IBAS

IBAS je spolehlivá, naprosto nezávislá třetí strana, nabízející arbitrážní rozhodnutí zákazníkům, kteří mají nevyřešený spor se svým operátorem (sázkovou společností). Společnost bet365 je registrovaným operátorem IBAS.

Závazek IBAS

1. Zaručit nestrannost a spravedlnost pro obě strany.
2. Pohlížet na každý případ nezávisle.
3. Posuzovat každý případ podle konkrétní situace a dle pravidel operátora.
4. Spravovat úplný a aktualizovaný seznam operátorů, kteří se jako členové rozhodli respektovat rozhodnutí IBAS o sporech.
5. Mít k dispozici skupinu odborníků (nezávislou na sázkovém/herním průmyslu), která má nezbytné zkušenosti a znalosti k poskytování úřední arbitráže.
6. Věnovat náležitou péči a pozornost všem sporům.
7. Zajistit diskrétnost veškeré komunikace během celého arbitrážního procesu.

Jak funguje IBAS?

Spory jsou předkládány k posouzení prostřednictvím standardního arbitrážního formuláře IBAS, který by měl obsahovat veškeré informace o daném sporu. IBAS za žádných okolností nerozhoduje o sporech při osobním setkání či telefonicky.

Jaký je postup při rozhodování o sporné sázce?

Pouze v případě, že manažer zákaznického centra je úplně přesvědčený o tom, že všechny ostatní metody k vyřešení sporu byly vyčerpány, požádá náš tým expertů o rozhodnutí.
1. Zákazník zavolá na číslo IBAS: +44 (0) 207 347 5883 (pouze v angličtině), které je dostupné 24 hodin denně, a požádá o arbitrážní formulář. Další kontaktní údaje můžete najít na internetové stránce IBAS.
2. Zákazník pečlivě vyplní formulář a uvede všechny náležité informace a důkazy.
3. Po přijetí formuláře předá manažer zákaznického centra spor, uzná-li to za vhodné, komisi IBAS k posouzení.
Jakmile komise učiní rozhodnutí, budou o něm obě strany písemně informovány.

Je rozhodnutí IBAS vymahatelné?

Všichni operátoři, registrovaní u IBAS, se zavázali k dodržování pravidel IBAS. Jakýkoli operátor, který tento závazek poruší, bude ze seznamu vyřazen.

Cíle a záměry IBAS

1. Usilovat o lepší porozumění mezi operátory a jejich zákazníky.
2. Snažit se o shodu, srozumitelnost a spravedlnost v rámci pravidel všech operátorů.
3. Seznamovat operátory i zákazníky s běžnými typy neplatných či nepřijatelných sázek za účelem snížení počtu sporů.
4. Vyzývat registrované operátory k tomu, aby ve svých pobočkách či na webových stránkách umístili symbol IBAS (www.ibas-uk.com) a prokazovali tak svůj závazek vůči zákazníkům.
5. Neustále hledat zlepšení v rámci IBAS ku prospěchu zákazníků i operátorů.

Platforma pro online řešení sporů (ODR)

Případně můžete tuto záležitost poslat k rozhodčímu řízení (arbitráži) přes platformu pro on-line řešení sporů (ODR).