Tenisz

A következő események esetében a fogadások érvényesek:

a program megváltozása és/vagy a mérkőzés napjának megváltozása

a helyszín megváltozása

ha a szabadtéri mérkőzést fedett pályán rendezik meg vagy fordítva

borítás megváltozása (akár mérkőzés előtt vagy közben)

Fogadás mérkőzésre, Élő fogadás beleértve
Amennyiben a mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a mérkőzés kezdete után egy játékost diszkvalifikálnak. Ebben az esetben a fogadások rendezése szempontjából az a játékos vagy csapat lesz a nyertes, amelyik továbbjut a következő körbe, vagy akinek a győzelmet ítélik.

Mérkőzés eredménye és Mindkét játékos nyer szettet / Mérkőzés eredménye és Összesített játékok / Hátrányból nyer / Egyenes szettekben piacok, beleértve az élő fogadást
Amennyiben a mérkőzést elkezdik, de nem fejezik be, minden fogadást érvénytelenítünk.

Első adogató játék piacok
Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az utolsó szett már elkezdődött vagy a fogadás eredménye már adott, illetve kivéve akkor, ha a játék lejátszásának nincs olyan módja, amely a természetes kimenetelhez vezetne anélkül, hogy az feltétlenül meghatározná az adott piac eredményét.

Élő fogadás piacok (jelenlegi, következő és következő kettő)
A vonatkozó játékban adogató játékost (adogat) jelzéssel tüntetjük fel.

Amennyiben a nem megfelelő játékosnál szerepel az (adogat) jelzés, akkor a Jelenlegi vagy Következő játék, Jelenlegi vagy Következő játék eredménye, Jelenlegi vagy Következő játék - Deuce, Fogadás pontra vagy Következő játék első pontja, Következő játék - X-ra/re nyer vagy Következő játék - break ponttal áll szemben piacokra tett fogadások érvénytelenek függetlenül a végeredménytől.

Amennyiben a soron következő játék(ok)on tie-break vagy mérkőzés tie-break lesz, minden erre/ezekre a játék(ok)ra vonatkozó fogadás érvénytelen, kivéve a következő játék első pontjára megtett fogadásokat.

A Deuce a játékban piacra vonatkozó fogadásokat Igenként rendezzük, ha bármelyik játékos/csapat 40-re nyeri a játékot, vagy az állás bármikor 40-40 lesz az adott játék folyamán.

Amennyiben bármelyik játékban a bíró büntetőpontot ítél meg, a játékra vonatkozó fogadások továbbra is állnak. Amennyiben a bíró büntető játékot ítél meg, vagy a játékot nem fejezik be sérülés miatt, akkor az adott játékra vonatkozó összes fogadást érvénytelenítjük, kivéve a Lesz deuce, Következő játék - break ponttal áll szemben, Következő játék - első X pont pontos eredménye és Következő játék - összesített pontok piacoknál, ha az eredmény már adott, valamint a Következő játék - Hendikep piacnál, ha a játék lejátszásának nincs olyan módja, amely a természetes kimenetelhez vezetne anélkül, hogy az feltétlenül meghatározná az adott piac eredményét. A feladott pontok/játékok számítanak a végső kiértékelésnél.

Összesített játékok/hendikep játékok piacok, élő fogadással együtt
Ezek az általános szabályok vonatkoznak a különálló szettek játékaira, mérkőzés játékaira, versenyző játékaira és a hendikep fogadásra (nyert játékok alapján). A feladott pontok/játékok számítanak a végső kiértékelésnél.

Az erre vonatkozó piacoknál a tie-breaket vagy a mérkőzés tie-breaket egy játéknak tekintjük.

Visszalépés, diszkvalifikáció vagy mérkőzés közben történő pályaborítás változtatása esetén a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha nincs más megoldás a szett vagy mérkőzés változatlan lebonyolítására a piac eredményének megváltoztatása nélkül.

Pl. (1) a szettet 4-4-nél befejezik; a 9,5 vagy kevesebb játék Felett/Alatt fogadások megfelelően győztesek/vesztesek, mivel bármilyen hagyományos befejezéshez legalább 10 játék szükséges; a 10,5 vagy több játék Felett/Alatt fogadások érvénytelenek.

