ESSA

bet365 er medlem av European Sports Security Association ("ESSA"), som er en non-profit organisasjon som overvåker og kontrollerer uregelmessige spillemønstre og mulige tilfeller av manipulering av sportsbegivenheter. Som en del av medlemskapet, så er bet365 en deltaker i et tidlig varslingssystem som identifiserer slik spilleadferd.

I de tilfeller der bet365 mottar en slik advarsel, så vil bet365 forbeholde seg rettigheten til å:

(i) suspendere tilbudet av enhver begivenhet eller serie av begivenheter i sine markeder, og

(ii) avvente og/eller holde tilbake utbetalinger av enhver begivenhet eller serie av begivenheter fra sine markeder, inntil integriteten av en slik begivenhet eller serie av begivenheter har blitt bekreftet av det relevante idrettsforbundet via ESSA.

Videre, i tilfeller hvor det er bekreftet av ESSA at manipulering av en begivenhet eller serie av begivenheter har skjedd ved, så vil i samsvar med det relevante idrettsforbundet, bet365 forbeholde seg rettigheten, etter eget skjønn, til å suspendere eventuelle veddemål som er plassert på slike begivenheter, enten av enhver person identifisert av ESSA til å besitte innsideinformasjon eller kunnskap angående spill, eller av enhver annen person som etter en rimelig antagelse av bet365 er knyttet til, samarbeider med, eller på noen som helst måte er involvert med en slik person.