Snooker

Fogadás végső győztesre

Nem indul, nincs fogadás - leszámítva a verseny selejtezőjében résztvevő, de a fő versenyszámba nem bejutó versenyzőkre tett jövőbeni eseményre történt fogadásokat. Ezek a fogadások vesztesnek minősülnek. Minden versenyben résztvevőre van elérhető végső győztes nyereményszorzó. Fogadás győztesre/helyezésre is rendelkezésre áll. A részleteket a verseny neve alatt találja.

A Végső győztes piacokra érvényes lehet a 4-es szabály (levonás)

Vezet az első 4 frame után/pontos eredmény az első 4 frame után

Az első 4 frame-t be kell fejezni, hogy a fogadások álljanak.

Fogadás párosításra

Amennyiben egy mérkőzést elkezdenek, de nem fejeznek be, fogadási szempontból a továbbjutó vagy győztesként kihirdetett játékos számít nyertesnek.

Első frame piacok

Amennyiben egy frame-t elkezdenek, de nem fejeznek be, akkor a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve, ha az adott piac eredményét már meghatározták.

Első szabályosan eltett szín/Elteszi az első golyót/Elteszi az utolsó golyót (szabad lökést kivéve) - a fogadás szempontjából re-rack esetén az eredeti frame-t vesszük figyelembe, amennyiben egy golyót/színt már elraktak. A fogadásokat a hivatalos bajnokság adatai alapján rendezzük. A hibás lökések nem számítanak bele a fogadásokba.

Játékos összesített pontjai az első frame-ben - páros/páratlan - A fogadások rendezésénél a nulla Páros eredménynek számít.

Hendikep fogadás (alternatív piacok beleértve)/Ázsiai hendikep/Frame fogadás (alternatív piacok beleértve)/Ázsiai összesített/Pontos eredmény

Ha a mérkőzésen nem teljesítik a szükséges számú frame-t, vagy ezek megváltoznak ill. eltérnek a fogadási szempontból ajánlottaktól, a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve, ha az adott piac eredményét már meghatározták. Kizárás vagy visszalépés esetén a fogadások érvénytelenek.

Százas break piacok (játékos/mérkőzés)

Ha a mérkőzésen nem teljesítik a szükséges számú frame-t, vagy ezek megváltoznak ill. eltérnek a fogadási szempontból ajánlottaktól, a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve, ha az adott piac eredményét már meghatározták. Kizárás vagy visszalépés esetén a fogadások érvénytelenek.

Legmagasabb break a mérkőzésen

Re-rack esetén a fogadásokat a hivatalosan számolt frame-ben elért legmagasabb break alapján rendezzük. Holtverseny szabály érvényes. Ha a mérkőzésen nem teljesítik a szükséges számú frame-t, vagy ezek megváltoznak ill. eltérnek a fogadási szempontból ajánlottaktól, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Szakasz/Mérkőzés eredménye

Tippelje meg az eredményt a megnevezett szakaszban és a mérkőzés összesített győztesét. Ha a mérkőzésen nem teljesítik a szükséges számú frame-t, vagy ezek megváltoznak ill. eltérnek a fogadási szempontból ajánlottaktól, a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve, ha az adott piac eredményét már meghatározták.

Bármely játékos 3 egymást követő framet nyer

Ha a mérkőzésen nem teljesítik a szükséges számú frame-t, vagy ezek megváltoznak ill. eltérnek a fogadási szempontból ajánlottaktól, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Mérkőzés összesített frame-jei - páros/páratlan

Ha a mérkőzésen nem teljesítik a szükséges számú frame-ket, vagy azok száma megváltozik, vagy eltér a fogadási lehetőségektől, úgy a fogadásokat érvénytelenítjük.

Fogadás szakaszra

A szakaszra megtett fogadások megnevezett számú frame-ekre vonatkoznak - ahogy az minden piacnál fel van tüntetve a fogadásokat a megnevezett intervallumra (például: 1-4, 5-9, 10-13, 14-19, stb…) vonatkozóan rendezzük. A fogadások érvénybe lépéséhez a megnevezett mini szakasz első frame-jének be kell fejeződnie.

Amennyiben a mérkőzés hagyományos módon ér véget a szakaszban, úgy a fogadások állnak (pl. egy játékos 10:2-re nyer, a 10-13 frame-re vonatkozó fogadásokat a 10-12 frame alapján fogjuk rendezni).

A következő mini szakasz piacoknál, ha elhalasztásra, visszalépésre vagy diszkvalifikációra kerül sor, úgy a fogadásokat érvényteleníteni fogjuk, kivéve ha van arra mód, hogy a frame(ke)t és/vagy a mérkőzést hagyományos módon fejezzék be a piac eredményének feltétel nélküli meghatározása nélkül.

Szakasz nyertese - Tippelje meg az adott mini szakasz eredményét.

Szakasz pontos eredménye - Tippelje meg az adott mini szakasz pontos eredményét.

Szakasz hendikep - Tippelje meg az adott mini szakasz eredményét a hendikep alkalmazása után.

Játékos százas breakjei a szakaszban/Szakasz százas breakjei/147-es break

Legmagasabb break a versenyben

A fogadás rendezését re-rack esetén csak a hivatalosan számolt frame-ben szerzett legmagasabb break határozza meg. A holtversenyre vonatkozó szabályok érvényesek.

Döntő frame a mérkőzésen

Amennyiben a mérkőzésen a kötelező számú frame-k nem teljesülnek, megváltoznak vagy eltérnek a fogadási feltételekben szereplőktől, a fogadásokat érvénytelenítjük. Ha a mérkőzést nem fejezik be, minden fogadást érvénytelenítünk.