Pl. (2) a 2 nyert szettig tartó mérkőzést felfüggesztik 6-4, 2-6 állásnál: a 23,5 vagy annál kevesebb játékra vonatkozó Alatt/Felett fogadásokat a választásoknak megfelelően nyertesként vagy vesztesként rendezzük, mivel bármely természetesen eredmény esetén a mérkőzésen legalább 24 játék lett volna. A 24,5 játék vagy több játékra vonatkozó Alatt/Felett fogadásokat érvénytelenítjük.

Pl. (3) a 2 nyert szettig tartó mérkőzést felfüggesztik 6-4, 4-6, 5-5-ös állásnál: bármelyik játékosra tett fogadások +2,5 vagy nagyobb hendikepnél nyertesek, bármelyik játékosra tett fogadások -2,5 vagy kisebb hendikepnél vesztesek, és a döntetlenre szóló fogadások +/-3 vagy nagyobb hendikepnél vesztesek. A -2 és +2 közötti értékkel rendelkező hendikep fogadások érvénytelenek.

A hendikep, mérkőzés összesített játékai és a versenyző játékai piacok egy szükséges számú szetten alapulnak (ld. kapcsolódó szett fogadások). Amennyiben megváltozik a szükséges szettek száma, vagy eltér a fogadáskor kínáltaktól, az összes fogadás érvénytelen.

A mérkőzés végén a versenyzők által nyert játékokat összeadjuk és a hendikep értékét hozzáadjuk, hogy megkapjuk a hendikep győztesét.

Mérkőzés összesített játékai - páros/páratlan, Élő fogadás beleértve
Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a játék lejátszásának nincs olyan módja, amely a természetes kimenetelhez vezetne anélkül, hogy az feltétlenül meghatározná az adott piac eredményét.

Fogadás szettre (Setcast, Szett dupla eredmény), Élő fogadás beleértve
A fogadásokat érvénytelenítjük, ha a szükséges számú szetteket nem teljesítik vagy azok megváltoznak.
A mérkőzést be kell fejezni a fogadások érvényességéhez. Ha diszkvalifikáció vagy visszalépés történik, az összes fogadást érvénytelenítjük.

Szett piacok (beleértve a Jelenlegi és Következő élő fogadásokat)
Amennyiben a megnevezett szettet nem játsszák le, a fogadásokat érvénytelenítjük. Amennyiben a megnevezett szett közben diszkvalifikáció vagy visszalépés történik, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a fogadás kimenetele már adott, vagy ha a játék lejátszásának nincs olyan módja, amely a természetes kimenetelhez vezetne anélkül, hogy az feltétlenül meghatározná az adott piac eredményét. A feladott pontok/játékok számítanak a végső kiértékelésnél.

Szettek száma, Élő fogadás beleértve
A fogadásokat érvénytelenítjük, ha a szettek szükséges száma megváltozik.
Szettek száma - felett/alatt - Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a fogadás kimenetele már adott.

Szettek száma - Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a mérkőzés már eljutott az utolsó szettig.

A játékos nyer (szett piacok), Élő fogadás beleértve
Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a fogadás kimenetele már adott.

Élő fogadás pontra
Amennyiben helytelen játékosnál szerepel a szervál (Svr) információ, akkor az eredménytől függetlenül minden Fogadás pontra fogadás érvénytelen.
Ezek a fogadások egy játékos által megnyert konkrét pontra vonatkoznak. Amennyiben a pontot nem játsszák le, a pontra vonatkozó fogadások érvénytelenek. A feladott pontok/játékok számítanak a végső kiértékelésnél.

Elsőnek éri el piacok, Élő fogadás beleértve
A fogadásokat az alapján rendezzük, hogy melyik játékos éri el előbb a szükséges számú játékot az adott szettben. Abban az esetben, ha egyik játékos sem éri el a szükséges játékok számát (a mérkőzés félbehagyása miatt), akkor az erre a piacra vonatkozó fogadásokat érvénytelenítjük. A feladott pontok/játékok számítanak a végső kiértékelésnél.

Amennyiben egy szettet nem játszanak le, akkor az összes arra a szettre vonatkozó versenypiacot érvénytelenítjük.

