IBAS

Independent Betting Adjudication Service (IBAS) är en officiell, totalt oberoende tredje part som erbjuder rättskipning för kunder som har olösta tvister med sin operatör. IBAS tar inte ut någon avgift för användning av tjänsten.

Innan de gör en bedömning kräver IBAS att dispyten har genomgått och nått slutet av operatörens interna hanteringsprocedur av klagomål. Du kan se vår Procedur för klagomål här.

Hur arbetar IBAS?

Tvister anmäls via ett standardiserat IBAS-formulär där all information om tvisten ska anges. Det engelska formuläret finns tillgängligt från IBAS-webbplats. Alternativt kan ett formulär begäras genom att ringa +44 (0) 207 347 5883 (endast engelska), tillgängligt dygnet runt.

Vänligen notera att IBAS hanterar under inga omständigheter tvister muntligen, vare sig via personliga samtal eller över telefon.

Är ett IBAS-utslag tvingande?

Som registrerad operatör hos IBAS har bet365 medgivit sin avsikt att följa samtliga beslut från IBAS. En registrerad operatör som inte följer denna överenskommelse tas bort ur registret.

Tvistlösning på nätet

Alternativt kan du vidarebefordra ärendet för medling via webbplattformen.