Lóverseny

Brit és ír lóverseny
A lóverseny adatokat a British Horseracing Board Limited szolgáltatja.

Amennyiben nincs hivatalos kezdési nyereményszorzó, és beérkezett nyereményszorzó sem áll rendelkezésre, a fogadások az ágazat utolsó, futamról származó nyereményszorzói alapján kerülnek rendezésre. Ha ilyen szorzó nincs megadva, a fogadásokat a legutolsó, bet365 által megadott nyereményszorzó szerint rendezzük.

Amennyiben a verseny napján változtatnak a pálya talaján (pl. gyep helyett minden időjárásra alkalmas talaj, vagy fordítva), a fogadások továbbra is érvényben maradnak.

Fogadás jövőbeli eseményre
Jövőbeli eseményre történő fogadások valamennyi indulóra és benevezett lóra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a lovak részt vesznek a futamon. Ha másképp nincs feltüntetve, a tétek vesztesek az antepost típusú fogadásokon, ha a választott ló nem indul a futamon és a nyertes antepost fogadásokból nem történnek meg a 4-es szabálynak (levonások) megfelelő levonások. Amennyiben egy versenyt elhalasztanak egy másik napra, az antepost típusú fogadások továbbra is állnak, feltéve, ha a kezdeti regisztrációs szakaszt nem nyitják újra - ellenkező esetben a fogadásokat érvénytelenítjük. Amennyiben egy verseny megszakad vagy azt érvénytelennek minősítik, az antepost fogadásokat érvénytelenítjük.

Ha ugyanazt a lovat két vagy több versenyen választja ki győztesnek, az Ante Post kettes, hármas és speciális gyűjtő típusú fogadások esetében csökkentett értékű nyereményszorzót kínálunk.

Azokon a napokon, amikor klasszikus vagy egyéb előkészítő futamok vannak, az AntePost fogadásokat felfüggeszthetjük és új nyereményszorzókat adhatunk meg.

A Jockey Club 121-es szabálya értelmében a felügyelőknek joga van arra, hogy a lovak és zsokék biztonsága érdekében csökkentse a futam indulóinak számát. Azokra a lovakra megtett jövőbeli eseményekre történő fogadások, amelyeket kötelezően visszaléptettek, érvénytelenek lesznek és az alaptéteket visszafizetjük. Ilyen esetekben a bukmékerek jogosultak arra, hogy a futam nyertes fogadásaiból levonásokat hajtsanak végre a 4-es szabálynak (levonások) megfelelően a visszaléptetett ló(vak)ra meghatározott nyereményszorzó(k)tól függően. A verseny napján meghirdetett szorzókra szintén a 4-es szabály (levonások) vonatkozik.

Jövőbeli eseményre való fogadásokat azok elfogadásának időpontjában érvényes nyereményszorzókkal és helyezés feltételeivel rendezzük. Amennyiben valamely hibából adódóan nem az odavonatkozó szabály kerül alkalmazásra, fenntartjuk a jogot a fogadás megtételének időpontjában érvényes, helyes szabály alapján történő fogadás rendezésére.

Amennyiben egy fogadást az esemény napján érvényes nyereményszorzóval tesznek meg és annak választása(i) jövőbeli eseményre vonatkozó választás(oka)t is tartalmaz(nak), ha az első választás nem indul, a fogadás a fennmaradó választásokkal játszik tovább all-in alapján, függetlenül attól, hogy a választás indul vagy nem.

Elhalasztott/újrarendezett futamok
Ha egy futamot elhalasztanak vagy máskor rendeznek meg ugyanazon a napon vagy egy másik napon, és a vonatkozó indulók végső listája még fennáll, a fogadások érvényesek. Azonban az egyszeri fogadásokat érvénytelennek tekintjük és bármely, gyűjtőt tartalmazó fogadás nem indulóként lesz kezelve, ha:

A futamot törlik.

A futamot hivatalosan érvénytelennek nyilvánítják.

A fogadások megkötése után a futam feltételeit módosítják (Tattersalls szabályok alapján meghatározva).

A futam helye megváltozik.

A futam talajának állaga módosul (pl.: gyepről salakra/bármilyen időjárásban használható pályára, vagy fordítva).

Garantált legjobb szorzó
A Garantált legjobb szorzó az új és jogosult ügyfelek számára érhető el minden lóversenyen és tartalmazza a Board szorzókat, a bet365 korai szorzókat, a Showcast fogadásokat, valamint az egyszeri és többszörös fogadásokat minden versenynél, ahol a Győztesre és Győztesre/helyre fogadás elérhető (a Győztesre/helyre extra fogadások nem érvényesek - kivéve azokat a fogadásokat, amelyeket a Győztesre/helyre extra szelvényen keresztül tesznek meg ugyanazokkal a hely feltételekkel, mint amelyek a fő Győztesre és Győztesre/helyre vagy Megnövelt részen szerepelnek), kivéve az ausztrálázsiai versenyeket. A Jövőbeli (Ante-Post), Tote/Pari-Mutuel (fogadások és osztalékok), 'Nem nyer', Megerősített győztes, Biztonsági fogadások és Élő fogadás típusú fogadások nem számítanak bele az akcióba.

