Golf

Fogadás végső győztesre/legjobb nemzetiségre stb
Nem induló esetén nincs fogadás. A végső győztes piacokra érvényes lehet a 4-es szabály (levonás).

Valamennyi végső győztesre megtett fogadást a trófeával kitüntetett résztvevőre rendezzük. A rájátszások eredményei is beleszámítanak. A helyre/befutóra tett fogadások helyre részére a holtverseny szabályai érvényesek.

A fogadások rendezését, az eredményhirdetésnél használt, hivatalos tour weboldal adatai alapján rendezzük (ezután történt diszkvalifikációk nem számítanak bele).

A játékos résztvevőnek számít, amint az első ütését végrehajtották. Amennyiben a játékos visszalép az első elütése után, a végső győztesre, csoportra, párosításra, vagy a 18 lyukra tett téteket vesztesnek tekintjük.

Ha egy bajnokságon - valamely okból - lecsökkentik a tervezett lyukak számát (pl.: nem megfelelő időjárási körülmények), a végső győztesre tett fogadásokat a 36 lyukas bajnokság teljesítése után a trófeával kitüntetett résztvevőre rendezzük. Amennyiben kevesebb, mint 36 lyuk kerül teljesítésre, vagy a végső győztesre tett fogadásokat az utolsó teljesített kör után kötik meg, a fogadásokat érvénytelennek tekintjük.

A jövőbeli eseményekre történő fogadások esetén az olyan játékosra tett fogadást, aki részt vesz a selejtező bajnokságon, de nem jut be a fő bajnokságba, vesztesnek tekintjük.

Skins bajnokságok bizonyos versenyén azonos össznyereménnyel rendelkező játékosok esetében a holtverseny szabályai lépnek életbe. Ha az egyedüli győztes megállapításához ráadás lyukakat játszanak, akkor fogadás rendezése céljából ezt az eredmény vesszük figyelembe.

Fogadás végső győztesre a mezőnnyel együtt
Nem induló esetén nincs fogadás, a mezőnyre tett fogadásoktól eltekintve. Valamennyi, a piacon fel nem tüntetett játékos a mezőny nyereményszorzóival indul. Kizárólag győztesre tett fogadásokat fogadunk el. A fenti végső győztesre vonatkozó szabályok lépnek életbe.

Fogadás kiemelt játékos(ok) nélkül
Amennyiben a nevezett játékos nyeri a bajnokságot, a holtverseny szabályai érvényesülnek a győztesre megtett fogadások esetében. A győztesre/helyre típusú fogadások esetében a hely részre tett fogadásokra a holtverseny szabályai lépnek életbe.

Fogadás csoportra
A bajnokság végén a legjobb helyezést elért játékost tekintjük győztesnek. Valamennyi olyan játékost, aki nem jut tovább a cut (vágás) után, vesztesnek tekintünk. Amennyiben egy játékos sem jut tovább a cutból (vágás), akkor a fogadások rendezését a cut (vágás) utáni legjobb ütésszám határozza meg. Nem induló - nincs fogadás levonások léphetnek érvénybe a 4-es szabálynak (levonások) megfelelően. Holtverseny szabályai érvényesek, kivéve, ha győztest a ráadás lyukak alapján állapítják meg.

Amennyiben a bajnokságot kedvezőtlen időjárás megzavarja, a fogadások csak akkor kerülnek rendezésre, ha a résztvevők legalább 36 lyukat teljesítenek, és a bajnokságnak van kihirdetett győztese. Az utolsó teljesített kör végén vezető pozícióban lévő játékos lesz a győztes.

A bajnokság legjobb 4/legjobb 5/legjobb 6/legjobb 10 helyezettje
Holtverseny szabályai érvényesülnek

Egy megnevezett játékos végső helyezése
Ha a végső helyezés megállapításánál több játékos is azonos lyukszámmal rendelkezik, akkor az azonos helyezést vesszük figyelembe. Például, ha 5 játékos végez a 8. helyen, akkor a végső helyezés a 8. hely lesz.

