Podmienky

Tieto Podmienky vstúpili do platnosti 07/11/2017. Znenie predošlých Podmienok sa ruší.

A. ÚVOD

1. Používaním a/alebo navštevovaním akejkoľvek sekcie (vrátane subdomén) Webovej stránky bet365.com alebo akejkoľvek Webovej stránky alebo aplikácie, ktorú vlastníme (ďalej „webová stránka“), a/alebo registráciou na stránke, súhlasíte, že ste viazaný (i) týmito podmienkami a (ii) našim Vyhlásením o ochrane osobných údajov; (iii) s Používaním Cookies a (iv) s našimi Pravidlami, ktoré sa vzťahujú na naše stávkové produkty a produkty herne a ktoré sú ďalej opísané v paragrafe 2 nižšie (spoločne ako „Podmienky") a prehlasujete, že prijímate a súhlasíte s týmito podmienkami.

Prečítajte si, prosím, Podmienky a ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte Webovú stránku. Podmienky tiež platia pre telefonické stávkovanie a stávkovanie, alebo hranie cez mobilné zariadenia, vrátane aplikácii na stiahnutie do mobilného zariadenia (ako keby boli odkazy na vaše používanie Webovej stránky odkazmi na vaše používanie nášho telefonického stávkovania a/alebo stávkovanie cez mobilné zariadenia).

2. Keď hráte akúkoľvek hru, alebo uzavriete stávku použitím webovej stránky, prijímate a súhlasíte, že ste viazaný Pravidlami, ktoré platia pre súvisiace produkty, dostupné na webovej stránke. Pravidlá môžete nájsť v záložke Pomoc v príslušnej sekcii webovej stránky, alebo na nasledujúcich odkazoch:

(a) Pravidlá pre produkty sekcie Šport sú dostupné kliknutím tu;

(b) Pravidlá pre produkty sekcie Kasíno sú dostupné kliknutím tu;

(c) Pravidlá pre produkty sekcie Poker sú dostupné kliknutím tu;

(d) Pravidlá pre produkty sekcie Hry sú dostupné kliknutím tu;

(e) Pravidlá pre produkty sekcie Vegas sú dostupné kliknutím tu.

3. Odkaz na „bet365“,„my“ alebo „nás“ sa vzťahuje na:

(a) Športové produkty - odkazuje na Hillside (UK Sports) LP, komanditnú spoločnosť založenú na Gibraltári (registračné číslo spoločnosti 117) so sídlom na Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar. Všetky stávky na Šport sú považované za stávky uzavreté a prijaté na Gibraltári. Hillside (UK Sports) LP je licencovaná a regulovaná britskou licenčnou radou Gambling Commission (licenčné číslo 39563); a

(b) produkty herne - odkazuje na Hillside (Gibraltar) Limited, spoločnosť založenú na Gibraltári (identifikačné číslo spoločnosti 97927) so sídlom na Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar. Všetky stávky na herné produkty sú považované za stávky uzavreté a prijaté na Gibraltári. Hillside (Gibraltar) Limited je licencovaná a regulovaná britskou licenčnou radou Gambling Commission (licenčné číslo 39584).

4. Z času na čas je možné, že tieto podmienky bude potrebné zmeniť z viacerých dôvodov (aby boli v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami a regulačnými podmienkami). Akékoľvek menšie alebo nepodstatné zmeny môžu byť uplatnené kedykoľvek a odporúčame vám prečítať si podmienky pravidelne. Naposledy aktualizovaná verzia Podmienok bude zverejnená na webovej stránke. Všetky veľké zmeny vám budú oznámené vopred, pred nadobudnutím platnosti. Ak je akákoľvek zo zmien pre vás neprijateľná, mali by ste prestať používať webovú stránku a/alebo váš účet. Avšak, ak budete aj naďalej používať webovú stránku aj po dátume, kedy zmeny týchto podmienok nadobudnú platnosť, bude sa to považovať za prijatie týchto zmien.

5. Odkaz na „vy“, „vás“, alebo „zákazník“ sa vzťahuje na osobu používajúcu webovú stránku, alebo služby bet365 a/alebo akéhokoľvek registrovaného zákazníka bet365.

6. Ako možno viete, právo na prístup a/alebo používanie webovej stránky (vrátane akéhokoľvek alebo všetkých produktov ponúkaných prostredníctvom webovej stránky) môže byť v určitých krajinách ilegálne (napríklad v USA). Ste zodpovedný za rozhodnutie, či prístup a/alebo použitie webovej stránky je v súlade s platnými právnymi predpismi vo vašej jurisdikcii.

7. Spoločnosť bet365 je odhodlaná poskytovať vynikajúce zákaznícke služby. Ako súčasť tohto záväzku, bet365 podporuje zodpovedné hranie. Pre ďalšie informácie prosím, kliknite sem. Aj keď bet365 vynakladá náležité úsilie presadiť zásady zodpovedného hrania, bet365 neprijíma žiadnu zodpovednosť, ak sa napriek tomu rozhodnete pokračovať v hraní a/alebo sa snažíte používať webovú stránku s úmyslom zámerného vyhýbania sa príslušným opatreniam na mieste a/alebo bet365 nie je schopná presadiť svoje opatrenia/zásady pre dôvody, ktoré sú mimo bet365 kontroly.

B. VÁŠ BET365 ÚČET

1. Žiadosť

1.1 Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú zaregistrovať alebo uzavrieť stávku na bet365, musia byť starší ako 18 rokov a musia byť právne spôsobilí. bet365 si vyhradzuje právo požadovať doklad totožnosti od ktoréhokoľvek zákazníka a pozastaviť jeho účet, kým nie je poskytnutá dostatočná dokumentácia. bet365 berie svoje povinnosti vo vzťahu k hraniu hazardných hier neplnoletými a zodpovedné hranie veľmi vážne (pre ďalšie podrobnosti, prosím kliknite sem).

1.2 Všetky poskytnuté informácie pri registrácii na stránke MUSIA byť správne a kompletné vo všetkých ohľadoch. V prípade, že to tak nie je, vyhradzujeme si právo na pozastavenie účtu a vklady na stávkovom účte budeme považovať za neplatné (akékoľvek výhry z týchto vkladov sú zrušené). Ak je účet pozastavený, zákazník by nás mal kontaktovať.

1.3 bet365 potvrdí zákazníkovu adresu zaslaním overovacieho listu na adresu zákazníka. Príloha môže obsahovať knihu pravidiel, informačný leták a telebet kartu. Všetka korešpondencia bude diskrétna a obálka nebude označená logom bet365. Po zaslaní tejto korešpondencie budú všetky ponuky a požiadavky na výber pozastavené, kým nebude overená adresa.

1.4 Prijatím Podmienok a/alebo zaregistrovaním sa na webovej stránke súhlasíte s tým, že sme oprávnení vykonávať akékoľvek a všetky také identifikácie, kreditné a iné overenia, ktoré z času na čas vyžadujeme a/alebo sú vyžadované platným zákonom a predpismi a/alebo príslušnými regulačnými orgánmi na všeobecné používanie webovej stránky a našich produktov. Súhlasíte s poskytnutím všetkých informácií, ktoré požadujeme v súvislosti s týmto overením. Sme oprávnení pozastaviť, alebo obmedziť akýmkoľvek spôsobom Váš účet podľa nášho uváženia o vhodnosti do doby, kým bude toto overenie vykonané k našej spokojnosti.

1.5 V rámci registračného procesu môžeme vaše informácie poskytnúť autorizovaným agentúram zaoberajúcim sa overovaním pre potvrdenie totožnosti a údajov platobnej karty. Súhlasíte, že môžeme spracovávať tieto informácie v súvislosti s vašou registráciou.

1.6 Zákazníci si môžu otvoriť len jeden účet. Ak zistíme, že jeden zákazník si otvoril viac ako jeden účet, vyhradzujeme si právo takéto účty považovať za jeden zlúčený účet.

1.7 Od zákazníkov sa vyžaduje, aby aktualizovali svoje zaregistrované údaje. Tieto údaje ako aj informácie o účte môžu byť opravené na webovej stránke v sekcii s osobnými údajmi. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prosím Kontaktujte nás.

2. Údaje o účte

2.1 bet365 umožňuje všetkým svojim zákazníkom zvoliť si svoju vlastnú kombináciu užívateľského mena a hesla pre ich účet a taktiež 4-miestny kód pre prístup na bet365 aplikácie na mobilných zariadeniach. Je povinnosťou zákazníkov, aby uchovávali tieto informácie v tajnosti, pretože sú zodpovední za všetky stávky, ktoré boli podané z ich účtu, rovnako ako za všetky ďalšie zmeny, ku ktorým na ich účtu došlo.

2.2 Stávky budú považované za platné, len ak bolo Vaše užívateľské meno a heslo zadané správne, alebo ak ste sa na Váš účet prihlásili cez dotykové ID, Face ID, kód alebo cez možnosť ‘Zostať prihlásený’ (či si je toho zákazník vedomý alebo nie), a na Vašom účte je dostatok peňazí.

2.3 Ak si kedykoľvek myslíte, že iná osoba pozná Vaše užívateľské meno, heslo a/alebo kód, mali by ste tento/tieto údaje okamžite zmeniť na webovej stránke. Ak zabudnete jeden alebo všetky tieto údaje, prosím, Kontaktujte nás.

2.4 Ak aktivujete dotykové ID, Face ID, kód a/alebo možnosť ‘Zostať prihlásený’ a máte pocit, že tretia osoba môže zneužiť ktorýkoľvek z týchto spôsobov pre prístup na Váš účet, okamžite vypnite dotykové ID, Face ID, kód a/alebo možnosť ‘Zostať prihlásený’ na všetkých Vašich zariadeniach a kontaktujte nás. Vy sám ste zodpovedný za Vaše zariadenia a za všetky stávky podané na Vašom účte a akékoľvek iné aktivity, ktoré prebehli na Vašom účte.

2.5 Pri stávkach uzavretých prostredníctvom telefónu, zodpovedajú zákazníci za všetky transakcie, tam kde je správne uvedené ich číslo účtu alebo meno a užívateľské meno (či už vami autorizované alebo nie). Ak autorizujete inú osobu na používanie vášho účtu, vy zodpovedáte za všetky transakcie, ktoré táto osoba vykoná s použitím príslušného užívateľského mena a hesla. Ak stratíte Vaše údaje o účte alebo mate pocit, že niekto iný má Vaše údaje o účte, prosím Kontaktujte nás, hneď ako to bude možné.

2.6 Upozorňujeme, že údaje o držiteľovi účtu a iné dôležité osobné údaje by nám nikdy nemali byť poslané nezašifrovaným emailom.

2.7 Aktuálny zostatok a prehľad transakcií na Vašom účte môžete zobraziť kedykoľvek, keď ste prihlásený na Váš účet na stránke.

3. Osobné údaje

3.1 Čo sa týka osobných informácií, ktoré nám poskytnete, konáme v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov (podľa The Data Protection Act 1998 Spojeného Kráľovstva a The Data Protection Act 2004 Gibraltáru). Vaše osobné údaje sú spracované v súladne s našim Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Kópiu tohto ustanovenia môžete nájsť po kliknutí sem.

4. Pozastavenie a zatvorenie

4.1 Ak si prajete zrušiť svoj účet, prosím Kontaktujte nás. Akýkoľvek záporný zostatok na Vašom účte je splatný bet365 a je ho potrebné vyrovnať. Váš účet nebude zatvorený, kým nebude celá príslušná dlžná suma spoločnosti bet365 vyplatená.

