Galopp

UK og Irland hesteløp
Data for hesteveddeløp er lisensiert fra British Horseracing Board Limited.

Hvis ingen offisiell SP returneres, hvis det ikke tas noen odds, blir alle veddemål avgjort på sist erklærte bransjeodds. Dersom ingen industri startpris blir gitt, vil spill avgjøres på den sist tilgjengelige bet365 oddsen.

Om baneoverflaten blir endret på løpsdagen (f.eks gress til sand, syntet eller omvendt), vil spill stå.

Fremtidige spill
Fremtidige spill veddemål aksepteres på basis av at alle teller, uansett om de deltar eller ikke. Unntaket er der noe annet er spesifisert, innsatser går tapt på 'Fremtidige spill' veddemål dersom et valg ikke deltar og det gjøres ingen fratrekk etter regel 4 (fradrag) på vinnende 'Fremtidige spill' veddemål. Dersom et løp utsettes til en annen dag, vil spill plassert på fremtidige spill bli stående, gitt at den første startfasen ikke gjenåpnes. Dersom et løp avlyses eller annulleres, vil fremtidige spill annulleres.

Når den samme hesten velges som vinner av to eller flere løp på fremtidsspill som dobler, tripler eller som akkumulatorer, gjelder spesielle reduserte odds.

På dager med klassiske løp eller andre typer løp, kan fremtidige spill bli suspenderte og nye odds blir utstedte.

Jockey Club Rule 121 fastsetter at stevneledere har rett til å redusere antallet i et løp dersom det, i en erklæring kvelden før løpet, er tatt med for mange  av hensyn til sikkerheten til hester og jockeyer. Innsatser på Fremtidige spill på hester som obligatorisk blir strøket ved slike forhold, vil bli ugyldiggjort og innsatsbeløpet returnert. I slike omstendigheter har bookmakere rett til å gjøre aktuelle fradrag fra vinnende veddemål på løpet, avhengig av oddsen(e) for strøkede hester på tidspunktet for strykingen, i samsvar med regel 4 (fradrag). Regel 4 (fradrag) for "dagsaktuelle odds" gjelder også.

Fremtidige spill veddemål fastsettes i samsvar med odds og plassvilkårene som gjaldt da spillet ble akseptert. Hvis det gis feil odds eller plassvilkår, forbeholder vi oss retten til å avgjøre veddemålet med de riktige odds og plassvilkårene som var tilgjengelige da veddemålet ble inngått.

Hvis et veddemål som ble plassert til en odds på dagen for et arrangement, kobler valg i det arrangementet med valg i fremtidige arrangement(er), vil veddemålet, hvis det første valget ikke deltar, gjelde for gjenværende valg på grunnlag av regelen om at alle teller, uansett om de deltar eller ikke.

Utsatte/flyttet løp
Hvis et løp blir utsatt eller flyttet, enten til senere på dagen, eller til en annen dag og en slutterklæring kvelden før står, så gjelder innsatsene. Singelspill på hesteveddeløp kan imidlertid erklæres ugyldig, og alle valg som involverer akkumulative spill vil bli behandlet som Ikke deltatt, dersom:

Løpet blir avbrutt.

Løpet blir offisielt erklært ugyldig.

Betingelsene for løpet endres etter at veddemål er satt (som definert i Tattersalls regler).

Arenaen endres.

Løpsunderlaget endres (f.eks. gress til jord/allværsbane eller omvendt).

Beste odds garantert
Beste odds garantert er tilgjengelig for alle nye og kvalifiserte kunder på alle hesteløp og, inkluderer tavleodds, bet365 Tidlige odds (EP) så vel som singelspill og multispill for alle løp der vi tilbyr veddemål på Vinner og Vinner/Plass. Fremtidige spill, Tote/Pari-Mutuel (spill og utbetalinger), Vinner ikke, Forbedret odds, Sikkerhets- og Liveodds-spill er ekskludert fra dette tilbudet.

Vinner/plassveddemål
Veddemål avgjøres for vinner med mindre Vinner/plass er valgt. Et Vinner/plassveddemål er et veddemål med to ganger valgt enhetsinnsats. Det inneholder ett veddemål med enhetsinnsats på valget Vinner og ett veddemål med enhetsinnsats på valget Plassering i samsvar med vilkårene som er annonserte for arrangementet. Generelt sett for hesteveddeløp i Storbritannia, blir plassdelen i vinner/plassveddemål avgjort i samsvar med følgende plassvilkår:

Handikap  16 eller flere deltakere én fjerdedel av oddsen  første fire plasser

Handikap  12  15 deltakere én fjerdedel av oddsen  første tre plasser

Alle andre løp med 8 eller flere deltakere en femtedel av oddsen  første tre plasser

Løp med 5, 6 eller 7 deltakere  én fjerdedel av oddsen  første to plasser

Mindre enn 5 løpere  plassinnsatser plasseres på vinner

I alle løp skal antall deltakere være antallet deltakere som kommer til start. Veddemål blir ikke godtatt hvis plassinnsatsen overskrider vinnerinnsatsen. Vinner/plassdobler, tripler og akkumulatorer blir avgjort 'vinner til vinner' og 'plass til plass' i samsvar med det ovenstående.

