Agárverseny

Brit, ír és amerikai agárversenyek
Az ante-post típusú fogadásokat valamennyi résztvevőre vonatkozóan fogadunk el, függetlenül attól, hogy indul vagy nem, illetve benevez vagy nem. Abban az esetben, ha egy olyan agárra tesznek meg Győztesre/helyre típusú jövőbeli fogadást (ante-post), amelyet nem indulóként (függetlenül, hogy kvalifikált, vagy sem) tüntetnek fel a döntőben (ami azt eredményezi, hogy az eredetileg a helyre típusú fogadásoknál kínált résztvevők száma magasabb, mint a döntőben induló résztvevők száma), akkor az adott agárra tett fogadásokat helyezettként rendezzük (ahol szükséges holtverseny szabályt alkalmazunk). Ez a szabály nem vonatkozik azokra az agarakra, melyeket diszkvalifikálnak az elődöntőben, vagy a döntőben, de pótolják másik résztvevővel.

Bejut a döntőbe - ha az adott agár bejut a döntőbe, a fogadásokat nyertesként rendezzük (akkor is, ha ezután nem indulónak nyilvánítják). Ez a szabály nem vonatkozik az elődöntőben diszkvalifikált agarakra.

Az elődöntők után megtett valamennyi fogadás nem indulónak számít, ezért ezek érvénytelenek. Ha egy agár ebben a szakaszban visszalép, bármely, az elődöntő után, de a visszavonás előtt megtett fogadásokat a kezdési nyereményszorzók alapján rendezzük.

Agárversenyre történő fogadásokat minden BAGS ill. egyéb, weboldalunkon közzétett eseményre fogadunk el.

Kezdési nyereményszorzóval megtett, győztesre/helyre típusú fogadásokat a következőképpen rendezzük:

- 8 induló - a szorzók egyötöde - első három hely esetében.

- 5, 6 vagy 7 induló - a szorzók negyede - első két hely esetében.

- Kevesebb, mint 5 induló - a helyezés részre tett fogadás tekintendő győztesnek.

Ahol az ügyfél olyan startboxot választ ki, ahonnan egyetlen választás sem indul - egyszeri, kettes-, hármas gyűjtő stb., típusú fogadások esetén - nem indulónak tekintjük.

Amennyiben tartalék agár indul, a következő fogadásrendezési szabályok lépnek érvénybe: Ha a kiválasztott startboxból a tartalék agár indul, erre a startboxra történt fogadások a tartalékra vonatkozó kezdési nyereményszorzóval rendezzük. A futam többi agarára történt fogadások esetében - ahol a nyereményszorzókat a tartalék agár bejelentése előtt elfogadtak - a kezdési nyereményszorzók alapján rendezünk. Ha a megnevezett agár helyett tartalék agár futja a futamot, a fogadás a nem induló elv alapján rendezzük. Abban az esetben, amikor a fogadások egy megnevezett agárra a visszaléptetés előtt érvényes nyereményszorzók alapján tettek meg, de a helyette induló tartalék másik ketrecből indul, a fogadásokat a kezdési nyereményszorzó alapján rendezzük.

A kifizetéseket a futamok hivatalos eredményei alapján rendezzük. Abban az esetben, ha nincs kezdési nyereményszorzó, a fogadások érvénytelenek. A bet365 fenntartja a jogot minden fogadás érvénytelenné nyilvánításához abban az esetben, ha ésszerű gyanú vagy bizonyíték merült fel tisztességtelen árbefolyásolásra.

Újra megrendezett futam esetében, minden fogadás áll. A fogadások rendezése az új futam nyereményszorzói alapján történnek. Amennyiben egy futamot érvénytelenné nyilvánítanak, és nem kerül sor új futam megrendezésre, minden futamra megtett valamennyi fogadás nem indulónak minősül.

Azon elhalasztott vagy felfüggesztett futamok esetében, ahol korai nyereményszorzókat kínáltunk, valamennyi fogadás áll, ha a futamokat újraütemezték és teljesítettek. Ha egy bizonyos futamban nem induló kerül kihirdetésre, minden beérkezett nyereményszorzó alapján megtett fogadást a kezdési nyereményszorzó alapján rendezünk.