Fogadás 54, 72 és 90 lyukas párosításra
Amennyiben a bajnokságot kedvezőtlen időjárás megzavarja, a fogadások csak akkor kerülnek rendezésre, ha a résztvevők legalább 36 lyukat teljesítenek, és a bajnokságnak van kihirdetett győztese. Az utolsó teljesített kör végén vezető pozícióban lévő játékos lesz a győztes.

A fogadások rendezését, az eredményhirdetésnél használt, hivatalos tour weboldal adatai alapján rendezzük (ezután történt diszkvalifikációk nem számítanak bele).

Amennyiben az egyik játékos nem jut tovább a cut (vágás) után, akkor a másik játékos lesz a győztes. Ha az egyik játékos sem jut tovább a cutból (vágás), akkor a fogadások rendezését a cut (vágás) utáni legjobb ütésszám határozza meg.

Abban az esetben, ha az egyik játékost diszkvalifikálnak vagy a kezdés után - vagy 2 kör teljesítése előtt, vagy miután mindkét játékos továbbjut a cutból (vágás) - visszalép, akkor a másik játékost tekintjük győztesnek.

Amennyiben az egyik játékost a 3. vagy a 4. kör közben diszkvalifikálják, és a párosított fogadás másik játékosa már eleve nem jutott tovább a cutból (vágás), akkor a diszkvalifikált játékost tekintjük nyertesnek.

Döntetlen esetén külön nyereményszorzót ajánlunk fel. A fogadások vesztesek, ha a párosítás mindkét játékosa győztes.

Bajnokság párosítások
A fent említettek érvényesek, azzal a kivétellel, hogy döntetlen esetén a fogadások érvénytelenítettek.

Six shooter
Holtverseny szabály érvényes. Nem induló esetén a 4-es szabály (levonás) léphet érvénybe. Azt a játékos, aki elkezdi, de nem teljesíti a körét, vesztesnek tekintjük.

Five shooter
A fent említettek érvényesek, de itt a csoport 5 golfozóból áll.

Fogadás 18 lyukra
A 18 lyuk folyamán a legkevesebb ütésszámmal rendelkező játékos lesz a győztes. Az összepárosított játékosok nem biztos, hogy együtt játszanak.

18 lyuk - két- és háromlabdás fogadás
A fogadások azután lépnek életbe, hogy a játékos az első lyuknál elvégezte a kezdő ütést. Ha egy kört törölnek, az arra a körre kötött fogadásokat érvénytelenítettnek tekintjük.

A fogadások rendezését, a hivatalos tour weboldal napi adatai alapján rendezzük (ezután történt diszkvalifikációk nem számítanak bele).

A bet365 nyereményszorzóival ellátott két- és háromlabdás fogadások állnak, függetlenül attól, hogy a tényleges párosítások/csoportok különbözhetnek. A bajnokságoknál használt Stableford pontozási rendszer alapján, a körben legtöbb pontot szerző játékost tekintjük győztesnek. Nem indulók esetén - két- és háromlabdás fogadásokat érvénytelennek tekintjük. Olyan kétlabdás fogadások, ahol a döntetlenre nincs felajánlott nyereményszorzó, érvénytelenek. Ahol a döntetlenre van nyereményszorzó, a fogadásokat ez alapján rendezzük. A háromlabdás fogadásoknál a holtverseny szabályai lépnek érvénybe.

Minden egyéb olyan fogadásra, amely 3 vagy több játékost és 18 lyuknál többet tartalmaz (pl: hét-, kilenclabdás), a holtverseny szabályai érvényesek. Nem induló nincs fogadás. A levonásokat a 4-es szabály (levonások) alapján alkalmazzuk.

Forduló hendikep
A hendikepet a megnevezett játékos fordulós eredményére alkalmazzuk, ahol a legkisebb ütésszámot tekintjük győztesnek. Például, A játékos +1,5 hendikep után 74-es eredménnyel végez, B játékos -1,5 hendikep után 75-ös eredménnyel végez. Ebben az esetben a B játékost tekintjük győztesnek a hendikep alkalmazása után.