Tie-break piacok, Élő fogadás beleértve
Amennyiben nincs tie-break a jelzett szettben, akkor az arra a piacra vonatkozó összes fogadást érvénytelenítjük. Minden fogadás áll, függetlenül attól, hogy a tie-break tartalmaz büntetőpontot.

Amennyiben a vezető bíró a tie-breaket büntető játékként ítéli meg annak kezdete előtt, az összes tie-breakre vonatkozó fogadást érvénytelenítjük.

Amennyiben a tie-breaket büntető játékként ítélik meg játék közben, a tie-break nyertesére tett fogadások érvényben maradnak, de a tie-break eredményre tett fogadások érvénytelenek (kivétel, ha a tie-breaket csak a Minden más lehetőséggel lehet megnyerni).

Amennyiben a tie-breaket nem fejezik be diszkvalifikáció vagy visszalépés miatt, minden fogadást érvénytelenítünk, kivéve ha a kimenetel már adott, illetve kivéve akkor, ha a szett és/vagy a játék lejátszásának nincs olyan módja, amely a természetes kimenetelhez vezetne anélkül, hogy az feltétlenül meghatározná az adott piac eredményét.

Amennyiben a tie-break hivatalos eredménye nem meghatározható (pl. büntető játék megítélése, vagy diszkvalifikáció), akkor minden tie-breakre tett tétet érvénytelenítünk, kivéve a fent említett összesített tie-break pontok piacon megjátszott fogadásokat.

A „Lesz tie-break a mérkőzésen?" piac rendezése esetén a mérkőzés tie-break szettnek, és nem tie-breaknek minősül.

Mérkőzés tie-breakek
Némely bajnoki tornán a mérkőzés eredménye mérkőzés tie-breakkel dől el.

Amennyiben egy találkozó mérkőzés tie-breakkel dől el, akkor ez a tie-break minősül szettnek a fogadások rendezése szempontjából a Szett nyertese, a Fogadás szettre és az Összesített szettek piacok esetén. Minden más Jelenlegi/Következő szett fogadást érvénytelenítünk.

Elvesztett adogatás/Break pont piacok, Élő fogadás beleértve
Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén a fogadásokat érvénytelenítjük, ha a vonatkozó elvesztett adogatás/Break pont nem történt meg (kivéve, ha nincs arra elképzelhető lehetőség, hogy a vonatkozó elvesztett adogatás/break pont bekövetkezzen - ebben az esetben a fogadásokat a nincs elvesztett adogatás/break pont eredmény alapján rendezzük.)

Első mini-break piacok, Élő fogadás beleértve
A Tie-break - első mini-break és a Mérkőzés tie-break - első mini-break piacokat csak a Tie-break és Mérkőzés tie-break alatt történt mini-breakek alapján rendezzük.

Ászok/Kettőshibák piacok
Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén a fogadások érvénytelenek, kivéve ahol a fogadások kimenetele már adott. A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján rendezzük.

Öt szett

A fogadásokat érvénytelenítjük, ha a szettek szükséges száma megváltozik.
A fogadások állnak, ha a mérkőzés eléri az a döntő szettet. A döntő szett előtti diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén a fogadásokat érvénytelenítjük.

Eljut a végéig piac, Élő fogadás beleértve

Tippelje meg, hogy a mérkőzés döntő szettjében lesz-e tie-break vagy extra játék.
A fogadásokat érvénytelenítjük, ha a szettek előírt száma megváltozik.
Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén a fogadások érvénytelenek, kivéve ha a fogadás rendezése már adott.

Fogadás végső győztesre /fogadás favorit nélkül/negyedre/félidőre

Nem induló - nincs fogadás. A piacokra érvényes lehet a 4-es szabály (levonások).

Szerva a tornán

A fogadások érvényességéhez a játékosnak legalább egyet szerválnia kell. A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján rendezzük.

Hány szettet veszít a játékos a tornán

Amennyiben a játékos visszalép vagy nem is kezdi el a mérkőzést (feladás), úgy az 2 vesztes szettnek számít a 2 nyert szettig tartó mérkőzéseken, és 3 vesztett szettnek a 3 nyert szettig tartó mérkőzéseken.