Fogadás Győztesre/helyre
Ha Győztesre/helyre típusú fogadást nem választja ki, akkor a fogadások a győztesre lesznek rendezve. Ez a fogadástípus a kiválasztott alaptét kétszeri megtételét jelenti és két választást tartalmaz: az alaptétből az egyik fogadást a győztesre, a másikat pedig helyre teszi meg, a futamra meghirdetett feltételek szerint. Nagy-Britanniában megrendezett lóversenyfutamok esetén a Győztesre/helyre fogadás helyezésre megtett részét a következő helyezési feltételek alapján rendezzük:

Hendikep - 16 vagy több induló esetén a nyereményszorzó egy negyede - első négy hely

Hendikep - 12 - 15 induló esetén a nyereményszorzó egy negyede - első három hely.

Minden egyéb 8 vagy több indulós futam esetén a nyereményszorzó egyötöde - első három hely.

5, 6, vagy 7 induló esetén - a nyereményszorzó egynegyede - első két hely.

Kevesebb mint 5 induló esetében - a helyezésre megtett fogadásokat a győztesre helyezzük át.

Minden futam esetén, az indulók száma a startlistában meghatározott indulók számát jelenti. Olyan fogadásokat nem áll módunkban elfogadni, amikor a helyre megtett tét meghaladja az alaptét összegét. Győztesre/helyre megtett kettes, hármas és további gyűjtőket tartalmazó fogadásokat a győztesre a győztes, a helyre pedig a hely elve alapján, a fentieknek megfelelően rendezzük.

A Győztesre/helyre extra fogadások a hagyományos Győztesre/helyre feltételek kompenzációjának minősülnek. Nem indulók esetén, ha a hagyományos Győztesre/helyre feltételek módosulnak, akkor a Győztesre/helyre extra feltételek is ennek megfelelően megváltoznak (beleértve az elérhető helyezések számát és/vagy a piac helyezés részét).

Megerősített győztes
A nem indulókra szóló fogadások érvénytelenek, és amennyiben alkalmazható, a 4-es szabály lép érvénybe valamennyi fennmaradó indulóra a visszalépett lóra vonatkozó nyereményszorzó alapján (nem a megerősített fogadás nyereményszorzója), a normál befutó piac esetében. Erre a piacra vonatkozik a Dupla eredmény ajánlatunk, azonban a Garantált legjobb szorzó nem. A brit és ír ITV Racing 4/1 és Kiemelt versenyek 4/1 ajánlataink nem érvényesek erre a piacra.

Biztonsági fogadás, 2 hely
A futam nyertesére megtett választás szorzója alacsonyabb, mint a Győztesre/helyre valamint Győztesre vonatkozó piacok nyereményszorzói. Az alaptétet visszatérítjük, ha a választás a második helyen végez. Nem indulóra megtett fogadások érvénytelenek, és amennyiben alkalmazható, a 4-es szabály lép érvénybe valamennyi fennmaradó indulóra a visszalépett lóra vonatkozó nyereményszorzó alapján, normál győztes piac esetében (nem a Biztonsági fogadás szorzó). Nem induló esetén a kifizetett helyezések száma ugyanaz marad, kivéve, ha a futamon indulók száma megegyezik vagy kevesebb, mint a kifizetett helyezések száma, amely esetben minden fogadás érvénytelen lesz. A holtverseny szabályai lépnek érvénybe. Dupla eredmény ajánlatunk érvényes erre a piacra, azonban a Garantált legjobb szorzó nem. A brit és ír ITV Racing 4/1 és Kiemelt versenyek 4/1 ajánlataink nem érvényesek erre a piacra.

Biztonsági fogadás, 3 hely
A fentiekben összefoglaltaknak megfelelően, azzal a különbséggel, hogy az alaptétet visszafizetjük, ha a kiválasztott ló másodiknak vagy harmadiknak fut be.

Biztonsági fogadás, 4 hely
A fentiekben összefoglaltaknak megfelelően, azzal a különbséggel, hogy az alaptétet visszafizetjük, ha a kiválasztott ló másodiknak, harmadiknak vagy negyediknek fut be.

Fogadás csak helyre
Nem indulókra megtett fogadások érvénytelenek, és amennyiben alkalmazható, levonás lép érvénybe a visszalépett ló, a visszaléptetés időpontjában érvényes, csak helyre vonatkozó nyereményszorzók alapján az alábbi táblázat segítségével. Nem induló esetén a kifizetett helyezések száma ugyanaz marad, kivéve, ha a futamon indulók száma megegyezik vagy kevesebb, mint a kifizetett helyezések száma, amely esetben valamennyi fogadás érvénytelen lesz. Ezt a piacot a futam hivatalos, helyre vonatkozó feltételei alapján rendezzük. A holtverseny szabályai lépnek érvénybe. A Dupla eredmény ajánlatunk érvényes erre a piacra, azonban a Garantált legjobb nyereményszorzó ajánlatunk és a Lucky 15/31/63 bónuszaink nem érvényesek a kizárólag helyezésre vonatkozó fogadásokra.

4-es szabály (levonások) táblázata csak helyre:
Nem indulók helyre vonatkozó nyereményszorzói
(2 / 3 / 4 helyezés)
1.11 vagy kisebb = 45p / 30p / 20p
1.18 - 1.12 = 40p / 30p / 20p
1.25 - 1.20 = 40p / 25p / 20p
1.30 - 1.29 = 35p / 25p / 20p
1.40 - 1.33 = 35p / 25p / 15p
1.53 - 1.44 = 30p / 20p / 15p
1.62 - 1.57 = 30p / 20p / 15p
1.80 - 1.67 = 25p / 20p / 15p
1.95 - 1.83 = 25p / 15p / 10p
2.00 - 2.20 = 20p / 15p / 10p
2.25 - 2.50 = 20p / 15p / 10p
2.63 - 2.75 = 15p / 10p / 10p
2.88 - 3.25 = 15p / 10p / nincs levonás
3.40 - 4.00 = 10p / 10p / nincs levonás
4.33 - 5.00 = 10p / nincs levonás/ nincs levonás
5.50 és fölötte = nincs levonás

Ha a starthelyre vezetés előtt két vagy több lovat is visszaléptetnek, akkor a teljes levonás fontonként nem haladhatja meg a 0.90£ összeget.

