Конни Надбягвания

Конни Състезания във Великобритания и Ирландия
Информацията за конни състезания е лицензирана от Британския Борд по Конни Състезания.

Ако няма официални Стартови Коефициенти всички залози се уреждат по последните коефициенти от хиподрума. Ако няма коефициенти от Хиподрума, залозите се уреждат по последните налични коефициенти на bet365 .

Ако в деня на състезанието, настилката се промени (например от Трева на Пясък или обратно), залозите важат.

АнтеПост
АнтеПост залагания се приемат на базата на „всички участват или не”. Ако не е упоменато друго, залога е губещ ако при АнтеПост залог селекцията не участва и не са правени намаления по Правило 4 (Намаления). Ако състезание се отложи за друг ден, залозите АнтеПост важат, ако не се отвори отново началния етап, в който случай те се отменят. Ако състезание се прекрати или се обяви за отменено, залозите АнтеПост се отменят.

Ако е направен залог на един и същ кон да спечели 2 или повече състезания в АнтеПост двойни,тройни или множествени, се предлагат намалени коефициенти.

В дни, в които има класически или други проби, АнтеПост може да бъде отменен и обявени нови коефициенти.

Правило 121 на Жокей Клуба гласи, че Стюардите имат право да намалят участниците в състезанието ако, в етапът на декларациите, са останали да участват прекалено много състезатели. АнтеПост залагания на коне отстранени по този начин, се отменят. Букмейкърите имат право да направят съкращения в печалбите на състезанието, зависещи от коефициентите на отстранените коне към момента на отстраняване, в съответствие с Правило 4 (Намаления). Правило 4 (Намаления) ще важи и за 'Коефициенти от Деня на Състезанието'.

АнтеПост залози се уреждат по Коефициентите и Местата важащи към момента на приемане на залогът. Ако поради грешка са обявени грешни Коефициенти или Места, ние си запазваме правото да уредим залога по Точните Коефициенти/Места към момента на залога.

Ако е направен залог на едно събитие от деня, групирано със събитие(я) от бъдещето  при Неучастващ за първото събитие, залогът се урежда по оставащите селекция(и).

Отложени/Пренасрочени Състезания
Ако състезание е отложено или пренасрочено за по-късно на същия ден или за друг ден и финалните декларации важат, залозите са валидни. Единичните залози обаче се отменят, а селекцията се счита за Неучастващ в множествени залози ако:

Състезанието е отменено.

Състезанието е официално обявено за несъстояло се.

Условията на състезанието са променени след залозите (определено по правилата на Татерсал).

Променено е мястото на състезанието.

Има промяна в настилката на трасето.

Гарантирани Най-Добри Коефициенти
Гарантирани Най-Добри Коефициенти е достъпно за всички нови и класиращи се клиенти за всяко конно състезание и включва Коефициент от Таблото, bet365 Ранни Коефициенти, залози Шоукаст, както и сингъли и множествени залози за всички състезания, за които предлагаме залози за Победа и Подсигурен Залог, изключвайки състезания в Австралазия. АнтеПост, Тоте/PariMutuel (залози и дивиденти), Да не Спечели, Привилегирована Победа, Покрит Залог и на Живо са изключени.

Подсигурен Залог
Залозите се уреждат за победа, освен ако не е избран „Подсигурен Залог”. Подсигурен Залог е залог с удвоен единичен залог. Той включва един залог „да спечели” и един залог за селекцията да се „класира” според обявените условия за състезанието. По принцип за състезания с коне в Обединено Кралство частта за Място от Подсигурения залог се урежда по следните условия за Място:

Хендикап  16 или повече участници  една четвърт коефициента  първите 4 места

Хендикап  1215 участници  една четвърт коефициента  първите 3 места

Всички други състезания с 8 или повече участници  една пета коефициента  първите 3 места

Състезания с 5,6,7 участници  една четвърт коефициента  първите 2 места

Помалко от 5 участници  частта за място е заложена за победа

Във всички състезания броя на участниците трябва да е броя на подредилите се за старт състезатели. Не се приемат залози, където частта за място надвишава частта за победа. Двойни Подсигурени Залози, тройни и множествени се уреждат „победа за победа” и „място за място” в съответствие с посоченото погоре.