Garantált legjobb szorzó
A Garantált legjobb szorzó az új és jogosult ügyfelek számára érhető el minden agárversenyen és tartalmazza a Board szorzókat, a bet365 korai szorzókat, a Showcast fogadásokat, valamint az egyszeri és többszörös fogadásokat minden versenynél, ahol a Győztesre és Győztesre/helyre fogadás elérhető, kivéve az ausztrálázsiai versenyeket. A Jövőbeli (Ante-Post), Tote/Pari-Mutuel (fogadások és osztalékok), 'Nem nyer', Megerősített győztes, Biztonsági fogadások és Élő fogadás típusú fogadások nem számítanak bele az akcióba.

Korai nyereményszorzók
Bármely kizárás esetén, amelyek eredményeképp egy startbox szabaddá válik, vagy egy tartalék agár fut, valamennyi - a visszaléptetés előtt megtett - korai nyereményszorzós fogadást a kezdési nyereményszorzók alapján rendezzük.

Favoritok

A fogadásokat csak Győztesre és kezdési nyereményszorzóval lehet megtenni a névtelen favoritoknál. A vételtelenül elfogadott, névtelen favoritokra tett fogadások helyre részét Győztesre tétként értékeljük ki.

Abban az esetben, ha két választás közös favoritként kezd, a téteket egyenlő arányban osztjuk el. Amennyiben három vagy több választás kezd megosztott favoritként, a téteket arányosan osztjuk el. Azonban, ha az ilyen közös favoritokat vagy megosztott favoritokat olyan szorzóval fizetik ki, az eredménytől függetlenül, amellyel a fogadó nem szerez profitot, a névtelen favoritot nem indulónak tekintjük, egyszeri és többszörös fogadásoknál egyaránt.

Amennyiben a favoritot a starthelyre vezetés előtt visszaléptetik, de már nincs idő új piac létrehozására, akkor favoritra tett fogadásokat érvénytelenítjük az érintett versenyen. Amennyiben egy közös vagy megosztott favoritot visszaléptetnek, akkor az adott választásra megtett tét vonatkozó részét érvénytelenítjük és a tét hátralévő részét egyenlő arányban osztjuk szét az induló választások között.

Fogadás befutóra
Befutóra történő fogadásokat minden BAGS ill. a weboldalunkon közzétett futamokra elfogadunk. A BAGS futamok befutóira kötött fogadások a BAGS számítógéppel kiszámolt jutaléka, míg az egyéb futamok befutóira megtett fogadások a Racing Post által publikált NSL alapján kerülnek kifizetésre. A jutalékot 1 font alaptétre hirdetjük ki.

Korai nyereményszorzók ill. a pályáról érkező nyereményszorzók mind befutóra, mind pedig a fix nyereményszorzós befutó esetében igénybe vehetők.

Befutóra és fix nyereményszorzós befutó esetén, ha az ügyfél által kiválasztott agár nem indul a futamon, vagy a startbox üres lesz, akkor a tét egyszeri, kezdési nyereményszorzóval megtett fogadásra helyezzük át a fennmaradó név vagy startboxszám választékra.

Amennyiben az Ön által kiválasztott startboxból tartalék agár indul, akkor az eredetiként induló agár visszaléptetése előtt elhelyezett fix nyereményszorzós befutó fogadás a számítógépes jutalék alapján kerül rendezésre. Ha az Ön által kiválasztott, fix nyereményszorzóval elhelyezett választását tartalék agárral helyettesítik, a fogadást egyszeri, a kezdési nyereményszorzó alapján megtett fogadásként rendezzük a fennmaradó választásra.

Amennyiben az első és második helyen két vagy több agár van holtversenyben, minden egyes jogosult befutóra különálló jutalékot hirdetünk és fizetünk ki.

Ismeretlen/névtelen favoritra szóló befutó fogadást nem fogadunk el. Ha bármilyen hibából eredően ez megtörténne, azt - az esemény kimenetelétől függetlenül - érvénytelennek tekintjük.

Befutó kettes-, hármas gyűjtő, Yankee
Befutóra szóló gyűjtős fogadásokat csak yankee részeként fogadunk el. Bármely egyéb, befutóra szóló gyűjtős fogadás az esemény kimenetelétől függetlenül érvénytelennek tekintjük.