Ha az egyik játékos nem vesz részt a megnevezett forduló hendikep párosításában, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Négylabdás
A fogadások a mindkét pár által az első lyuknál elvégzett kezdőütés után lépnek érvénybe. Ott, ahol más csoport fogadások 3, vagy több játékosra vonatkoznak 18 lyukra vonatkozóan, (pl: 4 labda, 5 labda) Holtversenyszabályt alkalmazunk. Nem induló - nincs fogadás. A levonásokat a 4-es szabály (levonások) alapján alkalmazzuk.

Hendikep fogadás
Módosítsa a végső összesített értéket a hendikep értékével, hogy meghatározza a győztest. A bajnokságot be kell fejezni, különben a fogadások érvénytelennek minősülnek. Bármely játékos, aki cutot (vágás) hagy ki vesztesnek minősül. Minden nem induló 4-es szabály (levonások) és SP (Kezdési nyereményszorzó) hely feltétel érvényes. A holtverseny szabályai érvényesek.

Fiktív párosítások
 A 18 lyuk folyamán a legkevesebb ütésszámmal rendelkező játékos lesz a győztes. Amennyiben a 18 lyuk után több játékosnak is van azonos ütésszáma, a fogadásokat érvénytelennek tekintjük.

A kör legkevesebb ütésszámával rendelkező játékosa
Holtverseny szabályai érvényesek.


Jelenlegi/következő lyuk nyertese - két és három labdás
Amennyiben a megnevezett játékos elvégzi a kezdő ütést (tee-off) az adott lyuknál, a fogadások érvényben maradnak. Amennyiben egy játékos visszalép a lyuk közben, akkor a játékosra vesztesként tekintünk. A fogadásokat azután rendezzük, miután a játékos elhagyta a greent.

Jelenlegi/következő lyuk játékos eredménye
Egy játékos akkor kerül játékba a fogadások szempontjából, ha elüti (teed off) az első labdát. Abban az esetben, ha egy játékos visszalép az adott lyuk teljesítése közben, a fogadásokat Par felettként rendezzük. Amennyiben egy játékos még a megnevezett lyuk kezdő ütése (tee off) előtt visszalép, a fogadásokat érvénytelenítjük.

A játékos forduló/lyuk csoportosított eredménye
Amennyiben egy játékos nem teljesíti a kört, vagy a megnevezett lyukak csoportját, a fogadásokat érvénytelennek tekintjük, kivéve, ha piac eredményét már ezelőtt meghatározták.

Csoportosított lyuk győztese
A fogadásokat egy bizonyos számú (pl: 10-18) lyukakat tartalmazó csoport alapján rendezzük. Amennyiben a játékos nem végzi el kezdő ütését (tee off) egy megnevezett lyuknál, a fogadásokat érvénytelenítjük. Amennyiben egy játékos visszalép a lyuk közben, akkor a játékosra vesztesként tekintünk.

Vezető játékos a kör végén
A fogadásokat a megnevezett forduló/kör utáni torna eredmények alapján rendezzük. Holtverseny szabályai érvényesek.

Bármely játékos Par alatt/felett teljesíti a lyukat
Egy játékos akkor kerül játékba a fogadások szempontjából, ha elüti (teed off) az első labdát. Abban az esetben, ha egy játékos visszalép az adott lyuk teljesítése közben, a fogadásokat Par felettként rendezzük. Amennyiben egy játékos nem végzi el a kezdő ütést (tee off), a fogadásokat érvénytelenítjük.

Döntő forecast és straight forecast (első 2 sorrendben)
A fogadások rendezése szempontjából, a kiválasztott játékosoknak az 1. és 2. helyen kell végezniük a megnevezett sorrendben. Amennyiben több játékos végez a második helyen, a holtverseny szabály lép érvénybe.

Mérkőzés piacok
Amennyiben egy mérkőzés nem kezdődik el (pl.: a játékos megsérül, vagy a játékost a mérkőzés előtt diszkvalifikálják), akkor valamennyi fogadást érvénytelenítünk.

