Badminton

W zakładach na zwycięstwo wszyscy się liczą, niezależnie od tego, czy biorą udział, czy nie.

W stosownych przypadkach, prezentacja na podium będzie wiążąca przy rozliczaniu zakładów. Późniejsze dyskwalifikacje i/lub odwołania nie wpłyną na ich rozliczenie.

Zakłady na mecz - W przypadku zmiany dowolnego z podanych zawodników przed rozpoczęciem meczu, wszystkie zakłady będą nieważne.

W przypadku rozpoczęcia meczu, ale nie zakończenia go lub kiedy mecz zostanie rozegrany w ramach wyznaczonego określonego limitu czasowego i nie zostanie w wyniku tego dokończony, wszystkie zakłady będą nieważne, chyba że wynik danego rynku został już określony, lub jeśli nie byłoby realnego sposobu aby wynik seta/meczu, w przypadku rozegrania go do końca, miał wpływ na rozliczenie danego rynku.

Na przykład: set zostanie zakończony na 20-17: zakłady na set - suma punktów - powyżej/poniżej 37.5 zostaną odpowiednio rozliczone jako wygrane/przegrane, ponieważ można wywnioskować, że set zakończy się z przynajmniej 38 punktami.

Rynki oparte na punktach, łącznie z na żywo - Dla wszystkich rynków z obowiązującą opcją rozstrzygnięcia w postaci punktów dla tie-break's/rozstrzygnięcia, będzie się to liczyło jako jeden punkt do rozliczenia rynku.

Zakłady na żywo są oferowane na to, że zawodnik wygra wyznaczony punkt. W przypadku, gdy punkt nie zostanie rozegrany z powodu zakończenia seta lub meczu, wszystkie zakłady na ten punkt zostaną anulowane. Jeżeli wyznaczony punkt został przyznany jako punkt karny, wszystkie zakłady na ten punkt zostaną anulowane.

Bieżący/Następny set - Lider po: Jeżeli podana ilość punktów nie zostanie osiągnięta w danym secie, to drużyna/zawodnik, który wygra set zostanie rozliczony jako zwycięzca.

Rozliczanie zakładów

Statystyki podane przez oficjalnego operatora wyników lub oficjalną stronę odpowiednich zawodów lub wydarzenia zostaną wykorzystane do rozliczenia zakładów. Tam, gdzie statystki podane przez oficjalnego operatora wyników lub oficjalna strona nie są dostępne lub istnieje ważny dowód, że statystyki podane przez oficjalnego operatora wyników lub na oficjalnej stronie są nieprawidłowe, użyjemy niezależnych statystyk, aby określić rozliczenie zakładów.

W przypadku braku zgodnych, niezależnych dowodów lub przypadku znacznych sprzeczności, zakłady zostaną rozliczone zgodnie z naszymi własnymi statystykami.