Rögbi unió

Általános szabályok
Minden rögbi fogadás a 80 perces játékidőre vonatkozik, kivéve, ha az másképp van feltüntetve. A 80 perces játékidő tartalmazza a sérülések és egyéb okok miatti pár perces hosszabbítást.

A rögbi 7-es és 10-es mérkőzéseket az egyes bajnokságok játékideje alapján rendezzük és a hosszabbítás nem számít.

Amennyiben a kihirdetett játék helyszíne megváltozik, minden fogadás érvénytelen. Abban az esetben, ha a kihirdetett ellenfél megváltozik, minden fogadás érvényét veszti.

Abban az esetben, ha a kihirdetett ellenfél megváltozik, minden fogadás érvényét veszti.

Felfüggesztett mérkőzések
Minden fogadás érvénytelen, kivéve azokat, ahol a piacok eredménye már adott.

Elhalasztott mérkőzések
Minden elhalasztott mérkőzésre feltett fogadás érvénytelen, kivéve, ha a mérkőzés ugyanazon a rögbi héten belül újra megrendezésre kerül (hétfőtől - vasárnapig bezárólag, angol idő szerint).

Fogadás végső győztesre
A Fogadás végső győztesre csak az alapszakaszra vonatkozik, kivéve, ha az másképp van feltüntetve. A csapatok kiírt versenyek utáni végső helyezése határozza meg a helyezéseket, ahol az adott ligában nincs lehetőség rájátszásokra vagy utólagos vizsgálatokra (és lehetséges pontlevonásokra).

Az utolsó helyen végez - az adott ligában utolsó helyen lévő csapat az alapszakasz befejezését követően.

Wooden Spoon - a Hat nemzet rögbi Kupára is érvényesek. A fogadásokat, a következő 6 Nemzet Kupáján, a legutolsó helyen záró csapat alapján rendezzük.

Visszasorolás - ahol a piac elérhető, ott az adott liga szabályai határozzák meg a fogadásokat.

Fogadás mérkőzésre
Hendikep fogadás/alternatív/további hendikep fogadás (beleértve az Élő fogadásokat)/Mérkőzés és csapat összesített/alternatív összesített (beleértve az Élő fogadásokat) - 2 esélyes piacoknál, döntetlen esetén a fogadások érvénytelenek.

Pont összesített páros/páratlan és csapat pont összesített páros/páratlan - a fogadások rendezésénél, a nulla páros számnak számít.

Döntetlen nélküli fogadás - amennyiben a mérkőzés döntetlennel ér véget, a fogadásokat Pushként kezeljük.

Döntetlen nélküli fogadás 1./2. félidőre - amennyiben a mérkőzés első/második félideje döntetlennel ér véget, a fogadásokat Pushként kezeljük.

Következő cél (kétesélyes) - amennyiben nem szereznek következő célt, a fogadásokat érvénytelenítettnek tekintjük.

Összesített célok/csapat összesített célok/legtöbb cél piacok (beleértve az alternatív piacokat) - a kétesélyes piacoknál, amennyiben a pontok megegyeznek a megnevezett pontok számával, a fogadások érvénytelenek. Ennél a piacnál a büntetőrúgásból szerzett pontok is számítanak.

Összes értékesített büntető - a fogadásokat a sikeresen elvégzett és ezáltal pontot szerző büntető rúgások alapján rendezzük és nem a megítélt büntetők alapján.

Csapat összesített páros/páratlan (kétesélyes) - a fogadások rendezésénél, a nulla páros számnak számít.

Első pontszerző játék/Csapat első pontszerző játéka/Második félidő első pontszerző játéka/Elsőnek szerez pontot (2. félidő)/Elsőnek célt szerző csapat/Első félidő utolsó pontszerző játéka/Mérkőzés utolsó pontszerző játéka/Utolsó pontot szerző csapat/Utolsó célt szerző csapat - minden piac esetében a büntetőből szerzett cél is célnak számít. A conversion egyik pontszerző piac esetén sem számít.

Első pontszerző játék - 4 esélyes - ebbe a piacba a büntető célok és célnak számítanak.

Több cél, vagy büntető - döntetlenre is kínálunk szorzókat. Ebbe a piacba a büntető célok és célnak számítanak.

Elsőként pontot szerző csapat nyeri a mérkőzést - a hosszabbítás is számít.