Привилегирована Победа
Залозите се отменят при Неучастващ. Правило 4 се прилага за всички оставащи участници, на база коефициента на Неучастващия кон в нормалния пазар Да Спечели. Важи офертата Двоен Резултат, въпреки че не важи офертата Гарантирани Най-добри Коефициенти. Офертите ITV 4/1 и Основни Състезания са изключени от този пазар.

Покрит Залог  2 места
Коефициента за победа на селекцията е помалък от пазарите за победа или подсигурен залог, но залогът се връща ако селекцията завърши втори. Залозите се отменят при Неучастващ. Правило 4 се прилага за всички оставащи участници, на база коефициента на Неучастващия кон в нормалния пазар Да Спечели. В случай на Неучастващ броя на изплащаните места остава същия, освен ако броя на състезателите не е равен или помалък от изплащаните места, при което всички залози се отменят. Прилага се Правилото за Равен Резултат. Важи офертата Двоен Резултат, въпреки че не важи офертата Гарантирани Най-добри Коефициенти. Офертите ITV 4/1 и Основно Състезание 4/1 са изключени от този пазар.

Покрит залог  3 места
Както посоченото погоре, но залога се връща при 2ро или 3то място.

Покрит залог  4 места
Както посоченото погоре, но залога се връща при 2ро, 3то или 4то място.

Залози само за Място
Залозите за Неучастващ се отменят и се прилага намаление за всички останали състезатели, базирано на коефициента за Място на оттеглилия се кон към момента на отказване, използвайки подолната таблица. В случай на Неучастващи броя на изплащаните места остава същия, освен ако броя на участващите не е равен или помалък от броя на изплащаните места, в който случай залозите се отменят. Прилага се Правилото за Равен Резултат. Важи офертата за Двоен Резултат, но офертата Гарантирани Най-добри Коефициенти и бонус Щастливата 15/31/63 не важат за залози Само за Място.

Таблица за Правило 4 (Намаления) за Място:
Коефициент на Неучастващ
(2,3,4 места)
1.11 или помалко  45 30 20
1.12 до 1.18  40 30 20
1.20 до 1.26  40 25 20
1.28 до 1.30  35 25 20
1.33 до 1.40  35 25 15
1.44 до 1.53  30 20 15
1.57 до 1.62  30 20 15
1.67 до 1.80  25 20 15
1.83 до 1.95  25 15 10
2.00 до 2.20  20 15 10
2.25 до 2.50  20 15 10
2.63 до 2.75  15 10 10
2.88 до 3.25  15 10 без
3.40 до 4.00  10 10 без
4.25 до 5.00  10 без без
5.50 и нагоре  без намаления

В случай на два или повече коня оттеглени преди да застанат на старт, общото намаление не може да надвиши 0.90.

Да не се класира
В случай на Неучастващ броят на изплащаните места остава същият, освен ако броят на състезателите не е равен или помалък от броя на изплащаните места, при което всички залози се отменят. В допълнение, ако има Неучастващ в състезание, може да се приложи намаление на коефициента за некласиране на селекцията. Прилага се Правилото за Равен Резултат. Важи офертата за Двоен Резултат, но офертата Гарантирани Най-добри Коефициенти, както и бонус Щастливата 15/31/63 не важат за залози Да Не се Класира.

Залози Без

Важи Правилото за Равен Резултат. Ако предлагаме коефициенти за събитие без определена селекция(и), с цел уреждането на залозите, позицията в класирането на селекцията(те) 'без' ще бъде игнорирана.