Ha kettes, hármas gyűjtő és yankee fogadások egyike nem indulót tartalmaz, akkor bármely befutó(k)ból, kettes gyűjtős befutó(k)ból származó össznyeremény egyszeri fogadásként, a kezdési nyereményszorzóval kerül elhelyezésre a fennmaradó választékra.

Fogadás hármasbefutóra
Hármasbefutóra történő fogadási lehetőséget minden, a weboldalunkon feltüntetett agárverseny esetében felajánlunk, a nyereményeket számítógéppel számolt hármasbefutóra szóló jutalék alapján fizetjük ki. A hármasbefutó jutalékot 1 font alaptétre hirdetjük ki.

Olyan futamon, ahol lehet fogadni hármasbefutóra, de az első három helyezettet nem hirdetik ki, a fogadást az első két megjelölt választásra rendezzük befutóra megtett fogadásként.

A következő mind hármasbefutóra, mind pedig a fix nyereményszorzós hármasbefutóra történt fogadásra érvényes: ha egy választás nem induló, a fogadás egyszeri befutóra megtett fogadásként rendezzük, számítógéppel kiszámolt jutalék alapján. Ha a választás két nem indulót tartalmaz, a fogadás egyszeri, a kezdési nyereményszorzó alapján kerül rendezésre a fennmaradó választásra vonatkozóan.

Amennyiben tartalék agár indul egy, az ügyfél által nem kiválasztott startboxból, az eredeti agár visszaléptetése előtt elhelyezett fix nyereményszorzós hármasbefutót a számítógéppel kiszámolt hármasbefutó jutaléka alapján fogadjuk el. Ha a rögzített nyereményszorzós hármasbefutó választékot tartalék agárral helyettesítik, a fogadás a számítógéppel kiszámolt befutó fogadásként számoljuk el a másik két választásra vonatkozóan.

Hármasbefutó fogadásokat névtelen/ismeretlen favoritokra nem fogadunk el.

Ha az első, második és harmadik helyért két vagy több agár holtversenyben van, minden befutóra külön jutalékot hirdetünk és fizetünk ki.

Hármasbefutóra történt fogadásokat csak egyszeriként fogadunk el.

Trap Challenge
Egy, vagy két találkozó együttese esetén nyereményszorzók állhatnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy melyik startboxból nyerik a legtöbb futamot.

Holtverseny esetén a kutyáknak fél győzelmet ítélnek oda. Nem befejezett futamok vagy bármely startbox üresedése esetén minden fogadás áll. Fogadás rendezése céljából a holtverseny szabályai érvényesek.

Favoritok teljesítménye
Jósolja meg a favoritok által szerzett összpontszámot egy adott találkozón a következő feltételek alapján:

Győztes = 25
2. = 10
3. = 5

Holtversenyek egyenlően megoszlanak (pl.: olyan két választás esetében, ahol a favorit holtversenye áll fenn a második helyért (10+5)/2 = 7,5 pont, holtverseny a harmadik helyért (5+0)/2 = 2,5 pont). Megosztott vagy kettős favoritok esetében az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe. Ha a találkozót az összes futam teljesítése előtt törlik, vagy egy vagy több futamot érvénytelennek hirdetnek ki, minden fogadás semmisnek tekintendő, kivéve ha a fogadások kimenetele már adott. A választásokat nem feltétlen vonjuk össze más választásokkal, ha a véletlen összefüggéssel kapcsolatos szabályunk érvényes.

Abban az esetben, ha nincs kezdési nyereményszorzó, akkor a választást a Racing Post befutó favoritja határozza meg. Két vagy több befutó favorit esetében, az alacsonyabb rajtszámút vesszük figyelembe.

Fogadás párosításra és hármasokra, élő fogadásokkal együtt

Minden agárnak a starthelyre kell mennie ahhoz, hogy a fogadások álljanak. Az az agár a győztes, amelyik a legjobb helyezést szerzi meg. A holtverseny szabályai érvényesek. Ha egyik/egyetlen kutya sem fejezi be a futamot, minden fogadás érvénytelen és a téteket visszatérítjük.