Első célszerző/1. félidő eredménye - Tippelje meg, hogy melyik csapat szerez elsőnek célt és kombinálja az 1. félidő pontos eredményével. A nincs célszerző lehetőségre is kínálunk szorzókat. Ennél a piacnál a büntető célokat is figyelembe vesszük.

Első cél szerzője/mérkőzés eredménye - tippelje meg az első célt szerző csapatot a mérkőzésen és a játékidő eredményét (hosszabbítás nem számít a fogadások szempontjából). Nincs célszerzőre is kínálunk szorzókat. Ennél a piacnál a büntető célokat is figyelembe vesszük.

Elsőként pontot szerző csapat és Mérkőzés eredménye - Tippelje meg a mérkőzés eredményét és az elsőként pontot szerző csapatot. A hosszabbítás nem számít.

Félidő/játékidő szerzett előny dupla - tippelje meg a csapatot és a szerzett előnyt a félidőre és a játékidőre vonatkozóan. A hosszabbítás nem számít bele a fogadások rendezésébe. Amennyiben a félidő, vagy a játékidő döntetlennel ér véget, akkor a fogadásokat a Bármely más fogadási lehetőséggel rendezzük.

Első pontszerző és vezet a félidőben és megnyeri a mérkőzést - tippelje meg helyesen mindhárom lehetőséget. Amennyiben ez a kombináció nem áll fenn, akkor a fogadásokat a Bármely más fogadási lehetőséggel rendezzük.

Legmagasabb pontszámú félidő/félidőben legmagasabb pontszámmal rendelkező csapat - a második félidő összesített fogadásokba a hosszabbítás nem számít bele. Döntetlenre is kínálunk szorzókat.

Dupla eredmény - tippelje meg a megnevezett mérkőzés kimenetelét félidőben, illetve a játékidő végén.

Szerzett előny (beleértve a pontos/alternatív szerzett előnyöket is) - fogadási szempontból, a teljes játékidő letelte után rendelkezésre álló pontokból kiszámított szerzett előny számít (döntetlen fogadás lehetséges). A Szerzett előny - 4 esélyes piacnál döntetlen esetén (nincs szorzó) a fogadásokat érvénytelenítjük.

Az első …ig piacok - Tippelje meg helyesen, melyik csapat éri el a megnevezett ponthatárt elsőnek (egyik sem fogadás lehetséges).

Fogadás félidőre - Az első félidő piacokon megtett fogadásokat, az első félidő eredménye alapján rendezzük. Az második félidő piacokon megtett fogadásokat, a rendes játékidő alapján rendezzük, és hosszabbítás nem számít bele a fogadások rendezésénél. A vonatkozó félidőnek be kell fejeződniük a fogadások érvényességéhez, kivéve, ahol a sportfogadási piacok eredménye már adott.

Mérkőzés végeredménye (4 esélyes)/hosszabbításban győz/megnyeri a trófeát/továbbjut/a mérkőzés eljut a hosszabbításig - a fogadások rendezésénél a hosszabbítást/hirtelen halált és a rúgóversenyeket is figyelembe vesszük.

Tribet - amennyiben a mérkőzés döntetlennel ér véget, a fogadásokat a Bármely más fogadási lehetőséggel rendezzük.

Első/utolsó célszerző (beleértve a hazai és vendég csapat pontszerzős piacokat)/2. félidő első cél szerzője
A mérkőzésen részt nem vevő játékosokra tett fogadások érvénytelenek. Amennyiben a játékos az első cél szerzését követően lép pályára, a fogadások érvénytelenek. Abban az esetben, ha a játékos az első cél szerzése előtt lép pályára, a fogadások állnak. A 2. félidő első célszerzője piacnál, ha a kiválasztott játékos a második félidőben az első célszerzést követően lép pályára, akkor a 2. félidő első célszerzője piacon megjátszott fogadást érvénytelennek tekintjük. Abban az esetben, ha a kiválasztott játékos a második félidőben az első célszerzést megelőzően lép pályára, akkor a fogadás érvényben marad.

A győztesre/helyre fogadások érvénytelenek azokra a célszerzőkre, akik nem vettek részt a játékban az első célszerzés idején, függetlenül attól, hogy a játék további részében szereznek-e pontot vagy sem. Amennyiben kevesebb célt szereznek, mint a győztesre/helyre fogadás helyezés számai, úgy a pontot nem szerző játékos fogadások vesztesként vannak rendezve. Nincs plusz kifizetés, ha egy játékos egynél több pontot szerez az első négy célból.

