Podmínky

Tyto Podmínky nabývají platnosti od 7. 11. 2017. Všechny předešlé Podmínky budou tímto zrušeny.

A. ÚVOD

1. Použitím a/nebo navštívením jakékoli sekce stránky bet365.com (včetně jejích poddomén) nebo jakýchkoli jiných stránek nebo aplikací, které vlastníme (dále „Internetová stránka“) a/nebo zaregistrováním se na této Internetové stránce souhlasí zákazníci s dodržováním (i) těchto Podmínek; (ii) naší politiky Ochrany osobních údajů; (iii) našich pravidel Používání cookies a (iv) Pravidel vztahujících se k našim sázkovým a herním produktům, které jsou dále popsány v paragrafu 2 níže (společně jako „Podmínky“). Zákazníci se tak zavazují, že rozumí a souhlasí se všemi těmito Podmínkami.

Prosíme zákazníky, aby si tyto Podmínky pečlivě přečetli a pokud je neakceptují, prosíme, aby nevyužívali tuto Internetovou stránku. Tyto Podmínky se také vztahují na veškeré telefonické sázení a sázení nebo hraní her přes mobilní zařízení včetně stáhnutelných aplikací pro mobilní zařízení (podobně jako se Podmínky týkají používání této Internetové stránky, týkají se používání našeho telefonického sázení zákazníky a/nebo používání nástrojů pro sázení přes mobilní zařízení).

2. V případě hraní jakékoli hry nebo podání sázky za použití této Internetové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni pravidly, která se vztahují na příslušné produkty, pravidelně dostupné na této Internetové stránce. Pravidla můžete nalézt pod záložkou „Nápověda“ v příslušných sekcích této Internetové stránky, nebo přímo pod odkazy níže:

(a) Pravidla pro sportovní sázení jsou dostupná po kliknutí zde;

(b) Pravidla pro produkty sekce Kasina jsou dostupná po kliknutí zde;

(c) Pravidla pro produkty sekce Pokeru jsou dostupná po kliknutí zde;

(d) Pravidla pro produkty sekce Her jsou dostupná po kliknutí zde;

(e) Pravidla pro produkty sekce Vegas jsou dostupná po kliknutí zde.

3. V případě použití výrazů „bet365“, „my“, „náš“ nebo „nám“ se tyto termíny vztahují na:

(a) produkty sportovního sázení - vztahuje se na Hillside (UK Sports) LP, komanditní společnost vedenou na Gibraltaru (registrační číslo 117), s hlavním místem podnikání v Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar. Všechny sázky na sporty jsou považovány za podané a obdržené na Gibraltaru. Hillside (UK Sports) LP je licencována a regulována britskou licenční radou Gambling Commission (číslo licence 39563); a

(b) herní produkty - vztahuje se na Hillside (Gibraltar) Limited, společnost vedenou na Gibraltaru (číslo společnosti 97927), a s kanceláří registrovanou na adrese Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar. Všechny sázky v rámci herních produktů jsou považovány za podané a obdržené na Gibraltaru. Hillside (Gibraltar) Limited je licencována a regulována britskou licenční radou Gambling Commission (číslo licence 39584).

4. V těchto Podmínkách mohou být z různých důvodů prováděny změny (včetně potřeby dodržení příslušných zákonů, nařízení a regulačních požadavků). Všechny méně významné nebo nepodstatné změny mohou být provedeny kdykoliv. Doporučujeme Vám Podmínky pravidelně kontrolovat. Aktuální verze Podmínek bude dostupná na Internetové stránce. O všech významných změnách budete informováni ještě předtím, než tyto změny nabudou platnosti. Pokud je pro zákazníka kterákoli z těchto změn nepřijatelná, měl by přestat tuto Internetovou stránku a/nebo svůj účet používat. Pokud však bude zákazník v používání Internetové stránky pokračovat po datu, kdy určité změny těchto podmínek vstoupily v platnost, bude to chápáno jako akceptování těchto změn z jeho strany.

5. V případě použití výrazů „Vy“, „Váš“ nebo „zákazník“ se tyto termíny vztahují na jakoukoli osobu, která používá tuto Internetovou stránku nebo služby bet365 a/nebo na jakéhokoli zákazníka zaregistrovaného na bet365.

6. Jak je všeobecně známo, přístup a/nebo použití této Internetové stránky (včetně jakéhokoli nebo všech produktů nabízených přes tuto Internetovou stránku) může být v určitých státech nezákonné (včetně např. USA). Zákazníkovou odpovědností je se ujistit, zda přístup a/nebo použití této Internetové stránky je ve shodě s platnými zákony v rámci jeho jurisdikce. Zákazníkovou povinností je také zaručení, že sázení není v místě jeho bydliště nezákonné.

7. Cílem bet365 je poskytovat zákazníkům ty nejlepší možné služby. Součástí tohoto závazku je také podpora zodpovědného hraní ze strany bet365. Pro další informace prosím klikněte zde. Přestože se bet365 pokusí zajistit dodržování všech zásad, které uvádí ve své politice zodpovědného hraní, nepřebírá žádnou zodpovědnost nebo závazky v případě, kdy zákazníci přesto pokračují v hraní a/nebo se snaží využívat tuto Internetovou stránku s úmyslem záměrně obejít příslušná opatření a/nebo bet365 nemá možnost uplatnit svá opatření/politiku z důvodů, které jsou mimo dosah kontroly bet365.

B. VÁŠ ÚČET BET365

1. Založení účtu

1.1 Všichni zájemci o podání sázky nebo o registraci na bet365 musí být starší 18 let a právně způsobilí. bet365 si vyhrazuje právo požadovat průkazný doklad o věku kteréhokoli zákazníka a případně pozastavit jeho účet až do té doby, kdy bude poskytnut postačující dokument pro ověření věku. bet365 vnímá svoji odpovědnost ohledně hraní mladistvých a zodpovědného hraní velice vážně (pro další informace prosím klikněte zde).

1.2 Při registraci MUSÍ být veškeré poskytnuté informace ve všech směrech správné a úplné. V opačném případě si vyhrazujeme právo pozastavit účet a považovat všechny vklady na herní účet jako neplatné (a veškeré výhry získané z takového vkladu budou zrušeny). Dojde-li k pozastavení účtu, kontaktujte nás prosím.

1.3 bet365 může požadovat potvrzení zákazníkovy adresy zasláním dopisu k ověření adresy. Přílohu dopisu může tvořit kniha pravidel, reklamní letáky a telebet karta. Veškerá zaslaná korespondence bude diskrétní a obálka nebude označena logem bet365. Po zaslání tohoto dopisu budou všechny bonusy a požadavky k výběru pozdrženy, dokud nebude daná adresa potvrzena jako správná.

1.4 Přijetím těchto Podmínek a/nebo registrací na této Internetové stránce zákazníci souhlasí s tím, že jsme oprávněni provádět jakékoli ověření totožnosti, kreditu a další kontroly, které jsou vyžadovány námi a/nebo platnými zákony a nařízeními a/nebo příslušnými řídícími autoritami pro použití této Internetové stránky nebo našich produktů obecně. Zákazníci souhlasí s poskytnutím všech informací, které požadujeme ve spojení s těmito ověřovacími postupy. Společnost bet365 má nárok na uzavření nebo zablokování účtu zákazníka dle svého výhradního uvážení až do chvíle, kdy jsou příslušné kontroly v pořádku dokončeny.

1.5 Jako součást registračního procesu můžeme informace o zákaznících poskytovat pověřeným agenturám, ověřujícím na základě totožnosti a údajů z platebních karet důvěryhodnost klientů. Zákazníci v souvislosti se svojí registrací souhlasí s možným zpracováním těchto informací.

1.6 Zákazníci si mohou otevřít pouze jeden účet. V případě, že zjistíme u zákazníka existenci více než jednoho účtu, vyhrazujeme si právo nakládat s takovými účty jako s jedním spojeným účtem.

1.7 Prosíme zákazníky, aby své registrační údaje pravidelně aktualizovali. Registrační údaje spolu s informacemi o účtu mohou být změněny v sekci osobních údajů na této Internetové stránce. Pokud potřebujete jakoukoli pomoc, prosím Kontaktujte nás.

2. Informace o účtu

2.1 bet365 umožňuje všem svým zákazníkům výběr jejich vlastního uživatelského jména a hesla k jejich účtu a také čtyřmístného kódu pro přístup k aplikacím bet365 na jejich mobilních zařízeních. Tyto informace musí zákazníci uchovávat v naprosté tajnosti, protože jsou zodpovědni za všechny sázky, které byly podány z jejich účtu, stejně tak jako za všechny další změny, ke kterým na jejich účtu došlo.

2.2 Sázky budou platné pouze v případě, že jste správně zadali své uživatelské jméno a heslo, nebo v případě, že došlo k přístupu na Váš účet pomocí funkce Touch ID, Face ID, kódu nebo možnosti „Chci zůstat přihlášen/a“ (ať s Vaším souhlasem nebo ne) a na účtu byl dostatečný zůstatek finančních prostředků.

2.3 Pokud se domníváte, že by třetí strana mohla znát Vaše uživatelské jméno, heslo a/nebo kód, měli byste jej přes naši stránku okamžitě změnit. Pokud zapomenete některý z těchto údajů, kontaktujte nás prosím.

2.4 Pokud jste aktivovali funkci Touch ID, Face ID, kód a/nebo možnost „Chci zůstat přihlášen/a“ a máte pocit, že třetí strana může mít přístup k Vašemu účtu pomocí některé z těchto metod, měli byste okamžitě funkci Touch ID, Face ID, kód a/nebo možnost „Chci zůstat přihlášen/a“ zakázat na všech svých zařízeních a kontaktovat nás. Jste odpovědní za bezpečnost všech svých zařízení, za všechny sázky podané na Vašem účtu a za jakékoli další aktivity, ke kterým může docházet na Vašem účtu.

2.5 U sázek podaných přes telefon je zákazník odpovědný za všechny transakce, kde je správně potvrzeno jeho jméno s číslem účtu či jméno a uživatelské jméno (bez ohledu na to, zda bylo či nebylo schváleno osobně zákazníkem). Pokud za oprávněného uživatele svého účtu určí zákazník jinou osobu, zodpovídá tak za všechny transakce, které dotyčná osoba provede za použití platného uživatelského jména a hesla. Pokud ztratíte údaje o svém účtu nebo máte-li pocit, že je může znát jiná osoba, kontaktujte nás prosím co nejdříve.

2.6 Upozorňujeme, že údaje o držiteli karty a jiná citlivá data by nám neměla být nikdy zasílána formou nezašifrovaného emailu.

2.7 Informace o aktuálním zůstatku a historii transakcí na účtu jsou zákazníkům kdykoli k dispozici.

3. Osobní údaje

3.1 Ohledně osobních informací, které nám poskytnete, se zavazujeme dodržovat příslušné zákony o ochraně údajů (ve Spojeném království zahrnující dokument „Data Protection Act 1998“ a na Gibraltaru „Data Protection Act 2004“). Vaše osobní informace jsou zpracovávány ve shodě s naší politikou Ochrany osobních údajů. Kopii tohoto ustanovení můžete najít po kliknutí zde.

