IBAS

Nezávislá sázková arbitrážní služba (Independent Betting Adjudication Service, IBAS) je naprosto nezávislá třetí strana, která nabízí rozsouzení zákazníkům, kteří mají nevyřešený spor s provozovatelem. Její rozhodnutí je závazné. Organizace IBAS své služby zákazníkům nezpoplatňuje.

Předtím, než IBAS případ posoudí, musí zákazník plně projít vnitřním procesem podávání stížností provozovatele. Postup podávání stížností najdete zde.

Jak IBAS funguje?

Spory jsou předkládány k posouzení prostřednictvím standardního formuláře IBAS pro rozsouzení, který by měl obsahovat veškeré informace o daném sporu. Anglický formulář pro rozsouzení si můžete stáhnout z webové stránky služby IBAS. Případně si formulář pro rozsouzení můžete vyžádat, když zavoláte na číslo +44 (0) 207 347 5883 (pouze v anglickém jazyce), které je dostupné 24 hodin denně.

Upozorňujeme, že IBAS za žádných okolností nerozhoduje o sporech při osobním setkání či telefonicky.

Je rozhodnutí IBAS vymahatelné?

Společnost bet365 je provozovatelem registrovaným službou IBAS, čímž vyjádřila svůj úmysl podřídit se rozhodnutí IBAS. Všichni operátoři, kteří tento závazek poruší, budou ze seznamu vyřazeni.

Platforma pro online řešení sporů (ODR)

Případně můžete tuto záležitost poslat k rozhodčímu řízení (arbitráži) přes platformu pro on-line řešení sporů (ODR).