Forbedret odds
Spill på ikkestartende vil bli ugyldiggjort, og når gjeldende, vil Regel 4 gjelde for alle startende basert på oddsen til den trukne hesten på det vanlige vinnermarkedet (ikke forbedret odds). Vårt dobbelt resultattilbud vil gjelde for dette markedet, selv om Best odds garantert ikke gjelder. Våre tilbud ITV Racing 4/1 og Feature Race 4/1 for Storbritannia og Irland, er ekskludert fra dette markedet.

Sikkerhetsspill 2 plasseringer
Oddsen for ditt valg til å vinne løpet er mindre enn på et vanlig Vinner og Vinner/plass marked, men du får pengene tilbake om hesten ender som nummer to. Spill på ikkestartende vil bli ugyldiggjort, og når gjeldende vil Regel 4 gjelde for alle startende basert på oddsen av den trukne hesten på normalt vinnermarked (ikke sikkerhetsspill odds). Om det er ikkestartende i løpet, vil fortsatt samme antall plasseringer bli betalt, om ikke antall startende er det samme som antall plasseringer dekket av spillet. I dette tilfellet vil alle spill bli ugyldiggjort. Regler for dødt løp gjelder. Vårt dobbelresultattilbud vil gjelde for dette markedet selv om Beste odds garantert ikke gjelder. Våre tilbud ITV Racing 4/1 og Feature Race 4/1 for Storbritannia og Irland, er ekskludert fra dette markedet.

Sikkerhetsspill 3 plasseringer
Som ovenstående regel, men penger tilbake for 2. og 3. plass.

Sikkerhetsspill 4 plasseringer
Som ovenstående regel, men penger tilbake for 2., 3. og 4. plass.

Plasseringsspill
Spill på ikkestartende vil bli ugyldiggjort, og når gjeldende, vil en reduksjon bli trukket fra for alle startende hester, basert på plasseringsspill oddsen for den trukne hesten når den ble trukket (se tabell nedenfor). Ved eventuelle 'ikkestartende' i et løp vil samme antall betalte plasseringer stå, med mindre antall startende i løpet er det samme som antall plasseringer betalt. Om dette er tilfelle vil alle spill bli ugyldiggjort. Normale dødtløp regler vil gjelde. Vårt dobbelresultattilbud vil gjelde for dette markedet, men vårt tilbud Beste odds garantert tilbud og Lucky 15/31/63 bonuser gjelder ikke for Kun Plass spill.

Regel 4 Reduksjonstabell for plasseringsspill:
Plass odds for ikkestartende
(2 / 3 / 4 plasseringer)
1,11 eller mindre  45p / 30p / 20p
1,18 til 1,12  40p / 30p / 20p
1,25 til 1,20  40p / 25p / 20p
1,30 til 1,29  35p / 25p / 20p
1,4 til 1,33  35p / 25p / 15p
1,53 til 1,44  30p / 20p / 15p
1,62 til 1,57  30p / 20p / 15p
1,80 til 1,67  25p / 20p / 15p
1,95 til 1,83  25p / 15p / 10p
2,0 til 2,2  20p / 15p / 10p
2,25 til 2,50  20p / 15p / 10p
2,63 til 2,75  15p / 10p / 10p
2,88 til 3,25  15p / 10p / Ingen reduksjon
3,4 til 4,0  10p / 10p / Ingen reduksjon
4,33 til 5,0  10p / Ingen reduksjon / Ingen reduksjon
over 5,5  Ingen reduksjon

Om det skulle være 2 eller flere hester som blir trukket før de kommer under "starters's orders" vil det totale trekket ikke overgå £0.90 på £1.

Vil ikke plassere
Dersom det er ikkestartende i løpet, vil antall betalte plasser forbli de samme, med mindre antallet startere i løpet er det samme som, eller færre enn betalte plasser, hvor alle veddemål vil bli annullerte. I tillegg, dersom det er ikkestartende i et løp, kan en reversert plasseringsreduksjon skje for å forbedre oddsen for å ikke plassere. Normale dødt løp regler gjelder. Vårt dobbelresultattilbud vil gjelde for dette markedet, men vårt tilbud Beste odds garantert og Lucky 15/31/63 bonuser gjelder ikke for Ikke bli Plassert spill.

