IBAS

IBAS er en offisiell, fullstendig uavhengig tredjepart som kan ta en avgjørelse i saker der kunder har uløste veddemålskonflikter med sin operatør. bet365 er registrert som en IBAS-operatør.

IBAS sine forpliktelser

1. Garantere upartiskhet og rettferdighet overfor begge parter.
2. Vurdere alle saker uavhengige av hverandre.
3. Bedømme hver sak på saklig grunnlag, i henhold til reglene for operatører.
4. Administrere et omfattende, oppdatert register over operatører, som medlemmer, har erklært at de har til hensikt å overholde IBAS sine avgjørelser ved veddemålskonflikter.
5. Opprettholde et ekspertpanel (uten forbindelser til bookmakerbransjen/gaming) som har den erfaringen og forståelsen som er nødvendig for å kunne være en pålitelig megler.
6. Gi alle konflikter tilstrekkelig omtanke og oppmerksomhet.
7. Sikre at taushetsplikten overholdes når det gjelder all kommunikasjon til alle tider i meglingsprosessen.

Hvordan fungerer IBAS?

Konflikter henvises til tjenesten via et standard IBAS-meglingsskjema, der all informasjon om konflikten skal oppgis. IBAS fremlegger ikke under noen omstendighet sin avgjørelse i konflikter ved personlig fremmøte eller via telefon.

Prosedyre ved veddemålskonflikt

Bare når sjefen for kundetjenesten er helt overbevist om at alle andre metoder for å løse en konflikt er utprøvd, blir vårt ekspertpanel bedt om å tilby megling.
1. Kunder ringer telefonnummeret til IBAS, +44 (0) 207 347 5883, (bare på engelsk), som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og ber om et meglingsskjema (arbitration form). Hvis du vil ha annen kontaktinformasjon, går du til IBAS sin hjemmeside.
2. Kunden fyller ut skjemaet nøyaktig med all relevant informasjon/bevismateriale.
3. Når sjefen for kundetjenesten mottar skjemaet, gir han saken til IBAS-panelet for megling, hvis han mener den er egnet.
Når panelet har fullført meglingen, får begge parter en skriftlig tilbakemelding om panelets beslutning.

Er en IBAS-avgjørelse juridisk bindende?

Alle operatører som er registrert hos IBAS, har erklært at de har til hensikt å overholde IBAS sine avgjørelser. Alle operatører som ikke overholder denne forpliktelsen, fjernes fra registret.

IBASs mål

1. Tilstrebe bedre forståelse mellom operatører og kunder.
2. Tilstrebe at operatørers avgjørelser skal preges av konsekvens, klarhet og rettferdighet.
3. Gi råd til både operatører og kunder om vanlige typer ugyldige eller uakseptable veddemål i et forsøk på å redusere antall konflikter.
4. Oppfordre registrerte operatører til å vise IBAS-symbolet i sine lokaler eller på sine hjemmesider (www.ibas-uk.com) for å vise sine forpliktelser overfor kundene.
5. Arbeide for kontinuerlig forbedring av IBAS til fordel for både kunder og operatører.

Platform for nettbasert tvisteløsning (ODR)

Alternativt, kan du henvise saken til mekling, via platformen for nettbasert tvisteløsning (ODR).