Amerikansk fotball

Inkluderer NFL, NCAA College Football, WLAF, UFL, CFL og Arena Football.
Spill på avlyste eller utsatte kamper er ugyldige, så sant kampene ikke blir arrangert på nytt i samme NFL-uke (torsdag - onsdag lokal stadiontid), med unntak av de spillene som allerede er avgjort når kampene avlyses eller utsettes.

Dersom kamparenaen blir endret, vil veddemål som allerede er plassert være gyldige, så lenge det opprinnelige hjemmelaget fortsatt er oppført som hjemmelag. Dersom hjemme-, og bortelaget blir byttet om, vil spill som er plassert basert på den opprinnelige oppføringen bli kjent ugyldige (anullert).

I 2-veis markeder vil push-regler gjelde om ikke annet er oppgitt. Innsatser på singelspill, vil bli tilbakebetalt og i multispill/systemer vil valget bli satt som ugyldig.

Ukentlige spesialer - Antall poeng scoret, Poeng scoret i Conference, Vil det bli en Shutout - vil være inkludert antall kamper som er spesifisert på hjemmesiden for hver spesifikke uke. I tilfelle en eller flere av de spesifiserte kampene blir avbrutt/avlyst, vil markeder bli annulerte med mindre de blir arrangert på nytt i samme NFL-uke (torsdag - onsdag lokal stadiontid), eller med mindre utfallet allerede er avgjort.

Ukentlige markeder - Høyeste/Laveste scorende lag og spillermarkeder på Yards: Kun den oppgitte deltageren  vil gjelde. Lag eller spillere som er involverte i avbrutte eller avlyste kamper vil bli satt som annulert og andre deltagere vil bli behandlet i henhold til Regel 4-trekk; med mindre kampen blir arrangert på nytt i samme NFL-uke (torsdag - onsdag lokal stadiontid).

Pre-match spill (game lines inkluderer 2. halvdelsspill / 4. Quarter-spill) INKLUDERER overtid med mindre noe annet er spesifisert
Det må være 5 minutter eller mindre igjen av planlagt spilletid, for at spill skal gjelde - med mindre det aktuelle markedsutfallet allerede er avgjort - om ikke annet er opplyst. Alle NFL-kampmarked- og pre-match spesialspill vil bli avgjort i henhold til kampstatistikk på www.NFL.com som er publisert på kampdagen. Senere endringer påvirker ikke oppgjør.

For pre-match spesialer må kampen fullføres for at spillet skal gjelde, unntatt hvis resultatet for spillet allerede er kjent.

Laveste/Høyeste lagresultat - Bare oppførte lag teller. Dødt løp-regler gjelder.

Total lagpoengsum, Oddetall/Partall - Null poeng vil telle som partall ved oppgjør av spill.

Laget som ber om 1. timeout. - Spill på hvilket lag som ber om den 1. timeouten. Andre timeouts, f.eks 'Coaches Challenges', skader og lignende teller ikke.

Vil et av lagene score tre ganger uten returpoeng - Spill på om et av lagene scorer tre ganger på rad uten returpoeng. Ett 'score' utelukker alle PAT (poeng etter touchdown eller 2-poengere).

Første offensive Play i kampen - Dette markedet avgjøres basert på første offensive "play" fra scrimmagelinjen (inkluderer ikke penalties). Hvis et avspark skulle bli returnert med en touchdown fra motstanderlaget, så vil spill gjelde fra det neste avsparket. Pasninger som ikke blir mottatt eller som blir avskjært av en motstander og QB Sack eller Fumble vil gjelde som et "Pass play". En fumble ved avlevering av ball til RB (running back) vil gjelde som et "Run play".

Antall offensive yards - Oppgjør av spill baseres på Net yards (netto antall yards) for begge lag (inkludert mistede yards ved sacks).

Laget som vinner flest passing yards - Oppgjør av spill baseres på brutto antall yards kastet.

Laget som vinner flest rushing yards - Oppgjør av spill baseres på totalt antall rushing yards vunnet (inkludert negative yards).

Penalties - Alle penalty-markeder er basert på at penalty godkjennes. Avslåtte penalties teller ikke.

Spillerspesialer/Prestasjoner - Spill gjelder hvis spilleren konkurrerer i en Down. Spiller match-ups gjelder hvis begge spillere konkurrerer i en Down. Push-regler gjelder.

