ESSA

bet365 je členom European Sports Security Association ("ESSA"). ESSA je nezisková organizácia, ktorá monitoruje neobvyklé stávkové zvyky a možné prípady manipulácie rôznych podujatí. V rámci tohto členstva je bet365 aktívnym účastníkom systému včasného varovania, ktorého cieľom je skorá identifikácia akéhokoľvek podozrivého stávkového správania.

V prípade, že bet365 dostala varovanie, má bet365 právo podľa svojho uváženia:

(i) stiahnuť ponuku akéhokoľvek podujatia alebo sérií podujatí na ktoromkoľvek zo svojich trhov; a

(ii) spomaliť a/alebo odoprieť platbu z ktoréhokoľvek podujatia alebo sérií podujatí na ktoromkoľvek zo svojich trhov až do potvrdenia bezúhonnosti príslušnou športovou federáciou prostredníctvom ESSA.

Ďalej v prípade potvrdenia manipulácie aktívneho podujatia v rámci podujatia alebo sérií podujatí zo strany ESSA v spolupráci s príslušnými športovými riadiacimi orgánmi, má bet365 právo podľa vlastného uváženia stiahnuť akékoľvek stávky podané osobou identifikovanou ESSA ako osoba, ktorá by mala mať zákulisné stávkové informácie, prípadne informácie od inej osoby, ktorá by mohla mať na základe podozrenia bet365 spojitosť s takouto osobou alebo akýmkoľvek iným spôsobom byť v s takouto osobou v kontakte.