Standard spillregler

All Actions Stand
Spillere avgjør hvilket trekk de vil gjøre ved å klikke på den aktuelle Action knappen. Når en spiller har gjort et trekk, er dette valget endelig. Spillere må forsikre seg om at de foretar riktig utspill.

All-In

Hvis en spiller ikke har nok chips i en hånd må han ikke plassere hele summen. Men spilleren må plassere sine chips i potten, dette er kalt All-in. Spillet som fortsetter blant andre spillere plasseres i en 'side-pot. All-in spilleren har ingen andel i denne potten.

Bets and Raises
Følgende regler gjelder for Fixed-Limit Spill:

Betting (vedding) blir stoppet (capped) ved fire - en bet og tre raises (høyne), per runde. Når grensen er nådd kan spillere bare call eller folde.
Følgende regler gjelder for Pot-Limit og No-Limit spill:
Ingen grense for antall raises per runde.

Blinds and Posts
Følgende regler gjelder:

I Texas Hold 'em og Omaha blir blind bets brukt for å starte spillet. Spilleren umiddelbart til venstre for dealeren poster small blind. Den neste spilleren til venstre poster big blind. Small blind er halvparten av big blind.

Når nye spiller kommer til spillet blir de gitt et valg om satse med en gang eller vente på big blind. Spillere som bestemmer seg for vente mottar ingen kort før det er deres tur til å ha big blind. Spillere som bestemmer seg for å satse, vedder et beløp identisk med big blind og mottar kortene umiddelbart.

Både big blind og post er live blinds. Dette betyr at spillere med big blind og spillere som har postet kan raise (høyne) sine egne blind bets.

Spillere som sit out, (ikke deltar i en spillerunde), går glipp av en eller flere blinds, og så deltar igjen, må enten vente på at det er deres tur til å poste big blind før de mottar kort, eller de kan poste en big blind OG en small blind for å få kort umiddelbart.

Merk: Når du poster begge blinds, er det bare big blind som er live (live blinds). Small blind delen går til potten. Spilleren får 'bot' tilsvarende en small blind MAO.

Chip Dumping
Vi tillater ikke spillere å bruke våre pokersider til gi midler til andre spillere ved å med vilje kaste hender i re-raise situasjoner i heads-up eller i noen andre andre situasjoner hvor det er intendert å gi midler til andre spillere. Av sikkerhetsmessige grunner vil vi undersøke alle tillfeller hvor dette blir antatt er tilfelle, og kontoer vil bli suspendert når slike undersøkelser pågår.

Chip dumping er ikke tillatt og kan resultere i følgende:

1. Spillere blir diskvalifisert og fjernet fra spillet.
2. Spillere mister retten til alle buy-in beløp.
3. Spillere blir utvist for godt fra Multi-Player Casino.
4. Penger/Chips anskaffet som følge av slik aktivitet blir permanent låst.

Merk: Huset tar avgjørelser som det ser best.

Disconnection (Frakobling)

Alle tilfeller av frakobling, vil resultere i at frakoblingsbeskyttelse (tidsbank) aktiveres.

Etter at den ordinære betenkningstiden har utløpt, har du muligheten til å bruke din tidsbank, for å få ekstra tenketid. Spillere starter spill-sesjoner med 20 sekunder i denne tidsbanken. For hver 50. hånd som spilles, får de ytterligere 10 sekunder i tidsbanken - opp til maksimum 90 sekunder til sammen. Spillere kan justere innstillingene for tidsbanken, ved å velge Innstillinger øverst i pokerlobbyen, og deretter klikke på Tidsbank (Time Bank).

Leaving a Game (Forlate Spillet)
Hvis en spiller vinner og får mer chips enn de gikk inn med, kan det være fristende for dem å forlate bordet, og forsøke å komme tilbake til bordet med færre chips. Dette er kjent som enten ”Rat-Holing”,””Going South” eller “Redusing” og er IKKE tillatt.

Dersom spillere forlater ett bord så må de vente 120 minutter før de kan komme tilbake til bordet med færre chips. Hvis spillere ønsker å komme tilbake til bordet før det har gått 120 minutter må de komme tilbake med samme mengde chips som de forlot bordet med.

