Австралазийски Състезания

Правилата по-долу важат за всички Конни Надбягвания, Състезания с Хрътки и Карети в Австралия, Нова Зеландия, Хонг Конг, Сингапур, Япония и Корея.

TAB Дивиденти
Относно коефициенти на база ТАВ дивиденти - ако дивидент се различава между ТАВ-ове, които оперират в сътрудничество, bet365 ще плати по дивидента на ТАВ на Щата, в който се е провело състезанието. Ако състезанието се е провело в друг Щат, в който няма фондове (например Нов Южен Уелс), дивидента се базира на ТАВ-а, който има най-голям фонд.

Динамик Одс предоставя коефициентите, които образуват Victoria Official Price (VOP), Queensland Official Price (QOP) и New South Wales Official Price (NSWOP). VOP, QOP и NSWOP се посочват като едно цяло с името Официален Щатски Коефицинет (SOP) от bet365.

VOP се отнася за коефициента, посочен от Динамик Одс за Конни Надбягвания във Виктория и важи само за Конни Надбягвания във Виктория. За пазари, използващи VOP при уреждането на залозите, bet365 ще прилага коефициентите от VOP независимо от разлики в други публикации.

QOP се отнася за коефициента, посочен от Динамик Одс за Конни Надбягвания в Куинсланд и важи само за Конни Надбягвания в Куинсланд. За пазари, използващи QOP при уреждането, bet365 ще прилага коефициентите от QOP, независимо от разлики в други източници.

NSWOP се отнася за коефициента, посочен от Динамик Одс за Конни Надбягвания в Нов Южен Уелс и важи само за Конни Надбягвания в Нов Южен Уелс. За пазари, използващи NSWOP при уреждането, bet365 ще прилага коефициентите от NSWOP, независимо от разлики в други източници.

Ако няма SOP (за конни надбягвания в други щатове), bet365 ще приложи Официалния Коефициент, посочен от Динамик Одс, за уреждането на залозите. Този коефициент се прилага независимо от разликите в други публикации.

Трите австралийски TAB-а се отнася за NSW TAB, SuperTAB и UBET.

Домашен TAB се отнася за TAB-а на Щатът, в който се е състояло състезанието. Наприемр: Флемингтон е SuperTAB, Рандуик е NSW TAB, Дуумбен е UBET.

За състезания в Азия, домашния тоте ще бъде считан за SuperTAB. Ако SuperTAB не покрива събитието, следващия най-голям австралийски TAB, който покрива състезанието, ще бъде считан за домашен тоте. Ако австралийски TAB не покрива състезание в Азия, тотализатора на домашната държава ще се счита за домашния тоте.

Равен Резултат
В случай на Равен Резултат, залозите ще бъдат изплатени като се раздели общата сума на печалбата, включвайки и залога, на броят селекции за този Равен Резултат.

В случай на Равен Резултат за залог за Място, печалбата ще се калкулира като се умножи сумата по брой останали места, разделени на броят селекции за този Равен Резултат.

При залози, използващи ТАВ дивиденти в калкулацията, ще важат дивидентите обявени от ТАВ.

Правило за Брой Участници
В съответствие с Правилото за Брой Участници залозите се уреждат според следните условия за Място:

a. 8 или повече участници - ще се плаща дивидент за Място за първо, второ и трето Място

b. 5, 6 или 7 участници - ще се плаща дивидент за Място само за първо и второ Място

c. 4 или по-малко участници - залозите са само За Победа. Залози За Място ще бъдат отменени.

В случай на оттегляне на участник преди старта, което доведе до промяна в Правилото за Брой Участници от 3 места на 2 места, залозите направени на Фиксирани Коефициенти, ще се платят по Правилото за Брой Участници към момента на залога, минус намаление, ако има такова. В случай че броят участници се намали до 4 или по-малко, залозите направени на Фиксирани Коефициенти, независимо от момента на залога, ще се отменят. Залозите направени на Тоте Коефициенти ще се платят според условието за място, обявено след официалното оттегляне, независимо от момента на залога.

В случай на късно оттегляне (след официалното време за оттегляне), броят места, които се изплащат при залози Тоте Коефициенти за Място, ще бъде еквивалентен на броя според ТАВ, който плаща най-много места.

