Darts

Fogadás végső nyertesre

Nem induló - nincs fogadás. A végső győztes piacokra érvényes lehet a 4-es szabály (levonás).

Fogadás előzetes mérkőzésre

Abban az esetben, ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, a fogadás szempontjából a továbbjutó vagy győztesként kihirdetett játékos lesz a nyertes. Premier liga dart eseményekre szóló mérkőzésfogadás lehetséges háromesélyes és kétesélyes piacok formájában. Rendezés szempontjából a háromesélyes piac magában foglalja a döntetlen lehetőséget. Döntetlen esetén a kétesélyes piacra megtett fogadásokat érvénytelenítjük.

Élő fogadás

Bármely szükséges számú leg/szett teljesítése előtt felfüggesztett piacra megtett fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az eredmény a felfüggesztés pillanatában már adott volt. Pl. az összesített leg határértéket már átlépték a felfüggesztés előtt.

Hendikep két- és háromesélyes leg/szett fogadás

Abban az esetben, ha a szükséges mennyiségű leget/szettet nem teljesítettek, megváltoztattak, vagy eltérnek a fogadás céljából meghirdetettől, minden fogadás érvénytelen. Minden fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés nem fejeződik be.

Egyéni játékos átlagok

Minden fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés nem fejeződik be. A fogadások a PDC hivatalos weboldalán található eredmények alapján kerülnek rendezésre: www.planetdarts.tv

Egyéni játékos kiszállások

Amennyiben a mérkőzés nem fejeződik be a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a határt már korábban túllépték.

Első leg/szett piacok

Minden fogadást érvénytelenítünk, ha az első leget/szettet nem fejezik be, kivéve ha a piac kimenetele már adott.

Nyertes dupla színe az első/utolsó legben

A bull pirosnak számít. A legnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások álljanak.

Első duplán nyerő leg - érték

A bull Minden másnak számít. A legnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások álljanak.

4/6 leg után vezet

Az első 4/6 leg teljesítése szükséges, hogy a fogadások álljanak.

4/6 leg utáni állás

Az első 4/6 leg teljesítése szükséges, hogy a fogadások álljanak.

Első 3 leg

Valamelyik játékosnak 3 leget kell nyernie, hogy a fogadások álljanak.

Legmagasabb kiszállás háromesélyes

Amennyiben a mérkőzés nem fejeződik be a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a határt már korábban túllépték.

Legmagasabb kiszállás kétesélyes

Amennyiben a mérkőzést nem fejezik be, akkor a fogadásokat érvénytelenítettnek tekintjük, kivéve, ha a meghatározott értéket már elérték. Döntetlen esetén a fogadásokat érvénytelenítjük.

Összesített kiszállás (Checkout) piacok

Minden fogadást érvénytelenítünk, ha a mérkőzést vagy a vonatkozó leget/szettet nem fejezik be, kivéve ha a piac kimenetele már adott. Ha kétesélyes piacnál döntetlen születik, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Következő leg kiszállása

A bull pirosnak számít. A legnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások álljanak.

Összesített legek/szettek

Amennyiben a mérkőzés nem fejeződik be, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a határt már korábban túllépték. A kiszálló piacnál a bull pirosnak számít. A legnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások álljanak.

Kisszálló piacok

A Bull pirosnak számít. A legnek be kell fejeződnie, hogy a fogadások érvényesek legyenek.

Legtöbb 180

Minden fogadás érvénytelen, ha a mérkőzést nem fejezik be.

Összesített 180 piacok

Minden fogadás érvénytelen, ha a vonatkozó leget/szettet nem fejezik be, kivéve ha a piac kimenetele már adott.

Első 180

Amennyiben a mérkőzést nem fejezik be, minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a piac eredménye már adott. Ha nem születik 180-as dobás, minden fogadást érvénytelenítünk.

170-es befejezés a mérkőzésen

Minden fogadást érvénytelenítünk, ha a mérkőzést nem fejezik be, kivéve, ha az eredmény már ezelőtt kiderült.

