Ochrana osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje spôsob, akým bet365 (ďalej len „my“, „nás“ alebo „nám“) nakladá s osobnými údajmi, ktoré nám za účelom spolupráce poskytnete.

Spracujeme všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete (či už prostredníctvom webovej stránky, zákazníckeho formulára alebo akoukoľvek inou cestou), alebo ktoré budú iným spôsobom u nás uchované a ktoré sa vzťahujú na Vás spôsobom popísaným v tomto prehlásení. Poskytnutím osobných údajov a používaním webovej stránky bet365, dávate súhlas s použitím Vašich osobných informácii tak, ako je uvedené v tomto Prehlásení.

Získané informácie a ich použitie

Informácie a údaje o Vás, ktoré môžeme zhromažďovať, spracovávať a použiť, zahŕňajú nasledujúce:
1. Informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením formulára na webovej stránke, alebo akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom emailu, či webovej stránky;
2. Záznamy korešpondencie, či už cez webovú stránku, email, telefón alebo iné prostriedky;
3. Vaše reakcie na prieskumy alebo prieskum zákazníka, ktorý my zrealizujeme;
4. Transakčné detaily, ktoré s nami vykonávate, či už prostredníctvom webovej stránky, telefonicky alebo iným spôsobom; a
5. Podrobnosti o Vašej aktivite na webovej stránke, vrátane, ale nie výhradne prevádzkových údajov, lokalizačných údajov, prihlasovacích údajov a inej dátovej komunikácie.

Môžeme použiť Vaše osobné údaje spolu s ostatnými informáciami pre účely:
1. Spracovania Vašich stávok;
2. Založenia a správy Vášho účtu;
3. Súladu s našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona;
4. Vytvárania osobných profilov;
5. Poskytovania informácii o špeciálnych ponukách;
6. Poskytovania informácií o bonusových ponukách, našich produktoch a službách, kde ste súhlasili; a
7. Sledovanie transakcií s cieľom zabrániť podvodom, nepravidelnému stávkovaniu, praniu špinavých peňazí a podvádzaniu.

Uchovávanie informácií

Uskutočníme všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje budú v bezpečí a dobre chránené. Osobné údaje poskytneme len našim pridruženým spoločnostiam, obchodným partnerom, právnym nástupcom a dodávateľom, ktorí sú oprávnení spracovávať tieto údaje na našu zodpovednosť. Ak sa rozhodnete otvoriť si u nás účet, vyhradzujeme si právo poskytnúť tieto údaje tretím stranám, vrátane agentúr preverujúcich informácie o Vašej úverovej dôveryhodnosti, na to, aby sme mohli overiť Váš vek a totožnosť a taktiež predchádzať podvodom a praniu špinavých peňazí. Takisto si vyhradzujeme právo zisťovať a poskytovať informácie o tom, ako spravujete svoj účet, týmto agentúram, bezpečnostným organizáciám a iným relevantným tretím stranám kvôli predchádzaniu podvodom a prevencii prania špinavých peňazí.

Telefonické hovory

Prichádzajúce a odchádzajúce telefonické hovory z nášho zákazníckeho centra sú zaznamenávané z dôvodu bezpečnosti a zlepšovania služieb a riešenia otázok, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovanými službami.

Používanie „Cookies“

Môžeme používať tzv. „cookies“ k zberu informácií z webového serveru pre vyššie uvedené účely (t.j. pre účely sledovania používania webovej stránky zákazníkmi). Ak sa s nami zaregistrujete, alebo budete naďalej užívateľom našich stránok, súhlasíte s našim používaním cookies.

Cookies obsahujú informácie, ktoré sú presunuté na hard disk Vášho počítača. Napomáhajú k zlepšeniu webovej stránky a poskytujú lepšie personálne služby. Niektoré súbory cookies sú nevyhnutné pre funkciu webovej stránky.

Pokiaľ chcete odstrániť cookies, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, prípadne zastaviť prísun cookies na Webovej stránke, môžete to urobiť vymazaním existujúcich cookies a/alebo nastavením ochranných údajov Vášho internetového prehliadača na blokovanie prijímania cookies (postup závisí od internetového prehliadača, ktorý používate). Pokiaľ by ste mali záujem o viac informácií, prosím navštívte stránku www.allaboutcookies.org. Upozorňujeme Vás však, že vymazanie našich cookies, prípadne zamedzenie ich prijímania, môže znamenať, že nebudete mať prístup k určitým oblastiam, či funkciám webovej stránky.

Internetové prevody

S ohľadom na skutočnosť, že internet je globalizované prostredie, používanie internetu na zber a spracovanie osobných údajov nevyhnutne zahŕňa prenos dát na medzinárodnej úrovni. Niektorí spracovatelia údajov zapojení do procesu spracovania osobných údajov môžu sídliť mimo Európskej únie, preto prehliadaním našich stránok a elektronickou komunikáciou s nami beriete na vedomie a súhlasíte so spracovaním dát týmto spôsobom. Budeme prijímať všetky primerané opatrenia, aby Vaše informácie a dáta boli bezpečne uložené v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Poskytovanie informácií

Z dôvodu vyšetrovania podvodov, prania špinavých peňazí, záležitostí týkajúcich sa športovej integrity, sme povinní zdieľať údaje, ktoré o Vás uchovávame, týkajúce sa osobných údajov a histórie stávkovania s regulačným orgánom, športovými orgánmi a inými orgánmi vrátane polície, a to v súlade s našou právnou povinnosťou voči britskej licenčnej rade Gambling Commission a Gibraltar Gambling Commissioner.

V súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami bet365 a v zhode s vnútorným dodržiavaním postupov rizikového manažmentu bet365, si spoločnosť po uzatvorení Vášho účtu ponecháva Vaše informácie (spravidla nie dlhšie ako šesť rokov). K týmto informáciám sa bude pristupovať v súlade s Prehlásením o ochrane osobných údajov.

Prístup k informáciám

Máte právo na prístup k informáciám, o Vás vedených. Toto právo môže byť využité v súlade s The Data Protection Act 1998 Spojeného Kráľovstva a The Data Protection Act 2004 Gibraltáru, príslušne. Každá žiadosť o prístup môže byť spoplatnená 10GBP, aby pokryla náklady pri poskytovaní našich uložených údajov a informácií o Vás.

Zmeny o našom vyhlásení o Ochrane súkromia

Akékoľvek prípadné zmeny, prevedené vo vyhlásení o Ochrane osobných údajov budú uvedené na tejto stránke a všetky zmeny nadobudnú platnosť po zverejnení revízie Ochrany osobných údajov. Pokiaľ vykonáme nejaké podstatné zmeny v Ochrane osobných údajov, vyvinieme primerané úsilie Vás o tejto Veci informovať emailom, prípadne upozornením na webovej stránke, či použitím iných dohodnutých komunikačných ciest.

Naposledy aktualizované 18/02/2015.