Amennyiben az első cél büntetőből származik, a fogadás szempontjából a második cél szerzője lesz a nyertes.

Az utolsó célszerző játékosra vonatkozó fogadások érvényesek a mérkőzésen bármikor résztvevő játékosokra.

Amennyiben az utolsó cél büntetőből származik, a fogadások az előző célszerző szerint kerülnek rendezésre.

Bármikor célt szerző játékos/kettő vagy több célt szerző játékos/három vagy több célt szerző játékos
A fogadások a mérkőzésen bármikor résztvevő játékosokra érvényesek.

A játékosra megtett fogadások nem befejezett mérkőzések esetén érvénytelenek, kivéve, ha a végeredmény már ismert.

Következő célszerző és csapat következő célszerzője - élő fogadás

A mérkőzésen részt nem vevő játékosokra tett fogadások érvénytelenek. Amennyiben a játékos a megnevezett cél szerzését (pl: 1. cél) követően lép pályára, akkor az adott célok számára tett fogadásokat érvénytelenítjük. Abban az esetben, ha a játékos az adott cél megszerzése előtt lépett pályára, a fogadásai állnak.

Amennyiben az adott cél egy büntetőből származik, a fogadás szempontjából a következő cél szerzője lesz a nyertes.

10 perces fogadás
Az adott 10 perces szakasznak teljesülnie kell, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az adott piac kimenetele már adott.

10 perces - Összesített pontok - páros/páratlan - 2 esélyes - A nulla párosnak számít a fogadások rendezése szempontjából.

Elsőnek éri el piacok
Jósolja meg, hogy a csapat eléri-e a megadott pontszámot. Az adott időszakasznak teljesülnie kell, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az adott piac kimenetele már adott.

X perc után vezet piacok
Az adott időszakasznak teljesülnie kell, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Döntetlen opció létezik.

Piros/sárga lap a mérkőzésen
A fogadások kiértékelése azon alapul, hogy a vonatkozó kártyát felmutatják-e bármelyik játékosnak.

Összes értékesített drop gól
A fogadásokat a sikeres drop gólok száma alapján rendezzük.

Fogadás kétesélyes Élő fogadás piacokon (hosszabbítást beleértve)
Azoknál a piacoknál, ahol a "hosszabbítás beleértve" fel van tüntetve, ott a hosszabbítás mindegyik félideje/harmada beleszámít a fogadások rendezésébe. Ezek a következő piacok:

Kétesélyes hendikep (hosszabbítás beleértve) (beleértve az alternatív piacokat)/Összesített pontok (hosszabbítás beleértve) (beleértve az alternatív piacokat)/Csapat összesített pontjai (hosszabbítás beleértve)/Összesített célok (hosszabbítás beleértve)/Csapat összesített céljai (hosszabbítás beleértve)

Kifejezetten az alábbiakban felsorolt piacoknál, a hosszabbítás bármely szakasza, illetve a hirtelen halál és a rúgóverseny is beleszámít, ha erre sor kerül:

Győztes (hosszabbítás beleértve)/2. félidő győztese (hosszabbítás beleértve)

Fogadás félidőre - Élő fogadás
A fogadások érvényességéhez az élőben történő félidei fogadásoknál a megnevezett félidőnek be kell fejeződnie (kivéve, ahol a sportfogadási piacok eredménye már adott). Az élőben történő félidei fogadásoknál a hosszabbítás nem számít bele a fogadások rendezésébe.

10 perces fogadás - Élő fogadás
10 perces fogadás - a fogadások érvénybe lépéséhez a vonatkozó 10 perces időszaknak be kell fejeződnie, kivéve, ahol a sportfogadási piacok eredménye már adott.

10 perces Összesített pontok páros/páratlan - 2 esélyes: A fogadások rendezésénél a 0-át páros számnak tekintjük.

Célszerző mezek száma
A büntető cél nyolcasnak számít.

Első csapat cél ideje/első cél a második félidőben/utolsó cél
Büntetőből szerzett cél számít. Ha nincs 1. vagy 2. félidős cél, akkor a fogadások Utánaként rendezzük.

Első pontra váltott büntető ideje/csapat első pontra váltott büntetőjének ideje
Amennyiben a büntetőből nincs pontszerzés, akkor a fogadásokat a későbbi (after) lehetőségként rendezzük.