Legtöbb játékot tartalmazó mérkőzés / legkevesebb játékot tartalmazó mérkőzés

A megnevezett fordulóban a meghatározott mérkőzéseket teljesen be kell fejezni ahhoz, hogy fogadások álljanak, kivéve, ha a rendezés már adott.

Döntősök megnevezése/Döntő Forecast/Bejut a döntőbe/Nem kiemelt döntős/Egy selejtezős játékos bejut a döntőbe/Egy wild kártyás játékos bejut a döntőbe

Nem indul - nincs fogadás. Amennyiben a játékos a döntőt megelőzően visszalép, a beütemezett mérkőzést használják a fogadások rendezéséhez.

Győztes nemzetisége

Nemzetiségek, ahogyan azt a szervezőbizottság megjeleníti. A fogadások állnak, függetlenül a visszalépésektől.

Szett elvesztése nélkül nyeri meg a tornát

A fogadások érvényességéhez a megnevezett bajnokságot teljesen be kell fejezni.

A kiesés időpontja

A fogadás érvényességéhez a játékosnak minimum 1 pontot játszania kell. Amikor a piacot a bajnokság alatt felülvizsgálják és a megnevezett játékos visszalép a következő beütemezett mérkőzése előtt, akkor az előző szakasz/mérkőzése után megtett minden fogadást érvénytelenítünk.

Eléri a bajnokság adott szakaszát / Találkoznak egy adott körben / Top kiemelt játékosok száma az elődöntőkben / Top kiemelt játékosok száma az döntőben / Adott szakaszban részt vevő nemzetiségek száma

Diszkvalifikáció vagy visszalépés esetén a fogadások érvénytelenek, kivéve ha a fogadás rendezése már adott. Amikor a piacot a bajnokság alatt felülvizsgálják és a megnevezett játékos(ok) visszalép(nek) a következő beütemezett mérkőzés előtt, akkor az előző szakasz/mérkőzés után megtett minden fogadást érvénytelenítünk.

Bajnokság "Mindegyik nyer" forduló piacok

A fogadások érvényességéhez a megnevezett játékosok adott fordulóra vonatkozó mérkőzéseit teljesen be kell fejezni.

Bajnokság összesített játékai/Szettek a körben piacok / Kiesett kiemeltek a körben

A fogadások érvényességéhez adott fordulóra vonatkozó előírt mérkőzéseit teljesen be kell fejezni, kivéve ha a fogadás rendezése adott.

Fogadás bajnokság párosításra/Ki jut a legtovább

A fogadások érvénybe lépéséhez a tornán mindkét játékosnak le kell játszaniuk minimum 1 pontot. Amennyiben a játékosok a tornán ugyanabban a körben teljesítenek, a fogadásokat érvénytelenítettnek tekintjük.

Ki jut a legtovább?

Amennyiben mindkét játékos a torna ugyanazon szakaszában esik ki, a fogadásokat érvénytelenítjük.

A győztes a táblázat melyik negyedéből lesz/A győztes melyik ágról lesz
Nevezze meg, hogy a győztes a versenytáblázat melyik negyedéből lesz (1./2./3./4.). Nevezze meg, hogy a győztes melyik ágról lesz (felső/alsó).

A fogadások érvényességéhez a megnevezett bajnokságnak be kell fejeződnie.

Kiemelt győztes

Tippelje meg, hogy a győztes a kiemelt listán páros vagy páratlan helyet foglal el. Amennyiben egy nem kiemelt játékos nyeri a tornát, a fogadásokat érvénytelenítjük.

International Premier Tennis League

Csapat párosítás - A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján értékeljük ki.

Egy szettes fogadás - Kifejezetten az utolsó egy szettes mérkőzésnél egy csapat párosításban, ahol a piacokat a 6 játékot (és az eredményt abban a pillanatban) elsőnek elérő játékos(ok) nyeri(k), és ahol az utólagos plusz játékok a szettben nem számítanak.

Amennyiben egy játékost lecserélnek szett közben, minden fogadás áll.

Fogadások rendezése

A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos weboldalán biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos weboldal hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.