Veddemål uten

Dødt løp-regler gjelder. Hvor vi tilbyr odds på en hendelse uten nominert utvalg(ene), vil dette for oppgjørsformål til sluttplassering av 'uten'- utvalg(ene) bli ignorert.

I tilfelle av ikke deltatt(e) vil et Regel 4-avdrag bli anvendt basert på pris (i det spesifikke 'uten' markedet) av den ikke deltatte på tidspunktet på tilbaketrekning. I tilfelle av ikke-deltatt(e) gjør at bare én sitert løper i et 'uten' marked, vil våre walkoverregler gjelde og veddemål vil bli ugyldig.

Hvor det ikke er noen som fullfører løpet, vil alle veddemål være ugyldige.

Eventuelle vinner/plass-vilkår som er annonsert er avgjort på det faktisk antall deltatte i løpet, med unntak av "uten"-utvalg(ene).

Dødt løp
Der to valg ender med dødt løp, tapes halvparten av innsatsbeløpet, og den andre halvparten utbetales til hele oddsen. Dersom det blir dødt løp mellom flere enn to, blir innsatsen fordelt i forhold til dette.

Favoritter
Kun Vinnerspill aksepteres ved startodds for 1. og 2. favoritter.

Hvis to valg starter som felles favoritter, blir innsatsen delt likt. Hvis tre eller flere valg starter som felles favoritter, blir innsatsen delt likt mellom disse. Derimot, om slike felles favoritter blir returnert med en odds hvoretter, uavhengig av resultat, ingen profitt kunne blitt oppnådd av den som spiller på favoritten, så vil den ikke navngitte favoritten bli behandlet som ikke deltatt, i både singelveddemål og i multiveddemål.

Hvis favoritten blir strøket før han kommer under startordre, men for sent til at et nytt marked kan opprettes, blir veddemål på favoritten i det bestemte løpet betraktet som ugyldig. Hvis en felles favoritt blir strøket, blir innsatsbeløpet for valget erklært ugyldig, og det gjenstående innsatsbeløpet blir delt likt mellom valgene som deltar i løpet.

Tipp 12 veddemål
Du kan spille tipp 12 i alle hesteløp med tre eller flere hester og veddemål vil bli avgjort som et rett frem forecast/tipp 12 (valg til å fullføre på første eller andre og i korrekt rekkefølge) i henhold til computer straight forecast dividend. Dersom færre enn tre hester stiller til start, vil alle tipp 12 bli erklært ugyldige. I tilfeller der det ikke erklæres noen straight forecast dividende, vil gevinster bli basert på NSL's tabell for enkle tipp 12, forutsatt at tre eller flere hester har fullført løpet.

Du kan spille på Tidlige odds eller Bransjeodds i enkle Tipp 12 når dette er tilgjengelig, i en enkel tipp 12 med fastsatte odds. Dersom en hest strykes og vi må bruke regel 4 (fradrag) og trekke fra 10p per £1 eller mer, vil gevinster for tipp 12 med fastsatte odds gjøres opp etter en computer forecast dividende.

Der en kunde velger kombinasjonstipp 12 A B C og innsats for 6 spill, blir dette gjort opp som 6 'Straight tipp 12' som følger:

AB BA
AC CA
BC CB

Tipp 12veddemål med ikke navngitte favoritter godtas ikke.

Dersom et tipp 12 inneholder ikkestartende hester, vil hele innsatsbeløpet bli plassert som et vanlig vinnerspill på den andre hesten, med mindre en ikkestartende resulterer i at mindre enn 3 faktisk starter i et løp; så vil alle tipp 12 for det løpet annulleres. I tipp 12 med fastsatte odds vil den andre hesten i slike tilfeller få SP.

I løp der en hest fullfører alene og det ikke gis tipp 12gevinst, vil tipp 12veddemål som satser på vinn for denne hesten, bli gjort opp som en enkel vinner til startoddsen for vinnerhesten. Alle andre tipp 12veddemål i løpet går tapt.

Dersom to eller flere hester kommer likt i mål for 1. eller 2. plass, vil separate gevinster bli kunngjort og utbetalt til hvert kvalifiserende Tipp 12. I Tipp 12 spill med forhåndsbestemt odds, vil full odds bli betalt, med innsatsen delt på antall hester som kommer likt.

Tipp 12 Dobler/Tripler/Patents/Yankees
Tipp 12akkumulatorer aksepteres bare som en del av en Tipp 12Yankee. Alle andre veddemål som inkluderer en Tipp 12akkumulator, betraktes som ugyldige  uansett vinn eller tap. Vi aksepterer ikke Forecast Lucky 15's.