Ако има Неучастващ, Правило 4 ще бъде приложено на база коефициента (в пазара 'без') на Неучастващия към момента на оттеглянето. В случай, че поради Неучастващ(и) остане само един участник в пазара 'без', залозите се отменят.

Ако няма завършили участници, с изключение на селециите 'без', всички залози се отменят.

Всички посочени Условия за Подсигурен Залог се уреждат според брой участници, участвали в състезанието, с изключение на селекция(и) 'без'.

Равен Резултат
Когато две селекции завършат наравно, половината от залога е загубена, а пълния коефициент се изплаща върху другата половина. Ако има повече завършили наравно, залога се разделя пропорционално.

Фаворити
Приемат се залози за победа при стартови коефициенти само за 1ви и 2ри фаворит.

В случай на две селекции стартиращи като кофаворити залозите се разделят по равно. Ако има три или повече селекции стартиращи като фаворити залозите се разделят пропорционално. Но, ако такива фаворити се окажат с коефициент, който не може да донесе печалба на заложилия за фаворита, непосочения фаворит ще се счита за Неучастващ в сингъли и комбинации.

Ако фаворитът се оттегли преди да застане на стартовата решетка, но твърде късно за да се формира нов пазар, залозите за фаворита в това състезание се отменят. В случай на оттеглил се кофаворит, частта от залозите на тази селекция се отменя и останалата част се разделя по равно на селекциите, които участват.

Залагане Форкаст
Форкаст се приема за всички състезания с 3 или повече участници и се урежда като директен форкаст (селекциите да завършат 1ви и 2ри в точен ред) в съответствие с дивидента на компютърния директен форкаст. Ако има помалко от 3 участници в състезание, всички форкасти се отменят. В случай на необявяване на директен форкаст дивидент, форкастите се уреждат в съответсвие с НСЛ форкаст таблицата, при положение, че има поне 3 участници в състезанието.

Може да се вземат ранни цени или цени от хиподрума за директен форкаст, във формат на фиксирани коефициенти. Ако оттегляния водят до Правило 4 (Намаления) от 10% или повече, форкаст с фиксирани коефициенти се урежда по дивидента на компютърния форкаст.

Ако клиент избере комбинация форкасти А Б В и направи 6 залога, това се урежда като 6 директни форкаста както следва:

АБ БА
АВ ВА
БВ ВБ

Не се приемат форкаст залагания, съдържащи неназовани фаворити.

Ако има форкаст, съдържащ Неучастващ, целия залог се прехвърля като залог за победа на другата селекция, с изключение ако Неучастващият води до стартирали по-малко от 3 коня, в който случай всички форкасти за това състезание се отменят. При форкаст с фиксирани коефициенти, оставащата селекция се урежда по Стартови Коефициенти.

В състезание, където има един завършил кон няма и форкаст дивидент, всички форкаст залози за победа на този кон се уреждат като Единичен залог при Стартови Коефициенти. Всички други форкаст залози са губещи.

В случай на два или повече коня с Равенство за първовторо място се обявяват разделени дивиденти и изплащат на всеки печеливш форкаст. При форкаст с фиксирани коефициенти се изплащат пълните коефициенти, като залога се разделя на съответния брой завършили наравно.

Двойни Форкасти, тройни, патенти и янки
Форкаст множители се приемат само като част от Форкаст Янки. Всеки друг залог, който включва Форкаст множител, ще бъде отменен. Не приемаме Форкаст Щастливите 15.

При Двойни Форкасти, Тройни и Янки ако някой от Форкастите включва Неучастващ общите печалби от печелившите Форкаст(и), Двойни Форкаст(и) и т.н. се инвестират като единичен(и) за оставащата селекция.

Трикаст Залагане
Може да приемете ранните коефициенти или коефициенти при показване за директни трикаст, за трикаст с фиксирани коефициенти. Това е възможно за всички състезания с 8 или повече участници. Ако някое оттегляне води до Правило 4 (Намаления) до 10% или повече, трикаст с фиксирани коефициенти се урежда по компютърния трикаст дивидент. Но ако няма обявен компютърен дивидент, трикаст с фиксирани коефициенти се урежда като компютърен директен форкаст за първите две посочени селекции, без значение къде финишира третата селекция.

