ESSA

bet365 je členem European Sports Security Association ("ESSA"), nevýdělečné organizace, která monitoruje neobvyklá sázková schémata a možné případy manipulace jednotlivých událostí. V rámci tohoto členství bet365 plně participuje na jejím systému včasné výstrahy, jehož cílem je identifikovat takové sázkové chování.

V případě, že bet365 obdrží výstrahu, má bet365 právo podle vlastního uvážení:

(i) stáhnout ze všech svých trhů nabídku vztahující se na určitou událost nebo sérii událostí; a

(ii) pozdržet a/nebo zadržet platbu vztahující se na určitou událost nebo sérii událostí na všech svých trzích, dokud příslušná sportovní organizace nebo ESSA nepotvrdí integritu dané události nebo série událostí.

Pokud ESSA ve spolupráci s příslušnými sportovními řídícími organizacemi dále potvrdí, že došlo k aktivní manipulaci určité události nebo série událostí, má bet365 podle vlastního uvážení nárok na zrušení veškerých sázek na takovou událost/události, které pocházejí od osoby, jíž ESSA identifikuje jako majitele interních sázkových informací, nebo od jiné osoby, která je na základě důvodného podezření bet365 s takovou osobou ve spojení, spolupracuje s ní nebo je s takovou osobou v jakémkoli kontaktu.