For Tipp 12 Dobler, Tripler og Yankees, dersom en av de nevnte Tipp 12 inkluderer en ikkestartende hest, blir totalgevinster fra vinnende Tipp 12, Tipp 12dobler osv, bli investert som vinner singel på det gjenstående valget.

Tipp 123
Du kan spille på Tidlige odds eller Bransjeodds i enkle Tipp 123 når dette er tilgjengelig, i en enkel tipp 123 med fastsatte odds. Dette vil være tilgjengelig i alle løp med 8 eller flere hester. Dersom en hest strykes og vi må bruke regel 4 (fradrag) på 10p per £1 eller mer, vil gevinster for tipp 123 med fastsatte odds gjøres opp etter en computer tricast dividende. Der det ikke blir oppgitt noen computer tricast dividende (f.eks i ikkehandicaps), vil en fastsatt odds tricast bli rettet som et computer straight forecast på de første to nevnte valgene uavhengig av hvor den tredje hesten plasseres.

Følgende vil gjelde for tipp 123 og tipp 123 med fastsatte odds: dersom en av hestene du spiller på ikke starter, vil spillet bli ansett som en enkel tipp 12 med en computer forecast dividende. Om to hester ikke starter betraktes spillet som et vanlig vinnerspill med startodds på den gjenværende hesten.

Tipp 123 med ikke navngitte favoritter godtas ikke.

Hvis det er dødt løp mellom to eller flere hester om 1., 2. eller 3. plass, blir separate gevinster kunngjort og utbetalt til hver kvalifiserende tipp 123. I fastsatt odds tipp 123 spill, vil den fulle oddsen bli betalt ut over innsatsen fordelt over hvilke hester som endte med dødtløp. Tipp 123 aksepteres bare kun for singler.

Bransjeodds
Hvis en hest blir strøket, blir det ikke satt noen bransjeodds etter tidspunktet for strykningen med mindre markedet settes opp på nytt.

Tidlige/dagsaktuelle odds
Etter siste 'declaration stage', Ikke deltatt veddemål annulleres. Regel 4 (fradrag) vil gjelde.

Reserver
I løp med reserver, vil det settes odds på alle deltagere. Hvor reservene ikke løper, så vil ikke regel 4 (fradrag) gjelde.

Dersom en reserve tar plassen til en hest som har blitt trukket fra løpet (blir da en offisiell starter), men blir så dømt som ikke-deltagende, vil regel 4 (fradrag) kunne gjelde.

 I løp med reserver, ethvert veddemål plassert før en reserve hest har blitt utnevnt til å delta, og dersom reservehesten ikke hadde fått oppgitt odds på det tidspunktet som veddemålet ble plassert, vil slike veddemål bli avgjort utfra resultatet 'Uten reservehest(er)'. VinnerPlass veddemål avgjort etter resultatet 'Uten reservehest(er)' vil være basert på antallet som løper, ekskludert reserver, som starter løpet.

Strykninger, foruten Fremtidige spill
Der en hest blir strøket før den kommer under startordre, eller den offisielt blir vurdert av starteren til ikke å ha deltatt i løpet, blir innsatser returnert for hesten som strykes, og vinnende spill blir gjenstand for fratrekk i henhold til regel 4 (fradrag). Fratrekket vil bli basert på oddsen den strøkne hesten hadde på det tidspunktet da den ble strøket, se følgende skala:

Regel 4 (fradrag) Tabell
Fratrekkstabell ved strykninger foruten på Fremtidige spill
1.11 eller lavere 90%
1.18 til 1.12 85%
1.25 til 1.2 80%
1.3 til 1.28 75%
1.4 til 1.33 70%
1.53 til 1.44 65%
1.62 til 1.57 60%
1.8 til 1.66 55%
1.95 til 1.83 50%
2.0 til 2.2 45%
2.25 til 2.5 40%
2.60 til 2.75 35%
2.80 til 3.25 30%
3.40 til 4.0 25%
4.20 til 5.0 20%
5.5 til 6.5 15%
7.0 til 10.0 10%
11.0 til 15.0 5%
ingen avregninger over 15.0

Når en hest blir strøket og oddsen er 11.00 og 15.00, gjør bookmakere vanligvis et fratrekk på 5p per £ på gevinstene. bet365 har fjernet det første fratrekket i hvert løp.

Hvis to eller flere hester blir strøket før de kommer til start, skal de totale fratrekkene ikke overskride £0.90 per £1.00.

Hvis en hest blir strøket og et nytt marked opprettet, vil eventuelle veddemål etter bransjeodds før det nye spillet, være underlagt de ovenstående fratrekkene. Hvis det skjer flere strykninger etter at spillet er endret, vil veddemål satt til bransjeodds i det opprinnelige spillet, være underlagt ytterligere fratrekk basert på oddsen på den strøkede hesten i det opprinnelige spillet. Veddemål plassert på det nye spillet vil være underlagt fratrekk basert på gjeldende odds.