4. Pozastavení a uzavření účtu

4.1 Pokud si přejete uzavřít svůj účet, Kontaktujte nás prosím. V takovém případě se jakýkoli negativní zůstatek na zákazníkově účtu stane okamžitě splatným společnosti bet365 a účet zákazníka nebude uzavřen až do okamžiku, kdy bude dlužná částka plně splacena bet365.

4.2 bet365 si kdykoli vyhrazuje právo na uzavření nebo pozastavení zákazníkova účtu z jakýchkoli důvodů. Bez omezení platnosti předešlého sdělení je společnost bet365 oprávněna uzavřít nebo pozastavit zákazníkův účet v případech, kdy:

(a) se zákazník dostane do platební neschopnosti;

(b) se bet365 domnívá, že zákazník využil její Internetové stránky s podvodnými úmysly nebo pro neoprávněnou a/nebo nezákonnou či nečestnou činnost;

(c) se bet365 domnívá, že jste využili její Internetové stránky nečestným způsobem, úmyslně podváděli nebo využili neoprávněné konkurenční výhody ve vztahu k bet365 nebo ke kterémukoli z jejích zákazníků nebo pokud je Váš účet používán ve prospěch třetí strany;

(d) bet365 musí k tomuto kroku přistoupit po žádosti policie, jakéhokoli řídícího orgánu nebo soudu;

(e) se bet365 domnívá, že mohlo nebo v budoucnu může dojít k jakékoli situaci, která je popsána v bodech (a) až (c) výše; nebo

(f) je Váš účet považován za nepoužívaný a zůstatek na tomto účtu je nebo dosáhne nuly v souladu s níže uvedeným odstavcem B.5.1.

4.3 Pokud společnost bet365 uzavře nebo pozastaví zákazníkův účet z jakéhokoli z důvodů, které jsou zmíněny v bodech (a) až (e) výše, bude takový zákazník odpovědný za všechny pohledávky, ztráty, závazky, škody, náklady a výdaje (jinak také „Pohledávky“), které vznikly nebo byly způsobeny společnosti bet365 jako jejich důsledek a v takovém případě bude mít společnost bet365 nedotknutelné právo na vyrovnání zmíněných Pohledávek. V případě, že dojde k situacím zmíněných v bodech (a) až (e), bude mít bet365 také nárok na zadržení a/nebo na ponechání všech částek, které by byly jinak vyplaceny nebo by byly splatné zákazníkovi (včetně všech výher, sázkových kreditů či výplat bonusů).

5. Nepoužívané účty

5.1 bet365 uvalí na účty, které byly „neaktivní“ nepřetržitě po dobu 365 dnů, v souladu s následujícím postupem Administrativní poplatek. Účet bude považován za „neaktivní“ během jakéhokoliv období, ve kterém nebudou provedeny žádné úkony, které by se vztahovaly k jedné z následujících možností: (i) úspěšné provedení vkladu; (ii) podání sportovní sázky nebo (iii) hraní/účast v jakémkoliv kasinovém, pokerovém, herním nebo Vegas produktu.

(a) Pokud Váš účet zůstane „neaktivní“ nepřetržitě po dobu 365 dnů, bude považován za „nepoužívaný“, a pokud bude zůstatek na Vašem účtu nula, bude Váš účet uzavřen (bez poplatku).

(b) Pokud je na Vašem účtu v době, když začne být považován za nepoužívaný, kladný zůstatek, bet365 provede příslušné kroky k tomu, aby Vás o tomto informovala za použití informací, které jste zadali během registračního procesu (nebo při aktualizaci).

(c) Pokud Váš účet zůstává nepoužívaný i po minimálně 28 dnech po prvním pokusu bet365 Vás informovat, že Váš účet se stal nepoužívaným, bet365 odečte ze zůstatku Vašeho účtu měsíční Administrativní poplatek ve výši 2£ (nebo ekvivalent v měně) nebo 5% hodnoty zůstatku na Vašem účtu v době, kdy účet začne být považován za nepoužívaný (podle toho, která částka je vyšší).

(d) Administrativní poplatek vypočítaný dle bodu (c) uvedeného výše bude odečten ze zůstatku Vašeho účtu po uplynutí výše zmíněného období 28 dnů od upozornění a každých 28 dnů poté v té samé výši, dokud nenastane jedna z následujících možností: (i) zůstatek Vašeho účtu klesne na nulu - v tomto případě z něj již nebude odečítán Administrativní poplatek a Váš účet bude uzavřen; nebo (ii) „znovu aktivujete“ svůj účet a Administrativní poplatek již nebude odečítán.

5.2 Svůj účet můžete „znovu aktivovat“ těmito způsoby: (i) úspěšným provedením vkladu; (ii) podáním sportovní sázky nebo (iii) hraním/účastí v jakémkoliv kasinovém, pokerovém, herním nebo Vegas produktu.

5.3 Můžete požádat o vrácení veškerých administrativních poplatků, když kontaktujete naše oddělení zákaznického servisu.

C. VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY

1. Vklady a sázky

1.1 K sázení mohou zákazníci použít pouze částku zúčtované hotovosti na účtu. Z toho důvodu musí zákazníci před podáním sázek nebo před účastí ve hrách vložit hotovost na svůj účet. Pro více informací o tom, jak vkládat, vybírat a převádět hotovost, navštivte prosím sekci Vklady/Výběry.

1.2 Vložením prostředků na Váš účet nám nařizujete jejich držení spolu se všemi výhrami pro výhradní a specifický účel jejich použití: (i) k podávání Vašich sázek na sport a hry; a (ii) k placení všech poplatků nebo útrat, které mohou nastat ve spojitosti s našimi službami (Účel) a my s tímto Vaším nařízením souhlasíme. Pokud si budeme oprávněně myslet nebo budeme mít důvod věřit, že na účet vkládáte prostředky, aniž byste z nich podávali sázky na sportovní nebo herní produkty, budeme mít právo zrušit nebo zavřít Váš účet. Za takových okolností to také můžeme nahlásit příslušným úřadům.

1.3 U platebních metod, které vyžadují určitého držitele účtu, byste měli na svůj sázkový účet vkládat prostředky jen ze zdroje, u kterého jste uvedeni jako držitel účtu. V případech, kdy bet365 zjistí, že se jméno držitele účtu liší od jména držitele sázkového účtu bet365, si vyhrazujeme právo považovat všechny vklady na sázkový účet jako neplatné (a všechny výhry získané z takového vkladu budou zrušeny).

1.4 Všechny prostředky, které za Vás držíme, jsou uloženy v samostatných, pro tento účel vytvořených uživatelských bankovních účtech a budou použity výhradně pro uvedené Účely. Banka toto vzala na vědomí. Pokud tyto prostředky nebudou používány pro uvedené Účely, musíme Vám je vrátit.

Banka vzala na vědomí, že Vaše prostředky jsou v těchto účtech uloženy výhradně pro uvedené Účely. Banka potvrdila, že nebude slučovat prostředky uživatelů uložené v těchto účtech s žádnými jinými, včetně Vašich vlastních, a že sama nemá na tyto prostředky žádný nárok.

S ohledem na výše uvedené budou Vaše prostředky v případě naší platební neschopnosti chráněny. Tyto prostředky by tak stále patřily Vám a nepřipadly by správci konkurzní podstaty. Tato úroveň zabezpečení je v souladu s kritérii střední ochrany nastavenými britskou licenční radou Gambling Commission v jejím systému ohodnocení ochrany finančních prostředků zákazníků.

1.5 Souhlasíte, že budeme mít právo ponechat si všechny úroky, které mohou vzejít z peněz uložených na Vašem účtu u bet365.

1.6 Žádný zaměstnanec bet365 nemůže nikomu poskytnout úvěr a všechny sázky musí být pokryty dostatečnou hotovostí na účtu zákazníka. bet365 si vyhrazuje právo vrátit jakoukoli sázku/vklad, která mohla být podána nedopatřením bez dostatečného finančního krytí z účtu zákazníka. V případě, že byla hotovost na zákazníkův účet připsána nedopatřením, je zákazníkovou povinností bez prodlení informovat bet365. bet365 takové prostředky odebere vyrovnáním na účtu.

1.7 Pokud není stanoveno jinak, všechny příklady uvedené na této Internetové stránce jsou uvedeny v librách šterlinků. Pro jakékoli transakce, u kterých je potřeba provést převod měny, bude použitý středový kurz uvedený v novinách Financial Times. Měny, které mohou zákazníci na této stránce použít, jsou uvedeny v Dodatku 1 těchto Podmínek a na této Internetové stránce.

1.8 Poté, co je zvolena určitá měna, jsou prostředky vkládány, sázky podávány a výhry vypláceny v této vybrané měně. Pokud si přejete změnit zvolenou měnu, Kontaktujte nás prosím.

1.9 Naše služba převodu měn může být využívána pouze za účelem podávání sázek či vkladů prostřednictvím této Internetové stránky (tzv. „oprávněný záměr“). Zákazníci nemají povoleno používat tuto službu za jakýmkoli jiným účelem, který se liší od oprávněného záměru (včetně zajišťování měn, spekulativního obchodování nebo jakéhokoli jiného obchodování s měnami). Pokud se bet365 domnívá, že zákazník využívá této služby s jiným než oprávněným záměrem, má nárok na uzavření nebo pozastavení zákazníkova účtu. Takový zákazník je poté:

(a) odpovědný za všechny vzniklé Pohledávky; a

(b) povinen odškodnit bet365 v souvislosti se vzniklými Pohledávkami.

1.10 bet365 bude mít navíc nárok na zadržení a/nebo na ponechání všech částek, které zákazník získal nebo obdržel jako důsledek nebo ve spojení s „neoprávněným" použitím této služby.

1.11 bet365 si neúčtuje poplatky za vklady provedené debetní/kreditní kartou. Nicméně Vás upozorňujeme, že někteří vydavatelé karet považují sázkové transakce za platby „v hotovosti“ a proto Vám mohou naúčtovat poplatek za transakci. Pro více informací prosím kontaktujte svého vydavatele karet.

2. Výběry

2.1 Je-li to možné, všechny výběry budou připsány na účet, ze kterého byl proveden vklad. Výběr může být zpracován pouze jménem registrovaného vlastníka účtu na jeho zaregistrovaný účet.

2.2 Většina výběrů může být provedena po kliknutí na záložku „Výběr“ na naší Internetové stránce. Pro provedení výběru musí být na zákazníkově účtu dostatečná hotovost. Denní částka výběru není nijak limitována, ale u žádostí o výběr částky vyšší než 20.000£ nebo odpovídající hodnoty v jiné měně může být vyžadováno dodatečné opatření. Úplné informace o každém specifickém způsobu platby jsou uvedeny v sekci Vklady/Výběry.

2.3 Máme samostatný bankovní účet vytvořený pro výhradní a specifický účel - ochranu peněz, které jste si žádali vybrat, na jejich cestě k Vám. Souhlasíme s udržováním zůstatku našich peněz na tomto účtu pro tento výhradní a specifický účel. V případě naší platební neschopnosti by proto předtím, než vybraná částka dorazí na Váš účet, stejná suma na tomto účtu patřila Vám a nepřipadla by správci konkurzní podstaty. Banka vzala na vědomí, že zůstatek na tomto účtu je držen výhradně pro tento uvedený specifický účel. Banka potvrdila, že nebude tento zůstatek slučovat s žádným jiným, včetně našich jiných zůstatků, a že sama nemá na tyto prostředky žádný nárok. Tato úroveň zabezpečení je v souladu s kritérii střední ochrany nastavenými britskou licenční radou Gambling Commission v jejím systému ohodnocení ochrany finančních prostředků zákazníků.

