Americký futbal

Vrátane NFL, Vysokoškolského futbalu NCAA, WLAF, UFL, CFL a Arena Football.
Stávky na predčasne ukončené alebo odložené zápasy sa rušia s výnimkou zápasov znovu odohratých v tom istom hracom týždni NFL (štvrtok - streda, čas miesta zápasu) a tých stávok, ktoré už boli rozhodnuté v čase predčasného ukončenia alebo odloženia zápasu.

Pokiaľ dôjde k zmene miesta konania zápasu, všetky už uzatvorené stávky platia za predpokladu, že tím označený ako domáci bude takto označený aj po zmene. Pokiaľ dôjde k obráteniu domáceho a hosťujúceho tímu, stávky na pôvodný zápas sa rušia.

Pri stávkach s 2 možnosťami sa uplatňuje pravidlo pre stávky bez výsledku (push), pokiaľ nie je uvedené inak. Vklady na jednoduché stávky sú vrátené a pri Akumulovaných a Kombinovaných stávkach sú tipy anulované (započítané kurzom 1.0).

Týždenné špeciálne stávky - pre stávky Celkový počet skórovaných bodov, Počet skórovaných bodov v konferencii, Dôjde k rozstrelu sa počíta počet zápasov ako je špecifikované na stránke pre každý príslušný týždeň. V prípade, že jeden alebo viac daných zápasov je prerušený/odložený, stávky budú zrušené s výnimkou zápasov odohratých v rovnaký NFL týždeň (štvrtok - streda, čas miesta zápasu), alebo je už výsledok stávky určený.

Týždenné stávky - pre stávky na Tím s najvyšším/najnižším počtom bodov a Yardy hráča sa počítajú len uvedení účastníci. Akýkoľvek tím alebo hráč, ktorý je účastníkom prerušeného alebo odloženého zápasu bude považovaný za non - runner (nesúťažiaci) a ostatní účastníci budú podliehať Pravidlu 4 s výnimkou zápasov odohratých v rovnaký NFL týždeň (štvrtok - streda, čas miesta zápasu).

Predzápasové stávky (vrátane stávok na 2. polč. / 4. štvrtinu) ZAHŔŇAJÚ predĺženie, pokiaľ nie je uvedené inak
Pre platnosť stávok nesmie ostávať do konca zápasu viac ako 5 minút riadneho hracieho času, okrem stávok, ktorých výsledok už bol stanovený a pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky stávky na NFL budú vyhodnotené na základe štatistík zápasu uvedených na www.NFL.com a zverejnených v deň zápasu. Akékoľvek dodatočné úpravy nebudú mať na vyhodnotenie vplyv.

Pre platnosť špeciálnych stávok uzatvorených pred začiatkom zápasu musí byť zápas kompletne odohratý, okrem stávok, ktorých výsledok bol už stanovený.

Najmenej/najviac skórujúci tím - počítajú sa len uvedené tímy. Platí pravidlo nerozhodného výsledku.

Stávky na skóre tímu, párne alebo nepárne - pre účely vyhodnotenia stávky sa nulové skóre počíta za párne.

Tím, ktorý ako prvý vyžiada oddychový čas - tipnite si, ktorý tím si vyžiada oddychový čas ako prvý. Oddychové časy stratené z iných dôvodov, napr. „coaches challenges", zranenia atď. sa nepočítajú.

Skóruje jeden z tímov 3-krát bez odpovede - uhádnite, či jeden z tímov skóruje 3-krát po sebe počas zápasu, bez toho, aby medzitým skóroval druhý tím. Do skórovania sa nezapočítavajú žiadne BPT (bod po touchdowne ale 2 bodové conversion).