Azokat a fogadásokat - ahol ez lehetséges - a hivatalos bajnokság és mérkőzés eredményei (a mérkőzés végső eredményét és ez egyéni mérkőzés fogadást beleértve) alapján rendezzük. Ez magába foglalja azokat az eseteket is, amikor a mérkőzés korábban befejeződik a résztvevők közös megegyezése, vagy sérülés miatt.

A Győztes játékosra (2 esélyes) tett fogadásokat a győztes alapján rendezzük, extra lyukakat beleértve. Döntetlen esetén a Győztes játékosra (2 esélyes) tett fogadásokat érvénytelenítjük. A Győztes játékos (3 esélyes) és a Szerzett előny piacoknál nem vesszük figyelembe az extra lyukakat (ha erre sor kerül).

Kizárólag a Szerzett előny és az Utolsó megjátszott lyuk piacoknál - amennyiben a játék befejeződik a 18. lyuk előtt (például: megállapodás történik), a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve, ha a játékot be tudják fejezni hagyományos módon, természetes környezetben lejátszva, anélkül, hogy befolyásolná az adott fogadási piac eredményét. Például, ha egy játékos visszalép a 16. lyuk után, amikor az eredmény döntetlen, akkor az utolsónak lejátszott lyukat tekintjük a 18. lyuknak, mivel bármely hagyományos módon történő további játék igényelné a 18. lyuk lejátszását.

Az Utolsó megjátszott lyuk piacoknál - amennyiben egy játékos visszalép a 16. lyuk után, amikor az állás döntetlen, vagy visszalép a 17. lyuk után, amikor 1-gyel vezet, akkor az utolsónak lejátszott lyukat tekintjük a 18. lyuknak, mivel bármely hagyományos módon történő további játék igényelné a 18. lyuk lejátszását.

A teljesítettlen, egyszeri lyukra vonatkozó fogadásokat érvénytelenítjük.

Greensomes
A fogadásokat a torna hivatalos eredményei alapján rendezzük.

Négyes/páros
A fogadások azután lépnek érvénybe, miután a páros mindkét tagja megtette a kezdőütést.

36 lyukas mérkőzés fogadás
A fogadásokat 36 lyuk végén a legjobb helyezéssel rendelkező játékos alapján rendezzük. Amennyiben lecsökkentik a körök számát (pl.: rossz időjárás miatt), a fogadásokat a trófea nyertese alapján rendezzük (a fogadások mindaddig állnak, amíg van kihirdetett győztes, és legalább 18 lyukat lejátszanak).

Abban az esetben, amikor az egyik játékost diszkvalifikálják, vagy a 2. kör befejezése előtt visszalép, a másik játékost nyilvánítjuk győztesnek.

Döntetlen esetén külön nyereményszorzót ajánlunk fel. A fogadások vesztesek, ha a párosítás mindkét játékosa győztes.

Ryder/Solheim/Walker/Warburg/Presidents Cup és egyéb nemzetközi mérkőzés
Minden piac esetében, beleértve: a végső győztest, a döntetlen esetén nincs fogadás, a hendikep, a legjobb pontszerző, a pontos eredmény, a format pontos eredmény és az összesített pontok piacokra tett fogadásokat a hivatalos eredmények alapján rendezzük, kivéve, ha ez másképp van feltüntetve. A President Cup bajnokságnál a megnyeri a trófeát típusú fogadásoknál (a döntetlen nélkül), a holtverseny szabályai lépnek életbe.

Egyéni mérkőzések
Amennyiben egy egyéni párosítás döntetlenként ér véget, akkor a fogadásokat érvénytelennek tekintjük.

Pontos eredmény piacok
A fogadások érvényességéhez valamennyi tervezett játéknak be kell fejeződnie, akkor is, ha ez egy másik időpontban történik.

Vezető győztes (nap) piacok
A fogadásokat a tervezett számú játék utáni ütésszám alapján rendezzük a megfelelő formátumban, függetlenül attól, hogy azokat egy másik időpontban fejezik be.