2.4 Jestliže není výše vkladu před žádostí o výběr v plném rozsahu prosázena, bet365 si vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi poplatek na pokrytí všech vzniklých nákladů vztahujících se jak k vkladům, tak k výběrům. Pokud je to nezbytné, výše požadovaného výběru může být na základě těchto poplatků snížena.

2.5 Je-li jako způsob provedení vkladu na účet nastavena metoda paysafecard a výše vkladu není před žádostí o výběr prosázena v plném rozsahu, máme-li důkazy o sérii sázek, které garantují zákazníkův zisk bez ohledu na výsledek, nebo jedná-li se o sázky s minimálním rizikem, bet365 může před zpracováním výběru požadovat, aby zákazník pro ověření předložil účet o nákupu poukázky.

3. Ostatní

3.1 Pokud v souvislosti se zákazníkovým účtem dojde k žádostem o vrácení plateb, stornům nebo k jiným výlohám, vyhrazuje si společnost bet365 právo na zúčtování poplatku za příslušné částky.

3.2 Dále má společnost bet365 kdykoli nárok na vyrovnání dluhu, který zákazník dluží jakékoli společnosti v rámci skupiny bet365, jakýmkoli kladným zůstatkem na účtu daného zákazníka.

3.3 Pokud je to vyžadováno, jsou zákazníci odpovědni za nahlášení svých výher nebo ztrát daňové a/nebo jiné úřední instituci ve své jurisdikci.

3.4 Internetové sázení může být pro zákazníky v určitých jurisdikcích nelegální. V takovém případě nemohou zákazníci pro uskutečnění transakcí používat platební karty. Jakékoli sázky/vklady přijaté z těchto jurisdikcí budou však platné, ať už jsou vyhrávající nebo prohrávající.

D. PŘIJÍMÁNÍ SÁZEK

1. Podání sázek/vkladů

1.1 bet365 si vyhrazuje právo na odmítnutí všech sázek nebo části jakékoli požadované sázky, a to dle svého výhradního uvážení. Všechny sázky/vklady, které jsou zákazníkem podávány, jsou na základě jeho vlastního uvážení a na jeho vlastní riziko.

1.2 Přijímáme pouze sázky podané přes internet (včetně sázek podaných přes mobilní zařízení nebo přes stáhnutelnou aplikaci na mobilním zařízení) nebo po telefonu. Sázky podané jakoukoli jinou formou (poštou, emailem, faxem apod.) nepřijímáme a v případě jejich obdržení budou vráceny, ať už by byly výherní nebo nevýherní.

1.3 Odpovědností zákazníka je se ujistit, že všechny údaje jeho sázek jsou v pořádku. Jakmile jsou sázky podány, nemohou být zákazníkem zrušeny. Sázky mohou být zákazníkem změněny pouze po využití naší funkce Upravit sázku u sázek, kde je tato funkce dostupná. bet365 si kdykoli vyhrazuje právo na zrušení jakékoli vypsané sázky.

1.4 Vaše prostředky budou přiděleny k sázkám v tom pořadí, ve kterém jste je podali, a nebudou dostupné pro žádné jiné využití. bet365 si vyhrazuje právo vrátit a/nebo zvrátit všechny transakce provedené poté, co byla sázka zahrnující přidělené prostředky podána, ať již v daný čas či retrospektivně.

2. Potvrzení sázky/vkladu

2.1 Pokud není na zákazníkově účtu dostatečný zůstatek finančních prostředků, sázky nebudou platné.

2.2 Platnost telefonních sázek/vkladů bude potvrzena pouze poté, kdy operátor znovu přečte údaje o sázce/vkladu a potvrdí zákazníkovi, že sázka/vklad byl úspěšně zpracován a přijat.

2.3 Sázka, kterou máte v úmyslu podat, bude platná až v moment, kdy bude přijata servery bet365. Každé platné sázce bude přidělen unikátní kód transakce. Neručíme za vyhodnocení sázek, u kterých není uveden unikátní kód transakce. Pokud si nejste jisti platností podaných sázek, zkontrolujte si prosím historii účtu nebo nás kontaktujte.

2.4 Bez ohledu na výše uvedené nebudou sázky podané za použití kreditní nebo debetní karty platné až do okamžiku, kdy obdržíme platbu v plné výši. Pokud neobdržíme platbu před začátkem příslušné události, sázky podané na tuto událost budou vráceny.

2.5 Vznikne-li spor, souhlasí zákazník i společnost bet365 s tím, že jako rozhodující podklad k vyřešení sporu bude sloužit databáze transakcí bet365.

3. Bonusy

3.1 Všechny zákaznické bonusy jsou omezeny na jednu osobu, rodinu, domácnost, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo určité platební metody (např. kreditní či debetní karty), propojeného účtu NETeller nebo účtu Skrill, mobilní zařízení (např. mobil nebo tablet), stáhnutí aplikace a sdílený počítač (např. ve veřejné knihovně nebo na pracovišti).

3.2 Je-li porušena kterákoliv podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek (např. když u více účtů identifikujeme u stejných zápasů/sázek společné postupy v sázení), které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 si vyhrazuje právo požadovat zpět část z takových nabídek tvořenou bonusem nebo sázkovými kredity a dle vlastního uvážení buď vyhodnotit sázky podle správných kursů, zrušit sázkové kredity, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zrušit kteroukoliv sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázkových kreditů. Navíc si společnost bet365 vyhrazuje právo účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek, který uhradí administrativní výdaje společnosti až do výše vkladového bonusu, sázkových kreditů, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo dodatečné platby. bet365 si dále vyhrazuje právo na základě svého uvážení požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí vhodného dokladu totožnosti předtím, než mu na jeho účet připíše jakýkoli bonus, sázkové kredity, sázku zdarma, bezrizikovou sázku nebo než bude zákazníkovi poskytnuta jiná nabídka.


3.3 bet365 si vyhrazuje právo kdykoli zrušit platnost libovolného bonusu nebo všech bonusů pro kteréhokoliv zákazníka nebo skupinu zákazníků, a to dle výhradního uvážení bet365. Bonusy mohou využít pouze ti zákazníci, kteří na bet365 vložili skutečné peníze.

3.4 bet365 si kdykoli vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek nebo na zrušení kteréhokoliv zákaznického bonusu nebo nabídky.

4. Vyhodnocování sázek a výplaty výher

4.1 Všechny sázky jsou předmětem ustanovení, která upravují pokrytí sázek (včetně maximálních výher). Ta lze nalézt v Dodatku 2 těchto Podmínek.

4.2 bet365 si kdykoli vyhrazuje právo na zrušení vypsané sázky. Pokud je sázka zrušena, veškeré tipy na tuto sázku budou odmítnuty. bet365 si také vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění zastavit jakékoli sázení.

4.3 Kalkulace možné částky k výplatě je jen informativní a všechny sázky budou vypočteny podle poměru vkladu/risku a přijatého kursu. V aku/kombi sázkách s neplatným tipem (tipy) bude suma možné částky k výplatě adekvátně snížena.

4.4 V případě, že zákazník zahrne do aku/kombi sázky nestartujícího, sázka bude vyhodnocena podle zbývajících tipů.

4.5 Všechny výhry budou připsány na účet zákazníka. Hotovostní prostředky/výhry, které byly připsány nedopatřením, není možné použít. bet365 si vyhrazuje právo zrušit všechny transakce obsahující tuto hotovost a/nebo vybrat příslušnou částku ze zákazníkova účtu a/nebo vrátit transakci, a to v době transakce nebo zpětně.

4.6 bet365 si vyhrazuje právo na pozdržení plateb a prohlášení sázek za neplatné, pokud má důkaz, že se stalo následující: (i) bezúhonnost sportovní události byla zpochybněna (ii) kursy nebo pool (Tote sázky) byly zmanipulovány; nebo (iii) zápas byl domluven. Důkazy výše zmíněných událostí mohou být založeny na velikosti, objemu nebo vzorci sázení podaných jakýmkoli způsobem na bet365. V případě určité otázky ve sportovní oblasti bude směrodatné rozhodnutí relevantního řídícího orgánu. Jestliže zákazník dluží z jakéhokoliv důvodu společnosti bet365 peníze, vyhrazujeme si právo k této skutečnosti přihlédnout před provedením platby tomuto zákazníkovi.

4.7 Existuje-li důkaz o sérii sázek obsahujících stejný tip (tipy) od jednoho zákazníka nebo skupiny zákazníků, bet365 si vyhrazuje právo zrušit tyto sázky nebo nevyplatit výhry do té doby, než se stav věci vyšetří.

4.8 Pro události, u kterých není oficiálně stanoven čas začátku ("off"), za něj bude považován dopředu uváděný čas začátku události. Pokud je z jakékoli důvodu neúmyslně přijata sázka po začátku události nebo zápasu (v případě jiných než Live sázek, které jsou jasně uvedeny na této Internetové stránce), sázka zůstane v platnosti v případě, že v okamžiku jejího podání nebyl znám konečný výsledek a že žádný z účastníků/týmů nezískal výhodu (např. gól, vyloučení v týmu protivníka apod.). Pokud je výsledek určité události/sázky znám, bet365 si vyhrazuje právo na vrácení této sázky, ať je vyhrávající nebo prohrávající. V případě sporů ohledně času podání sázek bude jako rozhodující podklad k vyřešení sporu sloužit databáze transakcí. Všechny časy, uvedené na této Internetové stránce a/nebo zmíněné některým ze zaměstnanců bet365, jsou myšleny v čase Spojeného království, pokud není stanoveno jinak.

4.9 Live sázky - v případě, kdy máme důvod se domnívat, že byla sázka podána poté, kdy byl znám výsledek určité události nebo poté, kdy jeden z účastníků/týmů získal výhodu (např. gól, vyloučení v týmu protivníka apod.), bet365 si vyhrazuje právo na vrácení této sázky, ať je vyhrávající nebo prohrávající.

4.10 Pokud nejsme z nějakého důvodu schopni potvrdit výsledek sázky (např. z důvodu ztráty Live obrazu během přenosu), všechny sázky se vrací s výjimkou již vyhodnocených.

4.11 Zadá-li zákazník nejednoznačné instrukce, bet365 si vyhrazuje právo rozdělit celkovou vloženou částku mezi potenciální výsledky. Pokud toto nelze provést, vyhrazujeme si právo zrušit celou sázku. V případě jakékoli události je rozhodnutí bet365 konečné.

4.12 Sázky jsou vyhodnoceny na základě zlomkových kursů bez ohledu na to, jaký formát kursů byl použit při podání sázky.

E. POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY

1. Informace a obsah

1.1 Informace, ke kterým máte na této Internetové stránce přístup (včetně výsledků, statistik, sportovních údajů, přehledů zápasů, kursů a údajů o sázkách), jsou určeny pouze pro osobní použití zákazníků. Distribuce nebo komerční využití těchto informací je přísně zakázáno. Nezaručujeme nepřetržité poskytování těchto informací, jejich správnost ani výsledky obdržené na základě jejich použití. Informace nejsou poskytované s úmyslem poskytnutí rady či doporučení. Zákazníci by při podávání sázek/vkladů neměli spoléhat pouze na informace zveřejněné na stránce. Sázky jsou podávány dle vlastního uvážení zákazníků a na jejich vlastní riziko.