Prvá útočná hra zápasu - cieľom stávky je uhádnuť prvú ofenzívnu hru po scrimmage (okrem penált). Pokiaľ dôjde k premeneniu výkopu na touchdown, nedôjde k vyhodnoteniu stávky, ale tá sa prenáša na ďalší výkop. Nekompletné (incomplete) alebo chytené (intercepted) passy a QB Sack alebo Fumble budú vyhodnotené ako nahrávka - „pass". Vypadnutie lopty (fumble) pri jej predávaní RB bude vyhodnotené ako beh - „run".

Celkom Offensive Yards - vyhodnotenie je založené na Net Yards obidvoch tímov (vrátane sack yardage lost).

Tím, ktorý získa najviac passing yardov - vyhodnotenie je založené na najviac hodených gross yardoch.

Tím, ktorý získa najviac rush yardov - vyhodnotenie je založené na najviac získaných rush yardoch (započítava sa aj negatívna dĺžka yardov).

Penalty - všetky stávky na penalty sú založené na situácii, keď je penalta akceptovaná. Odmietnuté penalty se nepočítajú.

Špeciálne stávky na hráča/Stávky na výkon hráča - Stávky sú platné pokiaľ hráč nastúpi aspoň v jednom downe. Stávka na duel hráčov je platná, ak hráči nastúpia aspoň v jednom downe. Platí pravidlo pre stávky bez výsledku (push).

Pre platnosť stávky musia byť hráči na zozname aktívnych hráčov (podľa oficiálnych pravidiel NFL).

Hráč skórujúci prvý/posledný/ľubovoľný touchdown alebo viacero touchdownov - uhádnite hráča skórujúceho prvý/posledný/ľubovoľný touchdown alebo hráča skórujúceho viacero touchdownov v zápase, alebo, či v zápase nebude skórovaný ani jeden touchdown. Stávková ponuka „Ktorýkoľvek iný hráč skórujúci touchdown" odkazuje na akéhokoľvek hráča, ktorý nebol menovite uvedený.

Súčet čísel dresov hráčov skórujúcich touchdown - pokiaľ nebude dosiahnutý ani jeden touchdown, všetky stávky budú vrátené.

Scorecast - Pokiaľ nebol v zápase získaný touchdown, potom budú všetky stávky vyhodnotené ako prehrávajúce. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zápasu po tom, ako bol dosiahnutý touchdown a zostávajúci hrací čas je viac ako 5 minút, všetky stávky budú vyhodnotené ako jednoduché stávky na Hráča skórujúceho prvý touchdown s príslušným kurzom.

Scorecast kedykoľvek - Pokiaľ nebol v zápase získaný touchdown, potom budú všetky stávky vyhodnotené ako prehrávajúce. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zápasu po tom, ako bol dosiahnutý touchdown a zostávajúci hrací čas je viac ako 5 minút, všetky stávky budú vyhodnotené ako jednoduché stávky na Hráča skórujúceho prvý touchdown s príslušným kurzom.

Wincast - Pokiaľ nebol v zápase získaný touchdown, potom budú všetky stávky vyhodnotené ako prehrávajúce. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zápasu po tom, ako bol dosiahnutý touchdown a zostávajúci hrací čas je viac ako 5 minút, všetky stávky budú vyhodnotené ako jednoduché stávky na Hráča skórujúceho prvý touchdown s príslušným kurzom.

Wincast tímu - Pokiaľ nebol v zápase získaný touchdown, potom budú všetky stávky vyhodnotené ako prehrávajúce. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zápasu po tom, ako bol dosiahnutý touchdown a zostávajúci hrací čas je viac ako 5 minút, všetky stávky budú vyhodnotené ako jednoduché stávky na Hráča skórujúceho prvý touchdown s príslušným kurzom.

Wincast - polčas - Pokiaľ nebol v zápase získaný touchdown, potom budú všetky stávky vyhodnotené ako prehrávajúce. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zápasu po tom, ako bol dosiahnutý touchdown a zostávajúci hrací čas je viac ako 5 minút, všetky stávky budú vyhodnotené ako jednoduché stávky na Hráča skórujúceho prvý touchdown s príslušným kurzom.