Den ovenstående skalaen vil også gjelde ved ikke deltakende i løp med tidlige odds, og blir brukt for andre arrangementer der vi særlig annonserer at fratrekk i samsvar med regel 4 (fradrag) gjelder.

Omløp
Ved feilstarter o.l. som fører til at et løp må kjøres på nytt, oppheves "under startordre", og innsatsen refunderes for hester som ikke deltar i omløpet, og gevinster på gjenstående startende vil være underlagt regel 4 (fradrag). Antall startende i omløpet styrer plassvilkårene.

Walkovers og kansellerte hesteløp
Walkovers og kansellerte hesteløp teller som løp, men involverte hester blir behandlet som ikke deltakende for utbetalingsformål.

Favorittprestasjon
Tipp det totale antall poeng som scores av favorittene i et spesielt stevne basert på følgende scorekriterier:

Vinneren  25
2. plass  10
3. plass  5
En walkover vil bli tilkjent 20 poeng.

Dødt løp blir delt i to like deler (f.eks to favoritter inkludert dødt løp for 2. plass  (10+5)/2  7,5 poeng, dødt løp for 3. plass  (5+0)/2  2,5 poeng). For favoritt eller medfavoritt, vil det laveste løpskortnummeret bli brukt. Dersom ett stevne blir avsluttet før alle løp har blitt løpt, blir alle veddemål satt som annullerte med mindre ett veddemål allerede har blitt avgjort. Dersom ett eller flere løp erklæres for annullert, vil alle spill annulleres, med mindre avgjørelsen av spill allerede er bestemt ved tidspunktet hvor det første løpet erklæres for annullert. Valg blir ikke kombinert med andre valg hvor vår relevante 'contingency regel' vil gjelde.

Skulle favoritten bli trukket tilbake før han kommer under starterens ordre, men for sent for å sette opp et nytt marked, så vil favoritten i det aktuelle løpet bli tildelt poeng basert på oddsen på det tidspunktet hesten ble trukket, på følgende måte:

Mindre enn 2,0  15
2,0 opp til og med 6,0  10
Over 6,0  5

Hvis det ikke blir returnert SP vil den deltakeren som er blitt bedømt som favoritt i Racing Post bli ansett som favoritt. Hvis det utropt to eller flere favoritter på forhånd, vil det laveste startnummeret bli brukt.

Tilbudet om dobbeltresultat gjelder ikke for dette spillet.

Jockeyens prestasjon
Tipp det totale antall poeng scoret av en nominert jockey i et bestemt stevne på en spesiell dag, basert på følgende scoringskriterier:

Vinner  25,
2.plass  10,
3.plass  5.

En walkover blir gitt 20 poeng. Dødt løp blir delt likt (f.eks si to valg inkludert jockeyens gir dødt løp for 2.plass  (10+5)/2  7,5 poeng. Hvis et stevne blir avlyst før alle løpene er gjennomført eller hvis et eller flere løp blir erklært ugyldige, vil alle veddemålene bli kjent ugyldige såfremt ikke oppgjøret for veddemålene allerede er bestemt. Hvis hesten jockeyen skulle ha ridd, likevel ikke stiller til start, vil poengene for dette valget bli basert på oddsene i Racing Post på følgende måte:

Mindre enn 2,0  15
2,0 opp til og med 6,0  10
Over 6,0  5

Poengscoren er basert på antallet oppsatte løp i Racing Post.

Tilbudet om dobbeltresultat gjelder ikke for dette spillet.

Ett stevnes beste Jockey/Trener
Beste jockey - Ikke deltatt - Veddemål annulleres. Markeder kan være gjenstand for Regel 4 (fradrag). Dersom den spesifiserte løpsdagen avsluttes før alle løp har blitt gjennomført, vil alle spill annulleres, med mindre avgjørelsen av spillet allerede er bestemt. Dersom flere enn en jockey havner på det samme antall vinnere, vil rettingen bli basert på den jockeyen som mottar trofeet.

Beste trener - Ikke deltatt - Veddemål annulleres. Markeder kan være gjenstand for Regel 4 (fradrag). Dersom den spesifiserte løpsdagen avsluttes før alle løp har blitt gjennomført, vil alle spill annulleres, med mindre avgjørelsen av spillet allerede er bestemt. Om flere trenere har samme antall vinnere, vil treneren som får pokalen bli satt som vinner.

Topp jockey/trener gjennom en sesong
Avgjøring av spill vil baseres på offisielt erklærte resultater.

Favorittens SP
Delfavoritter telles som en odds, f.eks 10/1 delfavoritter teller som 10/1. Resultater som angitt i Racing Post.