2. PC vybavení

2.1 Počítačové nebo mobilní vybavení zákazníků a jejich připojení k internetu může mít vliv na výkon a/nebo na fungování této Internetové stránky. bet365 nezaručuje, že tato Internetová stránka bude fungovat bez poruch či závad nebo že služby poskytované bet365 budou probíhat bez přerušení. bet365 nenese žádnou odpovědnost za poruchy nebo problémy, které vzniknou v důsledku počítačového vybavení zákazníků, jejich připojení k internetu nebo ze strany poskytovatelů telekomunikačních či internetových služeb (včetně situace, kdy zákazníci nemohou podat sázky, vložit hotovost nebo zobrazit či obdržet určitou informaci s ohledem na určité události).

2.2 Pokud k sázení na bet365 využívají zákazníci služby bet365 Na cestách (včetně stáhnutelných aplikací), upozorňujeme, že společnost bet365 není odpovědná za žádné škody nebo ztráty dat způsobené na mobilním zařízení s nainstalovaným softwarem (kromě případů, kdy je takováto škoda nebo ztráta výhradně a přímo přiřaditelná staženému softwaru) a rovněž není odpovědná za telefonní, datové nebo jiné poplatky vzniklé užíváním tohoto softwaru.

2.3 Pro další informace vztahující se k požadavkům na přístup na tuto Internetovou stránku a k technickým dotazům ohledně použití této stránky klikněte zde prosím.

3. Čestné použití

3.1 Tato Internetová stránka a produkty společnosti bet365 mohou být používány pouze za účelem podávání sázek či vkladů na události a/nebo hry.

3.2 Nesmíte používat tuto Internetovou stránku ve prospěch třetí strany nebo za účelem, který je (dle úsudku bet365) nezákonný, hanlivý, nevhodný nebo neslušný, nebo se záměrem, který bet365 považuje za diskriminační, podvodný, nečestný nebo nemístný.

3.3 bet365 zahájí trestní stíhání či uvalí smluvní sankce na kteréhokoli zákazníka, který by byl zapojen do podvodné, nečestné nebo trestné činnosti na této Internetové stránce nebo prostřednictvím produktů bet365. bet365 zadrží platbu kterémukoli zákazníkovi, u kterého vznikne podezření na kteroukoli z výše uvedených skutečností, nebo v případě, že má podezření, že je tato platba ve prospěch třetí strany. Od takového zákazníka bude vyžadováno odškodnění a po požádání bude odpovědný za vyrovnání všech přímo či nepřímo vzniklých Pohledávek (dle definice v paragrafu B.4.3 výše), které společnosti bet365 vznikly z jeho podvodné, nečestné nebo trestné činnosti.

4. Software a technologie

4.1 Aby zákazníci mohli používat určité produkty nabízené na naší Internetové stránce, může být po nich vyžadováno stáhnutí určitého softwaru (například pro hry v Kasinu, které mohou být použity po stáhnutí přehrávače Flash Player). Určité třetí strany mohou také požadovat, aby zákazníci souhlasili s dodatečnými podmínkami, regulujícími použití jejich produktů. Pokud zákazníci neakceptují podmínky těchto třetích stran, neměli by využívat příslušný software těchto třetích stran. bet365 v žádném ohledu nezodpovídá za software poskytovaný jakýmikoli třetími stranami.

4.2 Zákazníci mají povolení pouze k použití takového softwaru, který je jim k dispozici prostřednictvím Internetové stránky. Tento software slouží k použití produktů na Internetové stránce a pro žádné jiné účely (s výjimkou případů povolených příslušným právem).

4.3 Tímto zákazníkům udělujeme osobní, nevýhradní a nepřenosné právo k využívání příslušného softwaru, s výhradním účelem využívání/hraní produktů na Internetové stránce (včetně online Kasina), v souladu s následujícími podmínkami.

(a) Zákazníci nejsou oprávněni: (i) instalovat nebo stahovat software na server nebo na jiná síťová zařízení nebo se jinak pokoušet zpřístupnit software prostřednictvím jakékoli formy „bulletin boardu” (nástěnky), online servisu nebo vzdálených dial-in či sítí jiným osobám; (ii) poskytovat sublicence, připisovat, pronajímat, půjčovat, převádět nebo kopírovat (kromě výslovného povolení na jiném místě těchto podmínek) svoji licenci k využívání softwaru, nebo vytváření a distribuce kopií tohoto softwaru; (iii) vstupovat do softwaru, usilovat o přístup nebo jinak obcházet bezpečnostní systém bet365 nebo jakkoli zasahovat do příslušných produktů (včetně, ale ne pouze za použití robotů a podobných zařízení) nebo do Internetové stránky či se pokoušet o jakékoli změny v softwaru a/nebo jakýchkoli jeho prvků či součástí; nebo (iv) kopírovat nebo překládat jakoukoli uživatelskou dokumentaci poskytovanou „online“ nebo v elektronickém formátu. Navíc a s výjimkou minimálního rozsahu povoleného platným zákonem v souvislosti s počítačovými programy (včetně účelů výslovně povolených v Sekci 296A(1) nebo Sekci 50(B)2 dokumentu Copyright Designs and Patents Act 1988 (Zákon na ochranu vlastnických práv a designu 1988) nemají zákazníci povolení: (a) software překládat, provádět tzv. reverse-engineering, dekompilovat, demontovat, měnit či vytvářet podobné produkty na základě softwaru nebo jej jinak upravovat; nebo (b) provádět tzv. reverse-engineering, dekompilovat, demontovat, přizpůsobovat, měnit, překládat software či činit jakékoli pokusy zjistit zdrojový kód softwaru nebo vytvářet podobné produkty založené na celém softwaru nebo na jakékoli jeho části.

(b) Zákazníci nejsou vlastníky softwaru. Software je vlastněn a je výhradním majetkem bet365 nebo třetí strany - poskytovatele softwaru („Software Provider“). Jakýkoli software a doplňující dokumentace poskytnutá bet365 spolu s licencí je také vlastnictvím poskytovatele softwaru; toto vlastnictví je celosvětově chráněno autorským právem. Užíváním softwaru se zákazníci nestávají majiteli práv na jakékoliv duševní vlastnictví k softwaru.

(c) Software je poskytován „tak, jak je“, bez jakýchkoli záruk, podmínek, závazků a ujištění. bet365 nezaručuje, že: (i) software bude odpovídat Vašim požadavkům; (ii) software neporuší jakákoli duševní práva třetí strany; (iii) během provozu softwaru nedojde k chybě nebo přerušení; (iv) všechny závady v softwaru budou opraveny; nebo že (v) software nebo servery neobsahují viry.

(d) V případě komunikačních nebo systémových chyb, které se vyskytnou ve spojení s nastavením účtů nebo dalších funkcí a komponent softwaru, nebude mít bet365 ani poskytovatel softwaru vůči zákazníkům ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost v důsledku takových chyb. Pokud nastane taková situace, bet365 si vyhrazuje právo odebrat všechny relevantní produkty z Internetové stránky a učinit jakékoli jiné kroky k opravení těchto chyb.

(e) Tímto berete na vědomí, že společnost bet365 nemůže kontrolovat způsob, jakým její software používáte, a že tento software používáte na vlastní odpovědnost.

(f) Tento software může obsahovat důvěrné informace, které jsou tajné a důležité pro dodavatele softwaru a/nebo pro bet365. Tyto důvěrné informace nejsou zákazníci oprávněni použít či zveřejnit jinak než výhradně v souladu s těmito podmínkami.

4.4 I přesto, že se bet365 snaží zajišťovat dostupnost Internetové stránky po 24 hodin denně, bet365 nezodpovídá za žádný důvod nedostupnosti Internetové stránky v jakýkoli čas nebo v jakémkoli období. Vyhrazujeme si právo na provádění změn, oprav, úprav, na přerušení či pozastavení jakékoli části Internetové stránky a tak i obsahu služeb nebo produktů, které jsou jejím prostřednictvím k dispozici, včetně přístupu zákazníků k těmto službám a produktům.

4.5 Internetovou stránku není povoleno zneužít použitím počítačových virů, trojských koní, červů, logických bomb či jiného materiálu, který může být technicky škodlivý. Především je pak zakázáno vstupovat na Internetové stránku bez povolení, zasahovat do ní, ničit ji nebo porušovat jakoukoli její součást; jakékoli vybavení nebo síť, na které je Internetové stránka postavena; jakýkoli software, který je použit ve spojení se zajištěním této Internetové stránky; nebo jakékoli jiné vybavení, software nebo Internetovou stránku vlastněnou nebo používanou třetí stranou. Na Internetovou stránku je zakázáno útočit formou odepření služby (denial-of-service attack). Kromě případů, kdy jsme nepodnikli příslušná opatření, nebudeme odpovědni za jakékoli ztráty či škody způsobené distribuovaným odepřením služby nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může napadnout vybavení počítače zákazníka, jeho počítačové programy, data nebo jiný majetek v důsledku použití stránky zákazníkem nebo stahování jakéhokoli materiálu zaslaného na ni, nebo na jakoukoli na ni propojenou Internetovou stránku.

5. Účast třetích stran

5.1 bet365 využívá obrazových materiálů, komentářů a obsahu od mnoha dodavatelů. Určité třetí strany (tj. poskytovatelé výše zmíněného) mohou požadovat, aby zákazníci souhlasili s dodatečnými podmínkami, regulujícími použití jejich obrazových materiálů, komentářů a obsahu. Pokud zákazníci neakceptují podmínky těchto třetích stran, neměli by využívat dané obrazové materiály, komentáře a obsah.

5.2 bet365 v žádném ohledu nezodpovídá za obrazové materiály, komentáře ani obsah poskytnutý jakýmikoli třetími stranami.

5.3 Podmínky pro koncové uživatele vztahující se k využití obrazových materiálů, komentářů a obsahu kanálu Racing UK, jsou popsány v Dodatku 3 těchto Podmínek.

5.4 Společnost bet365 nedovoluje žádnému ze zaměstnanců, nikomu ve spojení se svými zaměstnanci ani nikomu, kdo je jakkoli napojen na poskytovatele služeb třetí straně (kteří jsou určeni výhradně dle uvážení společnosti bet365), aby podávali jakékoli sázky či sázeli na jakékoli události, k nimž poskytovatel dodává služby společnosti bet365. bet365 vrátí jakoukoli sázku/vklad, u kterých dojde na základě vlastního rozhodnutí k závěru, že k tomuto sázení či podávání vkladu došlo.

5.5 Tam, kde Internetová stránka obsahuje odkazy na stránky třetích stran a zdrojů, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro Vaši informaci. bet365 nemá kontrolu nad obsahem těchto stránek ani zdrojů, a nenese za ně žádnou odpovědnost, stejně tak jako za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout v důsledku jejich použití. Zařazením odkazu na internetovou stránku třetí strany není schvalována internetová stránka této třetí strany, její produkty ani její služby (dle potřeby).