Eredmény (nap-formátum) piacok
A fogadásokat a tervezett számú játék utáni eredmény alapján rendezzük a megfelelő formátumban, függetlenül attól, hogy azokat egy másik időpontban fejezik be.

Győztes (szakasz) piacok
A fogadásokat a tervezett számú játék utáni eredmény alapján rendezzük, függetlenül attól, hogy azokat egy másik időpontban fejezik be.

Eredmény (szakasz-formátum) piacok
A fogadásokat a tervezett számú játék utáni eredmény alapján rendezzük a megfelelő formátumban, függetlenül attól, hogy azokat egy másik időpontban fejezik be.

Legjobb pontszerző/legjobb csapat/legjobb pontszerző nemzetisége (belértve a Wildcard és az újonc piacokat is)

A piacokat a teljes bajnokságra vonatkozóan rendezzük. Holtverseny szabályai lépnek életbe. A fogadások a kezdőütés után érvényesek.

Legtöbb pont párosítás
A piacokat a teljes bajnokságra vonatkozóan rendezzük. Amennyiben egy egyéni párosítás döntetlennel ér véget, a fogadások érvénytelenek. A fogadások a kezdőütés után lépnek érvénybe.

Kié lesz a győztes putt?
A fogadásokat azon játékos alapján trendezzük, aki megszerzi a győztes halfot, amivel a csapata 14,5 pontos lesz. Amennyiben 14-14 pontos döntetlen születik, a fogadásokat érvénytelenítettnek tekintjük (beleértve azt a játékost is, aki utolsónak üti be a golflabdát a trófea megszerzéséhez).

A játék eljut a 17/18. lyukig
A fogadások érvénybe lépéséhez valamennyi tervezett játéknak el kell kezdődnie. A fogadás rendezése céljából azon mérkőzések számát vesszük figyelembe, ahol a 17/18. lyuknál mindkét csapat elvégzi a kezdőütést.

Első teljes pontot szerző csapat
A fogadás rendezése céljából egy teljes pontot érő, a tervezett játékok egyikét megnyerő első csapatot tekintjük győztesnek. Amennyiben valamennyi tervezett mérkőzés döntetlennel ér véget, a fogadások érvénytelenek.

Golf speciálisok
Győztes eredmény - a fogadásokat a 72 lyuk teljesítése után rendezzük (bajnokságok esetében 90, ahol ez lehetséges), különben a fogadások érvénytelenek.

Szerzett előny - a győztes és a második helyezett játékos közötti ütésszámon alapul (beleértve a bajnokság rájátszásban az extra lyukakra vonatkozó nyereményszorzót is). Amennyiben a bajnokságot kedvezőtlen időjárás zavarja meg, a fogadásokat csak akkor rendezzük, ha a játékosok legalább 36 lyukat teljesítenek.

Lyuk egy ütésből - arra az ütésre (lyuk egy ütésből) vonatkozik, amelyet a megadott bajnokság kijelölt körében szereztek. Amennyiben a bajnokságot kedvezőtlen időjárás zavarja meg, a fogadásokat csak akkor rendezzük, ha a játékosok legalább 36 lyukat teljesítenek. Ha a 36 lyuk teljesítése előtt egy ütésből lyukat talált, akkor az Igen választást - azaz egy ütésből lyukat talált - tekintjük győztesnek.

Tovább jut/nem jut tovább a cut (vágás) után - a bajnokságon alkalmazni kell egy cutot (vágás) a fogadások érvényességéhez. Olyan bajnokság esetében, ahol összetett cut (vágás) rendszert alkalmaznak, a fogadásokat az alapján rendezzük, hogy a játékos részt vesz a következő körben vagy sem, amit az első hivatalos cut után határoznak meg.

Megnyer/nem nyer meg egy Majort - a 4 major: US Open, US Masters, USPGA és a British Open

Megerősített győztes - a bajnokság végső győztesére tett fogadásokra vonatkozik.

Fogadások rendezése
A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos eredményszolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredményszolgáltató vagy a hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos eredmény szolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által közölt információ hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.