Nem ér el helyezést
Nem indulók esetén, a fizetett helyek száma ugyanaz marad, hacsak a futamon induló lovak száma egyenlő vagy kevesebb a fizetett helyek számától, mely esetben az összes fogadás érvénytelenített. A futamon nem induló lovak esetén a helyezést nem elérő lovak nyereményszorzóinak megnövelésére a helyre vonatkozó, fordított levonások léphetnek életbe. A holtverseny szabályai lépnek érvénybe. A Dupla eredmény ajánlatunk érvényes erre a piacra, azonban a Garantált legjobb nyereményszorzó ajánlatunk és a Lucky 15/31/63 bónuszaink nem érvényesek a Nem ér el helyezést típusú fogadásokra.

Fogadás adott résztvevő nélkül

Holtverseny szabály érvényes. Abban az esetben, ha szorzót ajánlunk egy eseményre egy megnevezett választás(ok) nélkül, a fogadás rendezésénél a ”kihagyott” választások végső helyezését figyelmen kívül hagyjuk.

Nem induló(k) esetén a 4-es szabály levonásait alkalmazzuk, amelynek értékét a nem induló visszavonásának pillanatában kínált szorzó (a megnevezett, résztvevő nélküli fogadási piacnál) alapján állapítjuk meg. Abban az esetben, ha a nem induló(k) miatt csak egy megnevezett résztvevő szerepel a résztvevő nélküli fogadási piacnál, akkor a Walkover szabályzatunk lép életbe és a fogadásokat érvénytelenítjük.

Amennyiben nincs célba érkező résztvevő a versenyen, leszámítva a ”kihagyott” résztvevőket, akkor a fogadásokat érvénytelenítjük.

A Győztesre/helyre feltételeket a versenyen résztvevő indulók száma alapján rendezzük, melyekbe nem számít(anak) bele a ”kihagyott” választás(ok).

Holtverseny
Ahol két választás holtverseny lesz, a tét egyik fele vesztes, a teljes szorzót pedig a tét másik felére fizetjük ki. Kettőnél több résztvevő holtversenye esetén a téteket ennek megfelelően osztjuk fel.

Favoritok
Csak győztesre szóló fogadásokat fogadunk el az első és második favorit kezdési nyereményszorzóival.

Abban az esetben, ha két választásban van kettős favorit induló, a téteket egyenlő mértékben osztjuk fel. Ha három vagy több választásban van megosztott favorit induló, a téteket arányosan osztjuk fel. Azonban, ha favorit, vagy a megosztott favoritok szorzóit visszaállítják, az eredménytől függetlenül nem lehetséges a többletprofit szerzése és a favoritot, vagy a nem megnevezett favoritot nem indulóként kezeljük az egyéni és a többszörös fogadásoknál is.

Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt visszaléptetik és nincs idő új piac létrehozására, arra a favoritra megtett fogadásokat érvénytelenítjük. Amennyiben kettős vagy megosztott favorit visszaléptetésére kerül sor, a tétek erre a választásra tett része érvénytelen lesz, a tétek fennmaradó részét a valóban induló választások között, egyenlő arányban osztjuk fel.

Fogadás befutóra
Befutóra szóló fogadásokat (az első és második helyezett helyes sorrendben történő megtippelése) minden 3 vagy több indulós futamra elfogadunk, és ezen fogadásokat a számítógéppel kiszámított jutalék alapján rendezzük. Kevesebb, mint 3 induló esetén valamennyi befutóra szóló fogadást érvénytelenítünk. Abban az esetben, ha a befutóra járó jutalék nem kerül kihirdetésre, a fogadásokat az NSL befutó táblázata alapján rendezzük feltéve, ha 3 vagy több induló van a futamon.

Fix nyereményszorzós befutó fogadás esetében, elfogadhatja a korai vagy a futamról beérkező szorzókat, amennyiben ezek rendelkezésre állnak. Ha bármilyen visszaléptetés miatt a 4-es szabály (levonások) minden fontból 10 penny vagy ennél nagyobb értékű levonása lép életbe, a fix szorzós fogadásokat a számítógéppel kiszámolt jutalék alapján rendezzük.

Ha az ügyfél az A B C többszörös befutót választja 6 fogadásért megtett tétekkel, akkor a fogadás 6 befutóra szóló fogadásként kerül rendezésre a következőképpen:

AB BA
AC CA
BC CB

Fogadásokat befutóra ismeretlen/névtelen favoritokkal nem fogadunk le.

Amennyiben a befutóra szóló fogadás nem indulót tartalmaz, az össztét a másik választásra tevődik át győztesre szóló fogadásként. Ha az indulók száma az adott futamon kevesebb lesz mint 3, akkor minden befutóra szóló fogadást érvénytelenítünk az adott futamra. Fix nyereményszorzós befutó fogadások esetében a fennmaradt választást a kezdési nyereményszorzó alapján rendezzük.

Olyan futamoknál, ahol a ló egyedüli győztes és nincs jutalék meghatározva a győztesre, minden befutóra szóló fogadást, ami ezt a lovat jelölte meg elsőként befutónak, a kezdési nyereményszorzó alapján egyedüli győztesként rendezzük. A futam valamennyi egyéb befutóra szóló fogadása vesztes lesz.