147-es break a mérkőzésen/Összesített 50+ pontos breakek a mérkőzésen

Abban az esetben, ha egy mérkőzés elkezdődik, de nem fejeződik be, a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve, ha az adott piac eredményét már meghatározták.

50 vagy több pontos break az 1. frame-ben/100 pontos break az 1. frame-ben

Abban az esetben, ha az első frame elkezdődik, de nem fejeződik be, a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve, ha az adott piac eredményét már meghatározták.

Első 3, 4, 5 frame-ig

Az érvényes fogadásokhoz a vonatkozó frame-nek be kell fejeződnie.

Legmagasabb egyéni break

A fogadások érvényességéhez a játékosnak legalább egy mérkőzést le kell játszania.

Frame-k száma a mérkőzésen

Amennyiben a résztvevők nem teljesítik a kötelező számú frame-eket, a fogadások érvénytelenek, hacsak nincs elképzelhető mód a játék lejátszására anélkül, hogy az eredmény a piac meghatározásán feltétlenül változtasson.

Tippelje meg a döntősöket

A fogadások állnak, függetlenül a visszalépésektől.

Fogadás módosított mérkőzésre

Ahol módosított mérkőzésre vonatkozó fogadási lehetőség rendelkezésre áll (szakaszok között), egy frame-t teljesíteni kell a következő szakaszban a fogadások érvényességéhez.

Győztes negyed/egy negyedet nyer

A fogadások állnak, függetlenül az egyéni visszalépésektől.

Győztes nemzetisége

A fogadások állnak, függetlenül a visszalépésektől.

Kiesési szakasz

A fogadások érvényességéhez, a játékosnak egyszer golyót kell érintenie a bajnokságon.

Élő fogadás

Első szabályosan eltett szín a frame-ben/Első eltett szín a következő frame-ben (szabad lökést kivéve) - fogadás szempontjából re-rack esetén az eredeti frame-t vesszük figyelembe, amennyiben egy golyót már elraktak. Amennyiben a televízióban az első szabályosan eltett színt nem mutatják élőben, úgy minden fogadás érvénytelen, ha nyer ha veszít. A fogadás a hibás lökésekre nem vonatkozik.

Első golyót elhelyező játékos/Frame a következő eltett golyóval - fogadás szempontjából re-rack esetén az eredeti frame számít, amennyiben egy golyót már elraktak. Amennyiben az első elrakott golyót nem mutatják élőben a televízióban, úgy minden fogadás érvénytelen, ha nyer ha nem. A fogadás a hibás lökésekre nem vonatkozik.

Következő frame/Következő frame hendikep (pontok)/Aktuális frame nyertese/Következő frame pontkülönbsége - abban az esetben, ha egy frame-t elkezdenek, de nem fejeznek be, minden fogadás érvénytelen. A fogadások re-rack esetén is érvényesek.

Következő frame összesített pontjai/Következő frame legmagasabb breakje - amennyiben egy frame elkezdődik, de nem fejeződik be a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az eredmény már adott. A fogadások re-rack esetén is érvényesek.

Játékos százas breakjei a mérkőzésen/Összesített százas breakek a mérkőzésen/147-es break a mérkőzésen - amennyiben a mérkőzésen a kötelező számú frame-k nem teljesülnek, megváltoznak vagy eltérnek a fogadási feltételekben szereplőktől, valamint kizárás vagy visszalépés esetén is érvénytelenek, kivéve ha az eredmény már adott.

Következő frame versenye 30 pontig/következő frame 50 + break/következő frame 100-as break - amennyiben egy frame elkezdődik, de nem fejeződik be a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az eredmény már adott. Re-rack esetén a határozatlan fogadások állnak.

Élő fogadás szakaszra

Minden szakasz fogadás egy bizonyos számú frame-re vonatkozik - ahogy az minden egyes piacnál jelezve van pl.: frame-k 1-4; 5-9; 10-13; 14-19 stb. - és a bejegyzett frame-re vonatkozó eredmény szerint kerül rendezésre. A fogadások érvényességéhez a jelzett mini szakasz első frame-jét teljesíteni kell.

Amennyiben a mérkőzés hagyományos módon fejeződik be a szakasz közben, a fogadások állnak (pl. egy játékos 10:2-re nyer, a 10-13 frame-re vonatkozó fogadásokat a 10-12 frame alapján fogjuk rendezni).

A következő Mini szakasz győztese piacoknál - Felfüggesztés, visszalépés vagy kizárás esetén a fogadások érvénytelenek, hacsak nincs elképzelhető mód a játék(ok) és/vagy mérkőzés lejátszására anélkül, hogy az eredmény a piac meghatározásán feltétlenül változtasson.

Győztes - tippelje meg a jelzett mini szakasz eredményét.

Frame pontszáma - tippelje meg a pontos eredményt a jelzett mini szakaszt követően.

Hendikep - tippelje meg a jelzett mini szakasz hendikep hozzáadását követő eredményét.

Vezet - tippelje meg a játékost, aki a jelzett mini szakasz végén vezet.

Pontszám - tippelje meg a mérkőzés pontszámát az első jelzett mini szakaszt követően.

Első 3 frame/Játékos százas breakjei/Összesített százas breakek/147-es break

Fogadások rendezése

A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos eredményszolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredményszolgáltató vagy a hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos eredmény szolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által közölt információ hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.