Speciális

Minden speciális piac fogadás all-in, ha indul, ha nem, kivéve, ha másképp van feltüntetve.

Fogadások választásokra
Minden megadott választásra a fogadás csak egyszeri lehet. Hibásan elfogadott többszöri fogadásokat egyszeriként rendezzük a tétek elosztásával.

Minden fogadást a választások napján összeszámolt összes szavazat alapján rendezünk és a későbbi jogi fellebbezések nem számítanak.

Brit általános választások

A párt összesítések összeszámolásakor azt a pártot vesszük alapul, amelyet a megválasztott képviselők támogattak a választás során, és azt a későbbi elpártolások nem befolyásolják. Újraválasztás esetén a szónak nem számít képviselőként egyik pártnál sem.

A fogadások kiértékelésénél azok a választókerületek nem fognak számítani, ahol a választásokat a szokásos választási naphoz képest elhalasztották. Az ilyen ülésekre vonatkozó választókerületi fogadásokat érvényteleníteni fogjuk.

Az általános többségre tett fogadásoknál azt a pártot tekintjük győztesnek, amely megszerzi a helyek abszolút többségét (pl. 326 hely a 650-ből) egy szavazási napon. Amennyiben egy párt sem éri ezt el, akkor a Nincs többség fogadási lehetőséget tekintjük győztesnek. Abban az esetben, ha egy képviselő nem foglalja el a helyét, az nem változtatja meg a piacnál használt szabályokat.

A ‘Következő kormány’ és a ‘Miniszterelnök a következő általános választás után’ piacokat az általános választások után létrejött első kormány alapján fogjuk kiértékelni. A félreértés elkerülése végett, ennek a kormánynak át kell mennie a királynő beszédén, vagy meg kell nyernie egy bizalmassági indítványt az Alsóházban (House of Commons). Ahhoz, hogy egy párt a koalíció részét képezze, rendelkeznie kell egy képviselővel a kabinetben. A kisebbségi kormány az, amelyben a pártok egy 326 helnyél kevesebbet tartalmazó koalíciót alkotnak.

A részvételre tett fogadásokat egy hagyományos szavazási napon a brit országszerti részvétel alapján rendezzük. A megosztott szavazás fogadások kizárólag a brit helyekre vonatkoznak, beleértve a legtöbb szavazat fogadásokat, kivéve, ha ez másképp van feltüntetve.

Következő pártvezető piacok
Ideiglenes, átmeneti, vagy ügyvivő vezetők nem számítanak, hacsak nem vezetik a pártjukat az általános választásra.

Választások az Egyesült Államokban
A fogadásokat a választás győztese alapján rendezzük, nem pedig a beiktatott személyre.

Az amerikai elnökválasztás összesített szavazataira tett fogadásokat az egyes államokban (és minden kongresszusi kerületben Maine és Nebraska területén) a választás napján leadott szavazatok alapján rendezzük, nem pedig az elnökválasztási gyűlés idején.

Amerikai előválasztások (Primary) és pártgyűlések (Caucus) - a piacokat a szavazatok megoszlása alapján rendezzük és nem a szavazásból származó nemzeti delegátus számlálása alapján. Ahol nem jelenthető ki a szavazatok megosztása, ahogy ez néhány pártgyűlés esetén előfordulhat, akkor az állami delegátusok számát vagy ezek megfelelőjét használjuk a fogadások rendezésénél.

Ausztrál választások
A Végső győztes piac rendezésénél azt a pártot vesszük figyelembe, amely biztosítja a miniszterelnököt a szövetségi választásokhoz, a miniszterelnököt (Premier) az állami választásokhoz, és a vezető minisztert a területi választásokhoz.

Az Összes munkáspárti mandátum (képviselőház) piacot az ALP által a képviselőházban megnyert összes hely szerint rendezzük.

Az Összes koalíciós mandátum (képviselőház) piacot a képviselőház liberális/nemzeti/LNP/CLP pártjai által összesen megnyert helyek szerint rendezzük.

A Választás helyes eredménye és a Mandátum hendikep piacokat az AEC szavazási nyilatkozata alapján rendezzük, és ez tartalmazza a liberális/nemzeti/LNP/CLP pártok összes koalíciós mandátumát a képviselőházban.

A Mandátum nyertese piac rendezésénél a kiválasztott jelölt pártját vesszük figyelembe, ahogy az a szavazólapon szerepel.