Amennyiben az első és második helyért kettő vagy több ló holtversenye áll fenn, akkor minden egyes jogosult befutóra különálló jutalék kerül kihirdetésre, ill. kifizetésre. Fix nyereményszorzós befutó esetében a teljes szorzót a holtversenyben lévő lovak száma alapján felosztott téttel fizetjük ki.

Befutó kettes, hármas gyűjtő, patent és yankee
Befutó gyűjtőket csak befutó yankee részeként fogadunk el. Bármely egyéb befutó gyűjtőt tartalmazó fogadást érvénytelennek tekintünk függetlenül attól, hogy győz vagy veszít. Befutó Lucky 15 típusú fogadásokat nem fogadunk el.

Abban az esetben, ha a befutó kettes, hármas gyűjtő és yankee fogadások nem indulót tartalmaznak, akkor a befutó(k)ból vagy befutó kettes gyűjtő(k)ből származó összes nyereményt egyszeri, győztesre történő fogadás(ok)ra helyezzük át a fennmaradó választásokra vonatkozóan.

Fogadás hármasbefutóra
Korai nyereményszorzók ill. az esemény közben létrehozott nyereményszorzók mind hármasbefutó, mind pedig a fix nyereményszorzós hármasbefutó esetén igénybe vehetők. Ez minden 8 vagy több indulós futam esetén lehetséges. Ha bármely visszaléptetés 10 pennys vagy annál nagyobb 4-es szabály (levonások) levonást eredményez fontonként, akkor a fix nyereményszorzós hármasbefutó fogadások a számítógéppel kiszámolt hármasbefutó jutalék alapján kerülnek rendezésre. Abban az esetben, ha számítógéppel kiszámolt hármasbefutó jutalékot nem hirdetnek ki (pl. nem hendikepek esetében), akkor a fix nyereményszorzós hármasbefutó fogadásokat az első két megjelölt választásra rendezzük a számítógéppel kiszámolt hármasbefutó jutaléka alapján, függetlenül attól, hogy a harmadik megjelölt választás melyik helyen végez.

A következő kitétel mind a hármasbefutó, mind pedig a fix nyereményszorzós hármasbefutóra szóló fogadásokra vonatkozik: ha egy választás nem induló, a fogadás a számítógéppel kiszámolt hármasbefutó jutaléka alapján rendezzük. Két nem induló esetén a fogadást egyszeri fogadásként, a kezdési nyereményszorzó alapján rendezzük a fennmaradó választásra.

Hármasbefutóra történő fogadásokat ismeretlen/névtelen favoritokra nem fogadunk el.

Amennyiben az első, második vagy harmadik helyért kettő vagy több ló holtversenye áll fenn, akkor minden egyes jogosult befutóra különálló jutalékot hirdetünk és fizetünk ki. Fix nyereményszorzós hármasbefutó esetében a teljes szorzó a holtversenyben lévő lovak száma szerinti felosztott téttel fizetünk ki. Hármasbefutóra csak egyszeri fogadásokat fogadunk el.

Show/tábla szorzók
Amennyiben egy lovat visszaléptetnek, ezen időpont után show/tábla szorzóval fogadások nem tehetők meg kivéve, ha a piacot újraalakítják.

Kora reggeli/esemény napján kínált szorzók
A végleges indulólista kiállítása után nem indulókra nincs fogadás. A 4-es szabály (levonások) lép érvénybe.

Tartalékok
A tartalék lovas versenyeknél minden résztvevőre kínálunk szorzót. Az olyan versenyeknél, ahol a tartalék lovak nem indulnak, nem alkalmazzuk a 4-es szabályt (levonásokat). 

Azonban, ha egy tartalék ló egy visszalépett ló helyett indul (azaz hivatalos indulóvá válik), de utólagosan nem indulóként hirdetik ki, akkor a 4-es szabály (levonások) érvényes lesz.

Amennyiben a tartalék ló részvételének bejelentése előtt tett fogadást és a fogadás leadásának időpontjában a tartalék lóra nem adtak szorzót, az ilyen fogadásokat a tartalék ló(vak) eredményének figyelembe vétele nélkül rendezzük. A tartalék lovak nélküli eredményen alapuló Győztesre/helyre fogadások a versenyen elrajtoló indulók számán alapulnak, leszámítva a tartalékokat.

Visszaléptetések Ante Post kivételével
Abban az esetben, ahol a lovat a starthelyre vezetés előtt visszaléptetik, vagy a futtató hivatalosan kijelenti, hogy a ló nem vesz részt a futamon, a visszaléptetett lóra megtett téteket visszatérítjük és a győztes fogadásokra a 4-es szabály (levonás) lesz érvényes. A levonás mértéke a ló visszaléptetésének időpontjában érvényes nyereményszorzón alapul a következő arányokban:

4-es szabály (levonások) táblázat
Levonások táblázata visszaléptetések esetében (kivéve ante post)
1.11 vagy kevesebb: 0,90 GBP
1.18 - 1.12 = 0,85 GBP
1.25 - 1.20 = 0,80 GBP
1.30 - 1.28 = 0,75 GBP
1.40 - 1.33 = 0,70 GBP
1.53 - 1.44 = 0,65 GBP
1.62 - 1.57 = 0,60 GBP
1.80 - 1.66 = 0,55 GBP
1.95 - 1.83 = 0,50 GBP
2.00 - 2.20 = 0,45 GBP
2.25 - 2.50 = 0,40 GBP
2.60 - 2.75 = 0,35 GBP
2.80 - 3.25 = 0,30 GBP
3.40 - 4.00 = 0,25 GBP
4.20 - 5.00 = 0,20 GBP
5.50 - 6.50 = 0,15 GBP
7.00 - 10.00 = 0,10 GBP
11.00 - 15.00 = 0,05 GBP
15.00 fölött nincs levonás

11.00 és 15.00 közötti nyereményszorzóval rendelkező ló visszaléptetése esetén a bukmékerek általában 5%-ot vonnak le a nyereményekből. A bet365 eltörölte az első ilyen levonást minden versenyen.