6. Chyby

6.1 bet365 nebude odpovídat za žádné chyby vzhledem k sázkám včetně případů, kdy: (i) došlo ke Zřejmé chybě a bet365 nesprávně zobrazila příslušný kurs/handicap/celkový počet/částku sázky zavřené pomocí funkce Zavřít sázku/částku upravenou pomocí funkce Upravit sázku; (ii) bet365 pokračuje v přijímání sázek nebo vkladů na uzavřené nebo pozastavené sázky; (iii) bet365 nesprávně vypočítá či vyplatí částku po vyhodnocení sázky, včetně situace, kdy je sázka zavřena pomocí funkce Zavřít sázku na celou částku po vyhodnocení; nebo (iv) se objeví jakákoli chyba v náhodném generátoru čísel nebo ve výplatních tabulkách zahrnutých, začleněných nebo použitých v kterékoli hře nebo produktu.

6.2 Nesprávný kurs - je-li zřejmá chyba zjištěna před, během nebo po události či zápasu, jakékoli sázky zůstávají v platnosti a budou vyhodnoceny podle upraveného kursu, který stanoví společnost bet365. Sázky se vrací, je-li upravený kurs nižší než 1,001.

Je-li dostatek času před začátkem události či zápasu, bet365 se pokusí kontaktovat zákazníka a dle vlastního uvážení může povolit zrušení sázky.

6.3 Nesprávný počet/hranice/handicap/celkový výsledek - je-li zřejmá chyba zjištěna před, během nebo po události či zápasu, jakékoli sázky zůstávají platné a budou vyhodnoceny podle správného počtu, hranice, handicapu nebo celkového výsledku v kursu stanoveném společností bet365 s výjimkou následujících případů:

i) Je-li upravený kurs nižší než 1,001, sázky se vrací.

ii) Jakékoli sázky na počet, hranici, handicap a celkový výsledek podány v době, kdy byl již znám výsledek, budou vráceny.

6.4 Nesprávná výše zavřené či upravené sázky - v případech, když je zřejmá chyba identifikována před začátkem události, během jejího průběhu nebo po jejím skončení, všechny zákazníkem zavřené sázky či zákazníkem upravené sázky po využití naší funkce Upravit sázku, u kterých je částka zavřené či upravené sázky nesprávná, (kvůli chybě v původním kurzu, který určil tuto částku) zůstanou platné a budou znovu vyhodnoceny podle upraveného kursu.

Pokud je tip zavřen (vyplacen) pomocí funkce Zavřít sázku na základě nesprávného výsledku, bude tento tip znovu vyhodnocen podle správného výsledku.

6.5 Je-li dostatek času před začátkem události či zápasu, bet365 se pokusí kontaktovat zákazníka a dle vlastního uvážení může povolit zrušení sázky.

6.6 Nesprávná událost/zápas - jestliže je v rámci události/zápasu vypsán nesprávný hráč nebo tým, budou všechny sázky vráceny. Toto rozhodnutí závisí pouze na výhradním uvážení společnosti bet365.

6.7 Nesprávná sázka - je-li vypsána nesprávná sázka na kterýkoli zápas či událost, budou všechny sázky podané na tento typ sázky vráceny; další typy sázek mohou být také vráceny. Toto rozhodnutí závisí pouze na výhradním uvážení společnosti bet365.

6.8 Sázky přijaté po začátku události - pokud je z jakéhokoli důvodu nedopatřením přijata předzápasová sázka po zahájení utkání nebo určité události, bude vyhodnocena následujícím způsobem:

i) Jestliže je daná událost a sázka pokryta v rámci Live sázek, poté bude sázka vyhodnocena s upraveným kursem platícím v čase, kdy byla sázka podána (jestliže je upravený kurs nižší než 1.001, bude sázka zrušena). V případě, kdy byl již výsledek sázky v době jejího podání znám, bude sázka zrušena.

ii) V případě, kdy událost nebo sázka nejsou pokryty v rámci Live sázek, bude sázka platná v případě, že žádný účastník nebo tým nezískal výhodu (např. gól, vyloučení v týmu protivníka apod.). Jestliže byla taková výhoda získána, bet365 si vyhrazuje právo na zrušení sázky, ať již by byla vyhrávající nebo prohrávající. Jakákoli sázka podaná v okamžiku, kdy byl již znám její výsledek (včetně Live sázky), bude zrušena.

6.9 Zřejmá chyba - Maximální výhra - maximální částka, kterou můžete získat za sázku uzavřenou při zřejmé chybě a upraveném kursu, je 10.000£. Pokud by potenciální výhra upravené sázky byla vyšší než 10.000£, částka výhry sázky uzavřené s revidovaným kursem se bude rovnat částce výhry původní sázky a jakákoli přesahující část vkladu se vrací.

7. Ostatní

7.1 bet365 aktivně monitoruje tok dat dovnitř i ven ze svých Internetových stránek. bet365 si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zablokovat přístup v případě nalezení důkazů automatizovaných přístupů na stránku.

7.2 bet365 si vyhrazuje právo na omezení přístupu do všech nebo do určitých části Internetové stránky vzhledem k určité jurisdikci.

7.3 bet365 může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo doplnit produkty nabízené prostřednictvím své Internetové stránky.

7.4 Celá Internetová stránka či její části mohou být čas od času nedostupné pro použití, a to z důvodu prováděné údržby Internetové stránky a/nebo prováděných úprav nebo změn jakéhokoli produktu na Internetové stránce.

F. NAŠE ODPOVĚDNOST

1. bet365 nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, závazky či ztráty, jež domněle nebo údajně vznikly ve spojení s touto Internetovou stránkou nebo jejím obsahem (včetně zpoždění či přerušení činnosti nebo přenosu, selhání komunikace nebo přenosu, jakéhokoli nesprávného použití této Internetové stránky nebo jejího obsahu nebo jakýchkoli chyb nebo vynechání obsahu).

2. Ačkoli společnost bet365 usiluje o správnost informací uvedených na této Internetové stránce, nezaručuje správnost či úplnost materiálu, který se na této stránce nachází. Na Internetové stránce se mohou vyskytovat typografické chyby nebo jiné nepřesnosti, případně neaktuální informace. bet365 nepodléhá žádné smluvní povinnosti na aktualizaci takového materiálu. Materiál na této Internetové stránce je poskytován „as is“, bez jakýchkoli podmínek, záruk nebo jiných forem zaručení se. V souladu s výše uvedeným a v největším možném rozsahu povoleném zákonem bet365 zákazníkům poskytuje tuto Internetovou stránku s tím, že s výjimkou těchto podmínek vylučuje veškerá prohlášení, výslovné či dovozované záruky, podmínky a jiná ujednání, která by mohla mít vztah k této Internetové stránce.

3. Maximální možný závazek společnosti bet365 k zákazníkům na základě nebo ve spojení s těmito podmínkami nepřesáhne:

(a) hodnotu sázek zákazníka, které byly podány za použití hotovosti na účtu zákazníka ve vztahu k příslušné sázce nebo produktu, který vedl ke vzniku příslušného závazku; a

(b) hodnotu příslušné hotovosti v případě, kdy byla tato hotovost z naší strany nesprávně použita.

(c) 10.000£ v případě jakýchkoli jiných závazků.

4. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, bet365 nenese žádnou smluvní ani deliktní odpovědnost (včetně odpovědnosti za nedbalost) nebo odpovědnost za porušení povinnosti uložené zákonem či jakýmkoliv jiným způsobem za jakékoli z následujícího (ať již dojde k vzniku přímo či nepřímo):

(a) ztrátu zisku;

(b) ztrátu obchodních příležitostí;

(c) ztrátu tržeb;

(d) ztrátu příležitosti;

(e) ztrátu dat;

(f) ztrátu dobrého jména nebo pověsti; nebo

(g) jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty,

bez ohledu na to, zda takové ztráty byly stranami předvídatelné ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek.

5. Nic v této Sekci F neomezuje odpovědnost bet365 při vyplácení výher zákazníkům nebo jiných s nimi souvisejících částek. Tato odpovědnost je v souladu se zde uvedenými podmínkami a s maximálními výhrami pro jednotlivé produkty, které jsou stanoveny v Dodatku 2 těchto Podmínek.

6. Žádná informace uvedená v těchto podmínkách nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost bet365 za:

(i) smrt nebo osobní zranění způsobené nedbalostí bet365;

(ii) podvod nebo záměrné zkreslení údajů; nebo

(iii) jakoukoli odpovědnost, která nemůže být vyňata nebo omezena za působnosti platného práva.

G. NAŠE DUŠEVNÍ VLASTNICKÁ PRÁVA

1. Obsah na těchto Internetových stránkách je chráněný mezinárodním autorským právem a dalšími duševními vlastnickými právy. Vlastníkem těchto práv je bet365, její partneři nebo další třetí strany, poskytovatelé licencí.

2. Všechna produktová jména, názvy společností a loga zobrazená na této Internetové stránce tvoří ochranné známky, obchodní značky nebo obchodní jména jejich příslušných vlastníků, včetně bet365.

3. S výjimkou obsahu požadovaného pro použití produktů za účelem podání sázek nebo vkladů nesmí být žádná část těchto Internetových stránek žádným způsobem či prostředky reprodukována či ukládána, upravována, kopírována, opakovaně publikována, načítána, posílána, přenášena, distribuována nebo obsažena na žádné jiné internetové stránce nebo v žádném veřejném nebo osobním elektronickém vyhledávacím systému nebo službě včetně textu, grafiky, videí, zpráv, kódu a/nebo softwaru bez našeho předchozího písemně vyjádřeného souhlasu.

4. Pokud zákazník využije možnosti umístění materiálu, informace, komentáře, příspěvku nebo jiného obsahu na tuto Internetovou stránku („uživatelský obsah"), poté bude takový uživatelský obsah považován za nedůvěrný a nechráněný vlastnickým právem a bet365 má právo na použití, kopírování, distribuování či odkrytí jakéhokoli takového uživatelského obsahu třetím stranám za jakýmkoli účelem. bet365 má také právo na odkrytí totožnosti zákazníka jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli uživatelský obsah zaslaný nebo umístěný zákazníkem na tuto Internetovou stránku poškozuje její duševní vlastnická práva nebo právo na soukromí. bet365 má také právo na odstranění nebo úpravu jakéhokoli uživatelského obsahu, který zákazník umístí na tuto Internetovou stránku.

5. Jakékoli komerční využívání nebo zneužívání této Internetové stránky nebo jejího obsahu je přísně zakázáno.

H. DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Podmínky, prohlášení o Ochraně osobních údajů, Pravidla, pravidla Používání cookies, Pravidla, kterýkoliv dokument, který je v nich konkrétně zmíněn a kterékoliv zásady nebo pravidla umístěná na této Internetové stránce představují úplnou dohodu a vzájemný souhlas mezi danými stranami a nahrazují kteroukoliv předešlou dohodu těchto stran, která by se vztahovala k předmětu těchto podmínek. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že přistoupením na tyto Podmínky, prohlášení o Ochraně osobních údajů, pravidla Používání cookies, Pravidla a na kterýkoliv dokument, který je v nich konkrétně zmíněn a na kterékoliv zásady nebo pravidla umístěná na této Internetové stránce nebude spoléhat a za prostředek nápravy nebude považovat jakékoli jiné sdělení, vyjádření, záruku, dohodu, slib nebo ujištění (ať učiněné z nedbalosti nebo bez viny) kterékoliv jiné osoby (ať již by tato osoba byla jednou ze stran této dohody nebo ne), než které je výslovně vyjádřeno v těchto podmínkách. Nic v této doložce neomezuje ani nevylučuje jakoukoli odpovědnost za podvod nebo za podvodné zkreslení údajů.