Favoritter og feltet
For ett spesifikt løp, tilbys det odds på en av hestene i løpet og en odds på resten av feltet. Dersom en hest annonseres som ikkedeltakende og denne hestens odds er på 12.00 eller lavere ved trekningsøyeblikket, vil alle spill plassert på Favoritter og feltet før det nye markedet har blitt opprettet, bli annullert. Dersom en hest annonseres som ikkedeltakende og oddsen på hesten er på 13.00 eller høyere ved trekningsøyeblikket, vil alle veddemål på markedet stå uten Regel 4 (fradrag) justeringer. Veddemål rettes etter offisielt resultat. Dødtløp regler gjelder. Vårt tilbud Beste odds garantert gjelder ikke for markeder på Favoritter og feltet. Veddemål på Favoritter og feltet kvalifiserer ikke for vårt tilbud ITV Racing 4/1 og Feature Race 4/1.

Vinnende distanser
Den navngitte hesten må vinne. Alle innsatser vil bli gjort opp i henhold til den offisielle distansen slik det ble angitt ved innveiingen. Hvis noen hester ikke deltar gjelder ikke Regel 4 (fradrag). I tilfeller der den navngitte hesten vinner et dødt løp, vil innsatsen bli oppgjort som "under" til full innsats. I tilfeller der en hest avslutter alene blir innsatsene gjort opp som "over". Innsatser blir gjort opp i forhold til "Først over målstreken" bortsett fra i tilfeller der hester blir diskvalifisert for å bære feil vekt eller for at de har løpt i feil spor. Tilbudet om dobbeltresultat gjelder ikke på dette spillet.

Vinnerdistanse - Over/under - Liveodds
Dersom det er dødt løp, betraktes resultatet å være under distansen, og rettes til full innsats. Dersom en hest fullfører alene, betraktes resultatet å være over den angitte distansen. I tilfeller der en hest oppnår den eksakt samme vinnerdistansen som angitt på forhånd, vil alle veddemål betraktes som ugyldige. Veddemål på dobbeltresultat aksepteres ikke for denne spilletypen.

Hest mot hest og trippelspill, inkludert liveodds
Alle hester må komme under starterens ordre ellers vil spillet bli kjent ugyldig. Den hesten som oppnår den beste sluttplasseringen vinner (Racing Post resultatet). Reglene for dødt løp gjelder. Hvis ingen av hestene greier å gjennomføre løpet blir spillet kjent ugyldig og innsatsen refundert. Dobbeltresultat tilbudet gjelder ikke for denne spilletypen.

Sluttplassering  liveodds
Veddemål vil gjøres opp på grunnlag av de offisielle resultatene etter at deltagerne har vært gjennom en vektkontroll. Dersom en hest ikke fullfører løpet vil den, ut av hensyn til oppgjøret av spillet, tildeles sisteplass. Hvis en hest erklæres som ikke-deltatt, og oddsen på det tidspunktet for strykingen er på 10.00 eller mindre, vil alle spill plassert på valg på markedet Sluttplassering, før et nytt marked opprettes, bli annullert. Hvis en hest erklæres som ikke-deltatt, og oddsen på det tidspunktet for strykingen er 11.00 eller større, vil alle spill på markedet Sluttplassering stå, uten regulering av regel 4 (Fradrag). Dobbeltresultat tilbudet gjelder ikke for denne spilletypen. Regler for dødt løp gjelder.

Hvor mange favoritter vil vinne på møtet?
Dersom en delt favorittplass forekommer, vil det laveste løpskortet gjelde. Dersom ikke alle løp starter, vil spill være ugyldige med mindre avgjørelse av spill ikke allerede er fastsatt. Vårt Dobbeltresultat tilbud gjelder ikke på dette markedet.

Bankers' valg  høyeste sluttposisjon
Alle oppgitte deltakere må starte for at spill skal være gyldige. Fullfører ikke løpet  siste plass. Regler for dødt løp gjelder.

Hvor mange vinnere vil Pricewice tippe?
Inkluderer alle Pricewise daglige valg ved hele møtet, men ekskluderer Fremtidige spill valg. Der hvor et nominert valg blir strøket vil det bli erstattet med den nominerte SP favoritten  der det er delt favorittplass, vil det laveste løpsnummeret velges. Dersom ikke alle løp starter, vil spill være ugyldige med mindre avgjørelse av spill ikke allerede er fastsatt. Vårt Dobbeltresultat tilbud gjelder ikke på dette markedet.