Ha két vagy több lovat a starthelyre vezetés előtt visszaléptetetnek, az összes levonás fontonként nem haladhatja meg a 0.90£ összeget.

Amennyiben egy lovat visszaléptetnek és új piac alakul, akkor az új esemény előtti, a versenypályáról érkező nyereményszorzókkal rendezett fogadások a fenti levonások alá kerülnek. Abban az esetben, ha az új piac felállítása után további visszaléptetés történik, akkor azok a fogadások, amelyek a versenypályáról érkező szorzókkal az eredeti piacon tettek meg, további levonások alá kerülnek a visszaléptetett ló eredeti piaci nyereményszorzója alapján. Az új piacon elhelyezett fogadásokból az akkor érvényes szorzó alapján vonnak le.

A fenti táblázat a korai nyereményszorzós, nem indulót tartalmazó futamok esetében is érvényes és minden egyéb olyan eseménynél használandó, ahol meghirdetjük, hogy a levonások a 4-es szabály (levonások) alapján lépnek érvénybe.

Újrafutott futamok
Abban az esetben, ha érvénytelen indítás stb. miatt a futamot újrafutják, valamint a starthelyre vezetés érvényét veszti, a megismételt futamban részt nem vevő lovakra megtett téteket visszatérítjük. A fennmaradó indulókra vonatkozó nyeremények a 4-es szabály (levonások) alapján alakulnak. A helyezési feltételeket a megismételt futamon résztvevő indulók száma határozza meg.

Walkoverek (egy ló indulása) és törölt futamok
Míg ezek a futamok megrendezett futamoknak számítanak, a résztvevő lovakat fogadásrendezési okokból nem indulóként kezeljük.

Favoritok teljesítménye
Tippelje meg a futam favoritjai által szerzett összes pontok számát a következő pontszerzési kritériumok alapján:

Győztes = 25
2. helyezett = 10
3. helyezett = 5
A walkover 20 pontot ér.

Holtversenyek egyenlően megoszlanak (pl.: olyan két választás esetében, ahol a favorit holtversenye áll fenn a második helyért  (10+5)/2  7.5 pont, holtverseny a harmadik helyért  (5+0)/2  2.5 pont). Megosztott vagy kettős favoritok esetében az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha a találkozót az összes futam teljesítése előtt törlik, minden fogadás semmisnek tekintendő, kivéve, ha a fogadások kimenetele már adott. Amennyiben egy vagy több versenyt érvénytelennek minősítenek, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a fogadások kimenetele már adott a legkorábbi verseny érvénytelenítésének pillanatában. Ahol az ezzel kapcsolatos eshetőségi szabályunk érvénybe lép, a választások valószínűleg nem lesznek a többi választással egyesítve.

Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt visszaléptetik és nincs idő új piac létrehozására, akkor új favoritot állapítunk meg a visszaléptetés időpontjára érvényes nyereményszorzó alapján, a következők szerint:

Kisebb mint 2.00 esetén = 15
2.00 - 6.00 = 10
6.00 felett = 5

Abban az esetben, ha nincs kezdési nyereményszorzó, akkor a választást a Racing Post befutó favoritja határozza meg. Két vagy több befutó favorit esetében, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe.

Erre a piacra a dupla eredmény ajánlatunk nem vonatkozik.

Zsokék versenye
Tippelje meg egy meghatározott futamon és napon a megjelölt zsoké által szerzett összes pontok számát a következő pontszerzési kritériumok alapján:

Győztes = 25
2. helyezett = 10
3. helyezett = 5

A walkover 20 pontot ér. A holtversenyek egyenlően megoszlanak (pl.: két olyan választás esetében, ahol a zsoké által megült ló holtversenye áll fenn a második helyért  (10+5)/2  7.5 pont, holtverseny a harmadik helyért  (5+0)/2  2.5 pont). Ha a találkozót az összes futam teljesítése előtt törlik, ill. egy vagy több futamot érvénytelennek hirdetnek ki, minden fogadás semmisnek tekintendő, kivéve, ha a fogadások rendezése már meg van határozva. Ha az a ló, amit a zsoké megülni tervezett nem induló lesz, akkor a választásra vonatkozó pontok kiszámítása a Racing Post által meghatározott befutó szorzóján alapul, a következőféleképp:

Kisebb mint 2.00 esetén = 15
2.00 - 6.00 = 10
6.00 felett = 5

A pontozás a Racing Post szerinti tervezett futamokon alapul.

Erre a piacra a dupla eredmény ajánlatunk nem vonatkozik.

A futam legjobb zsokéja/trénere
Legjobb zsoké - Nem indul, nincs fogadás. A piacokra érvényes lehet a 4-es szabály (levonások). Amennyiben a megadott találkozót eltörlik mielőtt a versenyek elindultak volna vagy egy vagy több versenyt érvénytelennek ítélnek, úgy minden fogadás érvénytelenítésre kerül, kivéve, ha a fogadások kimenetele már adott. Amennyiben több zsoké is ugyanannyi győzelemmel rendelkezik, a trófeával kitüntetett zsokét vesszük figyelembe a fogadások kiértékelésénél.