2. V žádném případě nebude žádné zpoždění, porucha nebo opomenutí (celkové nebo částečné) v prosazování, provádění či ověřování jakéhokoli práva, síly, výhody, požadavku nebo opatření, uděleným nebo vyvstávajícím z těchto podmínek nebo ze zákona, považováno nebo předkládáno za vzdání se takového či jakéhokoli jiného práva, síly, výhody, požadavku nebo opatření vzhledem ke zmíněným okolnostem, nebo fungovat jako prostředek omezení takového či jakéhokoli jiného práva, síly, výhody, požadavku nebo opatření v jakémkoli jiném případě, v jakémkoli čase nebo v po sobě jdoucích obdobích.

3. Práva a opatření uvedená v těchto podmínkách platí současně a (pokud nebylo těmito podmínkami stanoveno jinak) nevylučují jakákoli jiná práva či opatření v platném právu.

4. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek jakýmkoli soudem nebo správním orgánem kompetentní jurisdikce shledáno neplatným nebo nevynutitelným, taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní jiná ustanovení v těchto podmínkách a jejich platnost tak zůstane v plné míře zachována.

5. Zákazníci musí vyplnit a podepsat všechny dokumenty a dále v souladu s těmito podmínkami splnit jakékoli další povinnosti, které společnost bet365 může přiměřeně vyžadovat za účelem toho, aby se stala držitelem práv a jiných výhod převedených nebo udělených v souladu s těmito podmínkami a dále za účelem ochrany a uplatnění výše uvedeného tak, aby bylo zajištěno plné uplatnění těchto podmínek.

6. Nic z těchto podmínek nevytváří nebo nesmí být považováno za vytvoření partnerství, společného podniku (joint venture) nebo vztahu typu „principal-agent“ mezi stranami a žádná strana nebude mít právo na zavázání jiné strany jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně vyjádřen v těchto podmínkách.

7. bet365 se nedostane do rozporu s těmito Podmínkami ani nebude odpovědná za zpoždění při dodržení svých závazků (nebo jejich nedodržení), pokud takové zpoždění nebo nesplnění závazků plyne z událostí nebo okolností, které bet365 nemohla ovlivnit, a to včetně (a nevýhradně) následujících případů: jakékoli výpadky telekomunikačních sítí, výpadky elektřiny, poruchy v hardwarovém nebo softwarovém vybavení počítačů třetí strany, oheň, bouřkové blesky, výbuch, povodeň, důsledky nepříznivého počasí, rozpory v rámci průmyslového odvětví nebo pozastavení provozu, teroristické útoky, opatření vlády nebo jiných odpovědných organizací. V takových případech bude čas pro splnění příslušného závazku prodloužen o období rovnající se době, o kterou bylo splnění povinnosti opožděno nebo znemožněno.

8. bet365 může tyto Podmínky postoupit, převést, sublicencovat nebo s nimi naložit jakýmkoli jiným způsobem a dále může postoupit jakákoli práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek jakékoli jiné společnosti v rámci skupiny bet365.

9. Jakékoli oznámení musí být dle těchto podmínek v písemné formě, v angličtině a může být doručeno osobně, zasláno jako poštovní zásilka první třídy, na dobírku nebo doporučenou nebo leteckou poštou, emailem nebo faxem na: (a) v případě bet365 na adresu příslušné společnosti bet365, která je uvedena v úvodu těchto Podmínek nebo která je uvedena na Stránce; a (b) vzhledem k oznámením předávaných společností bet365 zákazníkům, v souladu s registračním postupem zákazníka (včetně kterýchkoliv dodatků k takovým informacím, které zákazníci oznámili bet365). Jakékoli oznámení bude považováno za doručené: (a) v případě osobního doručení v okamžiku doručení zásilky; (b) v případě zásilky první třídou, na dobírku či doporučenou poštou v 09:30 hodin britského času druhý pracovní den po datu odeslání; (c) v případě doporučené předplacené letecké pošty v 09:30 hodin britského času pátý pracovní den po datu odeslání; (d) v případě zaslání emailem v čase zaslání; a (e) v případě zaslání faxem v čase zaslání odesílatelem.

10. Dodatky, prohlášení o Ochraně osobních údajů, pravidla Používání cookies, Pravidla, kterýkoliv dokument, který je v nich konkrétně zmíněn a kterékoliv zásady nebo pravidla umístěná na této Internetové stránce tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a mají stejný efekt, jako kdyby byly v plném znění obsaženy v hlavní části těchto Podmínek. V případě jakékoli nekonzistentnosti mezi hlavní částí těchto Podmínek a Dodatků, prohlášením o Ochraně osobních údajů, pravidla Používání cookies, Pravidly a/nebo kterémkoli v nich konkrétně zmíněném dokumentu a kterýmikoliv zásadami nebo pravidly umístěnými na této Internetové stránce má, pokud není uvedeno jinak, rozhodující platnost hlavní část dokumentu.

I. STÍŽNOSTI, SPORY, ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

1. V případě jakéhokoli požadavku či sporu, který vyplývá z transakce provedené v minulosti nebo se týká aktuální transakce, nás prosím kontaktujte. Pokud bet365 není schopna určitý spor vyřešit, každá ze stran může odkázat tento spor k arbitrážní organizaci, jakou je například IBAS (Independent Betting Adjudication Service = Nezávislá sázková arbitrážní služba) nebo platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution = ODR), jejichž rozhodnutí bude konečné (s výjimkou výskytu jakýchkoli zřejmých chyb) za předpokladu, že všem zúčastněným stranám byl dán dostatečný prostor k vyjádření. Žádný spor týkající se kterékoli sázky nebude mít za následek vedení soudního sporu nebo protestu proti licenci sázkové kanceláře nebo jejímu povolení (včetně jakékoli druhotné licence operátora či osobní licence) s výjimkou případu, kdy by bet365 pochybila při dodržení rozhodnutí, které vzešlo z arbitráže.

2. Pro více informací o organizaci IBAS a on-line řešení sporů klikněte zde.

3. Vyhodnocení sázek na americké sporty: Ve všech případech budou sázky na americké sporty vyhodnoceny za použití statistik a výsledků, které jsou poskytovány každým sportovním řídícím orgánem (s výjimkou zjevných pochybení). Příslušnými řídícími orgány jsou následující: NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS a PGA tour.

4. Dle výše uvedeného odstavce B.3.1 budou tyto Podmínky a jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z nich nebo spojený s nimi nebo jejich předmětem, ať již smluvní nebo nesmluvní povahy, řízeny a interpretovány v souladu se zákony Anglie a Walesu.

5. Zákazníci akceptováním těchto podmínek a/nebo podáváním sázek a/nebo využíváním (ať již oprávněným nebo neoprávněným) služeb nabízených bet365 (ať prostřednictvím těchto Internetových stránek nebo jinak) neodvolatelně souhlasí, že soudy Anglie a Walesu budou mít výhradní soudní pravomoc na vyřešení jakéhokoli sporu, který může vyplynout nebo je ve spojení s těmito Podmínkami. Bez ohledu na výše zmíněné je bet365 oprávněna na podání stížnosti proti zákazníkovi k soudu v místě jeho trvalého bydliště.

Dodatek 1

MĚNY PŘIJÍMANÉ NA bet365

V závislosti na zemi, kde bydlíte, a/nebo zvolené platební metodě mohou platit určitá omezení.

Argentinské peso (ARS)
Bulharský lev (BGN)
Brazilský real (BRL)
Česká koruna (CZK)
Dánská koruna (DKK)
Euro (EUR)
Maďarský forint (HUF)
Islandská koruna (ISK)
Indická rupie (INR)
Japonský yen (JPY)
Mexické peso (MXN)
Novozélandský dolar (NZD)
Norská koruna (NOK)
Polský zlotý (PLN)
Rumunský nový lei (RON)
Švédská koruna (SEK)
Švýcarský frank (CHF)
Britská libra (GBP)
Americký dolar (USD)

Dodatek 2

POKRYTÍ SÁZEK

NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ TOHOTO DODATKU 2 JSOU PŘEDMĚTEM PRAVIDEL, VZTAHUJÍCÍCH SE K PŘÍSLUŠNÉMU SPORTU, UDÁLOSTI NEBO PRODUKTU, SE KTERÝM SE POJÍ VAŠE SÁZKA.

Americký sport

Přijímáme sázky na všechny severoamerické sporty, jako např. americký fotbal, baseball, basketbal, hokej, golf, Nascar a CFL.

Koňské dostihy

Přijímáme sázky na všechny koňské dostihy konající se podle pravidel UK Jockey Club, Irish Turf Club a rovnocenných mezinárodních organizací, stejně jako na všechny dostihy v Austrálii a na Novém Zélandu, které jsou pokryté jedním z TAB v Australasii.

Závody chrtů

Přijímáme sázky na všechny závody chrtů pořádané v rámci BAGS (Bookmakers Afternoon Greyhound Service) a na jiné závody, jejichž karta je zveřejněna na naší Internetové stránce. Také přijímáme sázky na všechny dostihy v Austrálii a na Novém Zélandu, pokryté jedním z TAB v Australasii.

Klusácké dostihy

Přijímáme sázky na všechny dostihy v Austrálii a na Novém Zélandu, pokryté jedním z TAB v Australasii.

Sportovní a speciální sázkové události

Přijímáme sportovní a jiné speciální sázky, které uvádíme na naší Internetové stránce. Všechny tyto sázky se řídí platnými pravidly jednotlivých sportů, jako např. fotbal, tenis, box atd. V utkáních mezi dvěma týmy, kde jsou uvedena jména účastníků, jsou v případě změny hráče před začátkem utkání všechny uzavřené sázky vráceny, bez ohledu na to, jsou-li vyhrávající či ne. V situacích, která speciální pravidla nezahrnují, jsou uplatněna naše obecná pravidla.

V případě, že je oficiálním výsledkem sázky remíza a na tuto možnost nebyl vypsán kurs, všechny sázky a vklady podané na účastníky této remízy budou vráceny.

Výsledek zápasu nebo události bude pro účely sázení stanoven v den jejich ukončení a bude předmětem potvrzení příslušného sportovního řídícího orgánu. Jakékoli následné vyšetřování, které by mohlo vyústit ve změnu rozhodnutí o výsledku zápasu nebo události, nebude mít na původní vyhodnocení sázek společností bet365 vliv.

Změní-li se místo konání sportovní události, budou všechny sázky, které byly uzavřeny na původní místo konání zrušeny a vklady vráceny, jestliže nebylo uvedeno jinak.

Kursy nižší než 2,00 (Odds on) - u specifických sportů nabízíme sázky s uvedenými kursy nižšími než 2,0, a to na další/ch 3/6/12/24/48/72 hod. Sázky jsou v platnosti bez ohledu na změnu času události.