Wincast - 1. polovica - Pokiaľ nebol v zápase získaný touchdown, potom budú všetky stávky vyhodnotené ako prehrávajúce. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zápasu po tom, ako bol dosiahnutý touchdown a zostávajúci hrací čas je viac ako 5 minút, všetky stávky budú vyhodnotené ako jednoduché stávky na Hráča skórujúceho prvý touchdown s príslušným kurzom.

Špeciálne stávky na quarterbackov sú založené na dosiahnutých „gross passing" yardoch.

Špeciálne stávky ponúkané pred zápasom, ktoré NEZAHŔŇAJÚ predĺženie
Pre platnosť stávok musí byť odohratý kompletný zápas:

Polčas/konečný výsledok - uhádnite výsledok v polčase a výsledok na konci riadneho hracieho času. Pre platnosť stávok musí byť odohratý kompletný zápas.

1. štvrtina/konečný výsledok - uhádnite výsledok po 1. štvrtine a výsledok na konci riadneho hracieho času. Pre platnosť stávok musí byť odohratý kompletný zápas. Tieto stávky NEZAHŔŇAJÚ predĺženie

Teaser
V prípade, že niektorý z tipov sa skončí remízou, tip bude vyhodnotený ako stávka bez výsledku (push) a teaser sa zredukuje na parlay (aku) stávku na zostávajúce tipy, napr. teaser so 6 tipmi sa jednou remízou zmení na teaser s 5 tipmi na zostávajúcich 5 tipov, teaser so 4 tipmi sa 1 remízou zmení na teaser s 3 tipmi na zostávajúce 3 tipy. Vo všetkých prípadoch zástávajú v platnosti kurzy z doby uzatvorenia stávky. V prípade, že sa v dôsledku uplatňovania pravidla pre stávky bez výsledku (push) zredukuje teaser na jeden tip, bude teaser vyhodnotený ako jednoduchá stávka a vyplatená podľa príslušného kurzu.

Stávky naživo/Stávky naživo na polčas/Stávky naživo na štvrtinu, ktoré ZAHŔŇAJÚ predĺženie, pokiaľ nie je uvedené inak
"Pre platnosť stávky musí byť kompletne odohraté celé stretnutie alebo príslušná štvrtina/polčas, pokiaľ už o výsledku stávky nebolo rozhodnuté.
Pre účely vyhodnotenia:
Stávky na polčas (ak nie je uvedené inak, 2. polčas zahŕňa všetky body skórované v predĺžení)
Stávky na štvrtinu (ak nie je uvedené inak, 4. štvrtina zahŕňa všetky body skórované v predĺžení)"

Polčas/konečný výsledok - Predĺženie sa nepočíta, ak sa hrá.

Pre vyhodnotenie: 2 skórovania v štvrtine bez prerušenia/Ďalší skórujúci tím/Nasledujúci spôsob skórovania sa nepočítajú žiadne BPT (body po touchdowne).

Výsledok aktuálneho útoku - nezahŕňa predĺženie, ak sa hrá. Pokiaľ tím A drží loptu, ale v dôsledku jej vypadnutia (fumble) o ňu príde a získa ju tím B, ktorému lopta taktiež vypadne (fumble) a získa ju späť tím A, výsledok bude vyhodnotený ako turnover, keďže sa držanie lopty zmenilo dvakrát. Turnover pri downoch (neúspešný pokus o 4. down) bude vyhodnotený ako turnover. Ak pri pokuse o "punt" vypadne lopta prijímaciemu tímu a je získaná útočiacim tímom, stávky budú vyhodnotené ako punt a bude ponúknutá nová stávková ponuka na útok. Stávky budú zrušené v prípade nedokončeného útoku.