For følgende markeder må spilleren være kledd/aktiv for at spill skal stå (som per den offisielle NFL-spillboken):-

Første/Siste/Flere og Når som helst touchdown scorer - Spill på navnet på den som scorer første/siste/flere/når som helst touchdown(s) i kampen, eller om det ikke scores noen touchdown. Alle touchdown-scorere er en henvisning til alle spillere som ikke er spesifisert i listen.

Touchdown draktnummer - Hvis det ikke blir noen touchdown-scoringer, blir alle spill ugyldige.

Scorecast - Dersom en kamp blir avbrutt etter en touchdown er scoret, vil alle spill bli avgjort som singel på den første valgte touchdown scorer kåret på de riktige odds. Hvis det ikke scores en touchdown i kampen vil alle spill bli avgjort som singler på vinnermargin.

Scorecast - I kampen - Dersom det ikke scores en touchdown i kampen, vil alle spill bli avgjort som tapt. Hvis en kamp blir avbrutt og mer enn 5 minutter gjenstår av ordinær spilletid, etter at det er scoret en touchdown, vil alle spill bli avgjort som singler på den valgte odds for Første touchdown-scorer. 

Wincast - Dersom det ikke scores en touchdown i kampen, vil alle spill bli avgjort som tapt. Hvis en kamp blir avbrutt og mer enn 5 minutter gjenstår av ordinær spilletid, etter at det er scoret en touchdown, vil alle spill bli avgjort som singler på den valgte odds for Første touchdown-scorer. 

Wincast - Lag - Dersom det ikke scores en touchdown i kampen, vil alle spill bli avgjort som tapt. Hvis en kamp blir avbrutt med mer enn 5 gjenstående minutter av ordinær spilletid, etter at det er scoret en touchdown, vil alle spill bli avgjort som singler på den valgte odds for Første touchdown-scorer. 

Scorecast - Halvtid - Dersom det ikke scores en touchdown i kampen, vil alle spill bli avgjort som tapt. Hvis en kamp blir avbrutt og mer enn 5 minutter gjenstår av ordinær spilletid, etter at det er scoret en touchdown, vil alle spill bli avgjort som singler på den valgte odds for Første touchdown-scorer. 

Wincast - 1. halvdel - Dersom det ikke scores en touchdown i kampen, vil alle spill bli avgjort som tapt. Hvis en kamp blir avbrutt og mer enn 5 minutter gjenstår av ordinær spilletid, etter at det er scoret en touchdown, vil alle spill bli avgjort som singler på den valgte odds for Første touchdown-scorer. 

Quarterback-spesialer er basert på antall oppnådde passing yards.

Pre-match spesialveddemål som IKKE inkluderer overtid
Kampen må ferdigspilles for at spill skal være gyldige.

Pause/Fulltid - Tipp resultatet ved både pausen og slutten av ordinær spilletid. Kampen må fullføres for at spill skal gjelde.

Første quarter/Kamp double - Spill på resultatet ved slutten av første quarter og slutten av ordinær tid. Kampen må fullføres for at spillet skal gjelde. Dette markedet EKSKLUDERER overtid ved oppgjør av spill.

Handicapspill (teaser)
I tilfelle noen av de valgte kampene blir uavgjort, blir de aktuelle kampene behandlet som ugyldige og system-handicapet blir redusert til en akkumulator på alle de gjenstående valgene. For eksempel, et 6-lags system-handicap med en uavgjort blir redusert til et 5-lags system-handicap på de 5 gjenstående valgene, et 4-lags system-handicap med en uavgjort blir redusert til et 3-lags system-handicap på de tre gjenstående valgene. I alle tilfeller gjelder den oddsen som ble gitt da spillet ble plassert. Når en push resulterer i at et handicapspill blir redusert til ett valg, vil handicapspillet bli satt som singelspill og betalt ut til den riktige oddsen.

Liveoddsspill/Liveodds halvdelsspill/Liveodds Quarter-spill INKLUDERER overtid med mindre noe annet er oppgitt
"Kampen, eller den relevante halvdel/quarter, må gjennomføres for at spillet skal være gyldig, med mindre resultatet allerede er kjent.
For oppgjør av spill:
Halvdel-spill (2. halvdel inkluderer alle poeng scoret i overtid, hvis det blir spilt, så sant annet ikke har blitt opplyst)
Quarter-spill (4. quarter inkluderer alle poeng scoret i overtid, hvis det blir spilt, så sant annet ikke har blitt opplyst)"

Dobbelresultat - Ekskluderer overtid hvis spilt.