Első célszerzés ideje/csapat első célszerzésének ideje
A büntető célok is számítanak. Amennyiben nincs célszerzés, akkor a fogadásokat a későbbi (after) lehetőségként rendezzük.

Első célt szerző csapat
A piac, a nincs cél opcióra is kínál szorzókat.

Játékos párosítás
Tippelje meg, hogy melyik játékos szerzi a legtöbb pontot. Mindkét játékosnak kezdenie kell a mérkőzésen vagy a fogadások érvénytelenek. Döntetlen eseték a tétek visszatérítésre kerülnek. A fogadások a rendes játékidő alapján kerülnek rendezésre.

Játékos teljesítmények/pontok
A játékosnak kezdenie kell a mérkőzésen, vagy a fogadások érvénytelenek. A fogadások a rendes játékidő alapján kerülnek rendezésre.

Lesz sin-binning/drop gól?
A fogadásokat a játékidő alapján rendezzük. A fogadások rendezésénél a drop gólnak sikeresnek kell lennie.

Célok száma - csapat célok/cél szerzése/első célt szerző csapat
Büntetőből szerzett célok számítanak. A fogadásokat a rendes játékidő alapján rendezzük.

Csapat összesített céljai (alternatívok beleértve)
A büntető célok is számítanak. A fogadásokat a játékidő alapján rendezzük.

Több cél vagy pontra váltott büntető/csapat több célja vagy pontra váltott büntetője
A büntető célok is számítanak. A büntetőket sikeresen kell teljesíteni.

Mindkét félidőt megnyerő csapat/megnyeri mindkét félidőt/megnyeri az egyik félidőt a csapat
A fogadások érvényességéhez mindkét félidőt le kell játszani.

Szerez a hazai csapat/vendég csapat 3 megválaszolatlan célt?
Bármely csapatnak 3 egymást követő célt kell szereznie anélkül, hogy az ellenfél csapata időközben célt szerezne. A büntetőből szerzett célok számítanak.

Hátrányban lévő csapat a mérkőzésen
Tippelje meg, hogy a megnevezett csapat hátrányba kerül-e a mérkőzés során.

Utolsóként pontot szerző csapat
Hosszabbítást beleértve, ha van.

Legtöbb/legkevesebb pontot szerző csapat
Csak a kiemelt csapatok számítanak. A holtverseny szabályai érvényesek.

Egyik csapat nullára nyer
Tippelje meg helyesen, hogy lesz e olyan csapat a mérkőzésen, amely nem szerez pontot.

1. célszerzés után az extra pontokat is begyűjtik
Tippelje meg helyesen, hogy az első célszerzés után a jutalom pontot is megszerzik e, vagy sem. Büntető célok beleszámítanak a piacba.

Wales-i Premiership mérkőzések esetén, amennyiben a mérkőzés 1. célja egy büntető cél, az erre a piacra tett fogadásokat érvénytelenítjük.

1. videó bíró döntés
A fogadásokat az első célra vonatkozó videó bíró döntése alapján rendezzük. Amennyiben a mérkőzésen nem születik videó bírós döntés, a fogadásokat érvénytelenítjük.

1. idő hozzáadás a mérkőzésen
Tippelje meg helyesen azt az első olyan eseményt, amely miatt extra időt kell hozzáadni a mérkőzéshez.

Scorecast/1. félidő Scorecast és Wincast/1. félidő Wincast
Ha játékosa az első cél után lép pályára vagy a cél szerzése előtt nem vett részt a játékban, akkor a fogadások érvénytelenek. Amennyiben a mérkőzést célszerzés után felfüggesztik, minden fogadás a megfelelő szorzó szerint egyszeriként kerül rendezésre az első cél szerzője alapján. Abban az esetben, ha az első cél büntetőből származik, az a játékos lesz a fogadás célszerző részének nyertese, akinek a hivatalos irányító testület megítéli a célt. Amennyiben nincs első célszerző a mérkőzésen/félidőben, akkor a fogadásokat vesztesként rendezzük.