Az abszolút többség nélküli parlament alatt azt értjük, hogy sem a Munkáspárt, sem a Koalíció (Liberális/Nemzeti/LNP/CLP pártok) nem rendelkezik a mandátumok többségével a képviselőházban.

Eurovíziós dalfesztivál
A fogadásokat a hivatalos eredmények szerint rendezzük. Szükség esetén a holtverseny szabályai érvényesek. A fogadások vesztesek, ha egy ország nem fejezi be a versenyt, pl. kizárás miatt.

Eurovíziós Dalfesztivál hendikep fogadás - A fogadásokat minden ország esetében, a hivatalosan megállapított pontszámok alapján felállított szorzókkal rendezzük (a hendikep fogadásokra módosítva).

Fogadás párosításra - A fogadások rendezésénél a hivatalos végeredmény szerint legjobb helyen végzett országot vesszük alapul. Minden párosítás fogadás a döntőre vonatkozik, kivéve ha másként van feltüntetve.

Fogadás csoportra (Legjobb északi, Legjobb balti, stb. beleértve) - A fogadások rendezésénél a hivatalos végeredmény szerint legjobb helyen végzett országot vesszük alapul. Ha a csoportból egyik ország sem jut a döntőbe. A fogadásokat érvénytelenítjük.

Bármely ország nem szerez pontot - ez a piac csak a döntőre vonatkozik.

"Maximális pontszám (12 pont) a zsűriktől - a fogadásokat az olyan zsűrik száma alapján rendezzük, amelyek a maximális 12 pontot adták egy adott országnak (a hivatalos honlapon feltüntettek szerint). A nyilvános televíziós szavazatok nem számítanak ennél a piacnál.
"

Hó karácsony napján
A havazni fog Londonban fogadásoknál a londoni meterológia központban jelzett havazás számít, míg a más városokban havazni fog fogadásokra a vonatkozó nagyváros repülőterein mért havazás vonatkozik. A végeredményt a brit időjárási szolgálat fogja eldönteni. Csak egyszeri fogadások.

Valóság show
A fogadásokat a hivatalos eredmények alapján rendezzük. Amennyiben 2, vagy résztvevőt is kiszavaznak a megnevezett kiszavazási piac szempontjából és a kiszavazás sorrendje egyértelmű, akkor ezt vesszük figyelembe a fogadások rendezésénél. Abban az esetben, ha a kiszavazás nem egyértelmű, akkor a Holtverseny szabály lép életbe. A kiszavazottakat és kisétálókat vesztesként rendezzük. A jelölés előtt nem szavazás által távozó versenyző nem indulónak számít és a 4-es szabály (levonások) érvényesíthető. A piachoz bármikor mások is hozzáadódhatnak.

Big Brother
Végső győztes piacok

A fogadásokat a hivatalos végeredmény alapján rendezzük.

Kiszavazásokat és önkéntes távozásokat (önkéntes távozás, vagy eltávolítások a Big Brotherből) vesztesként rendezzük. Amennyiben ugyanaz a résztvevő visszatér egy későbbi időpontban, új lakótársként kezeljük majd és az előtte megkötött fogadások nem lesznek érvényesek.

Abban az esetben, ha a sorozatot törlik a hivatalos győztes kihirdetése előtt, akkor a fogadásokat holtversenyként rendezzük a még nem kiszavazott lakótársakra. A már kiszavazott lakótársra tett végső győztes fogadásokat vesztes választásként kezeljük.

Bármely utólagos változtatás a kiszavazás módjában, lakótárs hozzáadása, illetve kivétele, vagy más események befolyása a piacra, a mi hatáskörünkön kívül esik és a szabályzatunktól függően a fogadások érvényben maradnak, vagy érvénytelenítettek lesznek.

Hamis kiszavazás nem számít nyertesnek, a lakótársaknak véglegesen kell elhagyniuk a házat. Ebből kifolyólag a Következő kiszavazás addig tart, amíg egy lakótárs teljesen el nem hagyja a házat az azonnali visszatérés szándéka nélkül.

Következő kiszavazás - a fogadásokat a hivatalos eredmények alapján rendezzük

Amennyiben egy megnevezett kiszavazás piacon 2, vagy több résztvevőt szavaznak ki és a sorrend ismert, akkor ezt az eredményt vesszük figyelembe a fogadások rendezésénél. Ha a kiszavazás sorrendje nem ismert, akkor a holtverseny szabály lép életbe.