Tote
A közvetlenül a pályán található lóverseny totalizatőr nyereményalapba helyezett téteket a következő fogadástípusokra fogadjuk el: Győztesre, Győztesre/helyre, Csak helyre, Exacta, Trifecta, Placepot, Jackpot és Barking7. Minden fogadást a Totepool szabályai alapján rendezünk. A tengerentúli vagy harmadik fél által használt nyereményalapokra külön szabályok vonatkozhatnak.

A Tote győztesre fogadás a honlapunkon meghirdetett minden Tote futamon elérhető. A Tote helyre fogadás a honlapunkon meghirdetett minden 5 vagy több indulós Tote futamra elérhető, és az általános helyre vonatkozó feltételek érvényesek. Kevesebb mint 5 indulós futamok esetén, vagy ahol a Tote helyre fogadás nem áll rendelkezésre, a helyre megtett fogadásokat érvénytelenítjük.

Minimálisan megengedett tétek és tétegységek érvényesek.

Meg nem nevezett választásokat (pl. favorit) nem fogadunk el a Győztesre, Győztesre helyre, Csak helyre, Exacta vagy Trifecta fogadásokhoz.

Amennyiben valamilyen oknál fogva egy fogadást nem tudunk átutalni a Jackpot vagy Barking7 nyereményalapba, a fogadást érvényteleníteni fogjuk.

A Tote nyereményalapokba kerülő fogadásokra nem vonatkozik maximális kifizetési határ.

Ügyfeleink a következő fogadási típusoknál a ketrec számára és nem a kutyák nevére fogadnak: Győztesre, Győztesre/helyre, Csak helyre, Exacta és Trifecta. Abban az esetben, ha egy agár valamilyen oknál fogva visszalép és helyette a tartalék agár indul, a ketrecre tett fogadások továbbra is érvényben maradnak.

A rajtra készen álló, de végül mégsem versenyző kutyákra tett fogadások állnak. A rajtra készülés előtt visszalépő kutyákra tett fogadásokat érvénytelenítjük, és az ilyen nem indulókra tett tétek visszatéríthetőek (kivéve a Placepot, Jackpot és Barking7 fogadásoknál).

A Lucky 15/31/63 bónuszaink nem érvényesek a Tote fogadásokra.

Exacta és Trifecta
Tippelje meg az első kettő vagy az első három befutó helyes sorrendjét. Ha bármely Exacta vagy Trifecta nem indulót tartalmaznak, a fogadást érvényteleníteni fogjuk.

Exacta és Trifecta nyereményalapok működnek minden brit versenyen, ahol 3 vagy több kiírt induló van, hacsak másképp nincs feltüntetve. Amennyiben a kiírt indulok száma 3 alá esik, a nyereményalap semmis és minden tétet visszatérítünk.

Placepot
Ha a kiválasztott agár nem induló a futamon, a kezdési nyereményszorzó szerinti favorittal helyettesítjük - ahol megosztott vagy kettős favorit is jelen van, az alacsonyabb ketrec számú kutyát vesszük figyelembe. Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt leléptetik és nincs idő kezdési nyereményszorzó létrehozására, választásához a következő legkisebb nyereményszorzóval rendelkező kutyát vesszük alapul. Ha a legalacsonyabb kezdési szorzó kettő vagy több agár esetében is azonos, úgy az alacsonyabb ketrecszámú kutyát vesszük figyelembe. Amennyiben nincs kezdési nyereményszorzóval ellátott agár, akkor a Racing Post-ban meghirdetett első indulót helyettesítjük. Amennyiben nincs fogadási előrejelzés és emiatt nem lehet meghatározni helyettesítő kutyát semmilyen vonatkozó szabály szerint, úgy az adott versenyben résztvevő legtöbb totewin nyereményalap egységgel rendelkező indulót fogjuk helyettesíteni. Ha kettő vagy több induló azonos mennyiségű totewin nyereményalap egységgel rendelkezik, úgy az alacsonyabb számú ketrecből indulót fogjuk helyettesíteni. Ha nem működik totewin nyereményalap, úgy a legalacsonyabb számú ketrecből indulót fogjuk helyettesíteni.

Amennyiben holtverseny alakul ki bármely olyan helyezésért, amely helyet jelent a fogadás bármely részében, minden ilyen holtversenyben szereplő kutyát teljesértékű helyezettnek tekintjük a versenyben.