Dupla eredmény (Legek/szettek)

Tippelje meg a megadott számú leg/szett utáni eredményt és a mérkőzés végső győztesét. Ha a mérkőzést nem fejezik be, minden fogadást érvénytelenítünk.

Első dart piac

A fogadás a megadott leg/szett első dartján vagy dart csoportján alapszik. A fogadás rendezési szempontjából a Kipattanó dart Egyébnek számít. Egy mérkőzésen, ahol a Dupla be lehetőség tévesen van meghirdetve, a piacot érvénytelenítettnek tekintjük.

Első break a dobásban

Amennyiben a mérkőzést nem fejezik be, minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a piac eredménye már adott. Ha nincs break a mérkőzésen, minden fogadást érvénytelenítünk.

Kiszállás 9 Dartból

Ha a mérkőzést nem fejezik be, minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve ha a piac kimenetele már adott.

Premier Liga speciálisok

Bejut/nem jut be az elődöntőbe - a játékosnak legalább egy liga mérkőzésen részt kell vennie a fogadások érvényben maradásához.

Ligabeli helyezés - a fogadások rendezésénél a játékos által szerzet végső ligabeli helyezést vesszük alapul (a tizenötödik hét eseményei után). Holtverseny szabály érvényes.

Vissza fogják sorolni - a fogadások kiértékelése szempontjából azt a két játékost tekintjük nyertesnek, akik a kilencedik hét eseményeit követően a ligatáblázat utolsó két helyén tartózkodnak (akik ezután kiesnek a versenyből).

Alapszakasz győztese - a fogadások kiértékelésénél az a játékos számít nyertesnek, aki a tizenötödik hét végeztével a ligatáblázatot vezeti.

Darts heti speciálisok (Premier Liga)

Az alábbiakban felsorolt heti piacokat érvénytelenítjük, ha a kiírt számú mérkőzéseket nem rendezik meg a megnevezett Premier Liga héten, kivéve , ha az eredmény már ezelőtt kiderült.

9 darts befejezés a héten (hét 1, 2, 3 stb.)/170-es befejezés a héten/Játékos a legmagasabb kiszállóval/Legtöbb 180-ast szerző játékos.

Darts napi speciálisok

A fogadásokat minden olyan, az alább felsorolt piacon érvénytelenítettnek tekintjük, ahol egy bajnokság megnevezett napján nem játsszák le a kiírt számú mérkőzéseket, kivéve, ha az eredmény már ezelőtt ismert volt:

9 darts befejezés a napon (nap 1, 2, 3 stb.)/170-es befejezés a napon/Melyik játék produkálja a legtöbb 180-as dobást a napon/Melyik játék produkálja a nap legmagasabb kiszállóját/Legtöbb 180-as dobás a napon/Játékos a legmagasabb kiszállóval a napon/Legtöbb 180-ast szerző játékos a napon.

Dart speciális

Összesített 180-ak a mérkőzésen - minden fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés nem fejeződik be, kivéve, ha az összesített 180-ak a határt már korábban túllépték.

Kiválasztott mérkőzés legmagasabb kiszállása - minden fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés nem fejeződik be, kivéve, ha a legmagasabb kiszállás határát már korábban túllépték.

A kiválasztott játékos egy mérkőzésen végrehajt egy 9 dartos befejezés- minden fogadás érvénytelen, ha a mérkőzés nem fejeződik be, kivéve, ha egy 9 dartos befejezést érnek el.

A kiválasztott játékos végrehajt egy 9 dartos befejezést - a játékosnak legalább 1 dartot el kell dobnia a versenyen, hogy a fogadások álljanak.

Lesz 9 dartos befejezés a versenyen - a versenynek be kell fejeződnie. A fogadások a visszalépésektől függetlenül állnak.

Fogadások rendezése

A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos eredményszolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredményszolgáltató vagy a hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos eredmény szolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által közölt információ hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.