За трикаст и трикаст с фиксирани коефициенти се прилага следното: ако една селекция е Неучастващ залога се урежда като директен форкаст по компютърния форкаст дивидент. Ако има два Неучастващи залога се урежда като единичен по Стартови Коефициенти за оставащата селекция.

Не се приемат Трикаст включващи неназован фаворити.

В случай на Равенство се изплащат различни дивиденти за всеки квалифициращ се трикаст. При трикаст с фиксирани коефициенти се изплащат пълните коефициенти, като залогът се разделя според броя на завършилите Наравно. Приемат се Трикаст само за Еднични залози.

Коефициенти при Показване/Табло
Ако има оттеглил се кон, не се показват Коефициенти при Показване/Табло след момента на отказването, освен ако пазарът не е формиран наново.

Коефициенти от сутринта/коефициенти в деня на състезанието
След последната фаза за Декларации ако има Неучастващ залога се отменя. Прилага се Правило 4 (Намаления).

Резерви
В състезание с резерви ще има коефициенти за всички участници. Ако резервите не участват, няма да се прилага Правило 4 (Намаления).

Но, ако резерва участва на място на Неучастващ (преди да е станал официално участник), но след това се обяви за Неучастващ, Правило 4 (Намаления) може да важи.

В състезание с резерви, ако е приет залог преди резервен кон да бъде допуснат до участие и резервата не е била с посочен коефициент към момента на залога, подобни залози се уреждат по резултата „без резервния участник(ци)”. Всеки залог уреден според „без резервния участник(ци)” се базира на брой участници, без резервите, които стартират състезанието.

Оттегляния различни от АнтеПост
Ако кон е оттеглен преди да застане на старта или официално се счита за неучаствал в състезанието, залозите за този кон ще се върнат и печелившите залози ще подлежат на Правило 4 (Намаления). Намалението зависи от коефициента на отказалия се кон към момента на отказване според следната таблица:

Таблица Правило 4 (Намаления)
Таблица за намаления при отказване различни от АнтеПост
1/9 или помалко  £0.90
2/11 до 2/17  £0.85
1/4 до 1/5  £0.80
3/10 до 2/7  £0.75
2/5 до 1/3  £0.70
8/15 до 4/9  £0.65
8/13 до 4/7  £0.60
4/5 до 4/6  £0.55
20/21 до 5/6  £0.50
EVS до 6/5  £0.45
5/4 до 6/4  £0.40
8/5 до 7/4  £0.35
9/5 до 9/4  £0.30
12/5 до 3/1  £0.25
16/5 до 4/1  £0.20
9/2 до 11/2  £0.15
6/1 до 9/1  £0.10
10/1 до 14/1  5p
над 14/1  няма намаление

Ако даден кон бъде изваден от участие и е с коефициенти между 11 и 15, букмейкърите обикновено удържат 5p за 1£ от печалбите. bet365 вече отмени това намаление за всяко състезание.

В случай на два или повече коня оттеглени преди да застанат на старт, общото намаление не може да надвиши 0.90£ за един £.

Ако кон се оттегли и се формира нов пазар, залози за 'Показване' преди новото показване, подлежат на намаленията погоре. В слуай на друго отказване след формирането на новия пазар, залозите 'Показаване' подлежат на още намаление в зависимост на коефициента на оттгеления кон в първоначалния пазар. Залозите за новия пазар подлежат на намаления според текущия коефициент.

Таблицата погоре важи и за случай на Неучастващ в състезания с Ранен Коефициент и ще се използва за други събития, където посочваме че ще важат намаления според Правило 4 (Намаления).