Pre vyhodnotenie stávky: Premení 1. down v aktuálnom útoku je vyhodnotenie „Áno“ určené dosiahnutím nového setu downov runom, passom (toto zahŕňa ak je skórovaný TD ako výsledok) alebo penaltou automatický 1. down. Safety a field gól bude vyhodnotené ako „Nie“ (bez ohľadu na to, či je Field gól úspešný alebo nie). Znova odohraté downy kvôli neautomatickým penaltám (napr. offside, neoprávnený zásah, zdržovanie hry, nepovolené striedanie, presiahnutý oddychový čas, neúmyselné chytenie prilby, porušenie neutrálnej zóny, narazenie do kickera a viac ako 11 hráčov na ihrisku pri snape sa nepočítajú, počítajú sa len v prípade že je potrebné zdolať 5 alebo menej jardov.

Špeciálne stávky na sezónu
Všetky sezónne špeciálne stávky sú vyhodnotené len na základe základnej časti sezóny. Hráčske štatistiky sú pre účely stávok platné bez ohľadu na akékoľvek výmeny hráčov v priebehu sezóny. Všetky stávky sú platné bez ohľadu na počet zápasov.

Dlhodobé stávky/stávky na sezónu
Stávky Víťaz Super Bowl, Celkový víťaz konferencie a Celkový víťaz divízie sú platné bez ohľadu na dĺžku sezóny.

Počet víťazstiev v základnej časti sezóny NFL a duely na počet víťazstiev v sezóne sú vyhodnotené po odohratí všetkých 16 zápasov základnej časti NFL a všetkých 18 zápasov základnej časti CFL, okrem prípadov, že zostávajúce zápasy základnej časti sezóny nemôžu ovplyvniť výsledok stávky.

Víťazov konferencií AFC a NFC predstavujú tímy, ktoré postúpia do finále Superbowl.

Víťazi jednotlivých divízií NFL sú určení počtom víťazstiev v základnej časti sezóny (uplatňuje sa pravidlo NFL pre určenie poradia pri nerozhodnom výsledku).

Konferenční víťazi divokej karty sú 2 tímy, ktoré sa kvalifikujú do play-off na základe kritérií NFL pre udeľovanie divokej karty.

Nasadený tím číslo jeden v konferencii je určený NFL ako tím, ktorý bude mať výhodu domáceho prostredia počas play-off.

Počet víťazstiev v základnej časti NCAAF a duely sú založené na tom, že všetky vypísané tímy odohrajú všetky naplánované zápasy, okrem prípadu, keď zostávajúce stretnutia v priebehu sezóny neovplyvnia výsledok.

Dosiahne play-off v NCAAF - Víťazné sú tie 4 tímy, ktoré sa kvalifikujú do semifinálových zápasov súťaže.

CFL „Postúpi do Grey Cupu" - tím, ktorý postúpi do finále Grey Cupu je považovaný za víťaza príslušnej divízie.

Stávky na konferencie/divízie
Tímy zúčastnené v turnaji, kde sa určuje celkový víťaz môžu byť zoradené do konferencií a/alebo divízií. Napr. NFL je rozdelená na 2 konferencie (American Football Conference a National Football Conference), z ktorých každá pozostáva zo 4 divízií (Sever, Východ, Západ a Juh). Kurzy sú vypisované na stávky, že každý zúčastnený tím vyhrá príslušnú divíziu a konferenciu.

Pre všetky hendikepové stávky a stávky na celkové skóre sa uplatňuje pravidlo pre stávky bez výsledku (push).

Vyhodnotenie stávok
Pre vyhodnotenie stávok budú používané štatistiky oficiálneho zdroja alebo oficiálna webová stránka danej súťaže alebo daného zápasu, okrem prípadov, že existuje nespochybniteľný dôkaz, že štatistiky oficiálneho zdroja alebo oficálna webová stránka sú nesprávne alebo nie sú dostupné. Pokiaľ nie je k dispozícii oficiálna webová stránka, použijeme pre vyhodnotenie stávok nezávislé zdroje.

V prípade, že neexistuje nezávislý dôkaz alebo existujú vážne protichodné dôkazy, budú stávky vyhodnotené podľa našich vlastných štatistík.