Total sammenlagt distanse på møtedagen
Dette er et 3veis marked (under, mellom og over), og inkluderer alle løp på alle møtedagene. Offisielle vinnerdistanser vil være som angitt ved innveiningen. Om ikke alle løp starter vil spill være ugyldige med mindre avgjørelsen av disse allerede er fastsatt. Spill avgjøres ved 'Første forbi målstreken' med unntak av der hvor hester blir diskvalifisert for å bære feil vekt eller for å ha løpt i feil retning. Vårt Dobbeltresultat tilbud gjelder ikke på dette markedet.

Hvordan vil banen være ved begynnelsen av møtedagen?
Resultatet vil være som beskrevet av løpsbanen ved starten på dagens første løp. Valgene er: Tung, Myk, God/Myk, God, God/Fast, Fast og Hard. Dersom banens tilstand er blandet/forskjellig, vil vi betale ut på tilstanden som er mest gjeldende (f.eks. God, God/Myk enkelte steder = God).

Utenfor Storbritannia og Irland
For noen av de store hesteveddeløpene utenfor Storbritannia og Irland kan det kunngjøres en bransje SP, og tipp 12/tipp123 kan bli erklært. Hvis ingen odds tas i slike tilfeller, og det ikke bes om Tote (Pari Mutuel), vil veddemål avgjøres basert på den kunngjorte bransjeerklærte SP og tipp12/tipp 123gevinster. Normale plassbetingelser gjelder for vinner/plassveddemål.

Det ovenstående gjelder også for veddemål på løp i Dubai.

Om baneoverflaten blir endret på løpsdagen (f.eks gress til sand, syntet eller omvendt), vil spill stå.

Australsk Galopp
Se australske Galoppregler.

Frankrike og Italia
Pari Mutuelgevinster utbetales til en 1 enhetsinnsats og både Vinner og Vinner/plass aksepteres.

Sør-Afrika
SP returneres, og normale vinner/plassvilkår gjelder.

Koblede hester
Noen hester kan kobles i alle Tote-puljer. Hvis en innsats blir plassert på to eller flere koblede valg og en ikke stiller til start, vil innsatsen bli stående i forhold til de gjenværende valgene. Når koblede hester blir nummer 1 og 2 (11A eller vice versa) vil, med tanke på oppgjør, Exactas og Quinellas gjelde for 3. plass.

Vinner ikkeveddemål
Reglene er de samme som for normale hesteløp veddemål med følgende unntak:

Veddemål til SP (startpris) er ikke tilgjengelige.

Veddemål er kun tilgjengelige på hester som har en 'vinner' odds på 9,0 eller mindre.

Veddemål er ikke tilgjengelige for løp med bare to deltakere.

Dobbelresultatkonsesjoner brukes ikke i Vinner ikke veddemål.

Reglene for dødt løp gjelder som vanlig i Vinner ikke veddemål.

Multispill med flere Vinner ikke valg fra samme løp er ikke tillatt.

Vår tilbud Best odds garantert og Lucky 15/31/63-bonuser gjelder ikke for Vinner ikke veddemål.

Tote
Tote er tilgjengelig ved følgende spill: Vinnerspill, vinner/plass-spill eller plasseringsspill, Exacta, Trifecta, Placepot, Quadpot, Jackpot, Scoop6 og Swinger. Alle spill avgjøres med Toteregler.

Tote vinnerspill er tilgjengelig ved alle hesteløp der en pott har blitt annonsert på hjemmesiden vår. Tote plasspill er tilgjengelig for annonserte hesteløp med fem eller flere deltagere og der vanlige plass betingelser gjelder. Plasspill er ikke tilgjengelig i løp med færre enn fem hester. Dersom plasspill frafaller fordi en eller flere hester blir strøket vil spillene bli gjort ugyldige. Minimum enhetsinnsats for enkeltspill på Tote er £2.

Ikkenavngitte valg (f.eks. "favoritten") er ikke akseptert for Vinner, Vinner/plass, Plass, Exacta, Trifecta og Swinger veddemål.

Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan overføre et spill til premiepotten i en Jackpot eller en Scoop 6, vil spillet bli ansett som ugyldig.

Der finnes ikke noe maksimum utbetalingsbeløp når man spiller på Tote.

Vi tar ikke imot Tote veddemål fra Irske veddeløpsbaner. Alle veddemål som har blitt tatt imot ved en feil vil bli avgjort på SP for Vinner eller Vinner/Plass. Exacta vil bli avgjort etter CSF og Tipp 123 avgjort etter en Tricast dividende.

Trifecta-puljen opererer i alle UK løp med 3 eller flere hester, hvis ikke annet er nevnt. Hvis antall hester i et løp blir under 3, vil potten bli erklært ugyldig og innsatsen refundert.

Våre Lucky 15/31/63 bonuser gjelder ikke for Tote spill.