4.2 bet365 si vyhradzuje právo kedykoľvek zatvoriť alebo pozastaviť účet a z akéhokoľvek dôvodu. Bez obmedzenia predchádzajúcej vety, bet365 má nárok zatvoriť alebo pozastaviť účet:

(a) ak ste zbankrotovali;

(b) ak sa bet365 domnieva, že ste použili webové stránky podvodným spôsobom alebo nelegálne a/alebo nezákonne alebo na nesprávne účely;

(c) ak sa bet365 domnieva, že ste používali webovú stránku nečestným spôsobom, alebo ste úmyselne podvádzali alebo znevýhodňovali bet365 alebo kohokoľvek z jej zákazníkov alebo ak je Váš účet používaný v prospech tretej strany;

(d) ak je bet365 požiadaná políciou, akýmkoľvek regulačným orgánom alebo súdom,

(e) ak sa bet365 domnieva, že došlo alebo pravdepodobne dôjde k akejkoľvek situácii uvedenej v (a), až (c) vyššie; alebo

(f) ak je váš účet považovaný za neaktívny a jeho zostatok je 0 alebo klesne na 0 v súlade s odsekom B.5.1 nižšie.

4.3 Ak bet365 zatvorí alebo pozastaví váš účet z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v bodoch (a) až (e), ste zodpovedný za akékoľvek a všetky žiadosti, straty, záväzky, náklady a výdavky, ktoré sa vyskytli alebo vznikli spoločnosti bet365 (spolu „nároky“) a odškodníte bet365 pri predložení takýchto nárokov. V prípadoch uvedených v bodoch (a) až (e), je bet365 oprávnená zadržať a/alebo ponechať si akékoľvek a všetky sumy, ktoré by inak boli vyplatené alebo by vám mali byť zaplatené (vrátane akýchkoľvek výhier, stávkového kreditu alebo bonusových platieb).

5. Neaktívny účet

5.1 bet365 uplatní administratívny poplatok na všetky účty, ktoré boli ‘neaktívne’ po nepretržitú dobu minimálne 365 dní v súlade s nasledujúcim postupom. Účet je považovaný za ‘neaktívny’ počas ktoréhokoľvek obdobia, v ktorom sa neuskutoční vzhľadom naň žiadna z nasledujúcich činností: (i) úspešný vklad, (ii) podaná športová stávka, alebo (iii) účasť v ktoromkoľvek z produktov Kasíno, Poker, Hry alebo Vegas.

(a) Ak váš účet zostane ‘neaktívny’ po nepretržitú dobu 365 dní, bude považovaný za ‘neaktívny’, a ak je váš zostatok na účte 0, váš účet bude zatvorený a neuplatní sa poplatok.

(b) Ak bude váš účet považovaný za neaktívny a má kladný zostatok, bet365 podnikne kroky pre vaše informovanie použitím údajov, ktoré ste poskytli pri registračnom procese (alebo použitím Vami aktualizovanými údajmi).

(c) Ak Váš účet zostane neaktívny po minimálnom období 28 dní po prvom pokuse, čo sa vás bet365 pokúšalo informovať o tom, že váš účet sa stal neaktívnym, bet365 uplatní mesačný administratívny poplatok zo zostatku vášho účtu vo výške 2£ (alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene), alebo 5% z vášho zostatku v čase, keď bude účet považovaný za neaktívny (ktorékoľvek je vyššie).

(d) Administratívny poplatok bude vypočítaný v súlade s vyššie uvedeným bodom (c) a odpočíta sa z vášho zostatku po uplynutí 28 dňového vyššie uvedeného upozornenia a každých nasledujúcich 28 dní bude odpočítaná rovnaká suma, až kým: (i) váš zostatok neklesne na 0 a už nebudú odpočítané žiadne ďalšie poplatky a váš účet bude zatvorený, alebo (ii) kým si ‘nereaktivujete’ Váš účet.

5.2 Váš účet môžete ‘reaktivovať’: (i) uskutočnením úspešného vkladu; (ii) podaním športovej stávky, alebo (iii) hraním/zúčastnením sa na produktoch Kasíno, Poker, Hry alebo Vegas.

5.3 Môžete požiadať o vrátenie akýchkoľvek administratívnych poplatkov kontaktovaním nášho zákazníckeho centra.

C. VAŠE FINANCIE

1. Vklady na účet a stávky

1.1 Môžete staviť len sumu z vyúčtovaných peňažných prostriedkov na vašom účte. Preto, ak si prajete podať stávky alebo hrať, musíte na váš účet vložiť peniaze. Pre ďalšie informácie o tom, ako vložiť, vybrať alebo previesť finančné prostriedky prejdite na Vklady/Výbery.

1.2 Vložením finančných prostriedkov na svoj účet, nám nariaďujete ich držanie a my s tým súhlasíme, spolu s výhrami, za jediným a konkrétnym účelom ich použitia: (i) pre podanie Vašich športových a herných stávok; a (ii) pre vysporiadanie iných poplatkov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním našich služieb (Účel). Budeme oprávnení pozastaviť, alebo zavrieť Váš účet, ak si budeme odôvodnene myslieť, že vkladáte peniaze bez zámeru uzatvárania stávok. V takom prípade je možné, že budeme informovať príslušné dozorné úrady.

1.3 Pri platobných spôsoboch, ktoré vyžadujú uvádzanie držiteľa účtu by ste mali uskutočňovať vklady na Váš stávkový účet zo zdrojov, na ktorých ste vedený ako držiteľ účtu. V prípadoch, kde bet365 identifikuje rozdiel v menách držiteľov účtov, vyhradzuje si právo označiť takto uskutočnené vklady na stávkový účet za neplatné (a všetky výhry nadobudnuté z takýchto vkladov za zrušené).

1.4 Všetky finančné prostriedky sú uchovávané na špeciálne určených zákazníckych bankových účtoch, ktoré môžu byť použité iba na Účel, a naša banka to potvrdila. Musíme Vám navrátiť finančné prostriedky, ak nie sú použité na tento Účel.

Banka potvrdila, že Vaše finančné prostriedky sú vedené na účtoch iba na tento účel. Banka potvrdila, že prostriedky zákazníkov sú oddelené na týchto účtoch a nemiešajú sa s akýmikoľvek inými účtami, vrátane nášho vlastného účtu, a že samotná banka nemá nárok na finančné prostriedky.

S ohľadom na vyššie uvedené, v prípade našej platobnej neschopnosti, sú Vaše finančné prostriedky chránené. Finančné prostriedky by naďalej patrili Vám a nespadali by pod likvidáciu. Táto úroveň ochrany spĺňa podmienky strednej ochrany britskej licenčnej rady Gambling Commission, stanovené v jej systéme hodnotenia ochrany finančných prostriedkov zákazníkov.

1.5 Súhlasíte s tým, že sme oprávnení ponechať si úroky, ktoré by mohli vznikať z peňažných prostriedkov držaných na bet365 účte.

1.6 Okrem telefonických kreditových účtov, žiaden zamestnanec bet365 nemôže poskytnúť úver a všetky stávky musia byť podložené dostatočnými finančnými prostriedkami na zákazníkovom účte. bet365 si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek stávku, ktorá mohla byť nedopatrením prijatá, keď na účte nebolo dostatok finančných prostriedkov na pokrytie stávky. Ak boli na zákazníkov účet chybne pripísané finančné prostriedky, je povinnosťou zákazníka okamžite informovať bet365. bet365 odoberie tieto prostriedky z účtu.

1.7 Ak nie je uvedené inak, všetky príklady uvedené na webovej stránke sú uvedené v britských librách šterlingov. Pre všetky transakcie, ktoré si vyžadujú zmenu meny sa uplatní stredový výmenný, kurz ako je uvedené v Financial Times. Dostupné menové možnosti sú uvedené v rámci týchto podmienok v Prílohe 1.

1.8 Po vybratí meny a vložení finančných prostriedkov na účet, stávky a výhry sú vyplatené v tejto vybratej mene. Ak si prajete zmeniť používanú menu, prosím Kontaktujte nás.

1.9 Máte nárok využiť naše služby výmeny meny len pre účely podania stávok na našej webovej stránke (ďalej len „schválený účel“). Nemáte nárok využiť tieto služby za iným účelom, ako je schválený účel (zahŕňajúc zaistenie proti menovému riziku, špekulatívne obchodovanie alebo iné obchodovanie s menou). Ak sa bet365 domnieva, že používate tieto služby pre iné účely ako je schválený účel, bet365 má právo zatvoriť alebo pozastaviť váš účet a vy budete:

(a) zodpovedný za všetky vzniknuté pohľadávky; a

(b) musieť na požiadanie bet365 tieto pohľadávky odškodniť .

1.10 Okrem toho, bet365 má nárok zadržať a/alebo si ponechať akékoľvek a všetky Vami zarobené a získane sumy ako výsledok alebo v súvislosti s vašim „neoprávneným“ použitím služieb, vrátane aktivít, ktoré neslúžia pre oprávnené účely.

1.11 bet365 si neúčtuje poplatky za vklady prostredníctvom debetnej/kreditnej karty, avšak niektorí vydavatelia kariet považujú stávkové transakcie za ‘hotovostné’ platby a preto môžu zaúčtovať zálohový poplatok. Ďalšie informácie môže poskytnúť vydavateľ Vašej karty.

2. Výbery

2.1 Kde je to možné, budú všetky výbery spracované na platobný účet z ktorého bol uskutočnený vklad. Výber môže byť spracovaný iba v mene registrovaného vlastníka účtu a na zaregistrovaný účet vedený na jeho meno.

2.2 Pre väčšinu typov platieb môžu byť výbery spracované kliknutím na „Výbery“ na webovej stránke, pokiaľ je na vašom stávkovom účte dostatok finančných prostriedkov. Nie je stanovený žiaden limit pre vyberanú sumu, ale žiadosť o výber v hodnote viac ako 20.000£ alebo zodpovedajúcu hodnotu v inej mene si môže vyžadovať ďalšie úpravy. Pre ďalšie informácie o každom z platobných spôsobov prejdite na Vklady/Výbery.

2.3 Máme samostatný bankový účet, ktorého jediným a konkrétnym účelom je ochrana peňazí, ktoré sa spracovávajú pre výber, o ktorý ste požiadali. Súhlasíme s udržaním zostatku našich peňazí na tomto účte pre tento jediný a konkrétny účel. Preto, v prípade našej platobnej neschopnosti, predtým ako sa táto suma dostane k Vám, ekvivalent tejto sumy na tomto účte bude patriť Vám a nebude spadať pod likvidáciu. Banka potvrdila, že zostatok na tomto účte je držaný na konkrétny účel uvedený vyššie. Banka potvrdila, že nebude miešať zostatok s akýmkoľvek iným, vrátane našich ďalších zostatkov, a že samotná banka nemá nárok na tieto finančné prostriedky. Táto úroveň ochrany spĺňa podmienky strednej ochrany britskej licenčnej rady Gambling Commission, stanovené v jej systéme hodnotenia ochrany finančných prostriedkov zákazníkov.