Повторни Състезания
В случай на фалстарт и др., водещи до повторение на състезание, се отменят залозите за конете, които повече неучастват. Коефициентите на останалите участници подлежат на намаление по Правило 4 на Татерсал. Броят на участниците в повторното състезание определя условията за Място.

Състезания с един участник и отменени състезания
Състезанията с един участник и отменените състезания се считат за нормални състезания, но всеки кон в тях се счита за Неучастващ при уреждането на залозите.

Представяне на Фаворит
Предвидете общия брой точки получени от фаворитите на посочено събитие по следните критерии:

Победител  25
2ри  10
3ти  5
Победа без противници е 20 точки.

Равните Резултати се разпределят по равно (две селекции, включително фаворита(10+5)/27.5 точки, Равен за 3то място(5+0)/22.5 точки). За кофаворити се използва наймалкия номер от състезателния лист. Ако събитие се отложи преди всички гонки да се състоят или една, или повече гонки се отменят, всички залози се отменят, освен ако залозите не са вече уредени. Ако едно или повече състезания се обявят за отменени, всички залози се отменят, освен ако залозите не са вече уредени към момента на най-ранното обявено за отменено състезание. Селекциите не могат да се комбинират с други селекции, където се прилага правилото за взаимозависими залози.

Ако фаворитът се оттегли преди да застане на стартовата решетка, но твърде късно за да се формира нов пазар, фаворита в това състезание ще получи, в зависимост от коефициента си към момента на оттеглянето, следният брой точки:

Коефц. 1.011.99 15 точки
Коефц. 2.006.00  10 точки
Коефц. 6.01и нагоре  5 точки

Ако няма обявени Стартови Коефициенти фаворита на вестник Рейсинг Поуст се счита за селекция. Ако има два или повече прогнозирани фаворити се използва помалкия номер в стартовия лист.

Офертата Двоен Резултат не важи за този пазар.

Представяне на Жокей
Предвидете общия брой точки получени от посочен жокей на посочено събитие по следните критерии:

Победител  25
2ри  10
3ти  5

Победа без противници е 20 точки. Равните Резултати се разпределят по равно (две селекции, включително фаворита(10+5)/27.5 точки). Ако събитие се отложи преди всички гонки да се състоят или една, или повече гонки се отменят, всички залози се отменят, освен ако залозите не са вече уредени. Ако кон за жокея е Неучастващ, точки за тази селекция са според прогнозата на Рейсинг Поуст както следва:

Коефц. 1.011.99 15 точки
Коефц. 2.006.00  10 точки
Коефц. 6.01и нагоре  5 точки

Точките са на база програмата обявена от Рейсинг Поуст.

Офертата Двоен Резултат не важи за този пазар.

Топ Жокей/Треньор на Събитие
Най-добър Жокей - залозите се отменят в случай на Неучастващ. Пазарите може да подлежат на Правило 4 (Намаления). Ако упоменатото събитие е прекъснато, преди да са се състояли всички състезания, или ако едно или повече състезания са обявени за отменени, всички залози се отменят, освен ако изходът на залозите вече не е определен. В случай на повече от един жокей с еднакъв брой победи, залозите се уреждат по жокея, получил трофея.

Най-добър Треньор - залозите се отменят в случай на Неучастващ. Пазарите може да подлежат на Правило 4 (Намаления). Ако упоменатото събитие е прекъснато, преди да са се състояли всички състезания, или ако едно или повече състезания са обявени за отменени, всички залози се отменят, освен ако изходът на залозите вече не е определен. В случай на повече от един треньор с еднакъв брой победи, залозите се уреждат по треньора, получил трофея.

Топ Жокей/Треньор за Сезон
Урежда се по официално обявените резултати.

Стартов Коефициент на фаворит
Кофаворити се считат за един коефициент, напр. 11.00 кофаворити се счита за 11.00. Резултатите са по Рейсинг Поуст.

