4. Att uppmuntra registrerade operatörer att visa IBAS-symbolen i sina lokaler eller på sina hemsidor (www.ibas-uk.com) för att visa sin förpliktelse gentemot kunden.
5. Att kontinuerligt försöka förbättra IBAS till fördel för både kunder och operatörer.