2.4 Ak hodnota vkladu na účet nie je prestávkovaná v plnej výške predtým, ako je požiadané o výber, bet365 si vyhradzuje právo účtovať zákazníka na pokrytie všetkých nákladov vzťahujúcich sa aj na vklad aj na výber. Ak je to nevyhnuté, hodnota požadovaného výberu môže byť príslušne znížená.

2.5 Ak je spôsobom vkladu na účet paysafecard a hodnota vkladu nie je prestávkovaná v plnej výške pred požiadaním o výber, alebo existuje dôkaz o sérii podaných stávok, ktorých výsledkom je garantovaný zákazníkov profit nezávisle od výsledku, alebo ak ide o stávkovanie s nízkym rizikom, bet365 si vyhradzuje právo pred spracovaním akéhokoľvek výberu požiadať o doklad dokazujúci kúpenie poukážky.

3. Iné

3.1 Ak nám budú uložené akékoľvek spätné platby, zrušenia alebo iné poplatky vzhľadom na váš účet, vyhradzujeme si právo účtovať si od vás príslušné vynaložené sumy.

3.2 Môžeme kedykoľvek z vášho účtu odčítať akúkoľvek kladnú sumu, ktorú dlžíte bet365, alebo akejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny bet365.

3.3 Ak je to potrebné, ste zodpovedný za ohlásenie výhry alebo prehry daňovým a/iným orgánom vo vašej jurisdikcii.

3.4 Stávkovanie cez internet môže byť v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate nezákonné. Ak je to tak, nie ste oprávnený používať vašu platobnú kartu pre vykonávanie transakcie. Avšak, akékoľvek stávky prijaté z takýchto jurisdikcií platia - či už sú vyhrávajúce alebo prehrávajúce.

D. PRIJÍMANIE STÁVOK

1. Podávanie stávok

1.1 bet365 si vyhradzuje právo na odmietnutie všetkých stávok alebo časti akejkoľvek požadovanej stávky, a to podľa svojho vlastného uváženia. Všetky stávky/vklady, ktoré sú zákazníkom podávané, sú na základe jeho vlastného uváženia a na jeho vlastné riziko.

1.2 Prijímame len stávky uskutočnené online (vrátane stávok podaných cez mobilné zariadenie alebo cez stiahnuteľnú aplikáciu na mobilnom zariadení) alebo prostredníctvom telefónu. Stávky v akejkoľvek inej forme neprijímame (poštou, emailom, faxom, atď.) a ak aj boli prijaté, budú vrátené bez ohľadu na to, či sú výherné, alebo nie.

1.3 Je na zodpovednosti zákazníka uistiť sa, že jednotlivé údaje týkajúce sa stávok sú správne. Hneď ako sú stávky podané, nemôžu byť zákazníkom zrušené. Stávky môžu byť zmenené zákazníkom iba v prípade, že je dostupná funkcia Upraviť stávku. bet365 si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akúkoľvek stávku.

1.4 Vaše finančné prostriedky budú pridelené k stávkam v poradí, v akom sú podané, a nebudú k dispozícii na iné účely. bet365 si vyhradzuje právo zrušiť a/alebo zvrátiť akékoľvek transakcie vykonané po podaní stávky, zahŕňajúc priradené finančné prostriedky, a to buď v tom danom čase alebo spätne.

2. Potvrdenie stávok

2.1 Stávky nebudú platné, ak na vašom účte nie je dostatok finančných prostriedkov.

2.2 Pri stávkach cez telefón platí „Prijatie potvrdené" až po tom, ako operátor znovu prečíta údaje o stávke a potvrdí zákazníkovi, že stávka bola spracovaná a prijatá.

2.3 Stávka, o ktorú žiadate, bude platná iba po akceptovaní bet365 servermi. Každá platná stávka dostane jedinečný kód transakcie. Nenesieme zodpovednosť za vyhodnotenie akýchkoľvek stávok, ku ktorým nebol pridelený jedinečný kód transakcie. Ak si nie ste istý platnosťou stávky, prosím skontrolujte Históriu účtu, alebo nás kontaktujte.

2.4 Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak sú stávky uzavreté pomocou kreditnej, alebo debetnej karty, nie sú platné do doby, kým obdržíme platbu v plnej výške. Stávky budú automaticky zrušené, ak sme neobdržali platbu pred začatím príslušného podujatia.

2.5 Ak vznikne spor, vy a bet365 súhlasíte s tým, že databáza záznamov o transakciách bude slúžiť ako rozhodujúci podklad pre vyriešenie sporu.

3. Bonusy

3.1 Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu, rodinu, adresu domácnosti, emailovú adresu, telefónne číslo, rovnaké číslo účtu platby (napr. debetná alebo kreditná karta), prepojené NETeller alebo Skrill účty, mobilné zariadenie, stiahnutú aplikáciu a jeden zdieľaný tablet alebo počítač (napr. vo verejnej knižnici alebo v práci).

3.2 Ak je porušená akákoľvek podmienka pre získanie bonusu či špeciálnej ponuky, alebo existuje dôkaz, že zákazník alebo skupina zákazníkov uzavrela stávky (Napríklad ak boli identifikované spoločné stávkové vzory na rovnaké zápasy/trhy na účtoch), ktoré im na základe vkladového bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo akejkoľvek inej špeciálnej ponuky garantujú zisk nezávisle na výsledku stávky, či už individuálne alebo ako členovi skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zo stávky bonusovú časť alebo časť stávkového kreditu a podľa vlastného uváženia vyhodnotiť stávky podľa správnych kurzov, zrušiť stávkový kredit, stávky zadarmo, bezrizikové stávky, alebo zrušiť stávku platenú zo vstupného bonusu alebo stávkového kreditu. Navyše si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do hodnoty vkladového bonusu, stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo dodatočnej platby na pokrytie administratívnych nákladov. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie, aby sme sa uistili o totožnosti zákazníka predtým, ako mu pripíšeme akýkoľvek bonus, stávkový kredit, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo ďalšie ponuky na jeho účet.


3.3 Vyhradzujeme si právo stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a to podľa nášho vlastného uváženia. Ponuky sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí uskutočnili vklad na bet365 so skutočnými peniazmi.

3.4 bet365 si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky alebo zrušiť zákazníkovi akúkoľvek ponuku alebo bonus.

4. Vyhodnotenie a vyplatenie

4.1 Všetky stávky sú predmetom ustanovení Pokrytia športov (vrátane maximálnych výhier) popísaných v Prílohe Dva k týmto Podmienkam.

4.2 bet365 si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť stávkovú ponuku. Ak je stávková ponuka zrušená všetky zadané stávky budú zamietnuté. bet365 si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť akékoľvek stávkovanie bez upozornenia.

4.3 Výpočet možnej sumy k výplate je len informatívny a všetky stávky budú vypočítané podľa vkladu a rizika na prijaté kurzy. V akumulovaných a kombinovaných stávkach s neplatným tipom je suma možnej výhry adekvátne znížená.

4.4 Ak jeden z tipov Aku/Parlay alebo Kombi stávky je neštartujúci alebo zrušený, stávka bude vyhodnotená na zostávajúce tipy.

4.5 Všetky výhry zo stávok budú pripočítané na zákazníkov účet. Akékoľvek peniaze alebo výhry pripočítané na účet zákazníka omylom, nie je možné použiť a bet365 si vyhradzuje právo zrušiť všetky transakcie obsahujúce túto hotovosť a/alebo vybrať príslušnú čiastku z účtu zákazníka a/alebo vrátiť transakciu, či už v čase transakcie alebo spätne.

4.6 bet365 si vyhradzuje právo pozastaviť platby a prehlásiť stávky za neplatné, ak bude mať dôkaz, že sa stalo nasledujúce: (i) bola spochybnená bezúhonnosť športového podujatia (ii) bol zmanipulovaný kurz(-y) (iii) zápas bol dohodnutý. Dôkaz o vyššie uvedenom môže byť založený na veľkosti, objeme alebo vzorci stávkovania na bet365 a to vo všetkých možnostiach stávkovania. V akýchkoľvek otázkach bude smerodajné rozhodnutie príslušného riadiaceho športového orgánu. Ak akýkoľvek zákazník dlhuje akúkoľvek čiastku peňazí z akéhokoľvek dôvodu, máme právo toto vziať do úvahy pred uskutočnením akejkoľvek platby zákazníkovi.

4.7 Ak existuje dôkaz o sérii stávok, pričom každá z nich obsahuje rovnaký tip(-y), ktoré boli podané rovnakou osobou alebo skupinou osôb, bet365 si vyhradzuje právo prehlásiť tieto stávky za neplatné alebo pozastaviť výplatu výhier, do skončenia výsledku následného vyšetrovania.

4.8 Pre podujatia, kde nie je vyhlásený žiadny oficiálny štart, zverejnený čas začiatku podujatia bude považovaný za štart. Ak je z nejakého dôvodu stávka nedopatrením prijatá po začiatku podujatia, alebo zápasu (iná ako Stávky naživo, jasne uvedené na webovej stránke), stávky budú platné v prípade, že konečný výsledok nie je známy, a že žiadny z účastníkov/tímov nezískal žiadne podstatné výhody (napr. gól, vylúčenie v tíme protivníka atď.) v čase, keď bola stávka uzavretá. Ak je výsledok podujatia/stávkovej ponuky známy, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť stávku, či už vyhrávajúcu, alebo prehrávajúcu. Spory o dobe uzavretia stávok budú vyhodnotené pomocou záznamu transakcií. Všetky časy uvedené na webovej stránke a/alebo odkazujúce na bet365 personál sa týkajú britského času, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.9 Stávky naživo - kde máme dôvod sa domnievať, že stávka je uzavretá po tom ako je známy výsledok podujatia, alebo po tom, ako vybraný účastník alebo tím získal výhodu (napr. gól, vylúčenie v tíme protivníka atď.), vyhradzujeme si právo zrušiť stávku, či už vyhrávajúcu, alebo prehrávajúcu.

4.10 Ak z nejakého dôvodu nie sme schopní overiť výsledok danej stávkovej ponuky (napr. z dôvodu straty živého prenosu), budú všetky stávky neplatné, ak nie je vyhodnotenie stávok už určené.

4.11 Ak zákazník zadá nejednoznačné inštrukcie, bet365 si vyhradzuje právo rozdeliť celkovú vloženú čiastku medzi možné výsledky. V prípade, že to nebude možné, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť celú stávku. V akomkoľvek prípade, rozhodnutie bet365 je konečné

4.12 Stávky sú vyhodnotené na základe zlomkových kurzov bez ohľadu na to, aký formát kurzov bol použitý pri podaní stávky.

E. POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

1. Informácie a obsah

1.1 Informácie, ktoré sú vám prístupné na webovej stránke (vrátane výsledkov, štatistík, športových údajov a zoznamov zápasov, kurzov a údajov o stávkach) slúžia pre vaše osobné potreby a šírenie alebo komerčné využitie takýchto informácií je prísne zakázané. Nie je zaručené žiadne nepretržité poskytovanie týchto informácií, ich presnosť alebo výsledky získané používaním. Informácie nie sú poskytované za účelom poskytnutia rady či odporučenia. Zákazníci by sa pri podávaní stávok/vkladov nemali spoliehať iba na informácie zverejnené na stránke. Stávky sú podávané podľa vlastného uváženia zákazníkov a na ich vlastné riziko.