Legjobb tréner  Nem indul, nincs fogadás. A piacokra érvényes lehet a 4-es szabály (levonások). Amennyiben a megadott találkozót eltörlik mielőtt a versenyek elindultak volna vagy egy vagy több versenyt érvénytelennek ítélnek, úgy minden fogadás érvénytelenítésre kerül, kivéve, ha a fogadások kimenetele már adott. Amennyiben több tréner is ugyanannyi győzelemmel rendelkezik, a trófeával kitüntetett trénert vesszük figyelembe a fogadások kiértékelésénél.

Az évad legjobb zsokéja/trénere
A fogadásokat a hivatalosan meghirdetett eredmény alapján rendezzük.

A favorit kezdési nyereményszorzója
Kettős favoritok egy szorzónak számítanak, pl. 11.00 kettős favorit 11.00-nak számít. Az eredmények a Racing Post szerint adottak.

Favoritok és a mezőny
Egy megjelölt futam esetében két nyereményszorzót ajánlunk fel a következő két csoportra: az egyik nyereményszorzót arra kínáljuk, hogy a megnevezett lovak bármelyike nyeri a futamot, míg egy másikat arra, hogy a meg nem nevezett, azaz az összes többi ló (a mezőny) bármelyike nyeri a futamot. Amennyiben egy lovat nem indulónak nyilvánítanak és a szorzója a visszaléptetés időpontjában 12.00 vagy kevesebb, akkor bármilyen, új piac alakítása előtt elhelyezett valamennyi választás érvénytelen. Ha egy lovat nem indulónak nyilvánítanak és szorzója 13.00 vagy nagyobb, az összes favoritra és mezőnyre elhelyezett fogadás áll, a 4-es szabály (levonások) alkalmazása nélkül. A fogadásokat a hivatalos eredmények alapján rendezzük. A holtversenyre vonatkozó szabályok érvényesek. A Garantált legjobb nyereményszorzó ajánlat nem érvényes a Jollies and Rags (Mezőny és favorit) piacra. A Jollies and Rags fogadások nem jogosultak az ITV Racing 4/1 és Kiemelt versenyek 4/1 ajánlatokra.

Győztes testhossz
A megnevezett lónak kell nyernie a futamon. Minden fogadást a mérlegeléskor megállapított testhossz alapján rendezzünk. Nem indulók esetén a 4-es szabály (levonások) nem lép érvénybe. Ahol a kiválasztott ló holtversenyben győz, a fogadásokat a teljes tét alatt, ha a ló egyedül győz, a fogadásokat a teljes tét fölött rendezzük. A fogadásokat a startoszlopot elsőként elhagyó elv alapján rendezzük, kivéve azokat a lovakat, akiket a rossz súly szállítása miatt vagy a rossz pályán való futása miatt diszkvalifikálnak. A dupla eredmény ajánlatunk erre a piacra nem vonatkozik.

Győztes testhossz - Felett/Alatt - Élő
Holtverseny esetén, a nyertes fogadásokat a megtippelt testhossz alatti szorzó alapján rendezzük. Amennyiben egy ló a futam egyedüli győztese, a fogadásokat a megtippelt testhossz feletti szorzó alapján rendezzük. Amennyiben a ló pontosan a megtippelt testhosszal nyeri meg a futamot, minden fogadást érvénytelenítünk. A Dupla eredmény ajánlatunk nem érvényes erre a piacra.

Fogadás párosításra és hármasokra, élő fogadásokkal együtt
Minden lónak a starthelyre kell mennie ahhoz, hogy a fogadások álljanak. Az a ló a győztes, amelyik a legjobb helyezést szerzi meg (Racing Post eredményei alapján). A holtverseny szabályai érvényesek. Ha mindkét/összes ló nem fejezi be a futamot, minden fogadás érvénytelen és a téteket visszatérítjük. Erre a piacra a dupla eredmény ajánlatunk nem vonatkozik.

Helyezések - Élő
A fogadásokat a mérlegelés után közzétett hivatalos eredmény alapján rendezzük. Azt a választást, ami nem teljesíti a futamot a fogadás rendezése céljából utolsóként befutónak tekintjük. Amennyiben egy lovat nem indulónak nyilvánítanak és a szorzója a visszaléptetés időpontjában 10.00 vagy kevesebb, akkor bármilyen, új piac alakítása előtt elhelyezett valamennyi választás érvénytelen. Ha egy lovat nem indulónak nyilvánítanak és szorzója a visszaléptetés időpontjában 11.00 vagy nagyobb, akkor az összes végső helyezés piacra megtett fogadás áll, a 4-es szabály (levonások) alkalmazása nélkül. A dupla eredmény ajánlatunk erre a piacra nem vonatkozik. Holtverseny szabályok érvényesek.

Hány favorit nyer a találkozón?
Kettős vagy megosztott favoritok esetében az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha nem teljesítik az összes futamot, akkor a fogadásokat semmisnek tekintjük, kivéve, ha a fogadások rendezése már meg van határozva. Erre a piacra a dupla eredmény ajánlatunk nem vonatkozik.

Bankers' choice - Legjobb helyezés
Minden megjelölt résztvevőnek indulnia kell a futamon, máskülönben a fogadások érvénytelenek. A versenypálya nem teljesítése utolsó hely. Holtversenyre vonatkozó szabályok érvényesek.