Scorecast bármikor
A fogadások minden olyan játékosra vonatkoznak, akik részt vettek a mérkőzésen. Amennyiben a mérkőzést célszerzés után felfüggesztik, a vonatkozó fogadásokat egyszeriként rendezzük a Bármikor célt szerez piac és a megfelelő szorzó szerint. Abban az esetben, ha büntető célt/célokat szereznek, akkor a fogadás kiértékelésekor az(ok) a játékos(ok) lesznek a nyertesek a fogadás Bármikor célt szerez részénél, aki(k)nek a hivatalos irányító testület odaítélte a célt/célokat. Amennyiben nincs első célszerző a mérkőzésen, akkor a fogadásokat vesztesként rendezzük.

A mérkőzés játékosa
Amennyiben az eredményt követő 24 órán belül nincs a hivatalos weboldalon, vagy élőben a vonatkozó csatornán kihirdetve, az erre a piacra vonatkozó fogadások érvénytelenek.

Legtöbb pontot szerző csapat - hendikep
Minden tervezett játéknak be kell fejeződnie, hogy a fogadások álljanak. A rendezés tartalmazza a kiválasztott csapat pontjához való hendikep érték hozzáadását. A holtverseny szabályai érvényesek.

Fiktív párosítások
A piacot a csapatok aktuális heti mérkőzéseinek összesített pontszámához hozzáadott fiktív hendikeppel rendezzük. A legmagasabb módosított pontszámmal rendelkező csapat lesz a nyertes. Mindkét játékot le kell játszani, hogy a fogadások álljanak.

Fogadás évadra
Legjobb célszerző - Az alapszakasz alapján rendezzük (rájátszás nem számít).

Utolsóként végez - A tabella alján végző csapatra rendezzük (visszasorolástól függetlenül).

Legtöbb vereség (alapszakasz) - a fogadások rendezésénél az alapszakasz során a legtöbb mérkőzést vesztett csapatot vesszük alapul. Amennyiben 2 vagy több csapat is azonos pontszámmal végez, akkor a sorrendet az összesített pontkülönbség alapján állapítjuk meg. A fogadások érvényességéhez az alapszakasznak be kell fejeződnie.

Világbajnokság speciálisak
Legjobb Rugby Championship csapat és legjobb Six Nations csapat - a fogadásokat a tornán legtovább jutó csapat alapján rendezzük. Abban az esetben, ha 2, vagy több csapat végez ugyanazzal a helyezéssel, akkor a holtverseny szabály lép életbe.

Az alábbi piacok fogadási szempontból tartalmazzák a hosszabbítást is (amennyiben sor kerül rá), például: ha egy piros lapot a hosszabbításban osztanak ki, beleszámít a torna összesített piacaiba.

A célokkal kapcsolatos piacoknál, a büntető célok is beleszámítanak a fogadások rendezésénél.

Torna összesített piros lapjai/torna összesített céljai/torna összesített sárgalapjai/torna összesített pontjai/torna összesített sikeres drop góljai/torna összesített csapat pontjai/torna összesített csapat céljai.

Six nations speciális
A Triple Crown megnyeréséhez bármely hazainak tekintett nemzetnek (Anglia, Írország, Skócia vagy Wales) három játékot kell nyernie a többi csapat ellen. A Grand Slam megnyeréséhez bármely résztvevőnek mind az öt mérkőzését meg kell nyernie.

Megnyeri a Grand Slamet - Bármely résztvevőnek meg kell nyernie mind az 5 mérkőzését.

Six Nations végső győztese - amennyiben két csapat ugyanolyan pontszámmal végez a Six Nations liga élén, a hivatalos versenyszabályok határozzák meg a győztest. Minden mérkőzést le kell játszani, ellenkező esetben a fogadások érvénytelenek.

Összesített csapatpontok és Összesített célok - A csapatnak mind az 5 Six Nations mérkőzést le kell játszania, hogy a fogadások álljanak, kivéve, ha a piac eredménye már adott. Amennyiben bármelyik mérkőzést elhalasztják vagy felfüggesztik, minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a piac eredménye adott.

Bajnokság legjobb Célszerzője - Fogadások érvényesek, függetlenül, attól hogy a játékos részt vesz e az eseményen. Holtverseny szabály érvényes.

Csapat összesített győzelmei és Csapat összesített győzelmei 2 esélyes - a fogadások érvényességéhez a csapatnak le kell játszania mind az 5 Six Nations mérkőzését, kivéve, ha a piac eredménye már adott.

Fogadások rendezése
A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos eredményszolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredményszolgáltató vagy a hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos eredmény szolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által közölt információ hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.