2. Vaše príslušenstvo a vybavenie

2.1 Počítačové alebo mobilné zariadenie a internetové pripojenie môže ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť webovej stránky. bet365 nezaručuje, že webová stránka bude fungovať bez porúch a chýb, alebo že služby bet365 budú poskytované bez prerušenia. bet365 neprijíma žiadnu zodpovednosť za zlyhanie alebo problémy, ktoré vzniknú kvôli vášmu zariadeniu, internetovému pripojeniu alebo poskytovateľovi internetových a telekomunikačných služieb (napríklad, ak neviete podať stávku alebo zobraziť či prijať určité informácie vo vzťahu k príslušnej udalosti).

2.2 Upozorňujeme zákazníkov používajúcich službu bet365 Na cestách (vrátane stiahnuteľných aplikácií) na uzatváranie stávok, že bet365 odmieta zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty dát na mobilnom zariadení, na ktorom je nainštalovaný náš softvér (okrem prípadu, keď toto poškodenie alebo táto strata výhradne a priamo súvisí so stiahnutým softvérom) a taktiež nezodpovedá za akékoľvek telefonické, dátové alebo iné poplatky, ktoré vznikli počas používania softvéru.

2.3 Kliknite sem pre viac informácií o požiadavkách na prístup k webovej stránke a technických problémoch súvisiacich s použitím webovej stránky.

3. Čestné používanie

3.1 Webová stránka a produkty spoločnosti bet356 môžu byť použité len pre účely podania stávok na podujatia a/alebo hry.

3.2 Webovú stránku nesmiete použiť v prospech tretej strany alebo na iné účely, ktoré sú (podľa názoru bet365) ilegálne, hanlivé, urážlivé alebo nemravné, alebo ktoré bet365 považuje za diskriminačné, podvodné, nepoctivé alebo nevhodné.

3.3 bet365 uplatní trestné a zmluvné sankcie voči ktorémukoľvek zákazníkovi, ktorý sa dopustil podvodných, nečestných a trestných činov na tejto internetovej stránke alebo prostredníctvom produktov bet365. bet365 odoprie platbu akémukoľvek zákazníkovi, v ktorého prípade vznikne takéto podozrenie alebo, kde vznikne podozrenie, že platba prebehla v prospech tretej strany. Zákazník odškodní a bude povinný zaplatiť bet365 na požiadanie všetky pohľadávky vzniknuté priamo alebo nepriamo (podľa definície v paragrafe B.4.3 vyššie), zákazníkovým podvodom, nečestnosťou alebo trestným činom.

4. Softvér a technológie

4.1 Aby ste mohli použiť určité produkty ponúknuté na webovej stránke, je možné, že bude potrebné stiahnuť softvér (napríklad kasínové hry, ktoré sú dostupné prostredníctvom flash player). Taktiež niektoré produkty poskytovateľov tretej strany si môžu vyžadovať váš súhlas s podmienkami, ktorý je potrebný pre používanie týchto produktov. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami tretej strany, nepoužívajte softvér príslušnej tretej strany. bet365 neprijíma žiadnu zodpovednosť za softvér akejkoľvek tretej strany.

4.2 Máte povolenie používať akýkoľvek a všetky softvéry, ktoré sú vám dostupné na webovej stránke pre účely používania produktov na webovej stránke, ale nie pre žiadny iný účel a môžete ich uložiť v rozsahu povolenom príslušným právom.

4.3 Týmto vám udeľujeme osobné nevýhradné, neprenositeľné právo využívať softvér jedine na používanie/hranie produktov na webovej stránke (vrátane online Kasína) v súlade s nasledovnými podmienkami.

(a) Nie ste oprávnený: (i) inštalovať alebo spúšťať softvér na serveri iných sieťových zariadení, alebo sa inak pokúšať sprístupňovať softvér prostredníctvom akejkoľvek formy elektronického zverejňovania, on-line služieb alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu akejkoľvek inej osobe; (ii) poskytovať sublicencie, prevádzať, prenajímať, požičiavať, prenášať alebo kopírovať (okrem prípadov, kedy je to výslovne povolené v tejto dohode) Vašu licenciu k využívaniu softvéru, alebo vytvárať, alebo distribuovať kópie softvéru; (iii)vkladať, vstupovať do alebo pokúšať sa o vloženie alebo vstup, respektíve inak obísť bezpečnostný systém bet365 alebo do neho iným spôsobom zasahovať (vrátane, ale nielen robotov a podobných zariadení) s príslušným produktom alebo internetovou stránkou alebo sa pokúšať o zmeny softvéru a/alebo jeho prvkov a komponentov; alebo (iv) kopírovať alebo prekladať dokumentáciu užívateľa poskytovanú online alebo v elektronickom formáte. Okrem toho s výnimkou minimálneho rozsahu povoleného príslušným platným zákonom v súvislosti s počítačovými programami (vrátane účelov vyslovene povolených v § 296A (1) alebo § 50(B)2 dokumentu Copyright Designs and Patents Act 1988) nemáte povolené: (a) prekladať, spätne kompilovať, dekompilovať, rozoberať, upravovať, vytvárať odvodené diela na základe softvéru, ani ho nijako inak upravovať; alebo (b) spätne kompilovať, dekompilovať, rozoberať, upravovať, meniť, prekladať, pokúšať sa o zistenie zdrojového kódu softvéru ani vytvárať odvodené diela, ktoré budú sčasti alebo úplne založené na softvéri.

(b) Nie ste vlastníkom softvéru. Softvér je výhradným majetkom bet365 alebo tretej strany, ktorou je poskytovateľ softvéru (ďalej len „Poskytovateľ"). Softvér a doplňujúca dokumentácia, na ktoré nám bola poskytnutá licencia sú takisto produktmi, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ a je celosvetovo chránené autorským právom. Používaním softvéru sa nestávate vlastníkom ktorejkoľvek časti duševného vlastníctva, ktoré k nemu náleží. Táto zmluva platí len ako licencia k užívaniu softvéru.

(c) Softvér je poskytovaný „tak ako stojí a leží", bez akýchkoľvek záruk, podmienok, záväzkov alebo zastúpení. bet365 nezaručuje, že: (i) softvér bude zodpovedať Vašim požiadavkám; (ii) softvér nebude porušovať žiadne práva duševného vlastníctva tretie strany; (iii) prevádzka softvéru bude neprerušená alebo bezchybná; (iv) všetky chyby v softvéri budú opravené (v) že softvér neobsahuje vírusy.

(d) V prípade komunikačných alebo systémových chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s vyrovnaním účtov alebo inými funkciami alebo súčasťami softvéru, ani bet365 ani Poskytovateľ softvéru nezodpovedá tieto chyby spôsobené vám alebo akejkoľvek tretej strane. bet365 si vyhradzuje právo v prípade takýchto chýb odstrániť všetky príslušné produkty z webovej stránky a podniknúť akýkoľvek ďalší krok na opravu týchto chýb.

(e) Týmto uznávate, že vaše používanie softvéru nemá bet365 nijako pod kontrolou a je na vaše vlastné riziko.

(f) Softvér môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú tajné a majú hodnotu pre poskytovateľa softvéru a/alebo pre bet365. Nie ste oprávnený používať ani prezrádzať dôverné informácie iným spôsobom, než v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

4.4 Napriek tomu, že sa bet365 snaží zabezpečiť, aby bola webová stránka k dispozícii 24 hodín denne, spoločnosť bet365 nie je zodpovedná, ak je webová stránka z akéhokoľvek dôvodu, v akomkoľvek čase a akúkoľvek dobu neprístupná. Vyhradzujeme si právo urobiť zmeny, opravy alebo úpravy, pozastaviť alebo prerušiť akýkoľvek aspekt webovej stránky a taktiež obsah, služby alebo produkty, ktoré sú prostredníctvom nej dostupné, vrátane vášho prístupu.

4.5 Nesmiete zneužívať webovú stránku zavádzaním vírusov, Trojských koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je ničivý alebo technologicky škodlivý. Najmä v žiadnom prípade nemáte bez povolenia prístup, nesmiete zasahovať, poškodzovať alebo narušiť webovú stránku alebo akúkoľvek jej časť; akékoľvek príslušenstvo alebo sieť, na ktorom je webová stránka uložená; ani softvér používaný v súvislosti s poskytovaním webovej stránky; softvér alebo webové stránky vlastnené alebo použité treťou stranou. Nesmiete napadnúť webovú stránku prostredníctvom tzv. Denial Of Service (odmietnutie služby). Okrem prípadov, keď sme neuskutočnili náležité kroky, nezodpovedáme za žiadne straty alebo poškodenie spôsobené útokom typu Denial Of Service, vírusmi alebo inými technologicky škodlivými materiálmi, ktoré môžu napadnúť vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, data alebo iný súkromný materiál z dôvodu vášho používania webovej stránky alebo vášho sťahovania akéhokoľvek materiálu uvedeného na nej alebo na akejkoľvek webovej stránke, s ktorou je prepojená.

5. Obsah tretej strany

5.1 bet365 prijíma komentáre, zvukové a obrazové dáta od viacerých poskytovateľov. Poskytovatelia určitých tretích strán si môžu vyžadovať váš súhlas s dodatočnými podmienkami, aby ste mohli využívať ich prenos, komentáre a obsah. Ak nesúhlasíte s podmienkami príslušnej tretej strany, nepoužívajte príslušné prenosy, komentáre a obsah.

5.2 bet365 neprijíma žiadnu zodpovednosť týkajúcu sa prenosov, komentárov a obsahu tretej strany.

5.3 Podmienky koncového užívateľa vzťahujúce sa na Vaše používanie obsahu, prenosov a komentárov týkajúcich sa UK dostihov (Racing UK) sú uvedené v Prílohe 3 týchto Podmienok.

5.4 bet365 nepovoľuje žiadnemu zamestnancovi ani nikomu v akomkoľvek vzťahu k zamestnancovi alebo komukoľvek vo vzťahu k poskytovateľovi tretej strany (určený podľa vlastného uváženia bet365) uzavrieť stávku na akúkoľvek stávkovú ponuku alebo podujatie, kde poskytovateľ služieb tretej strany poskytuje služby spoločnosti bet365. bet365 zruší akékoľvek stávky, o ktorých sa domnieva na základe vlastného uváženia, že došlo k takémuto stávkovaniu.

5.5 V prípade, že webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán a zdrojov, tieto odkazy sú poskytnuté len pre vašu informáciu. bet365 nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov a neprijíma za ne žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté z ich používania. Zahrnutie týchto odkazov na webové stránky tretej strany nepredstavuje schválenie webovej stránky tretej strany, produktov alebo služieb (ak existujú).

6. Chyby

6.1 bet365 nezodpovedá za žiadne chyby ohľadom stávok vrátane prípadov keď: (i) v príslušných kurzoch/hendikepe/celkovom skóre/sume funkcie Vyplatiť teraz/Upraviť stávku je zreteľná chyba zobrazená spoločnosťou bet365; (ii) bet365 pokračuje v prijímaní stávok na zatvorené alebo pozastavené stávkové ponuky; (iii) bet365 nesprávne vypočíta alebo vyplatí sumu po vyhodnotení stávky, vrátane kde je stávka vyplatená funkciou Vyplatiť teraz pre celú stávku po vyhodnotení; alebo (iv) sa vyskytne chyba pri generovaní náhodných čísel vrátane tabuľky výplat zahrnutej, včlenenej alebo použitej v akejkoľvek hre alebo produkte.

