Štandardné pravidlá hry

Kroky sú nevratné
Hráč kliknutím na príslušné tlačidlo určuje krok, ktorý chce v hre previesť. Akonáhle hráč zvolí svoj krok, jeho rozhodnutie je konečné. Hráči sa musia uistiť, že volia správny krok.

All-In
Ak hráč nemá počas rozdania dostatok žetónov na stávku v momente, keď na neho príde rad, nemusí staviť plnú čiastku. Hráč ale musí dať všetky svoje žetóny do banku - toto sa nazýva All-In. Pre hru, ktorá pokračuje medzi ostatnými hráčmi, je vytvorený vedľajší bank. Hráč, ktorý hrá All-In, nemá v tomto banku podiel.

Stávky a navýšenia
Pre Fixed-Limit platia nasledujúce pravidlá:

Hra je v každom kole obmedzená štyrmi stávkami - jednou základnou a troma navýšeniami. Keď je stávkovanie obmedzené, hráči môžu iba dorovnať, alebo zložiť karty.
Pre Pot-Limit a No-Limit hry platí nasledujúce pravidlo:
Pre počet navýšení v každom stávkovom kole nie je žiadne obmedzenie.

Blind a Post
Platia nasledujúce pravidlá:

V Texas Hold'em a Omaha pokeri slúžia blindy (povinné stávky) na začatie hry. Hráč sediaci na 1. mieste hneď za rozdávajúcim hráčom vloží small blind. Hráč, sediaci na 2. mieste za rozdávajúcim vloží big blind. Small blind je polovica minimálnej stávky.

Keď do hry vstúpi nový hráč, má možnosť ihneď staviť post, alebo čakať, až na neho vyjde big blind. Hráči, ktorí sa rozhodnú počkať, nedostanú žiadne karty až do doby, keď prídu na rad a budú musieť zaplatiť big blind. Hráči, ktorí sa rozhodnú staviť post, musia staviť ekvivalent big blindu a ihneď dostanú karty.

Hráči, ktorí si odsadnú od stola, zmeškajú jeden, alebo viac blindov a potom si opäť prisadnú, musia pre získanie kariet buď počkať, až na nich opäť vyjde big blind, alebo musia staviť big a small blind naraz, aby ihneď dostali karty.

Upozornenie: Keď stavíte oba blindy naraz, tak iba čiastka za big blind je považovaná za živú. Čiastka za small blind je umiestnená do banku. Hráč je pokutovaný ekvivalentom small blindu.

Blindy a stávkové limity sú vždy po niekoľkých rozdaniach zvyšované, až do maxima stanoveného pre hru.

Chip dumping
Na našich pokerových stoloch nepovoľujeme presun hotovosti iným hráčom cestou úmyselného zloženia navýšených rozdaní v situácii heads up, alebo pri iných podobných situáciách, ktoré vedú k úmyselnému presunu hotovosti od jedného hráča k inému. Z bezpečnostných dôvodov skúmame všetky prípady presunu peňazí a v priebehu vyšetrovania budú účty zákazníkov, ktorých sa týka presun, pozastavené.

Chip dumping nie je povolený a môže vyústiť v nasledujúce:

1. Hráči budú diskvalifikovaní a vyradení z turnaja.
2. Hráčom prepadnú všetky buy-in a vstupné poplatky.
3. Hráči môžu byť natrvalo vylúčení z Multi-Player Kasína.
4. Žetóny získané touto aktivitou budú zabavené.

Upozornenie: Tieto rozhodnutia sú na uvážení herne.

Odpojenie
Akýkoľvek prípad straty internetového pripojenia bude viesť k aktivácii Časového banku.

Po uplynutí bežnej doby na rozhodovanie máte možnosť použiť Váš Časový bank pre predĺženie času na rozhodnutie. Hráči začínajú reláciu s 20-sekundovým Časovým bankom a za každých odohratých 50 listov získajú ďalších 10 sekúnd do Časového banku, až do maximálnych 90 sekúnd. Hráči si môžu prispôsobiť Časový bank vybraním možnosti Nastavenia vo vrchnej časti pokerovej loby a potom kliknutím na Časový bank.
 
Opustenie hry
Ak hráč vyhráva a má viac žetónov, než priniesol do hry, má potom často pokušenie odísť od stolu s výhrou a vrátiť sa k nemu s menej žetónmi. Toto chovanie je známe pod termínom „rathole“, „go south“, alebo „reducing“ a je ZAKÁZANÉ. 

Hráč musí počkať 120 minút, než sa môže vrátiť k stolu s menej žetónmi. Ak sa chce vrátiť pred uplynutím 120 minút, musí sa posadiť k stolu s rovnakým počtom žetónov, s ktorým odišiel.
 
Stávky v rôznych menách
Funkčnosť stávok v rôznych menách umožňuje hráčom rýchlo a jednoducho nakupovať pokerové žetóny v mene, ktorú majú nastavené (v prípade, že sa líši od hlavnej meny bet365).
 