Exactas og Trifectas
Tipp enten de første to eller første tre som fullfører løpet, i riktig rekkefølge. Hvis en Exacta eller Trifecta inkluderer en ikkestarter blir spillet satt til ugyldig.

Placepot
Dersom et valg ikke starter, vil spill på denne erstattes med SP favoritten  når to eller flere hester deler favorittplassen vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer. Når en favoritt blir strøket kort tid før eller etter å ha blitt plassert i startboksen, slik at det er for sent å rangere hestene på nytt, vil et spill på favoritten gå over til den av hestene som har nest lavest odds. I tilfeller der favoritten strykes og det er to eller flere hester som deler nest laveste odds, vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer.

I tilfelle av dødt løp for hvilken som helst plassering i et veddemålet, anses alle hunder for å være plassert i det løpet.

Dersom premiepotten til en placepot skulle bli annullert, vil alle spill bli regnet som ugyldige.

Quadpot
Dersom et valg ikke starter, vil spill på denne erstattes med SP favoritten når to eller flere hester deler favorittplassen vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer. Når en favoritt blir strøket kort tid før eller etter å ha blitt plassert i startboksen, slik at det er for sent å rangere hestene på nytt, vil et spill på favoritten gå over til den av hestene som har nest lavest odds. I tilfeller der favoritten strykes og det er to eller flere hester som deler nest laveste odds, vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer.

I tilfelle av dødt løp for hvilken som helst plassering i et veddemålet, anses alle hunder for å være plassert i det løpet.

Dersom premiepotten til en Quadpot skulle bli annullert, vil alle spill bli regnet som ugyldige.

Jackpot
Dersom et valg ikke starter, vil spill på denne erstattes med SP favoritten når to eller flere hester deler favorittplassen vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer. Når en favoritt blir strøket kort tid før eller etter å ha blitt plassert i startboksen, slik at det er for sent å rangere hestene på nytt, vil et spill på favoritten gå over til den av hestene som har nest lavest odds. I tilfeller der favoritten strykes og det er to eller flere hester som deler nest laveste odds, vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer.

I tilfelle av dødt løp for førsteplassen i et veddemålet, anses alle hunder for å være vinnere av det løpet.

Dersom premiepotten til en jackpot skulle bli annullert, vil alle spill bli regnet som ugyldige.

Scoop6
Dersom et valg ikke starter, vil spill på denne erstattes med SP favoritten når to eller flere hester deler favorittplassen vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer. Når en favoritt blir strøket kort tid før eller etter å ha blitt plassert i startboksen, slik at det er for sent å rangere hestene på nytt, vil et spill på favoritten gå over til den av hestene som har nest lavest odds. I tilfeller der favoritten strykes og det er to eller flere hester som deler nest laveste odds, vil spillet gå over til hesten med lavest startnummer.

Med hensyn til Scoop6-vinnerpuljen og i tilfelle av dødt løp for førsteplassen i et løp i veddemålet anses alle hunder for å være vinnere av et løp. Med hensyn til Scoop6-plasseringspuljen og i tilfelle av dødt løp for enhver posisjon, som utgjør en plass i et løp av veddemålet, anses alle hunder ved dødt løp for å være plassert i det løpet.

Dersom premiepotten til en Scoop6 skulle bli annullert, vil alle spill bli regnet som ugyldige.

Swinger
Velg to hester til å ende topp tre  aksepteres i løp med seks eller flere deltagere nominert av Tote direct.

Ikke navngitte valg (f.eks favoritten) er ikke godkjent i Swinger spill. Spill som inkluderer en ikkestartende hest eller et ikkeSwinger løp eller hvor feltet er redusert til mindre enn fire hester vil bli ugyldig og innsatsen refundert. Hvis antall hester blir redusert til 4 eller 5, så vil en dividende bli utbetalt på de første og andre plasserte hestene. For Swinger spill, er minimum innsats 10p.

Utbetalinger vil bli utbetalt i samsvar med den offisielle dividenden.

Dersom premiepotten til en Swinger skulle bli annullert, vil alle spill bli regnet som ugyldige.

Avgjørelsen av veddemål
Statistikk fra den offisielle leverandøren av resultater eller hjemmesiden for den relevante konkurransen eller terminlisten vil bli brukt ved avgjørelse av veddemål. Om statistikk fra den offisielle leverandøren av resultater eller en offisiell hjemmeside ikke er tilgjengelig, eller at det finnes åpenbare bevis på at statistikken fra den offisielle leverandøren av resultater eller den offisielle hjemmesiden er feil, kommer vi til å bruke uavhengige kilder som bidrag ved avgjørelse av veddemål.

I mangel på konsekvente, uavhengige kilder eller betydelig uoverensstemmelse mellom kildene, vil veddemål bli avgjort etter vår egen statistikk.