Všeobecné

Všeobecné pravidlá bet365 sa vzťahujú na všetky prípady, kde sa neuplatňujú pravidlá uvedené nižšie. Ak nie je inak uvedené, všetky pravidlá nižšie sa vzťahujú na všetky hry vo Vegas.

Bez ohľadu na akúkoľvek odlišnosť vo Všeobecných pravidlách, maximálna výhra pre jedného zákazníka alebo skupinu/združenie zákazníkov (vrátane stávok z rovnakého zdroja a/alebo zákazníkov s viacnásobnými účtami) je 100.000€ (alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene) za jeden deň.

Hneď ako je stávka potvrdená u bet365, nemôže byť už zákazníkom následne zmenená alebo zrušená. bet365 si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek stávku. Ak je hra z akejkoľvek príčiny odpojená po tom, ako bola stávka uzavretá, užívateľ má 8 minút, aby sa prihlásil do hry, inak bude hra vyhodnotená ako prehrávajúca. Hráč môže vidieť výsledok hry po tom, ako je vyhodnotená v sekcii História.

Ak odpojenie nastane počas bonusovej funkcie automatu, funkcia bude reštartovaná, keď sa hra opätovne otvorí. To sa vzťahuje aj na hráčove udelené roztočenia zadarmo.

Ak odpojenie nastane počas akejkoľvek Blackjackovej alebo video poker hry, funkcia bude reštartovaná od posledného overeného stavu.

bet365 si vyhradzuje právo zmeniť kurzy akejkoľvek hry v ktoromkoľvek čase.

Stávky nebudú potvrdené, ak na Vašom účte nie je dostatok peňazí.

V prípade akejkoľvek poruchy budú všetky výhry a hry neplatné.