6.2 Nesprávny kurz - Ak je zistená zreteľná chyba pred začiatkom podujatia, v Stávkach naživo, alebo po skončení podujatia, akékoľvek stávky budú platné a budú vyhodnotené podľa kurzu revidovaného bet365. Ak je upravený kurz nižší ako 1,001, stávky budú zrušené.

V prípade dostatočného času pred začiatkom podujatia sa bet365 bude usilovať kontaktovať zákazníka a podľa vlastného uváženia umožní zrušenie stávky.

6.3 Nesprávny počet/hranica/rozdiel/hendikep/celkový výsledok - Ak je zistená zreteľná chyba pred začiatkom podujatia, v stávkach naživo, alebo po skončení podujatia, akékoľvek stávky budú platné a budú vyhodnotené podľa kurzu na počet, hranicu, rozdiel, hendikep alebo celkový výsledok revidovaného bet365, okrem nasledujúcich situácii:

i) Ak je upravený kurz nižší ako 1,001, stávky budú zrušené.

ii) Akákoľvek stávka uzavretá na počet, hranicu, rozdiel, hendikep alebo celkový výsledok, kde je výsledok už známy pri uzavretí stávky, bude zrušená.

6.4 Nesprávna suma funkcie Vyplatiť teraz alebo Upraviť stávku - Ak je zistená zreteľná chyba pred začiatkom podujatia, v Stávkach naživo, alebo po skončení podujatia, akékoľvek stávky, ktoré boli uzatvorené alebo upravené zákazníkom funkciou Upraviť stávku s nesprávnou sumou funkcie Vyplatiť teraz alebo Upraviť stávku (kvôli chybe v základnom kurze, ktorá viedla túto sumu) budú platné a vyhodnotené podľa revidovaného kurzu.

Kde je tip vyplatený funkciou Vyplatiť teraz na základe nesprávneho výsledku, tento tip bude prehodnotený na základe správneho výsledku.

6.5 V prípade dostatočného času pred začiatkom podujatia sa bet365 bude usilovať kontaktovať zákazníka a podľa vlastného uváženia umožniť zrušenie stávky.

6.6 Nesprávne podujatie - V prípade nesprávne uvedeného hráča alebo tímu v názve zápasu budú všetky stávky zrušené. Takéto rozhodnutie je na úplnom uvážení bet365.

6.7 Nesprávna stávková ponuka - Ak je v akomkoľvek zápase alebo podujatí uvedená nesprávna stávková ponuka, stávky na túto stávkovú ponuku budú zrušené; ostatné stávkové ponuky môžu byť taktiež zrušené. Takéto rozhodnutie závisí od vlastného uváženia bet365.

6.8 Stávky prijaté po začiatku podujatia - Ak je z nejakého dôvodu nedopatrením prijatá stávka po tom, ako sa podujatie alebo zápas začali (okrem stávok naživo), stávky budú vyhodnotené nasledovne:

i) Ak je podujatie a stávková ponuka pokrytá v Stávkach naživo, stávky zostávajú v platnosti pri upravenom kurze v čase uzavretia (ak bol upravený kurz nižší ako 1,001, stávky budú zrušené). V prípade, že je už výsledok stávky známy v čase kedy bola podaná, stávka bude zrušená.

ii) Ak podujatie alebo stávková ponuka nie je pokrytá v Stávkach naživo, stávky budú platné, pokiaľ vybraný účastník alebo tím nezískal nijakú výhodu (napríklad: gól, vylúčenie v tíme protivníka atď.). V prípade získania výhody si bet365 vyhradzuje právo vyhlásiť stávku. V prípade, ak je už výsledok stávky známy v čase kedy bola podaná, vrátane Stávok naživo, stávka bude zrušená.

6.9 Zreteľná chyba - Maximálne výhry - Maximálna suma, ktorú môže zákazník vyhrať v stávke so Zreteľnou chybou a revidovaným kurzom je 10.000£, pokiaľ očakávaná suma výhry pôvodnej stávky nebola vyššia ako 10.000£. V takých prípadoch sa suma výhry stávky uzavretej s revidovaným kurzom bude rovnať sume výhry pôvodnej stávky a presahujúca časť stávky bude zrušená.

7. Iné

7.1 bet365 aktívne monitoruje prenos dát na svojich webových stránkach. bet365 si vyhradzuje právo blokovať prístup v prípade, že zistí automatizovaný prístup alebo prístup prostredníctvom softvérového robota.

7.2 bet365 si vyhradzuje právo obmedziť prístup na všetky alebo určité časti webovej stránky vzhľadom na určitú jurisdikciu.

7.3 bet365 môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť alebo dopĺňať ponúkané produkty dostupné na webovej stránke.

7.4 Z času na čas môže byť celá alebo časť webovej stránky nedostupná na vaše použitie z dôvodu našej údržby webovej stránky a/alebo úprav alebo zmien akéhokoľvek z produktov našej webovej stránky.

F. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

1. bet365 neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, záväzky alebo straty, ktoré sú považované alebo údajne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s webovou stránkou alebo jej obsahom (vrátane oneskorenia alebo prerušenia prevádzky alebo prenosu, zlyhania komunikácie alebo linky, akéhokoľvek zneužitia webovej stránky alebo jej obsahu inou osobou, alebo za akékoľvek chyby alebo vynechanie obsahu stránky).

2. Napriek tomu, že sa bet365 sa snaží zabezpečiť správnosť informácií na webovej stránke, bet365 nezaručuje správnosť alebo kompletnosť materiálu na webovej stránke. Webová stránka môže obsahovať typografické chyby alebo iné nepresnosti, alebo staré neaktualizované informácie. bet365 nemá žiadnu povinnosť aktualizovať tieto materiály. Materiál na webovej stránke je poskytnutý „tak ako stojí a leží" bez akýchkoľvek podmienok, záruk iných podmienok akéhokoľvek druhu. V dôsledku toho v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, vám bet365 poskytuje webovú stránku na základe toho, že bet365 vylučuje všetky zastúpenia, výslovné alebo predpokladané záruky, podmienky a iné záväzky, ktoré okrem týchto podmienok majú vplyv vo vzťahu na webovú stránku.

3. bet365 celková zodpovednosť voči Vám alebo vo vzťahu k týmto Podmienkam nepresiahne:

(a) výšku stávky uzavretej prostredníctvom Vášho účtu vzhľadom k príslušnej stávke, alebo produktu, ktorý viedol k danej zodpovednosti; a

(b) sumu príslušných peňazí, ktoré boli nami nesprávne použité.

(c) 10.000£ v prípade akýchkoľvek iných záväzkov.

4. Ak to nie je vymedzené ináč v týchto podmienkach, bet365 nenesie zodpovednosť na základe zmluvy, jednania (vrátane nedbalosti), porušenia povinnosti konateľa, alebo akýmkoľvek iným spôsobom (či už priamo, alebo nepriamo) za nasledujúce:

(a) strata zisku;

(b) strata obchodu;

(c) strata príjmu;

(d) strata príležitosti;

(e) strata dát;

(f) strata povesti alebo dobrého mena; alebo

(g) akékoľvek zvláštne, nepriame alebo následné škody

bez ohľadu na to, či tieto škody boli očakávané stranami počas platnosti týchto zmluvných Podmienok.

5. Nič v tejto sekcii F neobmedzí povinnosť bet365 vyplatiť zákaznícke výhry, alebo iné dlhujúce sumy, vždy podľa Podmienok ustanovených tu a podľa maximálnych výhier na produktoch v Prílohe 2 týchto Podmienok.

6. V týchto podmienkach nič nevylučuje alebo neobmedzuje bet365 zodpovednosť za:

(i) smrť alebo osobné zranenie zapríčinené bet365 nedbanlivosťou;

(ii) podvod alebo podvodné konanie; alebo

(iii) akúkoľvek zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená v súlade s platnými právnymi predpismi.

G. PRÁVA NÁŠHO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Obsah webovej stránky je chránený medzinárodným autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Vlastníkom týchto práv je spoločnosť bet365, jej partneri alebo iné tretie strany.

2. Všetky produkty a názvy spoločností a logá uvedené na webovej stránke sú obchodnými značkami, servisnými značkami alebo obchodnými menami príslušných vlastníkov, vrátane bet365.

3. Okrem rozsahu, ktorý je potrebný pre použitie produktu pre účely podania stávky, žiadna časť webovej stránky nesmie byť bez nášho predchádzajúceho písomného schválenia reprodukovaná alebo uložená, upravená, kopírovaná, publikovaná, načítavaná (nahrávaná), preposlaná, prenášaná alebo distribuovaná akýmkoľvek spôsobom alebo zahrnutá na akejkoľvek inej webovej stránke alebo na akomkoľvek verejnom alebo súkromnom elektronickom systéme vrátane textu, grafiky, videa, správ, kódov a/alebo softvéru.

4. Ak využijete prostriedky, ktoré Vám povoľujú nahrať materiál na našu stránku, potom tento materiál nebude považovaný za dôverný a súkromný a bet365 má právo takýto materiál použiť, kopírovať, distribuovať a zverejniť tretím stranám pre akékoľvek účely. bet365 má taktiež právo zverejniť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek materiál vami poslaný alebo nahraný na webovú stránku prestavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie. bet365 má právo odstrániť, doplniť alebo upraviť akýkoľvek materiál alebo čokoľvek ste poslali na webovú stránku.

5. Akékoľvek komerčné využitie webovej stránky alebo jej obsahu je prísne zakázané.

H. INÉ USTANOVENIA

1. Tieto Podmienky, prehlásenie o Ochrane osobných údajov, Používanie Cookies, Pravidlá a akýkoľvek dokument, ktorý je v nich konkrétne zmienený a akékoľvek zásady alebo pravidlá umiestnené na tejto internetovej stránke predstavujú úplnú dohodu a vzájomný súhlas zmluvných strán a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi stranami týkajúce sa týchto podmienok. Beriete na vedomie a súhlasíte, že prijatím týchto Podmienok, prehlásenia o Ochrane osobných údajov, Používania Cookies, Pravidiel a akéhokoľvek dokumentu, ktorý je v nich konkrétne zmienený a akýchkoľvek zásad alebo pravidlá umiestnené na tejto internetovej stránke sa nespoliehate a neodvolávate na vyhlásenie, zastúpenie, záruku, porozumenie, sľub alebo uistenie inej osoby (či už ide o zmluvnú stranu tejto zmluvy alebo nie) inak ako je vyslovene uvedené v týchto podmienkach. Nič z tohto odstavca neobmedzuje alebo nevylučuje akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo podvodné konanie.

2. V žiadnom prípade nebude žiadne oneskorenie, zlyhanie alebo opomenutie (úplne alebo čiastočne) v presadzovaní, uplatňovaní alebo v použití akéhokoľvek práva, právomoci, oprávnenia, nároku alebo nápravy priznanej alebo vyplývajúcej podľa zákona z týchto podmienok považované vyložene ako zrieknutie sa tohto alebo akéhokoľvek práva, právomoci, oprávnenia, nároku alebo nápravy vzhľadom na dané okolnosti, alebo nebude pôsobiť ako prekážka uplatnenia tohto alebo akéhokoľvek práva, právomoci, oprávnenia, nároku alebo nápravy v akomkoľvek prípade a kedykoľvek.