Prevod meny prebieha automaticky vždy, keď hráč nakupuje žetóny. To isté platí pri registrácii do turnaja, pri ukončení turnaja a opustení stolu.
 
Stávky v rôznych menách ponúkajú najlepšie možné kurzy. Kurz je nastavený v okamihu transakcie a zostává zmrazený do ukončenia turnaja, alebo opustenia stolu. Na rozdiel od iných pokerových serverov si bet365 neúčtuje za prevod meny žiadne poplatky.

Stoly
Výmenný kurz pre hráča zostáva nezmenený po celú dobu trvania hry od momentu nákupu prvého žetónu až do doby, keď hráč odíde od stola.

Turnaje
Výmenný kurz pre hráča v turnaji (aplikuje sa na re-buy a add-on) zostáva nezmenený po celú dobu trvania turnaja (od momentu registrácie až do doby, než hráč opustí turnaj).
 
Hra pri viacerých stoloch
Hráči môžu hrať súčasne až na 16 stoloch.

Hráči by nemali udávať ako dôvod svojich chýb rozrušenie, alebo zmätok pri súčasnom hraní na viacerých stoloch. Je dôležité, aby si hráči zvážili riziko hrania na viacerých stoloch naraz. Za chyby, ku ktorým dôjde kvôli súčasnému hraniu pri viacerých stoloch, je zodpovedný výhradne hráč.

Zobrazované meno
Keď si založíte pokerový účet na bet365, môžete mať iba jedno meno, ktoré sa bude zobrazovať. Akonáhle si raz zvolíte zobrazované meno, zmeníme Vám ho iba z veľmi výnimočných dôvodov. Prosíme Vás preto o opatrný výber zobrazovaného mena. Toto obmedzenie je zavedené v rámci ochrany proti podvodom a tajným dohodám, a taktiež aby sme umožnili bet365 poker komunite poznať ostatných hráčov.

Odkrytie kariet
Platia nasledujúce pravidlá:

Pri odkrytí kariet sa automaticky zobrazí výherný list. Prehrávajúce listy môžu byť zobrazené, alebo skryté podľa priania hráča. Ak si hráč už predtým zvolil možnosť Skryť prehrávajúce karty (Muck losing hands), všetky prehrávajúce listy sa automaticky skryjú.

Všetky dorovnané listy pri zobrazení kariet sú k dispozícii k nahliadnutiu v prehľade listov PlayCheck.
 
Hráči, ktorí získajú bank bez nutnosti odkryť karty, majú možnosť svoj list ukázať, alebo skryť. Nedorovnané výherné listy, ktoré boli skryté, nie sú k dispozícii k nahliadnutiu v prehľade listov Play Check.

Odsadnutie od stola (Sit out)
Keď hráč sedí pri stole, má možnosť tzv. odsadnutia - „sit out“. Stačí zaškrtnúť príslušné políčko s názvom „Sit Out“. Akonáhle je hráč zaškrtnutý, zostane sedieť pri stole, ale nebude dostávať žiadne karty. Hráč zostane mimo hry kým znovu neodškrtne políčko „Sit Out“. Potom začne opäť dostávať karty.

Ak hráč zostane sedieť mimo stola dlhšie ako sedem minút, bude od stola odhlásený a vrátený späť do lobby.

Zamedzujeme hráčom vstup a odsadnutie pri hrách, kde pozície pri stole vzhľadom k rozdávajúcemu môžu priniesť výhodu stavenia postu vo výške blindu (známy ako mŕtvy blind).

Hráčovi neplynú žiadne finančné výhody z vynechania rotácie blindu.
 
Six Plus Hold’em

Six Plus Hold’em je variant hry Texas Hold‘em používajúci balíček s menším počtom kariet. Namiesto štandardného balíčka 52 kariet, všetky karty s hodnotou 2, 3, 4 a 5 sú odstránené, čoho výsledkom je balíček 36 kariet s najnižšou kartou 6 a najvyššou kartou Eso (A).

Six Plus Hold’em sa riadi rovnakým princípom hrania a štruktúrou stávkovania ako klasický Texas Hold’em. Jedinou výnimkou je postupnosť sily handov, ktorá je nasledovná:

- Kráľovská postupka
- Postupka vo farbe
- Štvorica
- Flush
- Full house
- Trojica
- Postupka
- Dva páry
- Jeden pár
- Vysoká karta

Hand obsahujúci karty A6789 je najslabšia postupka, AKQJ10 je najsilnejšia postupka, Trojica je vyššia ako postupka a Flush je vyšší ako Full house.

Dorovnávanie a navyšovanie
Dorovnávanie a navyšovanie je povolené pri všetkých hrách.

Coffeehousing
Coffeehousing nie je povolený.

Platia nasledujúce pravidlá:

Nie je povolený akýkoľvek chat medzi hráčmi, ktorý by mohol ovplyvniť výsledok hry. To zahŕňa chat o ich liste alebo o liste súpera.