Весели Залози
За дадено състезание се предлага коефициент за някой от посочените коне да спечели, и коефициент за всеки различен от посочените коне да спечели (известен като „Полето”). Ако кон е обявен за Неучастващ и коефициента му към момента на отказване е 12.00 или помалко, всички залози преди да се формира нов пазар се отменят. Ако кон е обявен за Неучастващ и коефициента му към момента на отказването е 13.00 или повече, всички залози важат без промяна по Правило 4 (Намаления). Залозите се уреждат по официалния резултат. Прилага се Правилото за Равен Резултат. Офертата Най-добри Коефициенти не важи за пазар Джолис енд Рагс. Залози Джолис енд Рагс не се класират за офертите ITV 4/1 и Основно Състезание 4/1.

Победна Дистанция
Посочения кон трябва да победи. Всички залози се уреждат по официалната дистанция посочена при Претеглянето. Правило 4 (Намаления) не се прилага при Неучастващ. Ако посоченият кон е победител след фотофиниш залозите се уреждат като Под. Ако кон завърши сам се счита за Над. Залозите се уреждат по Първи на Финала с изключение на дисквалификация за неточно тегло или грешно трасе. Офертата Двоен Резултат не важи за този пазар.

Победна Дистанция - Над/Под - На Живо
Ако има Равен Резултат за победителя, залозите се уреждат като Под с пълния размер. Ако кон завърши сам, залозите се уреждат Над. Ако кон завърши точно на посочената граница, залогът се отменя. Оферта Двоен Резултат на важи за този пазар.

Двубои и Трибои, включително На Живо
Всички коне трябва да застанат на старт или залозите се отменят. Конят с найпредно класиране е победител (резултат на Рейсинг Поуст). Прилага се Правилото за Равен Резултат. Ако и двата коня/всички коне не завършат, залозите се отменят. Офертата за Двоен Резултат не важи за този пазар.

Позиция на Финала - На Живо
Залозите се уреждат по официалния резултат след претеглянето. Селекция неуспяла да завърши състезанието се счита за завършил последен. Ако кон е обявен за Неучастващ и коефициентът му в този момент е 10.00 или по-малко, всички залози на пазар Позиция на Финала, направени преди формирането на нов пазар, ще бъдат отменени. Ако кон е обявен за Неучастващ и коефициентът му в този момент е 11.00 или повече, всички залози на пазар Позиция на Финала ще важат и няма да има Правило 4 (Намаления). Офертата за Двоен Резултат не важи за този пазар. Важи Правило за Равен Резултат.

Колко фаворити ще победят в събитието?
При наличие на кофаворити се взема помалкия номер от състезателния списък. Ако всички състезания не се състоят залозите се отменят,освен ако вече не е определен изхода от залозите. Офертата Двоен Резултат не важи за този пазар.

Сигурен Избор  найвисоко класиране
Всички посочени участници трябва да участват иначе залозите се отменят. Незавършването на трасето  последно място. Прилага се Правилото за Равен Резултат.

Колко победители ще познае Прайсуайз?
Включва всички Прайсуайз дневни селекции за цялото събитие, но изключва антепост селекции. Когато номинирана селекция е Неучастващ се заменя с Фаворита по Стартови Коефициентиако има кофаворити се счита наймалкия номер от стартовия лист. Ако всички състезания не се състоят залозите се отменят, освен ако вече не е определен изхода от залозите. Офертата Двоен Резулат не важи за този пазар.

Общо събрани дистанции на събитието
Това е пазар с 3 възможности (под, между и над), и включва всички дни на събитието. Оформянето на официалните победни дистанции е както при Претеглянето. Ако всички състезания не се състоят залозите се отменят, освен ако резултатът от залога не е вече определен. Залозите се уреждат по Първи на Финалната Линия с изключение на дисквалификация за неточно тегло или грешно трасе. Офертата за Двоен Резултат не важи за този пазар.