3. Práva a opatrenia uvedené v týchto podmienkach sú súhrnné a (pokiaľ to nie je inak stanovené v týchto podmienkach) nevylučujú akékoľvek iné práva a opatrenia v zákone.

4. Ak bude niektoré z vyjadrení týchto podmienok považované akýmkoľvek súdom alebo správnym orgánom príslušnej jurisdikcie za neplatné alebo nevynútiteľné, takáto neplatnosť nebude mať vplyv na iné vyjadrenia týchto podmienok, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

5. Ste povinný splniť Vaše záväzky a podpísať všetky dokumenty a urobiť čokoľvek sa vyžaduje pre dodržanie týchto Podmienok. Spoločnosť bet365 toto od vás vyžaduje, aby mohla naplno využiť výhody týchto Podmienok, chrániť a presadiť tieto Podmienky a umožniť plný účinok týchto Podmienok.

6. Nič z týchto podmienok nevytvára alebo nie je považované za vytvorenie partnerstva, spoločného podniku alebo vzťah vzájomného konania a zastupovania medzi stranami a žiadna strana nemá oprávnenie viazať akýmkoľvek spôsobom akékoľvek iné, pokiaľ nie je v týchto podmienkach vyslovene stanovené inak.

7. bet365 nebude v rozpore s týmito Podmienkami, ani so zodpovednosťou za omeškanie v plnení, alebo neplnenie ktorejkoľvek zo svojich povinností, ak toto omeškanie alebo neplnenie vyplýva z okolností, udalostí, alebo príčin mimo primeranú kontrolu, vrátane (bez obmedzenia) akýchkoľvek výpadkov telekomunikačnej siete, výpadku prúdu, zlyhania počítačového hardvéru alebo softvéru tretej strany, požiaru, blesku, výbuchu, povodne, nepriaznivého počasia, priemyselných sporov alebo výluk, teroristickej aktivity a zásahov vlády, alebo iných príslušných orgánov. V takomto prípade sa doba plnenia predlžuje o dobu rovnajúcu sa dobe, počas ktorej bolo plnenie záväzku omeškané, alebo nebolo vykonané.

8. bet365 môže postúpiť, previesť, zaviazať, oprávniť alebo akokoľvek zaobchádzať s týmito Podmienkami, alebo doplniť akékoľvek práva a povinnosti v rámci týchto Podmienok akejkoľvek inej spoločnosti v rámci bet365 skupiny.

9. Akékoľvek pripomienky týkajúce sa týchto podmienok musia byť v písomnej forme, v anglickom jazyku a doručené do vlastných rúk alebo poslané 1. triedou, doporučenou poštou, letecky, emailom alebo faxom na: (a) ak ide o bet365, adresu príslušnej bet365 spoločnosti ako je uvedená na začiatku týchto podmienok alebo ako to je zobrazené na webovej stránke; a (b) ak ide o pripomienku adresovanú vám spoločnosťou bet365, na základe postupu registrácie zákazníka (vrátane akýchkoľvek úprav údajov, o ktorých ste bet365 upovedomili). Akékoľvek pripomienky budú považované za prijaté: (a) ak boli doručené do vlastných rúk, v čase doručenia; (b) ak bola zásielka poslaná 1. triedou alebo doporučene, o 9.30 (GMT) na druhý pracovný deň po dni odoslania; (c) ak bola zaslaná predplatenou leteckou poštou, o 9.30 (GMT) na piaty pracovný deň po dni odoslania; (d) ak bola poslaná emailom, v čase odoslania odosielateľom, (e) ak bola poslaná faxom, v čase odoslania odosielateľom.

10. Prílohy, prehlásenie o Ochrane osobných údajov, Používanie Cookies, Pravidlá, akýkoľvek dokument, ktorý je v nich konkrétne zmienený a akékoľvek zásady alebo pravidlá umiestnené ne tejto internetovej stránke tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok a majú účinok ako keby boli stanovené v plnom rozsahu týchto podmienok. V prípade nezrovnalosti medzi hlavnou časťou týchto Podmienok a Prílohami, prehlásení o Ochrane osobných údajov, Používaním Cookies, Pravidiel a/alebo akýmkoľvek v nich konkrétne zmienenom dokumente a akýmikoľvek zásadami alebo pravidlami umiestnenými na tejto internetovej stránke, prednosť má hlavná časť/prílohy, ak nebude uvedené inak.

I. SŤAŽNOSTI, SPORY, VLÁDNY ZÁKON A JURISDIKCIE

1. Ak vznikne nejaký spor alebo nezrovnalosť ohľadom minulých či nedávnych transakcií, prosím Kontaktujte nás. Ak bet365 nie je schopná urovnať spor, ktorákoľvek zo strán je oprávnená odporučiť zákazníka na arbitrážne rozhodnutie, ktoré vykonáva Independent Betting Adjudication Service (IBAS) alebo na platformu Riešenia sporov online (RSO). Rozhodnutie IBAS je konečné (s výnimkou zjavnej chyby) a podlieha plnému zastupovaniu všetkých zainteresovaných strán. Žiaden spor ohľadom akejkoľvek stávky nebude mať za následok súdnu žalobu, súdne konanie alebo námietku voči licencii bookmakera alebo povolenia (vrátane licencie vzdialeného operátora alebo osobnej licencie), iba ak by bet365 nesplnila rozhodnutie vydané v arbitrážnom konaní.

2. Pre ďalšie informácie o IBAS a RSO, kliknite sem.

3. Vyhodnotenie stávok na americké športy: Vo všetkých prípadoch budú stávky na americké športy vyhodnotené s použitím štatistík a výsledkov poskytnutých riadiacim orgánom jednotlivých športov (okrem zjavných chýb). Relevantné riadiace orgány sú NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS a PGA tour.

4. Podliehajúce B.3.1. odseku vyššie, Tieto Podmienky a akékoľvek spory alebo nároky vznikajúce z alebo v spojitosti s nimi alebo s ich podstatou, či už zmluvnej alebo nie zmluvnej povahy sa budú chápať a riadiť podľa zákonov Anglicka a Walesu.

5. Prijatím týchto podmienok a/alebo podaním stávok a/alebo využitým (či už povolených alebo nie) služieb ponúkaných bet365 (či už prostredníctvom webovej stránky alebo inak) neodvolateľne súhlasíte, že súdy v Anglicku a Walese majú výlučnú právomoc riešiť akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s podmienkami. Bez ohľadu na vyššie zmienené je spoločnosť bet365 oprávnená na podanie sťažnosti proti zákazníkovi na súd v mieste jeho trvalého bydliska.

Príloha 1

MENY DOSTUPNÉ NA bet365

V závislosti od krajiny Vášho bydliska a/alebo zvoleného spôsobu platby môžu byť platné určité obmedzenia.

Argentínske peso (ARS)
Bulharský lev (BGN)
Brazílsky reál (BRL)
Česká koruna (CZK)
Dánska koruna (DKK)
Euro (EUR)
Maďarský forint (HUF)
Islandská koruna (ISK)
Indická rupia (INR)
Japonský jen (JPY)
Mexické peso (MXN)
Novozélandský dolár (NZD)
Nórska koruna (NOK)
Poľský zlotý (PLN)
Rumunský leu (RON)
Švédska koruna (SEK)
Švajčiarsky frank (CHF)
Libra šterlingov (GBP)
Americký dolár (USD)

Príloha 2

POKRYTIE ŠPORTOV

NÁSLEDNÉ USTANOVENIA TEJTO PRÍLOHY DVA PODLIEHAJÚ PRAVIDLÁM S OHĽADOM NA RELEVANTNÝ ŠPORT, PODUJATIE, ALEBO PRODUKT, KTORÉHO SA VAŠA STÁVKA TÝKA.

Americké športy

Prijímame stávky na všetky severoamerické športy ako americký futbal, bejzbal, basketbal, ľadový hokej, golf, Nascar a CFL atď.

Konské dostihy

Prijímame stávky na všetky podujatia, ktoré sa konajú podľa pravidiel UK Jockey Club, Irish Turf Club a rovnocenných medzinárodných organizácií, ako aj pre každú udalosť v Austrálii a na Novom Zélande, ktoré sú pokryté jedným z TAB v Australázii.

Preteky chrtov

Prijímame stávky na všetky preteky, ktorých usporiadateľom je BAGS (Bookmakers Afternoon Greyhound Service) a iné preteky, ktorých karta je zverejnená na našej stránke. Taktiež prijímame stávky na každú udalosť v Austrálii a na Novom Zélande, ktoré sú pokryté jedným z TAB v Australázii.

Klusácke dostihy

Prijímame stávky na každú udalosť v Austrálii a na Novom Zélande, ktoré sú pokryté jedným z TAB v Australázii.

Športy a stávky na špeciálne podujatia

Prijímame stávky na športy a iné špeciálne podujatia, ktoré uvádzame na našej stránke. Všetky tieto stávky sa riadia pravidlami pre každý jednotlivý šport napr. futbal, tenis, box, atď. V zápase medzi dvoma tímami, kde sú uvedení účastníci, sa v prípade, že ktorýkoľvek hráč je nahradený budú všetky stávky považovať za neplatné, či už víťazné alebo prehrávajúce. Naše všeobecné pravidlá stávkovania sa vzťahujú na každú situáciu, ktorá nie je pokrytá osobitnými pravidlami.

Ak je oficiálnym výsledkom stávkovej ponuky remíza a kde na remízu nebol vypísaný žiadny kurz, všetky stávky na účastníkov budú neplatné a stávky budú vrátené.

Výsledok zápasu alebo podujatia bude určený pre stávkové účely v deň jeho ukončenia s výsledkom a bude potvrdený relevantnou športovou organizáciou. Akékoľvek neskoršie námietky, ktoré by mohli viesť k zmene vyhodnotenia, nebudú brané do úvahy bet365 a pôvodné vyhodnotenie bude platné.

Ak sa zmení miesto konania športového podujatia, budú všetky stávky, ktoré boli uzavreté na pôvodné miesto konania zrušené a vklady vrátené, pokiaľ nie je uvedené inak.

Kurzový lístok s kurzami nižšími ako 2.00 (Odds on) - pre špecifické športy ponúkame kurzový lístok s uvedenými kurzami pod 2.0 na stávkové možnosti v rámci určeného časového obdobia na nasledujúcich 3/6/12/24/48/72 hodín. Stávky sú v platnosti bez ohľadu na zmenu času zápasu.

MAXIMÁLNA VÝHRA

Maximálne výhry počas akejkoľvek 24 hodinovej doby pre každý šport sú popísané nižšie a nezahŕňajú stávku. Maximálne výhry sú uvedené v librách šterlingov ako základnej mene, aby sme zaistili jednotnosť pre všetky krajiny, ale zodpovedajúca hodnota v inej mene platí pre výplaty.

V prípade podania akumulovaných stávok, ktoré zahŕňajú udalosti s rôznou výškou maximálnych výherných limitov, bude platný najnižší limit. Všetky maximálne výherné limity sa uplatňujú na jedného zákazníka, alebo skupinu zákazníkov konajúcich spoločne, ktorí uzavreli stávky obsahujúce rovnaké tipy, vrátane sérii stávok, s rôznymi kurzami, v rámci určitého počtu dní a za použitia rôznych stávkových účtov a/alebo prostredníctvom rôznych možností uzavretia stávok. Ak máme dôvod veriť, že počet stávok bol uzavretý týmto spôsobom, celková výplata všetkých týchto stávok bude obmedzená na jedinú výplatu maximálnej výhry.