Multi-Currency (Multi-Valuta)
Multi-valuta gjør det mulig for spillere som har en annen valuta som standard hos bet365 å kjøpe pokerchips og å registrere seg for turneringer raskt og enkelt.

Vekslingen skjer automatisk hver gang pokerchips blir kjøpt. Det samme gjelder når man registrerer seg til turneringer, avslutter en turnering eller forlater ett bord.

Multi-valuta tilbyr den beste vekslingskursen mulig. Kursen blir satt når transaksjonen gjøres og forblir den samme inntill spilleren avslutter turneringen eller forlater bordet. I motsetning til andre pokerrom vil bet365 ikke ta noen avgifter på valutatransaksjoner.

Bord
Vekslingskursen er satt for en spiller under varigheten av ett spill - fra øyeblikket spilleren først kjøper chips til spilleren forlater bordet.

Turneringer
Vekslingskursen for en spiller i en turnering, når det gjelder buy-ins eller add-ons eller gevinst forblir den samme under hele turneringen - fra registreringsøyeblikket inntil spilleren forlater turneringen.

Playing at More Than One Table (Spille ved flere enn ett bord)

Spillere kan spille på opptil 16 bord om gangen.

Deltakere kan ikke bruke forvirring eller distraksjon som unnskyldning for feilspill når de deltar ved flere bord samtidig. Deltakere bes overveie risikoen ved å spille ved flere bord samtidig. Feil som oppstår som en følge av slikt spill er deltakerens ansvar alene.

Screen Name (Skjerm Navn)
Når du registrerer en pokerkonto hos bet365 kan du bare ha ett skjermnavn. Når dette er valgt vil det ikke kunne byttet utenom i eksepsjonelle tilfeller, så velg med omhu. Dette er ett sikkerhetstiltak for å forhindre svindel og samarbeid, og for at spillere skal være gjenkjennelige for resten av pokermiljøet hos bet365.

Showdown
Følgende regler gjelder:

Alle vinnende hender er vist automatisk ved en showdown. Alle tapende hender er enten vist eller mucked, etter spillerens ønske. Dersom deltakeren har valgt å muck alle tapende hands (Muck Losing Hands), vil dette skje automatisk på alle spillerens tapende hender.

Alle hender som har blitt called ved en showdown er tilgjengelige for alle spillere i håndhistorie.

Deltakere som vinner en pott uten showdown blir gitt muligheten til å muck sin hand. Vinnende hands som ikke har blitt called, er ikke tilgjengelig i håndhistorie.

Sitting Out
Når man sitter ved ett bord har spilleren muligheten til å “sit-out”. For å gjøre dette trykk av I “sit-out” boksen. Når dette er valgt vil du fortsette å sitte ved bordet men du vil ikke få utdelt kort. Når denne blir trykket av igjen vil man delta i spillet igjen.

Hvis du er i Sit Out modus for mer enn 15 minutter vil du bli fjernet fra bordet og tatt tilbake til lobbyen.

Vi hindrer spillere fra og komme og forlate(sit-out) spill hvor posisjonen relativt I forhold til dealeren kan gi fordeler ved at spillere betaler ekvivalent til blind(kjent som dead blind).

Ingen finansielle fordeler vil bli fått ved å inngå blindsrotasjonen.

Six Plus Hold’em

Six Plus Hold’em er en variant av Texas Hold‘em som bruker en redusert kortstokk. I stedet for en standard kortstokk med 52 kort, fjernes alle kort med verdien 2, 3, 4 og 5. Dette resulterer i en kortstokk med 36 kort, hvor det laveste kortet er 6, og det høyeste er ess (A).

Six Plus Hold’em følger den samme spillogikken og spillstrukturen som den klassiske Texas Hold’em. Det eneste unntaket er håndrangeringen, som er som følger:

- Royal Flush
- Straight Flush
- Fire like
- Flush
- Fullt hus
- Tre like
- Straight
- To par
- Ett par
- Høyt kort

Hånden A6789 er den svakeste straight, AKQJT er den sterkeste straight, Tre like slår en straight, og Flush slår et fullt hus.

