IBAS

Independent Betting Adjudication Service (IBAS) je smerodajná, úplne nezávislá tretia strana, ponúkajúca arbitrážne rozhodnutia tým zákazníkom, ktorí majú nevyriešené spory so svojím operátorom. bet365 je registrovaný operátor u IBAS. IBAS neúčtuje poplatky zákazníkom za poskytnuté služby.

V spore sa IBAS zvyčajne angažuje iba po dokončení vnútorného postupu podania sťažnosti zákazníkom. Postup podania sťažnosti nájdete tu.

Ako funguje IBAS?

Spory sú predložené na posúdenie prostredníctvom štandardného arbitrážneho formulára IBAS, na ktorom sa uvedú všetky informácie týkajúce sa sporu. Anglický arbitrážny formulár je dostupný na webovej stránke IBAS. Alternatívne môžete o formulár požiadať zavolaním na tel. číslo +44 (0) 207 347 5883 (iba v angličtine), ktoré je dostupné 24 hodín denne.

Upozorňujeme, že IBAS za žiadnych okolností nerozhoduje o sporoch pri osobnom stretnutí alebo telefonicky.

Je rozhodnutie IBAS vynútiteľné?

Ako registrovaný operátor IBAS spoločnosť bet365 prehlásila súhlas rešpektovať rozhodnutia IBAS. Ak akýkoľvek operátor poruší tento záväzok, bude zo zoznamu vylúčený. 

Platforma pre riešenie sporov online (RSO)

Prípadne môžete postúpiť vec na rozhodcovské konanie cez platformu pre Riešenie sporov online (RSO).