IBAS

Independent Betting Adjudication Service (IBAS) er en offisiell, fullstendig uavhengig tredjepart som kan ta en avgjørelse i saker der kunder har uløste veddemålskonflikter med sin operatør. bet365 er registrert som en IBAS-operatør. IBAS vil ikke ta seg betalt av kunder for bruk av tjenesten.

Før de kommer med en avgjørelse, krever IBAS at kunden har vært gjennom hele operatørens interne klageprosedyre. Du kan se vår klageprosedyre her.

Hvordan fungerer IBAS?

Konflikter henvises til tjenesten via et standard IBAS-meglingsskjema, der all informasjon om konflikten skal oppgis.  Det engelske meglingsskjemaet er tilgjengelig fra IBAS-nettsiden. Alternativt, kan et meglingsskjemaet forespørres ved å ringe +44 (0) 207 347 5883 (kun engelsk språk), tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Vennligst merk, IBAS fremlegger ikke under noen omstendighet sin avgjørelse i konflikter ved personlig fremmøte eller via telefon.

Er en IBAS-avgjørelse juridisk bindende?

Som en registrert IBAS-operatør har bet365 erklært en intensjon om å overholde IBAS sine avgjørelser. Alle operatører som ikke overholder denne forpliktelsen, fjernes fra registret.

Platform for nettbasert tvisteløsning (ODR)

Alternativt, kan du henvise saken til mekling, via platformen for nettbasert tvisteløsning (ODR).