Mennyi győztest tippel meg Pricewise?
Pricewise által megtippelt napi összes választás beletartozik a találkozó teljes időtartamára vonatkozóan, kivéve az antepost választások. Ha a kiválasztott ló nem induló a futamon, a favorit kezdési nyereményszorzójával helyettesítjük ahol megosztott vagy kettős favorit is van, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha nem teljesítik az összes futamot, akkor a fogadásokat semmisnek tekintjük, kivéve, ha a fogadások rendezése már meg volt határozva. Erre a piacra a dupla eredmény ajánlatunk nem vonatkozik.

Összesített távolságok a találkozón
Háromesélyes piac (alatt, között és fölött) és a találkozó minden napjára értendő. A hivatalos győztes távolság összeállítását a mérlegelésnél állapítják meg. Ha nem teljesítik az összes futamot, akkor a fogadásokat semmisnek tekintjük, kivéve, ha a fogadások rendezése már meg volt határozva. A fogadásokat a startoszlopot elsőként elhagyó elv alapján rendezzük, kivéve azokat lovakat, akiket a rossz súly szállítása miatt vagy a rossz pályán való futása miatt diszkvalifikálnak. A dupla eredmény ajánlatunk erre a piacra nem vonatkozik.

Milyen lesz a pálya talaja a találkozó kezdetén?
A találkozó első napján a legelső futam kezdetekor, közvetlenül a versenypályán feljegyzett talajminőség lesz a meghatározó. Választani a következők közül lehet: nehéz, puha, jó és puha között, jó, jó és szilárd között, szilárd és kemény. Abban az esetben, ha a talaj leírása vegyes, a kifizetések a túlsúlyban lévő körülmények alapján történnek (pl.: jó, jó és puha között = jó).

Lóversenyek (Nagy-Britannián és Írországon kívül)
Néhány főbb tengerentúli lóversenyfutam esetében az ágazat kezdési ill. a befutó/hármasbefutókra érvényes nyereményszorzókat jelenthetnek be. Ha sem nyereményszorzót, sem pedig totalizatőr (PariMutuel) szorzót nem határoznak meg, a fogadásokat a kihirdetett ágazati nyereményszorzók és befutó/hármasbefutóra vonatkozó jutalékok alapján rendezzük. A Győztesre/helyre típusú fogadások esetében az általános helyre vonatkozó szabályok lépnek érvénybe.

A fentiek a Dubaiban rendezett futamokra megtett fogadásokra is vonatkoznak.

Amennyiben a verseny napján változtatnak a pálya talaján (pl. gyep helyett minden időjárásra alkalmas talaj, vagy fordítva), a fogadások továbbra is érvényben maradnak.

Ausztrália
Kérjük, ellenőrizze az Ausztráliai szabályokat.

Franciaország és Olaszország
A PariMutuel jutalékokat 1 alaptétre vonatkozóan fizetjük ki és mind a Győztesre, mind a Győztesre/helyre fogadásokat elfogadjuk.

Dél-Afrika
A kezdési nyereményszorzók és az általános Győztesre/helyre vonatkozó szabályok érvényesek.

Párosított lovak
Valamennyi tote fogadásnál összepárosíthat néhány lovat. Ha egy fogadásban kettő vagy több párosított választást helyez el és az egyik nem induló, a fogadás a fennmaradt választás(ok)ra vonatkozik. Ha a párosított lovak első és második helyen végeznek (11A vagy fordítva) a futamon, a harmadik helyen végzett ló esetében  fogadásrendezési okokból az Exacta és Quinella szabályai lépnek érvénybe.

Nem nyer típusú fogadások
Az erre a piacra vonatkozó szabályok megegyeznek az általános lóverseny fogadásoknál leírt szabályokkal, a következő kivételekkel:

- Kezdési nyereményszorzóval rendelkező fogadások nem vehetők igénybe.

- Csak 9.00 vagy kisebb győztesre szóló nyereményszorzóval rendelkező lovak esetében vehető igénybe.

- Két indulós futamok esetében nem áll rendelkezésre.

- Dupla eredmény engedmény ezen fogadásokra nem alkalmazható.

- Holtverseny szabályai lépnek életbe.

- Többszörös Nem győz típusú fogadás ugyanazon a futamon belül nem megengedett.

A Garantált legjobb szorzó ajánlatunk és a Lucky 15/31/63 bónuszok nem érvényesek a Nem nyer típusú fogadásokra.

Tote
Közvetlenül a totalizatőr nyereményalapba áthelyezett téteket a következő fogadástípusokra fogadunk el: Győztesre, Győztesre/helyre, Exacta, Trifecta, Placepot, Quadpot, Jackpot, Scoop6 és Swinger. Minden fogadást a Tote direct szabályai alapján rendezünk.

Tote győztesre szóló fogadás minden, a honlapunkon meghirdetett Tote futamra igénybe vehető. Tote helyre szóló fogadás minden, a honlapunkon meghirdetett 5 vagy több indulós Tote futamra igénybe vehető az általános helyre vonatkozó feltételek alapján. Kevesebb mint 5 indulós futamok esetében, ill. ahol a Tote helyre szóló fogadás nem áll rendelkezésre, a helyre megtett fogadásokat érvénytelenítjük. Egyszeri Tote fogadás esetén a minimum alaptét 2 font.