2 ubesvarte mål i perioden, lag som scorer neste gang og neste målgjørende spill - teller ikke PATs (Points after touchdown) som poeng.

Resultat av pågående drive - Ekskluderer overtid, hvis spilt. Dersom Lag A har ballen og gjør en fumble og Lag B gjør en recovery, for deretter å gjøre en fumble så ballen går tilbake til Lag A, så vil utfallet bli avgjort som en turnover, på grunn av at besittelsen endres to ganger. Turnover på Downs (feilet 4th Down forsøk) vil bli avgjort som en turnover. Hvis en punt blir fumbled av mottagende lag (receiving team) og fanges opp av  laget som sparker (kicking team) vil spill bli avgjort som punt og et nytt drive-marked vil bli tilbudt. Spill annulleres dersom en drive ikke fullføres.

Gjøre en 1st down på nåværende drive - Ja-alternativet blir avgjort ved at laget får en ny rekke med downs, enten med Run eller Pass (dette inkluderer også om en touchdown gjøres som resultat) eller automatisk 1st down penalty. Safety og Field Goal will bli avgjort som Nei (uavhengig om Field Goal blir gjort eller ikke). Downs som spilles på nytt på grunn av automatiske penalties, f.eks offside, encroachment, drøying av spillet, feil bytte, excessive time out(s), fastholding av hjelmgitter, neutral zone infraction, løp på kicker og flere enn 11 spillere på banen ved snap regnes ikke, så sant det ikke skjer med 5 eller færre yards igjen.

Sesong-spesialer
Alle sesong-spesialer er kun basert på kampene i grunnserien. Spill på spillerstatistikk står, uavhengig av overganger i løpet av den vanlige sesongen. Alle spill er gyldige uavhengig av antall kamper.

Langtids/sesong-spill
Veddemål på Super Bowl-vinner, Conference-vinner og divisjonsvinner gjelder uavhengig av lengden på sesongen.

Vinnere og match-ups i den vanlige NFL-sesongen baseres på lagene som fullfører 16 kamper i den vanlige sesongen, og alle 18 kampene i den vanlige sesongen i CFL så sant ikke de gjenværende kampene ikke berører resultatet.

AFC/NFC Conference-vinnere avgjøres av lagene som går videre til Superbowl.

NFL divisjonsvinnere avgjøres av kampene som ble vunnet i løpet av grunnserien (NFL-reglene om tiebreak gjelder).

Conference wildcard - Vinnerne er de 2 lagene som kvalifiserer seg for sluttspillet via NFLs Wildcard-valg.

Conference Number One Seed - Vinneren er det laget som blir satt opp av NFL til å ha hjemmebane-fordelen gjennom hele sluttspillet.

NCAAF - Regulær sesong - seiere og match-ups baseres på alle lag listet, som spiller hele programmet sitt; med mindre de resterende kampene i løpet av sesongen ikke påvirker resultatet.

NCAAF - Kommer med i playoffs - Vinnere er de 4 lagene som kvalifiserer seg til Championship-semifinalekampene.

CFL kommer til Grey Cup - Laget som kommer til Grey Cup Final blir satt som vinner i sin respektive divisjon.

Conference/divisjons-veddemål
Lag som er med i en hel turnering, kan grupperes i conference og/eller divisjoner. NFL er for eksempel delt inn i to conferences (American Football Conference og National Football Conference), hver av disse inneholder fire divisjoner (North, East, West og South). Det tilbys odds på at hvert lag som er med kan vinne sine respektive divisjoner og conferences.

For alle handicap- og totalspill, gjelder push-regler.

Avgjørelsen av veddemål
Statistikk fra den offisielle leverandøren av resultater eller hjemmesiden for den relevante konkurransen eller terminlisten vil bli brukt ved avgjørelse av veddemål. Om statistikk fra den offisielle leverandøren av resultater eller en offisiell hjemmeside ikke er tilgjengelig, eller at det finnes åpenbare bevis på at statistikken fra den offisielle leverandøren av resultater eller den offisielle hjemmesiden er feil, kommer vi til å bruke uavhengige kilder som bidrag ved avgjørelse av veddemål.

I mangel på konsekvente, uavhengige kilder eller betydelig uoverensstemmelse mellom kildene, vil veddemål bli avgjort etter vår egen statistikk.