Amennyiben egy résztvevő nem kiszavazással távozik a kijelölés napja előtt, a kiszavazáson Nem indulónak tekintjük és a 4-es szabály (levonások) léphet életbe. A piachoz bármikor további személyeket hozzáadhatunk.

A Következő kiszavazásra tett fogadások érvényben maradnak függetlenül a közönség szavazatok eredményétől (Szavazás elhagyásra, illetve bennmaradásra).

Abban az esetben, ha a kiszavazásra jelölt vagy választott lakótársakat az angol Channel 5 (vagy más vonatkozó műsorszolgáltató az Egyesült Királyságon kívül) nem igazolja vissza, akkor egy új piac alakulhat, és a fogadásokat ennek megfelelően helyezzük el. A fogadások érvényben maradnak az eseményektől (részt vesz, vagy nem) függetlenül és a fogadásokhoz további lakókat adhatunk hozzá.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy minden fogadást érvénytelenítsünk, abban az esetben, ha az eredetileg kiválasztásra jelölt lakótársak névsora megváltozik.

X Factor
Elsőnek kiszavazott - A fogadásokat az első kiszavazásra megnevezett résztvevő alapján rendezzük a megadott héten/műsorban.

Ki lesz szavazva 2 esélyes - az Igen/Nem piacokat a hetente vagy műsoronként megállapított eredmény alapján rendezzük.

Párosítások - A legtovább jutó előadást tekintjük győztesnek. Amennyiben 2 előadás zajlik ugyanazon a héten vagy ugyanabban a műsorban, akkor az elsőnek kiszavazott résztvevő minősül vesztesnek.

Amennyiben egy résztvevő nem vesz részt a következő kiszavazó műsorban, akkor arra a piacra a 4-es szabály (levonások) vonatkozhat. Amennyiben kettő vagy több résztvevő nem vesz részt a következő kiszavazó műsorban, a piac érvénytelenítve lesz.

Utolsóként végez a Flash szavazás után - a fogadási piac győztesének azt az előadást tekintjük, amely a Flash szavazás alatt a legkevesebb szavazatot kapja, és ezért újra kell énekelnie a rájátszásban (sing off). Amennyiben a Flash szavazásra nem kerül sor, a fogadásokat érvénytelenítjük. Abban az esetben, ha több mint egy előadás végez az utolsó helyen a Flash szavazás után, vagy több mint egy előadónak kell részt vennie a rájátszásban (sing off), akkor a holtverseny szabályt alkalmazzuk.

Részt vesz a rájátszásban (sing off) 2 esélyes piac - az Igen/Nem választásokra tett fogadásokat a megnevezett hét/show eredménye alapján rendezzük.

A következő versenyzőt elvesztő menedzser - minden résztvevőnek fel kell lépnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek.

Amennyiben egy szóló előadót azután listáznak, miután csatlakozott egy előadócsoporthoz, akkor a fogadásokat vesztesként kezeljük. Abban az esetben, ha egy szóló előadó nem csatlakozik egy előadócsoporthoz, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Legutolsó 3/legutolsó 2 - A fogadások érvényességéhez, megnevezett számú előadásnak kell lennie a hetente/műsoronként megrendezésre kerülő eseményen. Ezeknél a piacoknál az utolsó 3 vagy 2 helyre megnevezett előadások lesznek a nyertesek. Ahol többszörös kiszavazás áll fenn, a fogadásokat a kiszavazott résztvevők alapján rendezzük. Amennyiben az utolsó 3 vagy 2 helyezett nem egyértelmű, holtverseny szabály léphet életbe.

Deadlock - A piacokat egy megnevezett hétre/showra, az Igen döntetlen lesz/Nem lesz döntetlen lehetőségek alapján rendezzük. Ahol a heti show formátuma meghatározza, hogy nem történhet döntetlen (pl. többszörös kiszavazás előadás nélkül), a fogadásokat érvénytelenítjük.

Az első Safe-nek nyilvánított előadás - A fogadásokat a megnevezett héten/műsorban elsőként Safe-nek nyilvánított előadás alapján rendezzük. Amennyiben nem egyértelmű, hogy melyik előadást nyilvánítják Safe-nek, holtverseny szabály léphet életbe. A fogadások érvényességéhez minden résztvevőnek fel kell lépnie.