Névtelen/ismeretlen (pl. favorit) választásokat nem fogadunk el Győztesre, Győztesre/helyre, Csak helyre, Exacta, Trifecta és Swinger fogadásokat. Ha bármilyen okból adódóan egy fogadást nem tudunk áthelyezni Jackpot vagy Scoop6 fogadásra, érvénytelennek minősítjük azt.

Ha bármilyen okból adódóan egy fogadást nem tudunk áthelyezni Jackpot vagy Scoop6 fogadásra, érvénytelennek minősítjük azt.

Tote nyereményalapba történő fogadások esetén nincs maximális kifizetési határ.

Tote fogadásokat nem áll módunkban elfogadni ír futamokra. Ha mégis valamely hibából adódóan ez megtörténne, ezeket a fogadásokat a Győztesre vagy a Győztesre/helyre vonatkozó kezdési nyereményszorzók alapján rendezzük. Exacta fogadásokat a CSF, míg a Trifecta fogadásokat a hármasbefutó jutalékai alapján rendezzük.

A Trifecta nyereményalapok minden brit versenyen működnek 3 vagy több megnevezett induló esetén, kivéve ha másképp van feltüntetve. Ha a megnevezett indulók száma 3 alá csökken, a nyereményalap érvénytelen és minden tétet visszafizetünk.

A Lucky 15/31/63 bónuszok nem érvényesek a Tote fogadásokra.

Exacta és Trifecta
Tippelje meg a futam első két vagy három befutójának helyes sorrendjét. Ha a Trifecta/Exacta fogadás nem indulót tartalmaz, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Placepot
Ha a kiválasztott ló nem induló a futamon, a favorit kezdési nyereményszorzójával helyettesítjük ahol megosztott vagy kettős favorit is jelen van, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt leléptetik és nincs idő új piac létrehozására, választásához a következő legkisebb nyereményszorzóval rendelkező lovat vesszük alapul. Ha két vagy több ló is rendelkezik a következő legkisebb nyereményszorzóval, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe.

Amennyiben holtverseny alakul ki bármely olyan helyért, amely a fogadás bármely részét képezi, úgy minden ilyen holtversenyben szereplő lovat a verseny teljesértékű helyezettjének tekintjük.

Tote Placepot fogadás törlése esetén a fogadások érvénytelenek.

Quadpot
Ha a kiválasztott ló nem induló a futamon, a favorit kezdési nyereményszorzójával helyettesítjük ahol megosztott vagy kettős favorit is van, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt visszaléptetik és nincs idő új piac létrehozására, választásához a következő legkisebb nyereményszorzóval rendelkező lovat vesszük alapul. Ha két vagy több ló is rendelkezik a következő legkisebb nyereményszorzóval, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe.

Amennyiben holtverseny alakul ki bármely olyan helyért, amely a fogadás bármely részét képezi, úgy minden ilyen holtversenyben szereplő lovat a verseny teljesértékű helyezettjének tekintjük.

Tote Quadpot fogadás törlése esetén a fogadások érvénytelenek.

Jackpot
Ha a kiválasztott ló nem induló a futamon, a favorit kezdési nyereményszorzójával helyettesítjük ahol megosztott vagy kettős favorit is van, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt visszaléptetik és nincs idő új piac létrehozására, választásához a következő legkisebb nyereményszorzóval rendelkező lovat vesszük alapul. Ha két vagy több ló is rendelkezik a következő legkisebb nyereményszorzóval, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe.

Amennyiben holtverseny alakul ki az első helyért a fogadás bármely részében, minden ilyen holtversenyben szereplő lovat a verseny teljesértékű győztesének tekintjük.

Tote Jackpot fogadás törlése esetén a fogadások érvénytelenek.

Scoop6
Ha a kiválasztott ló nem induló a futamon, a favorit kezdési nyereményszorzójával helyettesítjük ahol megosztott vagy kettős favorit is van, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt visszaléptetik és nincs idő új piac létrehozására, választásához a következő legkisebb nyereményszorzóval rendelkező lovat vesszük alapul. Ha két vagy több ló is rendelkezik a következő legkisebb nyereményszorzóval, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe.

A Scoop6 nyereményalapját tekintve, abban az esetben, ha holtverseny alakul ki az első helyért a fogadás bármely részében, minden ilyen holtversenyben szereplő lovat a verseny teljesértékű győztesének tekintjük. A Scoop6 nyereményalapját tekintve, abban az esetben, ha holtverseny alakul ki bármely olyan helyért, amely a fogadás bármely részét képezi, úgy minden ilyen holtversenyben szereplő lovat a verseny teljesértékű helyezettjének tekintjük.

ToteScoop6 fogadás törlése esetén a fogadásokat érvénytelenítjük.

Swinger
Válasszon két lovat, amely az első három hely között fog végezni - ezeket a fogadásokat a Tote Direct által kijelölt hat vagy több indulós versenyeken fogadjuk el.

Swinger fogadásoknál ismeretlen/névtelen (pl. favoritok) választásokra nem fogadunk el. A fogadás érvénytelen és a téteket visszafizetjük abban az esetben, ha a választás nem indulót vagy nem Swinger futamot tartalmaz ill. ha a futam indulóit négynél kevesebbre csökkentik. Amennyiben a futam indulóinak számát csak négyre vagy ötre csökkentik, a jutalékot csak az első és második helyezett lovakra fizetjük ki. Swinger fogadások esetében a minimális alaptét 10 penny.

A nyereségek kifizetése a hivatalos jutalékok szerint történik.

Swinger fogadások törlése esetén a fogadások érvénytelenek.

Fogadások rendezése
A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos eredményszolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredményszolgáltató vagy a hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos eredmény szolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által közölt információ hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.