Checking and Raising
Check-raising er tillatt i alle spill.

Coffeehousing
Coffee housing er ikke tillatt.

Følgende regler gjelder:

Chat som kan påvirke utfallet av spillet er ikke tillatt. Dette inkluderer chat om spillerens eller motstanderens hands.

Misbruk av chat funksjonen kan føre til følgende:

1. Spillere blir diskvalifisert og fjernet fra spillet.
2. Spillere mister retten til alle buy-in beløp.
3. Spillere blir utvist for godt fra Multi-Player Casino.

Merk: Huset tar avgjørelser som det ser best.

Collusion
Poker er ett spill der deltakerene spiller for egen vinnings skyld. Partnerskap eller noen som helst form for samarbeid er ikke tillatt.

Samarbeid (collusion) er ikke tillatt og kan føre til følgende:

1. Spillere blir diskvalifisert og fjernet fra spillet.
2. Spillere mister retten til alle buy-in beløp.
3. Spillere blir utvist for godt fra Multi-Player Casino.
4. Penger/Chips anskaffet som følge av slik aktivitet blir permanent låst.

Merk: Huset tar avgjørelser som det ser best.

Game Rules (Spille Regler)
Alle hovedreglene for poker og valgt spill gjelder.

House Rules (Husets Regler)

Husets forbeholder seg retten til følgende handlinger:

Diskvalifisere spillere som ikke følger reglene, eller som oppfører seg på en uønsket måte under spillet.
Forandre reglene eller endelige avgjørelser på alle spill relaterte hendelser når de oppstår.
Alle avgjørelser blir gjort som huset ser best og er endelige.

Language (Språk)
Følgende regler gjelder:

Kommunikasjon mellom spillere og bordet foregår kun på engelsk.
Bruk av grovt, forulempende, eller sjenerende språk er ikke tillatt. Bruk av slikt språk kan føre til følgende:

1. Spillere får chat funksjonen låst.
2. Spillere blir diskvalifisert og fjernet fra spillet.
3. Spillere blir utvist for godt fra Multi-Player Casino.

Merk: Huset tar avgjørelser som det ser best.

Pot (Pott)
Følgende regler gjelder:

Potten blir større ettersom hver spiller antes, bets, calls og raises.
Potten går til vinneren av runden (hand).
Dersom to eller flere spillere har den samme vinner hånden, vil potten bli delt likt mellom dem.
Huset tar en liten andel av potten, dette er kjent som en rake.

Playing Slowly
Følgende regler gjelder for slow play:

Dersom en deltaker ikke har plassért et bet i runden, har han/hun 20 sekunder til å foreta et utspill. Dersom ingenting blir gjort vil spillerens hand bli automatiskfoldet.
Dersom en spiller har plassért et bet i runden, har han/hun 20 sekunder til å foreta et utspill. Dersom ingenting blir gjort vil spillerens hand bli automatisk foldet eller antatt å være All-In.
Merk: Gjentatte tilfeller av 'slow play' kan være grunnlag for å fjerne deltakeren fra bordet. Denne avgjørelsen skjer på husets diskresjon. Det finnes en Sit Out mulighet for deltakere som ønsker å forlate bordet. Spillere må bruke denne muligheten for å unngå konsekvensene.

Soft Play
Soft play er ikke tillatt og kan resultere i følgende:

1. Spillere blir diskvalifisert og fjernet fra spillet.
2. Spillere mister retten til alle buy-in beløp.
3. Spillere blir utvist for godt fra Multi-Player Casino.

Merk: Huset tar avgjørelser som det ser best.

Starting A Game (Starte et spill)
Det trengs minimum to spillere for å starte et spill.

Ties
Dersom spillet blir uavgjort ved showdown, blir potten delt mellom spillerene.

Understanding and Abiding by the Rules (forstå og følge reglene)
Ved å bli med i et spill bekrefter deltakere at de har lest, forstått og godtatt å følge Standard Game Rules, og individuelle spilleregler for Multi-Player Casino.

Feil
Med mindre annet er angitt i reglene for Poker, annulerer feil alle utbetalinger og spill.

Sist oppdatert 15/10/2015.