Бъдещи или Антепост

Бъдещи или Антепост залози се приемат на база всички участват или не, включени или не. Ако не е специални споменато друго, залога е губещ ако при Бъдещ или Антепост залог селекцията не участва и не са правени намаления от печелившите Бъдещи или Антепост залози.

Залози за Крайната Група
Залози за Крайната Група включва крайните участници, както са посочени в контролния клуб на състезанието.

Намаления
Може да има Намаления за участници, оттеглени от Крайната Група преди започване на състезанието. Такива намаления ще се прилагат в общата сума за печалба за всички залози, направени преди оттеглянето и преобразуването на новия пазар от bet365.

Таблици за Намаления за оттегляния от Крайна Група.


Коефициент на НеучастващНамаление за Победа %
Над 26.000
26

0

210
200
190
180
170
160
150
140
130
125
116
107
9.57
97
8.58
88
7.59
710
6.510
613
5.514
515
4.815
4.617
4.417
4.218
419
3.921
3.822
3.723
3.623
3.524
3.424
3.325
3.226
3.126
327
2.929
2.830
2.731
2.631
2.532
2.4533
2.434
2.3535
2.336
2.2537
2.238
2.1539
2.140
2.0541
242
1.9543
1.944
1.8545
1.846
1.7548
1.750
1.6552
1.654
1.5556
1.558
1.4560
1.462
1.3564
1.367
1.2867
1.2667
1.2470
1.2270
1.272
1.1872
1.16 и по-малко72

Коефициент на НеучастващНамаление за Място (2) %
Над 26.000
260
210
200
190
180
170
160
150
140
130
128
119
1010
9.510
911
8.511
812
7.513
714
6.514
616
5.517
518
4.819
4.619
4.420
4.221
421
3.922
3.822
3.723
3.623
3.523
3.424
3.324
3.225
3.125
326
2.928
2.828
2.729
2.629
2.530
2.4531
2.431
2.3531
2.332
2.2532
2.232
2.1533
2.133
2.0534
234
1.9534
1.935
1.8535
1.836
1.7536
1.737
1.6537
1.638
1.5538
1.539
1.4539
1.439
1.3540
1.340
1.2840
1.2640
1.2441
1.2241
1.2042
1.1842
1.16 и по-малко42

Коефициент на НеучастващНамаление за Място (3) %
Над 26.000
260
210
200
190
180
170
160
150
140
130
126
117
107
9.58
98
8.59
810
7.510
710
6.511
612
5.513
513
4.814
4.614
4.415
4.215
416
3.916
3.816
3.717
3.617
3.518
3.418
3.318
3.219
3.119
319
2.920
2.820
2.721
2.621
2.522
2.4522
2.422
2.3522
2.323
2.2523
2.223
2.1523
2.123
2.0524
224
1.9524
1.924
1.8525
1.825
1.7525
1.726
1.6526
1.626
1.5526
1.527
1.4527
1.427
1.3528
1.328
1.2828
1.2628
1.2428
1.2228
1.2028
1.1828
1.16 и по-малко28

Няма да се прилагат Намаления за спешни или резерви, освен ако други участници не са били оттеглени и спешния, или резервата са на полето по това време.

Например: в група от 14 участници и поле 12 (номера 1 до 12) и 2 спешни (номера 13 и 14):

a. Ако участват номера 1 до 12, няма да има намаления при оттегляне на номера 13 и 14

b. Ако номер 3 е оттеглен, ще се счита че към този момент номер 13 е включен в полето, като номер 14 е следващия спешен. Ако след това номер 13 е оттеглен, може да има намаление.

c. Ако номера 5 и 8 бъдат оттеглени, ще се счита, че номера 13 и 14 са в полето и последвали оттегляния на някой от тях може да доведе до намаления.

В случай на късно оттегляне и невъзможност за преобразуване на пазара, ще важи намаление за всички залози, направени по Начален Коефициент (НК) или пазари, използващи НК за калкулация на дивидент.

Отложени Състезания
За залози на Крайната Група - ако състезанието е отложено за друг ден, всички залози се връщат. Ако състезанието е забавено, но се състои на посочения ден, залозите важат. В случай на състезанието, което е повторено в същия ден, важат залозите за всички участници, ако не е посочено друго от стюардите на състезанието.

