ESSA

A bet365 az Európai Sportbiztonsági Szövetség ("ESSA") tagja, mely egy közhasznú szervezet és feltűnő fogadási minták és események lehetséges manipulációjának felügyeletét végzi. A bet365 ezen tagság keretein beül részt vesz egy olyan korai figyelmeztető rendszerben, mely a hasonló fogadási magatartások felismerését veszi célba.

Ha a bet365 figyelmeztetést kap, akkor a bet365-nek jogában áll saját belátása szerint a következőkhöz:

(i) egy esemény vagy egy eseménysorozat törlésére a saját sportfogadási kínálatból és

(ii) az esemény vagy az eseménysorozat kifizetéseinek késleltetésére és/vagy visszatartására, míg az esemény vagy az eseménysorozat integritásának megerősítése az ESSA-n keresztül a sportegyesület részéről meg nem történik.

Ha az ESSA-n keresztül megerősítést nyer, hogy egy esemény vagy egy eseménysorozat aktív manipulációjára került sor, akkor a bet365 további joga, hogy a megfelelő sportintézménnyel karöltve saját belátása szerint az olyan rendezvényekre leadott fogadásokat felfüggessze, melyek egy olyan személytől származnak, akit az ESSA belső információkat birtokló forrásként azonosít, vagy egy olyan személytől, aki a bet365 megalapozott gyanúja szerint ezzel a személlyel kapcsolatban áll, ezzel közösen ténykedik vagy vele bármilyen módon kapcsolatban áll.