Futbal

- 2.000.000£ pre všetky mužské medzinárodné zápasy a nasledujúce súťaže - Anglicko - Premier League, Championship, League 1, League 2, FA Cup, Španielsko - La Liga, Taliansko - Serie A, Nemecko - Bundesliga I, Francúzsko - Ligue 1, Liga majstrov UEFA a Európska liga UEFA.

- 500.000£ pre nasledovné súťaže - Austrália - A League, Škótsko - Premiership, Anglicko - National League, Nórsko - Tippeligaen, Portugalsko - Primeira Liga, Švédsko - Allsvenskan a Anglicko - League Cup.

- 250.000£ pre nasledovné súťaže - Španielsko - Segunda, Taliansko - Serie B, Nemecko - Bundesliga II, Francúzsko - Ligue 2, Dánsko - Superliga, Holandsko - Eredivisie, Fínsko - Veikkausliiga, Japonsko - J-League, Nórsko - Prvá divízia, Švédsko - Superettan a USA - MLS.

- 100.000£ pre nasledovné súťaže Rakúsko - Bundesliga, Belgicko -Prvá divízia A, Dánsko - Prvá divízia, Škótsko - Championship, Škótsko - League One, Škótsko - League Two, Švajčiarsko - Superliga, Grécko - Superliga a Turecko - Superliga.

- 50.000£ pre všetky ostatné futbalové súťaže a pre kvalifikačné kolá pre všetky súťaže, vrátane kvalifikačných kôl UEFA Ligy majstrov, kvalifikačných kôl Európskej ligy a FA Cupu (neplatí pre kvalifikačné kolá medzinárodných súťaží mužov).

Futsal, plážový futbal a halový futbal sú vylúčené z týchto limitov.

Konské dostihy - Spojené kráľovstvo a zvyšok sveta

- 1.000.000£ v prípade, kedy sú všetky tipy na konské dostihy v UK a Írsku, ak je vyhlásený priemerný základný kurz (SP) na trhu.

- 250.000£ ak sú všetky tipy na zámorské dostihy a ak je vyhlásený priemerný základný kurz (SP) na trhu.

- 100.000£ pre všetky ostatné dostihy koní v UK a Írsku, ak nie je vyhlásený priemerný základný kurz (SP) na trhu.

- 100.000£ pre všetky ostatné zámorské dostihy koní.

- 100.000£ pre všetky ostatné konské dostihy na našej webovej stránke, kde nebol vyhlásený priemerný základný kurz (SP) na trhu.

- 100.000£ pre nasledujúce stávkové ponuky: Stávky s poistkou, Stávky na umiestnenie, Stávky na neumiestnenie, Stávky bez favorita, Stávky na nevýhru, Favoriti a Pole (Jollies And Rags), Duely.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť niektoré alebo všetky stávky, kde má bet365 odôvodnené podozrenie, že stávky boli podané akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov pracujúcimi spoločne za účelom manipulácie tote dividend alebo oficiálnych základných kurzov.

Konské dostihy - Austrália

Nasledovné sa vzťahuje na všetky dostihy pokryté určitým TAB.

Dostihy Metropolitan

- 1.000.000£ pre všetky stávky na Výhru a Umiestnenie

- 250.000£ pre všetky exotické stávky

Dostihy nespadajúce pod Metropolitan

- 350.000£ pre všetky stávky na Výhru a Umiestnenie

- 100.000£ pre všetky exotické stávky

Bez ohľadu na vyššie uvedené, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť niektoré alebo všetky stávky, kde má bet365 odôvodnené podozrenie, že stávky boli podané akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov pracujúcimi spoločne za účelom manipulácie tote dividend alebo oficiálnych základných kurzov.

Konské dostihy - Nový Zéland

Nasledovné sa vzťahuje na všetky dostihy pokryté určitým TAB.

- 100.000£ pre všetky stávky na Výhru a Umiestnenie

- 20.000£ pre všetky Exotické stávky

Bez ohľadu na vyššie uvedené, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť niektoré alebo všetky stávky, kde má bet365 odôvodnené podozrenie, že stávky boli podané akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov pracujúcimi spoločne za účelom manipulácie tote dividend alebo oficiálnych základných kurzov.

Klusácke dostihy - Austrália, Nový Zéland a Ázia

Nasledovné sa vzťahuje na všetky dostihy pokryté určitým TAB.

- 100.000£ pre všetky stávky na Výhru a Umiestnenie

- 20.000£ pre všetky Exotické stávky

Bez ohľadu na vyššie uvedené, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť niektoré alebo všetky stávky, kde má bet365 odôvodnené podozrenie, že stávky boli podané akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov pracujúcimi spoločne za účelom manipulácie tote dividend alebo oficiálnych základných kurzov.

Preteky chrtov - Spojené kráľovstvo a zvyšok sveta

- 1.000.000£ pre jednoduché stávky na Víťaza pretekov, jednoduché stávky na Prvú dvojku (Forecast), jednoduché stávky na Prvú trojku (Tricast) a jednoduché stávky na víťaza Dlhodobých stávok; pre všetky preteky BAGS a BEGS a tie, ktoré sú vysielané naživo na Sky Sports.

- 100,000£ pre aku stávky, ktoré obsahujú akékoľvek stávky Víťaz pretekov (vrátane Dlhodobých stávok), Prvú dvojku (Forecast) alebo Prvú trojku (Tricast); pre všetky preteky BAGS a BEGS a tie, ktoré sú vysielané naživo na Sky Sports.

- 25.000£ pre všetky stávkové ponuky okrem pretekov, ktoré nie sú organizované BAGS a BEGS v Belle Vue, Coventry, Crayford, Hove, Monmore, Newcastle, Nottingham, Oxford, Perry Barr, Peterborough, Romford, Sheffield, Sunderland, Swindon a Wimbledon.

- 25.000£ pre všetky ostatné preteky, ktoré sú uverejnené na webovej stránke bet365 (okrem výnimiek uvedených nižšie).

- 10.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky okrem pretekov, ktoré nie sú organizované BAGS a BEGS v Kinsley a Central Park.

- 10.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky na preteky chrtov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť niektoré alebo všetky stávky, kde má bet365 odôvodnené podozrenie, že stávky boli podané akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov pracujúcimi spoločne za účelom manipulácie tote dividend alebo oficiálnych základných kurzov.

Preteky chrtov - Austrália, Nový Zéland a Ázia

Nasledovné sa vzťahuje na všetky dostihy pokryté určitým TAB.

- 100.000£ pre všetky stávky na Výhru a Umiestnenie

- 20.000£ pre všetky Exotické stávky

Bez ohľadu na vyššie uvedené, bet365 si vyhradzuje právo zrušiť niektoré alebo všetky stávky, kde má bet365 odôvodnené podozrenie, že stávky boli podané akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov pracujúcimi spoločne za účelom manipulácie tote dividend alebo oficiálnych základných kurzov.

Box/UFC

- 250.000£ pre všetky stávkové ponuky na box.

- 25.000£ pre všetky stávkové ponuky na UFC.

Kriket

- 250.000£ pre všetky stávkové ponuky.

Golf

- 500.000£ pre všetky stávkové ponuky.

Rugby union

- 500.000£ pre stávky na Víťaza zápasu, na Celkové skóre a Hendikepové stávky v: medzinárodných súťažiach, Svetovom pohári, Six Nations, Four Nations, Aviva Premiership, Heineken Cupe a Super Rugby.

- 100.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky/súťaže, ktoré nie sú uvedené.

Rugby league

- 500.000£ pre stávky na víťaza zápasu, na celkové skóre a hendikepové stávky v: Super League, NRL, Medzinárodnom a Svetovom pohári.

- 100.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky/súťaže rugby league, ktoré nie sú uvedené.

Australian Rules

- 250.000£ pre stávky na Víťaza zápasu, na Celkové skóre a Hendikepové stávky v AFL.

- 25.000£ pre všetky stávky/súťaže v rámci Australian Rules, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Motoristické športy

- 250.000£ pre stávky na víťaza Formuly 1, víťaza Pohára konštruktérov a individuálnych víťazov pretekov Veľkej ceny.

- 100.000£ pre všetky ostatné motoristické športy a stávkové ponuky, ktoré nie sú uvedené.

Americký futbal

NFL

- 500.000£ pre všetky NFL stávky na víťazstvo, hendikepové stávky, stávky na celkové skóre a na celkového víťaza Superbowl.

- 50.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky NFL, ktoré nie sú uvedené.

NCAAF

- 100.000£ pre všetky NCAAF stávky na víťazstvo, hendikepové stávky a stávky na celkové skóre.

- 25.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky NCAAF, ktoré nie sú uvedené.

CFL

- 100.000£ pre všetky NCAAF stávky na víťazstvo, hendikepové stávky a stávky na celkové skóre.

- 25.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky CFL, ktoré nie sú uvedené.

OSTATNÉ LIGY

- 50.000£ pre všetky ostatné ligové stávky na víťazstvo, hendikepové stávky a stávky na celkové skóre, ktoré nie sú uvedené vyššie.

- 25.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky na americký futbal, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Tenis

- 500.000£ pre stávky na celkového víťaza turnaja a na víťaza zápasu z hlavného žrebovania dvojhier z nasledujúcich podujatí: Grandslamové turnaje mužov, ATP World Tour a Svetová skupina Davis Cupu (vrátane Play-off Svetovej skupiny).

- 250.000£ pre stávky na celkovú víťazku turnaja a na víťazku zápasu z hlavného žrebovania dvojhier z nasledujúcich podujatí: Grandslamové turnaje žien, WTA Tour a 1. svetová skupina Fed Cupu (vrátane Play-off 1. svetovej skupiny).

- 25.000£ pre všetky ostatné tenisové stávkové ponuky/turnaje, ktoré nie sú uvedené vyššie (vrátane všetkých ITF, ATP Challenger, WTA 125k, všetkých ATP/WTA/grandslam/Davis Cup/Fed Cup štvorhier a všetkých kvalifikačných podujatí).

Bejzbal

MLB

- 500.000£ pre všetky MLB stávky na víťazstvo, hendikepové stávky, stávky na celkové skóre, ako aj celkového víťaza World Series.

- 50.000£ pre všetky stávkové ponuky MLB, ktoré nie sú uvedené vyššie.

OSTATNÉ LIGY

- 50.000£ pre všetky stávky na víťazstvo, hendikepové stávky a stávky na celkové skóre.

- 10.000£ pre všetky ostatné bejzbalové stávkové ponuky.

Hokej

NHL

- 500.000£ pre všetky stávky na NHL víťazstvo, hendikepové stávky, stávky na celkové skóre a celkového víťaza Stanley Cup.

- 50.000£ pre všetky ostatné NHL stávkové ponuky, ktoré nie sú uvedené.

- 100.000£ pre stávky na víťazstvo, hendikepové stávky, stávky na celkové skóre a celkového víťaza v týchto súťažiach: Fínsko - SM Liga, KHL, Švédska hokejová liga.

INÉ

- 25.000£ pre všetky ostatné hokejové stávkové ponuky/ligy/turnaje, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Basketbal

NBA

- 500.000£ pre hendikepové stávky, stávky na celkové skóre a celkového víťaza NBA Championship.