Какво ще е трасето в началото на събитието?
Резултатът е официално записания от трасето на старта на първото състезание в първия ден. Възможностите са: Подгизнало, Меко, Добро до Меко, Добро, Добро до Твърдо, Твърдо, Кораво. В случай на смесена настилка, се изплаща по преобладаващите условия (напр. Добро, Добро до Меко на места = Добро).

Конни Състезания (извън Великобритания и Ирландия)
За накои от големите чуждестранни състезания, може да се обяви Стартов Коефициент и форкаст/трикаст. В тези случаи, ако не се избере коефициент и Тоте(PariMutuel) не е поискано, залозите се уреждат по обявения Стартов Коефициент и форкаст/трикаст дивиденти. Прилагат се нормалните правила за място при Подсигурения Залог.

Посоченото погоре важи и за залози на състезания в Дубай.

Ако в деня на състезанието, настилката се промени (например от Трева на Пясък или обратно), залозите важат.

Австралазийски Състезания
Вижте Правилата за Австралазийски Състезания.

Франция и Италия
PariMutuel дивиденти се плащат за 1 единица залог и се приемат залози за Победа и Подсигурен Залог:

ЮАР
Прилагат се Стартови Коефициенти и нормални Правила за Подсигурен Залог.

Групирани Коне
Някои коне може да се групират за всички Тоте групи. Ако е направен залог на две или повече групирани селекции, и един е Неучастващ, залогът важи за оставащите селекция(и). Когато групирани коне са първи и втори (11А или обратно), при уреждането на залозите, Екзакта и Куинела важат за коня на трето място.

Залози Да Не Спечели
Правилата за залозите Да не Спечели са същите като за нормалните залози с изключение на:

Няма налични залози по Стартови Цени.

Важи само за коне с коефициент да спечели 9.00 или помалко.

Не важи за състезания с 2 участника.

Намалението за Двоен Резултат не се прилага за залозите Да Не Спечели.

Важи Правилото за Равен Резултат в залозите Да Не Спечели.

Не се допускат множествени залози със селекции от едно и също състезание.

Офертата Гарантирани Най-добри Коефициенти, както и бонуси Щастливата 15/31/63 не важат за залози Да Не Спечели.

Tote
Приемаме следните тоте залози директно прехвърляни към тоте групите на трасето: Победа, Подсигурен Залог, само Място, Екзакта, Трифекта, Плейспот, Куадпот, Джакпот, Скууп 6 и Суингър. Всички залози се уреждат по Директните правила на Тоте.

Тоте печалба е налична за всички трасета, за които е обявен Тоте на нашия уебсайт. Тоте за място е налично за обявени състезания с поне 5 участници и се прилагат нормалните правила за класиране. За състезания с помалко от 5 участници или където няма група за място, залозите се отменят. Минималния залог за единичен Тоте залог е 2 англ. лири.

Неназовани селекци (т.е. фаворит) не се приемат за: Победа, Подсигурен Залог, само за Място, Екзакта, Трифекта или Суингър.

Ако поради някаква причина не можем да прехвърлим залог към Джакпот или Скууп 6 групата, залогът се отменя.

Няма максимален размер на печалбата за залози, които отиват към Тоте групите.

Не се приемат Тоте залози от Ирландските трасета. Всяко такова прието поради грешка, се урежда по Стартов Коефициент за победа или Подсигурен Залог.

Фонд Трифекта има за всички състезания във Великобритания с 3 или повече обявени участници, ако не е посочено друго. Ако броят на обявените участници в състезание се окаже помалък от 3, фондът се отменя и всички залози се връщат.

Бонуси Щастливата 15/31/63 не важат за залози Тоте.

Екзакта и Трифекта
Предвидете първите двама или трима в точния ред. Ако Екзакта или Трифекта включва Неучастващ залозите се отменят.