Első 3 helyezett (teljes verseny) - A fogadásokat a teljes sorozat/verseny alapján rendezzük. Azokat az előadásokat nyilvánítunk győztesnek, melyek a legjobb 3 között végeznek. Amennyiben az első 3 helyezett nem egyértelmű, holtverseny szabály léphet életbe.

Győztes csapat/lányok/felett/fiúk piacok, szerzett előny, győztes kategória, első kategória összes kiesővel, elsőnek kieső menedzser. Amennyiben a listán szereplő mentort egy másik listán vagy azon nem szereplő mentorra cserélnek, minden fogadás érvényben marad.

Minden piacnál: amennyiben egy vagy több résztvevő vagy csapat megváltoztatja a nevét a sorozat közben, minden fogadás érvényben marad és az új nevet használva rendezzük a fogadásokat.

Strictly Come Dancing
Amennyiben két vagy több versenyzőt szavaznak ki egy műsorban, akkor az elsőnek kiszavazott résztvevő minősül győztesnek.

Következő kiszavazás piac - ahol a listázott résztvevő nem vesz részt a kiszavazáson, ott a 4-es szabály (levonások) érvényes. Abban az esetben, ha 2, vagy több résztvevő nem vesz részt, a piacot érvénytelenítettnek tekintjük.

A győztes neme - a fogadásokat a résztvevők neme alapján rendezzük.

Párosítások - az elsőnek kiszavazott résztvevő minősül vesztesnek.

Az év sportszemélyisége
A végső győztes, győztes sport, első 3 helyen végez, befutó piacokra tett fogadásokat az esti díjátadó ceremónia alatt átadott díjak alapján rendezzük. Holtverseny szabály érvényes.

A Párosításokra tett fogadásokat, a ceremónia után nyilvánosságra hozott, hivatalos szavazati arány alapján rendezzük.

Deal Or No Deal
A piacokat az után a doboz után rendezzük, amelyet a versenyző először visz magával az asztalhoz. Bármilyen cserét figyelmen kívül hagyunk.

Amennyiben a versenyző elfogadja az ajánlatot (deal), a "A versenyző elfogadja az ajánlatot" piac (Will the contestant deal) "Elfogadja"-ként (Deal) lesz rendezve akkor is, ha később ezt a választást visszavonja és kinyitja dobozát.

Továbbá, a "Mennyit fog a versenyző nyerni" piacot az alapján rendezzük, hogy a versenyző végül mennyit nyert. Minden olyan nyereményt, amely nem pénznyeremény, figyelmen kívül hagyunk.

Legnézettebb brit televizíós program piacok
A piacokat a BARB (Broadcasters Audience Research Board) weboldalán (www.barb.co.uk) található nézettségi mutatói alapján rendezzük.

A fogadások rendezésénél a heti nézettségi mutató legjobb 30 részében feltüntetett 7 napos adatot vesszük figyelembe. Amennyiben a 7 napos adatot nem publikálják, akkor a 28 napos adatot fogjuk használni.

Első helyezett karácsonykor Nagy-Britanniában
A fogadásokat a The Official Charts Company, www.theofficialcharts.com. weboldalán megjelentett hivatalos adatok alapján rendezzük. Az szóló énekesekre megtett téteket vesztesként kezeljük, ha az adott énekes duót formál, vagy részese lesz egy nagyobb zenei csoportnak. Az ilyen esetekben, külön szorzókat állítunk fel.

Sakk
Fogadás végső győztesre - all-in, ha indul, ha nem. Holtverseny szabályok érvényesek.

A mérkőzés fogadásokat a torna hivatalos eredményei alapján rendezzük. Amennyiben bármelyik játékos helyett egy másik versenyző indul, minden fogadás érvénytelen és a téteket visszafizetjük.

A Hendikep/Összesített fogadásokat érvénytelenítjük, ha a szükség számú játékok/mérkőzések (a hivatalos versenyszabályoknak megfelelően) változnak. Amennyiben egy mérkőzést elkezdenek, de nem fejeznek be, a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve ha a mérkőzés kimenetele már ismert.

Póló
A hosszabbítás minden mérkőzés piacra vonatkozik, hacsak nincs másként feltüntetve. Hacsak nincs másként feltüntetve, a játékidőt le kell játszani, hogy a fogadások álljanak.

Speciális esemény
Amennyiben más speciális fogadásokat hirdetnek ki, a szabályokat a weboldalon tüntetjük fel.

Fogadások rendezése
A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos eredményszolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredményszolgáltató vagy a hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos eredmény szolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által közölt információ hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.