- 50.000£ pre všetky ostatné NBA stávkové ponuky, ktoré nie sú uvedené.

NCAAB

- 100.000£ pre všetky stávky na NCAAB víťazstvo, hendikepové stávky, stávky na celkové skóre a celkového víťaza NCAAB Championship.

- 25.000£ pre všetky ostatné NCAAB stávkové ponuky, ktoré nie sú uvedené.

Euroliga/Španielsko - ACB

- 100.000£ pre všetky stávky na víťazstvo, hendikepové stávky a stávky na celkové skóre.

Iné

- 25.000£ pre všetky ostatné basketbalové stávkové ponuky/súťaže, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Šípky

- 250.000£ pre všetky stávky na víťaza zápasu/celkového víťaza Premier League, BDO, PDC.

- 25.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky/turnaje v šípkach, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Snooker

- 250.000£ pre stávky na víťaza zápasu/celkového víťaza Premier League a bodovaných turnajov.

- 25.000£ pre všetky ostatné snookerové stávkové ponuky/turnaje, ktoré nie sú uvedené.

Bowls

- 100.000£ pre všetky stávky na víťaza zápasu/celkového víťaza.

- 25.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky, ktoré nie sú uvedené.

Hádzaná

- 100.000£ pre všetky stávky na víťazstvo, hendikepové stávky, stávky na celkové skóre a celkového víťaza.

- 25.000£ pre všetky ostatné stávkové ponuky, ktoré nie sú uvedené.

Cyklistika

- 100.000£ pre všetky stávkové ponuky.

Klusácke dostihy

- 100.000£ pre všetky stávkové ponuky.

Volejbal

- 100.000£ pre všetky stávky na víťaza zápasu a celkového víťaza.

- 25.000£ pre všetky ostané stávkové ponuky vo volejbale, ktoré nie sú uvedené.

Virtuálne športy

- 1.000.000£ pre všetky stávkové ponuky

Lotto

- 1.000.000£ pre všetky stávkové ponuky.

E-Sports

- 25.000£ pre všetky stávkové ponuky.

Nešportové stávky, špeciálne stávky a nové typy stávok

- 25.000£ pre všetky nešportové a špeciálne stávky (napr. nasledujúci manažér futbalového tímu, víťaz Big Brother atď.)

Maximálna výhra pre všetky ostatné športy je 25.000£ (vrátane plážového futbalu, halového futbalu, futsalu a plážového volejbalu).

Pravidlo vzájomnej súvislosti stávok

Akumulované alebo kombinované stávky, v ktorých sa kombinujú rôzne tipy na jedno podujatie sa neprijímajú, pretože výsledok jedného tipu ovplyvní alebo je ovplyvnený výsledkom iného.

Napríklad, zápas medzi futbalovými klubmi Arsenal a Everton:

Ak je kurz na domáce víťazstvo Arsenalu nad Evertonom 2,00 a kurz na presný výsledok 1-0 je 9,00, majúc stávku v kombinácii na víťazstvo Arsenalu a na presný výsledok 1-0 zákazník by dostal kurz 18,00 (so šancou zodpovedajúcou kurzu 9,00) v prípade, že Arsenal vyhrá zápas 1-0, pretože ak Arsenal vyhrá presne 1-0, automaticky vyhrá aj zápas.

Ak je uvedená stávka prijatá omylom, bude vyhodnotená ako dve samostatné stávky s rovnomerne rozdeleným vkladom.

Výnimkou z tohto pravidla sú stávky, kde sú ponúknuté špeciálne kurzy na kombinované možné výsledky, napr. Prvý skórujúci hráč/Presné skóre, známe ako Scorecast.

Ak sú výsledky vzájomne súvisiacich častí stávky známe v rôznych časoch, ale stále v rámci jedného turnaja, stávky budú vyhodnotené podľa inštrukcií s tým, že kurz druhého alebo nasledujúceho tipu bude stanovený v jednotlivých častiach turnaja.

Napríklad, v Dvojke sa nachádzajú tieto tipy:

Federer vyhrá semifinále Wimbledonu, a

Federer sa stane celkovým víťazom Wimbledonu.

Keďže kurz druhého tipu závisí od výsledku prvého tipu, kurz na víťazstvo Rogera Federera v čase, keď stávka bola uzavretá nemôže byť použitý na výpočet celkového kurzu Dvojky. Namiesto toho sa použije kurz vypísaný po odohraní stretnutia v prvom tipe.

Takisto sa neprijímajú akumulované a kombinované stávky, ktoré obsahujú rovnaké tipy v rámci rôznych podujatí, kde výsledok jednej ovplyvní, alebo je ovplyvnený, výsledkom druhej.

Napríklad, Dvojka s nasledujúcimi tipmi:

King's Best vyhrá 2000 Guineas; a

King's Best vyhrá Derby.

Nakoľko kurz na výhru King's Best v Derby závisí od toho, či vyhrá 2000 Guineas, kurz na víťazstvo v Derby platné v čase uzavretia stávky nemôže byť použitý na výpočet celkového kurzu Dvojky. Namiesto toho bude vypísaný špeciálny kurz na výhru v oboch dostihoch.

V prípade všetkých, omylom prijatých, akumulovaných alebo kombinovaných stávok, ktoré obsahujú vzájomne súvisiace tipy, si bet365 vyhradzuje právo na zrušenie časti, alebo celej stávky.

Stávky s 2 možnosťami

V prípade remízy v stávke s 2 možnosťami, kde nie je ponúknutý kurz na remízu, budú stávky vyhodnotené podľa jednotlivých športových pravidiel.

Nerozhodné výsledky

V prípade, že tipy skončia nerozhodným výsledkom, stavené peniaze budú rozdelené podľa počtu tipov, ktoré skončili nerozhodným výsledkom a budú vyplatené podľa daných kurzov.

Podmienená stávka

Podmienené stávky sú pre všetky športy prijímané len na výhru. Môžete si vybrať, či prenesiete rovnaký vklad na jednotku alebo určitú časť Vašej možnej sumy k výplate z jedného tipu do ďalšieho počas toho ako dochádza k postupu v zozname Vašich podmienených stávok. Podmienené stávky sú vyhodnotené v poradí v akom sú zobrazené na Vašom tikete až do momentu, kedy sú všetky vložené peniaze využité. Ak vložené peniaze (alebo postupne prenášané) do ďalšieho tipu nestačia na splnenie Vašich požiadaviek, bude daný tip vyhodnotený v pomere k peňažnej čiastke, ktorá je k dispozícii. Upozorňujeme, že Váš podmienený vklad nesmie prevýšiť vklad Vášho predchádzajúceho tipu.

Upozorňujeme, že Váš podmienený vklad nesmie prevýšiť vklad Vášho predchádzajúceho tipu.

Nepriama podmienená stávka

Môžete si vybrať akýkoľvek počet tipov (maximálne 14) v dvoch nepriamych podmienených stávkach. Vyššie uvedené pravidlo o vyhodnocovaní podmienených stávok platí, ale vklad na jednotku zostane rovnaký počas celej stávky. Pre tú časť stávky, kde je obrátené poradie, bude vklad z akejkoľvek sumy k výplate posledného tipu na Vašom tikete použitý na predposledný tip atď. (tj. stávky sú vyhodnotené v obrátenom poradí ako sú zobrazené na Vašom tikete).

Pre všetky podmienené a nepriame podmienené stávky si zákazníci majú možnosť zvoliť jednoduchú alebo dvojitú podmienku, tzn. že sa zákazník môže rozhodnúť stávku zrušiť v prípade vrátenia predošlej stávky alebo ak pretekár neštartuje.

Pravidlo 4 - všeobecné športové pravidlá

Stávkové ponuky na celkového víťaza (definované po potvrdení výsledkov žrebovania/oficiálneho miesta konania určitého športového podujatia) môžu podliehať zrážkam v súlade s Pravidlom 4 (Zrážky). Pravidlo 4 sa uplatňuje na základe tabuľky zrážok (tabuľku zrážok a ďalšie, s konskými dostihmi súvisiace pravidlá nájdete v sekcii Pravidlá konských dostihov) s výnimkou, že Pravidlo 4 sa nevymáha pri sume 5p. Pravidlo 4 bude taktiež uplatnené v prípade odstúpenia štartujúceho s kurzom 10,00 alebo nižším. Zrážky môžu byť použité na akéhokoľvek účastníka, ktorý bol pred začiatkom dostihov vyškrtnutý z konečného zoznamu štartujúcich. Akákoľvek takáto zrážka bude uplatnená na celkovú hodnotu výplaty za všetky stávky uzavreté pred vyškrtnutím štartujúceho a vytvorením nového kurzu na bet365 (tabuľku zrážok platnú pre dostihy je možné nájsť v sekcii pravidiel pre Australáziu).

Príloha 3

Dostihy v UK, Podmienky pre koncového užívateľa

Vlastnícke práva a duševné vlastníctvo

Vlastníkom záznamu z dostihov je Racing UK Limited („Racing UK"). Racing UK zostane výhradným zákonným vlastníkom všetkých autorských práv a práv duševného vlastníctva a ich záznamov. Všetky práva, výslovne neuvedené, sú vyhradené pre Racing UK.

Oprávnené použitie a jeho obmedzenie

Užívateľ je oprávnený sledovať záznam z dostihov na osobnom počítači alebo mobilnom zariadení pre osobné, súkromné, domáce a nekomerčné účely v súlade s týmito Podmienkami.

Užívateľ nie je oprávnený:

(a) sprístupňovať záznam iným osobám;

(b) používať alebo sledovať dostihový záznam inak než výslovne povoľujú tieto Podmienky, kopírovať, prenášať, vysielať alebo zdieľať záznam na verejnosti. Taktiež nie ste oprávnený uchovávať celý záznam alebo akúkoľvek jeho časť na akomkoľvek zariadení, ak to nie je osobitne povolené týmito Podmienkami, alebo prevádzať akékoľvek úpravy celého pôvodného záznam alebo akejkoľvek jeho časti;

(c) uchovávať, upravovať, dopĺňať, skresľovať, pozmeňovať, distribuovať, prepracovávať, odstraňovať pozdržanie prenosu, alebo opakovať záznam a/alebo jeho prenos alebo konať čokoľvek, čo je v rozpore so zásadami morálky alebo autorskými právami vlastníka záznamu;

(d) odstraňovať označenie produktu (napríklad zobrazovaných ikon), popisy alebo poznámky alebo akékoľvek odkazy na vlastnícke alebo autorské práva z akejkoľvek časti záznamu;

(e) označovať alebo tvrdiť, že vlastníte akúkoľvek časť alebo celý záznam alebo konať čokoľvek, čo by bolo v rozpore s právami na záznam náležiacimi spoločnostiam TBS a/alebo Racing UK.

(f) uchovávať a prenášať akýkoľvek záznam do akejkoľvek publikácie, skupine užívateľov, na inú webovú stránku, elektronickú vývesku, adresár, server alebo iné záznamové médium v akejkoľvek forme;

(g) predávať a/alebo komerčne využívať akúkoľvek časť alebo celý záznam akýmkoľvek spôsobom;

Práva tretích strán

Každá spoločnosť zo skupiny spoločností Racing UK môže vymáhať plnenie týchto Podmienok užívateľom ako tretia strana Zmluvy, či už v mene spoločnosti bet365 alebo jej vlastným menom. Pre Podmienky platí Contracts Act 1999 (Práva tretích strán).