Плейспот
Ако избраната селекция е Неучастващ, заменя се с фаворита от Стартовите Коефициенти  ако има кофаворити се счита помалкия номер от стартовия списък. Ако фаворита е оттеглен преди да застане на старт, но прекалено късно за формиране на нов пазар, коня със следващия наймалък коефициент се счита за селекция. Ако 2 или повече коня са със следващ наймалък коефициент се счита помалкия номер от стартовия лист.

В случай на равен резултат за някоя позиция, която е място в част от залога, всички тези коне на тази позиция се считат за класирани за това състезание.

При случай на отменена Тоте Плейспот група залозите се отменят.

Куадпот
Ако избраната селекция е Неучастващ, заменя се с фаворита от Стартовите Коефициенти  ако има кофаворити се счита помалкия номер от стартовия списък. Ако фаворитът е оттеглен преди да застане на старт, но прекалено късно за формиране на нов пазар, конят със следващия наймалък коефициент се счита за селекция. Ако 2 или повече коня са със следващ наймалък коефициент се счита помалкия номер от стартовия лист.

В случай на равен резултат за някоя позиция, която е място в част от залога, всички тези коне на тази позиция се считат за класирани за това състезание.

При случай на отменена Тоте Куадпот група залозите се отменят.

Джакпот
Когато посочена селекция е Неучастващ се заменя с фаворита от Стартовите Коефициентикогато има кофаворити се счита наймалкия номер от стартовия лист. Ако фаворит се оттегли преди да застане на стартовата решетка и твърде късно за формиране на нов пазар, коня с наймалък следващ коефициент се счита за селекция. Ако има 2 или повече коня с наймалък следващ коефициент, счита се наймалкия номер от стартовия лист.

В случай на равен резултат за някоя позиция, която е място в част от залога, всички тези коне на тази позиция се считат за класирани за това състезание.

В случай на отменена Тоте Джакпот група залозите се отменят.

Скууп6
Ако избраната селекция е Неучастващ, заменя се с фаворита от Стартовите Коефициенти  ако има кофаворити се счита помалкия номер от стартовия списък. Ако фаворитът е оттеглен преди да застане на старт, но прекалено късно за формиране на нов пазар, конят със следващия наймалък коефициент се счита за селекция. Ако 2 или повече коня са със следващ наймалък коефициент се счита помалкия номер от стартовия лист.

Относно фонд печалба Скууп6, в случай на равен резултат за първо място в някоя част от залога, всички тези коне ще се считат за победители в това състезание. Относно фонд място Скууп6, в случай на равен резултат за някоя позиция, която е място в част от залога, всички тези коне на тази позиция се считат за класирани за това състезание.

В случай на отменена Тоте Скууп 6 група залозите се отменят.

Суингър
Тотесуингър (да изберете два коня да финишират на някое от първите три места) се приема когато участват 6 или повече коня, номинирани от Тоте директ.

Неназовани селекции (напр: фаворита) не се приемат в залозите от типа Тотесуингър. Ако са направени залози, включващи неучастващ кон както и състезание, което не е от типа Тотсеуингър или бягане, в което участват 4 коня или помалко, то в тези случаи залозите се отменят и сумите се връщат на участниците. Ако броят на участниците бъде намален на 4 или 5, дивиденти ще бъдат изплащани само за коне, завършили на 1во и 2ро място. За залозите от типа Тотесуингър, минималния залог е 10 пенса (0.20 лв.).

Печалбите ще бъдат изплащани според официалния дивидент.

В случай на отменена Тоте Суингър група залозите се отменят.

Уреждане на Залозите
Статистиката, предоставена от официалния източник на резултатите или официалния уебсайт на съответното състезание или среща се използва за уреждане на залозите. Ако няма официален източник на резултатите или официален уебсайт, или има доказателство, че официалният източник на резултатите или официалният уебсайт е сгрешил, ще използваме независими доказателства за подкрепа на уреждането на залозите.

При липса на независимо доказателство или при наличие на големи противоречия в доказателствата, залозите се уреждат по наша собствена статистика.