Amennyiben a Placepot nyereményalapot törlik, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Jackpot
Ha a kiválasztott agár nem induló a futamon, a kezdési nyereményszorzó szerinti favorittal helyettesítjük - ahol megosztott vagy kettős favorit is jelen van, az alacsonyabb ketrec számú kutyát vesszük figyelembe. Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt leléptetik és nincs idő kezdési nyereményszorzó létrehozására, választásához a következő legkisebb nyereményszorzóval rendelkező kutyát vesszük alapul. Ha a legalacsonyabb kezdési szorzó kettő vagy több agár esetében is azonos, úgy az alacsonyabb ketrecszámú kutyát vesszük figyelembe. Amennyiben nincs kezdési nyereményszorzóval ellátott agár, akkor a Racing Post-ban meghirdetett első indulót helyettesítjük. Amennyiben nincs fogadási előrejelzés és emiatt nem lehet meghatározni helyettesítő kutyát semmilyen vonatkozó szabály szerint, úgy az adott versenyben résztvevő legtöbb totewin nyereményalap egységgel rendelkező indulót fogjuk helyettesíteni. Ha kettő vagy több induló azonos mennyiségű totewin nyereményalap egységgel rendelkezik, úgy az alacsonyabb számú ketrecből indulót fogjuk helyettesíteni. Ha nem működik totewin nyereményalap, úgy a legalacsonyabb számú ketrecből indulót fogjuk helyettesíteni.

Amennyiben holtverseny alakul ki az első helyért a fogadás bármely részében, minden ilyen holtversenyben szereplő kutyát a verseny teljesértékű győztesének tekintjük.

Amennyiben a Jackpot nyereményalapot törlik, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Barking7

Ha a kiválasztott agár nem induló a futamon, a kezdési nyereményszorzó szerinti favorittal helyettesítjük - ahol megosztott vagy kettős favorit is jelen van, az alacsonyabb ketrec számú kutyát vesszük figyelembe. Ha a favoritot a starthelyre vezetés előtt leléptetik és nincs idő kezdési nyereményszorzó létrehozására, választásához a következő legkisebb nyereményszorzóval rendelkező kutyát vesszük alapul. Ha a legalacsonyabb kezdési szorzó kettő vagy több agár esetében is azonos, úgy az alacsonyabb ketrecszámú kutyát vesszük figyelembe. Amennyiben nincs kezdési nyereményszorzóval ellátott agár, akkor a Racing Post-ban meghirdetett első indulót helyettesítjük. Amennyiben nincs fogadási előrejelzés és emiatt nem lehet meghatározni helyettesítő kutyát semmilyen vonatkozó szabály szerint, úgy az adott versenyben résztvevő legtöbb totewin nyereményalap egységgel rendelkező indulót fogjuk helyettesíteni. Ha kettő vagy több induló azonos mennyiségű totewin nyereményalap egységgel rendelkezik, úgy az alacsonyabb számú ketrecből indulót fogjuk helyettesíteni. Ha nem működik totewin nyereményalap, úgy a legalacsonyabb számú ketrecből indulót fogjuk helyettesíteni.

A Barking7 nyereményalapját tekintve, abban az esetben, ha holtverseny alakul ki az első helyért a fogadás bármely részében, minden ilyen holtversenyben szereplő kutyát a verseny teljesértékű győztesének tekintjük. A Barking7 nyereményalapját tekintve, abban az esetben, ha holtverseny alakul ki bármely olyan helyért, amely a fogadás bármely részét képezi, úgy minden ilyen holtversenyben szereplő kutyát a verseny teljesértékű helyezettjének tekintjük.

Amennyiben a Barking7 nyereményalapot törlik, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Fogadások rendezése
A fogadások rendezéséhez a vonatkozó verseny vagy esemény hivatalos eredményszolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által biztosított statisztikákat használjuk. Amennyiben a hivatalos eredményszolgáltató vagy a hivatalos weboldal nem áll rendelkezésre, vagy jelentős bizonyíték van arra, hogy a hivatalos eredmény szolgáltatója vagy a hivatalos weboldal által közölt információ hibás, úgy a fogadások kiértékelésénél független forrásokat használunk.

Következetes, független bizonyíték hiányában, vagy jelentős ellentmondó bizonyíték jelenlétében, a fogadásokat a saját statisztikáink alapján fogjuk rendezni.