Zneužívanie chatu môže vyústiť do nasledujúcich krokov:

1. Hráči budú diskvalifikovaní a vylúčení z turnaja.
2. Hráčom prepadnú všetky buy-in.
3. Hráči môžu byť natrvalo vylúčení z Multi-Player kasína.

Upozornenie: Tieto rozhodnutia sú na uvážení herne.

Nekalá spolupráca
Poker je hra, kde hrajú hráči iba za seba. Spoločný postup, alebo akákoľvek iná forma spolupráce nie je povolená.

Nekalá spolupráca nie je povolená a môže vyústiť do nasledujúcich krokov:

1. Hráči budú diskvalifikovaní a vylúčení z turnaja.
2. Hráčom prepadnú všetky buy-in a vstupné poplatky.
3. Hráči môžu byť natrvalo vylúčení z Multi-Player kasína.
4. Žetóny získané touto aktivitou budú zabavené.

Upozornenie: Tieto rozhodnutia sú na uvážení herne.

Vždy, keď je to možné, sa budeme usilovať vrátiť prostriedky hráčom, ak sa zistilo, že hráč bol nespravodlivo znevýhodnený.

Pravidlá hry
Platia všetky pravidlá pokeru a špeciálne pravidlá jednotlivých hier.

Pravidlá herne
Herňa si vyhradzuje právo previesť nasledujúce kroky:

Diskvalifikovať akýchkoľvek hráčov, ktorí sa neriadia pravidlami turnaja, alebo sa počas turnaja správajú nevhodne.
Meniť pravidlá a robiť konečné rozhodnutie vo všetkých sporoch súvisiacich s turnajom.
Všetky rozhodnutia sú na uvážení herne a sú konečné.

Jazyk
Platia nasledujúce pravidlá:

Komunikácia medzi hráčmi pri stole prebieha iba v angličtine.
Nie sú povolené žiadne nadávky, urážky, alebo napádanie. Používanie vulgarizmov môže vyústiť v nasledujúce kroky:

1. Hráčove funkcie chatu budú zablokované.
2. Hráči budú diskvalifikovaní a vyradení z hry.
3. Hráči môžu byť natrvalo vylúčení z Multi-Player kasína.

Upozornenie: Tieto rozhodnutia sú na uvážení herne.

Bank
Platia nasledujúce pravidlá:

Bank akumuluje vklady, stávky, dorovnania a navyšovania všetkých hráčov pri stole.
Bank pripadne víťazovi rozdania.
Ak dvaja alebo viacerí hráči majú rovnaký vyhrávajúci list, rozdelia si bank úmerne.
Herňa si účtuje malé percento z banku. Tento poplatok sa nazýva rake.

Pomalé hranie
Platia nasledujúce pravidlá:

Ak hráč nestavil v rozdaní kariet, má 20 sekúnd na odpoveď. Ak do 20 sekúnd neodpovie, list je automaticky zložený.
Ak hráč stavil v rozdaní kariet, má 20 sekúnd na odpoveď. Ak do 20 sekúnd neodpovie, list je automaticky položený, alebo je považovaný za All-In.
Upozornenie: Opakované prípady pomalej hry môžu vyústiť do vyradenia od stolu. Toto rozhodnutie je na uvážení herne. Pre hráča, ktorý chce opustiť stôl, existuje možnosť odsadnutia (sit out). Hráči musia túto možno využiť, aby sa vyhli následkom.

Soft hra
Soft hra nie je povolená a môže vyústiť do nasledujúcich krokov:

1. Hráči budú diskvalifikovaní a vylúčení z turnaja.
2. Hráčom prepadnú všetky buy-in a vstupné poplatky.
3. Hráči môžu byť natrvalo vylúčení z Multi-Player kasína.

Upozornenie: Tieto rozhodnutia sú na uvážení herne.

Začiatok hry
Pre začiatok hry sú požadovaní minimálne 2 hráči.

Remízy
Ak majú dvaja alebo viacerí hráči rovnaký (remízový) list, rozdelia si bank rovnomerne.

Porozumenie a dodržiavanie pravidiel
Vstupom na turnaj hráč potvrdzuje, že si prečítal pravidlá turnaja, všeobecné pravidlá hry, systémové pravidlá a pravidlá jednotlivých hier Mutli-Player Kasína, a že im rozumie a súhlasí s ich dodržiavaním.

Softvér
Ktorýkoľvek softvér, ktorý automatizuje hru alebo poskytne hráčovi informácie/zariadenia v reálnom čase a pomáha s prebiehajúcou hrou je zakázaný a môže znevýhodniť iných hráčov.

Účty hráčov, ktorí používajú zakázaný softvér pozastavíme alebo zatvoríme, a ich prostriedky môžeme použiť na kompenzáciu znevýhodnených hráčov.

Poruchy
Ak to nie je uvedené inak v Pokerových pravidlách, v prípade akejkoľvek poruchy budú všetky výhry a hry neplatné.

Naposledy aktualizované 28.09.2017.