MAXIMÁLNÍ VÝHRY

Maximální výhry v rámci každých 24 hodin jsou pro všechny sporty uvedeny níže a ve výhrách není zahrnuta výše vkladu. U maximálních výher je kvůli konzistenci jako základní jednotka uvedena britská libra, ale pro výplaty se uplatňují převodní hodnoty.

V případě podání akumulovaných či kombinovaných sázek, které zahrnují události s různou výší výherních limitů, bude platný nejnižší limit. Všechny maximální výherní limity se vztahují na jednoho zákazníka nebo na skupinu zákazníků jednajících společně, kteří podali sázky obsahující stejné tipy, včetně případů sázek podaných v řadě po sobě, s různými kursy, během určitého počtu dnů a za použití různých sázkových účtů a/nebo prostřednictvím různých možností podání sázek. Jestliže existuje důvodné podezření, že byl určitý počet sázek podán tímto způsobem, celková výplata součtu všech těchto sázek bude omezena na maximální výhru jedné sázky.

Fotbal

2.000.000£ pro všechny sázky na mezinárodní utkání mužů s úplným hracím časem a následující soutěže - anglická Premier League, Championship, League 1, League 2, FA Cup, španělská La Liga, italská Serie A, německá Bundesliga I, francouzská Ligue 1, Liga mistrů UEFA a Evropská liga UEFA.

500.000£ pro sázky na následující soutěže - australská A League, skotská Premiership, anglická National League, norská Tippeligaen, portugalská Primeira Liga, švédská Allsvenskan a anglický Ligový pohár.

250.000£ pro sázky na následující soutěže - španělská Segunda, italská Serie B, německá Bundesliga II, francouzská Ligue 2, dánská Superliga, holandská Eredivisie, finská Veikkausliiga, japonská J-League, norská 1. divize, švédská Superettan a americká MLS.

100.000£ pro sázky na následující soutěže - rakouská Bundesliga, belgická První divize A, dánská 1. divize, skotský Championship, skotská 1. liga, skotská 2. liga, švýcarská Superliga, řecká Superliga a turecká Superliga.

50.000£ pro sázky na všechny další fotbalové soutěže a kvalifikační kola všech soutěží včetně kvalifikačních kol Ligy mistrů UEFA, kvalifikačních kol Evropské ligy a kvalifikačních kol FA Cupu (nevztahuje se na kvalifikační kola mezinárodních utkání mužských A týmů s úplným hracím časem).

Futsal, plážový fotbal a halový fotbal jsou z těchto omezení vyloučeny.

Koňské dostihy - Spojené království a zbytek světa

1.000.000£ v případech, kde jsou všechny tipy na koňské dostihy ve Spojeném království a Irsku, jestliže je vyhlášen startovní kurs (SP) odvětví.

250.000£ v případech, kde jsou všechny tipy na zámořské dostihy, jestliže je vyhlášen startovní kurs odvětví.

100.000£ pro všechny další koňské dostihy ve Spojeném království a Irsku, jestliže na některý z tipů není vyhlášen startovní kurs odvětví.

100.000£ pro všechny ostatní zámořské koňské dostihy.

100.000£ pro všechny další koňské dostihy uvedené na naší stránce, u nichž není vyhlášen startovní kurs odvětví.

100.000£ pro následující sázky: Zajišťující sázka (sázky), Umístí se, Neumístí se, Sázky bez favorita (favoritů), Nevyhraje (sázky na nevýhru), Favorité a pole (Jollies and rags), Dvojice (H2H).

Bez ohledu na výše uvedené a v případech, kdy má bet365 důvodné podezření, že sázky byly některou osobou či skupinou spolupracujících osob podány s úmyslem manipulovat s dividendy založenými na tote či s oficiálními startovními kursy, si bet365 vyhrazuje právo vracet některé či všechny sázky.

Koňské dostihy - Austrálie

Následující platí pro všechny dostihy pokrývané určitým TAB.

Dostihy Metropolitan

1.000.000£ pro všechny sázky na Výhru a Umístění

250.000£ pro všechny exotické sázky

Dostihy nespadající pod Metropolitan

350.000£ pro všechny sázky na Výhru a Umístění

100.000£ pro všechny exotické sázky

Bez ohledu na výše uvedené a v případech, kdy má bet365 důvodné podezření, že sázky byly některou osobou či skupinou spolupracujících osob podány s úmyslem manipulovat s dividendy založenými na tote či oficiálními startovními kurzy, si bet365 vyhrazuje právo vracet některé či všechny sázky.

Koňské dostihy - Nový Zéland

Následující platí pro všechny dostihy pokrývané určitým TAB.

100.000£ pro všechny sázky na Výhru a Umístění

20.000£ pro všechny Exotické sázky

Bez ohledu na výše uvedené a v případech, kdy má bet365 důvodné podezření, že sázky byly některou osobou či skupinou spolupracujících osob podány s úmyslem manipulovat s dividendy založenými na tote či oficiálními startovními kurzy, si bet365 vyhrazuje právo vracet některé či všechny sázky.

Klusácké dostihy - Austrálie, Nový Zéland a Asie

Následující platí pro všechny dostihy pokrývané určitým TAB.

100.000£ pro všechny sázky na Výhru a Umístění

20.000£ pro všechny Exotické sázky

Bez ohledu na výše uvedené a v případech, kdy má bet365 důvodné podezření, že sázky byly některou osobou či skupinou spolupracujících osob podány s úmyslem manipulovat s dividendy založenými na tote či oficiálními startovními kurzy, si bet365 vyhrazuje právo vracet některé či všechny sázky.

Závody chrtů - Spojené království a zbytek světa

1.000.000£ pro jednoduché sázky na Vítěze závodu, jednoduché sázky typu Forecast, jednoduché sázky typu Tricast a jednoduché sázky typu Ante-Post (dlouhodobé) na vítěze závodu - na všechny závody BAGS a BEGS (Bookmakers Afternoon a Bookmakers Evening Greyhound Services) a na závody přenášené živě na Sky Sports.

100.000£ pro všechny kombinované sázky, které zahrnují sázky na Vítěze závodu (včetně sázky typu Ante-Post), sázky typu Forecast či Tricast - na všechny závody BAGS a BEGS (Bookmakers Afternoon a Bookmakers Evening Greyhound Services) a na závody přenášené živě na Sky Sports.

25.000£ pro všechny sázky nepořádané BAGS a BEGS v Belle Vue, Coventry, Crayfordu, Hove, Monmore, Newcastlu, Nottinghamu, Oxfordu, Perry Barr, Peterboroughu, Romfordu, Sheffieldu, Sunderlandu, Swindonu a Wimbledonu.

25.000£ pro sázky na všechny další závody, které jsou uvedeny na stránce bet365 (kromě výjimek uvedených níže).

10.000£ pro všechny sázky nepořádané BAGS a BEGS v Kinsley a Central Parku.

10.000£ pro všechny ostatní sázky na závody chrtů, které nejsou uvedeny výše.

Bez ohledu na výše uvedené a v případech, kdy má bet365 důvodné podezření, že sázky byly některou osobou či skupinou spolupracujících osob podány s úmyslem manipulovat s dividendy založenými na tote či s oficiálními startovními kursy, si bet365 vyhrazuje právo vracet některé či všechny sázky.

Závody chrtů - Austrálie, Nový Zéland a Asie

Následující platí pro všechny dostihy pokrývané určitým TAB.

100.000£ pro všechny sázky na Výhru a Umístění

20.000£ pro všechny Exotické sázky

Bez ohledu na výše uvedené a v případech, kdy má bet365 důvodné podezření, že sázky byly některou osobou či skupinou spolupracujících osob podány s úmyslem manipulovat s dividendy založenými na tote či oficiálními startovními kurzy, si bet365 vyhrazuje právo vracet některé či všechny sázky.

Box/UFC

250.000£ pro všechny sázky na box.

25.000£ pro všechny sázky na UFC.

Kriket

250.000£ pro všechny sázky.

Golf

500.000£ pro všechny sázky.

Rugby Union

500.000£ pro sázky na vítěze utkání, handicapové sázky a sázky Celkem u následujících soutěží: Six Nations, Four Nations, Aviva Premiership, Heineken Cup a Super Rugby, mezinárodní utkání a Světový pohár.

100.000£ pro všechny výše neuvedené druhy sázek a soutěže.

Rugby League

500.000£ pro sázky na vítěze utkání, handicapové sázky a sázky Celkem u následujících soutěží: Super League, NRL, mezistátní utkání a mistrovství světa.

100.000£ pro všechny výše neuvedené druhy sázek/soutěží Rugby League.

Australian rules

250.000£ pro sázky na vítěze utkání, handicapové sázky a sázky Celkem v AFL.

25.000£ pro všechny ostatní sázky/soutěže v rámci Australian rules, které nejsou uvedeny výše.

Motorsport

250.000£ pro sázky na Mistrovství jezdců Formule 1, vítěze Poháru konstruktérů a individuální vítěze závodů Grand Prix.

100.000£ pro sázky na všechny další motoristické sporty a výše neuvedené druhy sázek.

Americký fotbal

NFL

500.000£ pro všechny sázky na NFL na vítěze zápasu, handicapové sázky, sázky na Celkem a sázky na celkového vítěze Superbowlu.

50.000£ pro všechny další neuvedené druhy sázek na NFL.

NCAAF

100.000£ pro všechny sázky na NCAAF na vítěze zápasu, handicapové sázky a pro sázky na Celkem.

25.000£ pro všechny další neuvedené druhy sázek na NCAAF.

CFL

100.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasu CFL, handicapové sázky a pro sázky na Celkem.

25.000£ pro všechny další neuvedené druhy sázek na CFL.

Ostatní ligy

50.000£ pro všechny další výše neuvedené ligové sázky na vítěze zápasu, handicapové sázky a pro sázky na Celkem.

25.000£ pro všechny další výše neuvedené druhy sázek na americký fotbal.

Tenis

500.000£ pro Celkového vítěze turnaje a všechny sázky na Vítěze zápasu hlavní soutěže dvouhry v následujících událostech: mužské grandslamové turnaje, turnaje z okruhu ATP a světová skupina Davis Cupu (včetně play-off ve světové skupině).

250.000£ pro Celkového vítěze turnaje a všechny sázky na Vítěze zápasu hlavní soutěže dvouhry v následujících událostech: ženské grandslamové turnaje, turnaje z okruhu WTA a světová skupina 1 Fed Cupu (včetně play-off ve světové skupině 1).

25.000£ pro všechny ostatní výše neuvedené typy sázek na tenis/turnaje (to zahrnuje všechny soutěže ITF, ATP Challenger, WTA 125k, všechny zápasy čtyřhry na ATP/WTA/Grand Slamech/Davis Cupu/Fed Cupu a všechny kvalifikační události).

Baseball

MLB

500.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasu MLB, handicapové sázky, sázky na Celkem a sázky na celkového vítěze World Series.

50.000£ pro všechny další výše neuvedené druhy sázek na MLB.

Ostatní ligy

50.000£ pro všechny další baseballové soutěže, pro sázky na vítěze zápasu, handicapové sázky a sázky na Celkem.

10.000£ pro všechny sázky z dalších baseballových soutěží.

Lední hokej

NHL

500.000£ pro všechny NHL sázky na vítěze zápasu, handicapové sázky, sázky na Celkem a sázky na celkového vítěze Stanley Cupu.

50.000£ pro všechny další neuvedené druhy sázek na NHL.

100.000£ pro sázky na vítěze utkání, handicapové sázky, sázky na Celkem a sázky na celkového vítěze ve finské SM lize, KHL a švédské hokejové lize.

Ostatní

25.000£ pro všechny další výše neuvedené druhy sázek/lig/turnajů v ledním hokeji.

Basketbal

NBA

500.000£ pro všechny NBA sázky na vítěze zápasu, handicapové sázky, sázky na Celkem a sázky na celkového vítěze NBA Championship.

50.000£ pro všechny další neuvedené druhy sázek NBA.

NCAAB

100.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasu NCAAB, handicapové sázky, sázky na Celkem a sázky na celkového vítěze NCAAB Championship.

25.000£ pro všechny další neuvedené druhy sázek NCAAB.

EUROLIGA/ŠPANĚLSKÁ ACB

100.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasu, handicapové sázky a sázky na Celkem v rámci Euroligy/španělské ACB.

OSTATNÍ

25.000£ pro všechny výše neuvedené druhy basketbalových sázek/soutěží.

Šipky

250.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasů BDO, PDC a Premier League a pro sázky na celkového vítěze turnajů.

25.000£ pro všechny další výše neuvedené druhy sázek/turnajů v šipkách.

Snooker

250.000£ pro sázky na vítěze zápasu/celkového vítěze Premier League a turnajů započítávaných do světového žebříčku (World Ranking).

25.000£ pro všechny další neuvedené sázky/turnaje ve snookeru.

Bowls

100.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasu a sázky na celkového vítěze turnaje v bowls.

25.000£ pro všechny další neuvedené druhy sázek v bowls.

Házená

100.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasu, handicapové sázky, sázky na Celkem a sázky na Celkového vítěze.

25.000£ pro všechny výše neuvedené druhy sázek.

Cyklistika

100.000£ pro všechny sázky.

Klusácké dostihy

100.000£ pro všechny sázky.

Volejbal

100.000£ pro všechny sázky na vítěze zápasu ve volejbalu a sázky na celkového vítěze soutěže.

25.000£ pro všechny výše neuvedené druhy sázek.

Virtuální sporty

1.000.000£ pro všechny sázky.

Loterie

1.000.000£ pro všechny sázky.

e-Sport

25.000£ pro všechny sázky.

Všechny jiné sporty neuvedené výše, nesportovní sázky, speciální nebo zvláštní sázky

25.000£ pro všechny nesportovní a speciální sázky (např. příští manažer fotbalového klubu, vítěz soutěže Big Brother atd.)

Maximální výplata 25.000£ pro všechny ostatní sporty (včetně plážového fotbalu, halového fotbalu, futsalu a plážového volejbalu).

Podpůrné sázky

Akumulované nebo kombinované sázky, ve kterých se kombinují různé tipy náležící k jedné události, nejsou přípustné, protože výsledek jedné sázky ovlivní nebo je ovlivněn výsledkem druhé sázky.

Př.: Fotbalový zápas Slavie se Spartou:

Kurs na domácí vítězství Slavie nad Spartou je 2,00 a kurs na přesný výsledek 1:0 je 9,00. Pokud by bylo možné vsadit ve dvojici vítězství Slavie a přesný výsledek 1:0, zákazník by dostal kurs 18,00 na výsledek s pravděpodobností odpovídající přibližně kursu 9,00, protože pokud Slavia vyhraje přesně 1:0, automaticky vyhraje i samotné utkání.

Pokud by taková sázka byla omylem přijata, bude vyhodnocena jako dvě jednoduché sázky s rovnoměrně rozvrženými vklady.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou sázky, kde jsou vypsány speciální kursy na kombinovaný výsledek, např. Střelec prvního gólu/Přesný výsledek, známé jako Scorecast.

Pokud jsou podpůrné tipy rozhodnuty v různý čas, ale přesto stále v rámci jednoho turnaje, sázka bude vyhodnocena jak uvedeno, s kursem druhého nebo následujícího tipu stanoveným podle každé jednotlivé fáze turnaje.

Např. vybraná dvojice:

Federer vyhraje semifinále Wimbledonu, a

Federer se stane celkovým vítězem Wimbledonu

Jelikož kurs na druhý tip závisí na výsledku prvního, kurs na vítězství Rogera Federera v turnaji v době, kdy byla sázka uzavřena, nemůže být použit do této dvojice. Namísto toho bude použit kurs platný po odehrání prvního zápasu.

Akumulované a kombinované sázky, které kombinují stejné tipy z různých událostí, nejsou rovněž přijímány v případě, že výsledek jedné události má přímý vliv na druhou událost nebo jí je ovlivněn.

Např. vybraná dvojice:

King's Best vyhraje 2000 Guineas, a

King's Best vyhraje Derby

Jelikož kurs na to, že kůň King's Best vyhraje Derby, přímo závisí na tom, zda vyhraje 2000 Guineas, kurs na vítězství v Derby platné v čase uzavření sázky nemůže být použit do této dvojice. Namísto toho bude vypsán speciální kurs na to, že kůň vyhraje oba dostihy.

V případě všech omylem přijatých aku/kombi sázek, obsahujících podpůrné tipy, si bet365 vyhrazuje právo zrušit část sázky nebo celou sázku.

Sázky se 2 možnostmi

V případě, že je výsledkem sázky se 2 možnostmi remíza, na kterou nebyl vypsán kurs, budou sázky vyhodnoceny v souladu s pravidly daného sportu.

Mrtvý doběh

Dojde-li k mrtvému doběhu (soutěžící se umístí na stejném místě), výše vkladu je rozdělena podle počtu tipů, které skončily na stejném místě. Sázka bude vyplacena s původním kursem.

Any-to-come (také známa pod pojmem ATC, „If cash“ nebo „if“ sázka)

ATC (if) sázky jsou akceptovány v rámci všech sportovních sázek na výhru. Můžete si vybrat, zda dále pokračovat se stejným vkladem na jednotku nebo s určitou částí Vaší potenciální výhry z jednoho tipu do dalšího během toho, jak dochází k postupu v seznamu Vašich ATC sázek. ATC sázky jsou vyhodnoceny na základě toho, jak se objevují na Vašem sázkovém tiketu až do chvíle, kdy jsou všechny vložené peníze využity. Jestliže peníze vložené (nebo postupně přenášené) do dalšího tipu nestačí pro splnění Vašich požadavků, bude daný tip vyhodnocen v poměru k peněžní částce, která je k dispozici.

Prosím povšimněte si, že Váš ATC (if) vklad nesmí převýšit vklad Vašeho předešlého tipu.

Opačná any-to-come (také známa pod pojmem opačná ATC, nebo „opačná if cash“ nebo „opačná if“ sázka)

Můžete si zvolit jakýkoli počet tipů (maximálně 14) ve dvou opačných ATC (if) sázkách. Uplatňují se výše uvedená pravidla ATC sázky, ale vklad na jednotku zůstává v průběhu sázky stejný. Pro část sázky s obráceným pořadím bude vklad z jakékoli výhry v posledním tipu na Vašem sázkovém tiketu použit jako vklad na předposlední tip atd. (tj. sázky jsou uzavírány v obráceném pořadí, než jsou uvedeny na sázkovém tiketu).

U všech ATC a opačných ATC sázek si mají zákazníci možnost při podávání sázky zvolit buď Jednoduchou akci či Dvojitou akci, tzn. zákazník se může rozhodnout sázku zastavit v případě vrácení předešlé sázky nebo jestliže závodník nestartuje.

Pravidlo 4 - Obecná sportovní pravidla

Sázky na celkového vítěze (definované podle losu/oficiálního seznamu závodníků potvrzeného pro specifickou sportovní událost) mohou podléhat srážkám kursů podle Pravidla 4. Pravidlo 4 bude aplikováno podle tabulky srážek (tabulku srážek a další Pravidla 4 vztahující se ke koňským dostihům můžete nalézt v sekci Pravidla koňských dostihů). Uplatňuje se podmínka nevymáhání Pravidla 4 u 5 pencí. Pravidlo 4 bude aplikováno v případě odstoupení účastníků s kursem 10,00 (9/1) nebo nižším. Srážky mohou být použity na jakéhokoli účastníka, který byl před zahájením dostihu vyškrtnutý z konečného seznamu startujících. Jakákoli taková srážka bude uplatněna na celkovou hodnotu výplaty za všechny sázky podané před vyškrtnutím startujícího a vytvořením nového kursu na bet365 (tabulku srážek platnou pro dostihy je možno nalézt v sekci pravidel pro Australasii).

Dodatek tři

Racing UK - Podmínky koncového uživatele

Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví

Dostihový záznam je majetkem Racing UK Limited („Racing UK“). Racing UK zůstane trvale výhradním a zákonným majitelem všech práv duševního vlastnictví a všech autorských práv k dostihovým záznamům. Všechna práva, která nejsou výslovně uvedena v Podmínkách, jsou vyhrazena Racing UK.

Oprávnění k použití a jeho omezení

Na osobním počítači nebo mobilním zařízení můžete sledovat dostihový záznam jen pro Vaše osobní, soukromé, domácí a nekomerční účely v souladu s těmito Podmínkami.

Nejste oprávněni:

(a) poskytovat dostihový záznam jiným osobám;

(b) užívat či sledovat jiné dostihové záznamy, než dovolují tyto Podmínky, kopírovat, vysílat nebo sdílet dostihový záznam či jeho část s veřejností. Rovněž nejste oprávněn dostihový záznam jakkoliv vylepšovat, uchovávat či ukládat na paměťová média, stejně tak jako vytvářet sekundární verzi celého záznamu nebo jeho části;

(c) ukládat, měnit, kopírovat, doplňovat, zkreslovat, modifikovat, distribuovat, měnit formát nebo opakovat dostihový záznam a/nebo jeho přenos nebo činit cokoli, co je v rozporu s morálními nebo jinými právy vlastníka dostihových záznamů;

(d) odstraňovat jakékoli označení produktu (mimo jiné včetně zobrazených ikon), popisky, poznámky nebo odkazy na autorská práva z jakékoli části dostihového záznamu;

(e) tvrdit, že vlastníte dostihový záznam nebo jeho část, nebo dělat cokoli, co je v rozporu s právy TBS a/nebo Racing UK v rámci dostihových závodů;

(f) shromažďovat nebo šířit jakýkoli dostihový záznam k publikaci, uživatelské skupině, internetovým stránkám, elektronickému bulletinu, adresáři, serveru nebo pro jinou formu uchovávání informací; nebo

(g) jakoukoli cestou prodávat nebo komerčně využívat dostihový záznam nebo jeho část.

Práva třetích stran

Racing UK a společnosti ze stejné skupiny mohou od Vás jako od třetí strany smlouvy vymáhat dodržení jakéhokoli bodu těchto Podmínek, ať už jménem bet365 nebo svým vlastním jménem. Na tyto Podmínky bude použit dokument Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, tj Zákon o smlouvách (Zákon o právech třetích stran) z roku 1999).