За залози Бъдещи и Антепост и състезанието е отложено за друг ден - всички залози важат.

В случай на отменено състезание всички залози се връщат.

Промяна на Настилка

За залози за Крайния Списък, ако настилката се промени (например от Трева на Пясък или обратно), залозите важат.

Промяна на Хиподрум

За залози за Крайния Списък, ако състезанието се премести на друго място, залозите важат.

Подсигурен Залог

bet365 приема залози за Победа и/или Място на крайното поле за състезания в Австралазия. Залог, изискан или изпратен като Подсигурен Залог (ПЗ), ще бъде разделен на залог за Победа и за Място. Коефициентът за място е фиксиран към момента на залога. За залози Бъдещи/Антепост, условията за Подсигурен Залог важат както са показани за отделното състезание.

Екзотични Залози
За Екзотични Залози, ако всички три TAB предлагат Екзотичен залог и всички три TAB обявят дивидент, bet365 ще плати Middle Tote плюс други намаления от продуктите на bet365.

За Екзотичните Залози - ако всички три TAB предлагат Екзотичен залог, но не всички три TAB обявят дивидент, bet365 ще плати дивидент на база следното:

Ако само два TAB обявят дивидент, bet365 ще плати най-големия обявен дивидент на останалите TAB плюс други намаления от продуктите на bet365.

Ако само един TAB обяви дивидент, bet365 ще плати този дивидент плюс други намаления от продуктите на bet365.

Ако само два от трите TAB предлагат Екзотичен залог и обявят дивидент, bet365 ще плати най-малкия обявен дивидент плюс други намаления от продуктите на bet365. Ако само един от двата TAB, предлагащи Екзотичен залог, обяви дивидент, bet365 ще плати този дивидент плюс други намаления от продуктите на bet365.

Ако само един от трите TAB предлага Екзотичен залог и обяви дивидент, bet365 ще плати този дивидент плюс други намаления от продуктите на bet365.

В случай, че никой TAB не обяви дивидент, при предложен Екзотичен залог, bet365 ще плати дивидент на база крайният размер на фонда за съответния Екзотичен залог за Домашния TAB. Дивидентът се прилага за залог от 1$.

В случай на печеливши билети на bet365, които са над 1$, крайният размер на фонда ще се раздели на сумата на печелившите билети, за да се определи дивидентът, например - ако крайният размер на фонда е 30.000$, а bet365 има печеливши билети за сумата от 10$, дивидентът ще е 3.000$ за залог от 1$. Ако има печеливши билети за по-малко от 1$, дивидентът ще е част от крайния размер на фонда, например - печеливш билет от 0.50$ при краен размер на фонда 30.000$ ще донесе дивидент от 15.000$.

bet365 ще плати според точният печеливш ред, независимо дали TAB плаща по друг ред. Ако TAB обяви дивидент за друг резултат, за да изпълни своите правила, bet365 ще плати дивидент само за точния ред, като дивидентите се изчисляват както е посочено по-горе.

Намаления (Покриване)
Когато са налични залози с Фиксиран Коефициент, bet365 може да предложи Залози с Намаление. Ще бъдат предложени по-малки коефициенти за селекция да спечели, но ще има опция за връщане на залога при класиране на 2-ро, 3-то или 4-то място.

Залозите ще се връщат както следва:

a. Залог с Намаление 2 Места - При победа се плаща намален коефициент. При 2-ро място се връща залога.

b. Залог с Намаление 3 Места - Както по-горе но залога се връща за 2-ро или 3-то място.

c. Залог с Намаление 4 Места - Както по-горе но залога се връща за 2-ро, 3-то или 4-то място.

Залозите на неучастващи ще се върнат и ще има намаления за всички други участници на база коефициента на неучаствалия кон според таблицата за намаления. В случай на неучастващи броят на места за плащане остава същия, с изключение на случаите, в които броят участници е равен или по-малък от брой места за плащане, в които случаи залога се отменя.

Важи Правило за Равен Резултат.

Форкаст с Фиксирани Коефициенти
Ако е достъпен залог с Фиксирани Коефициенти при 3 или повече участници, bet365 може да предложи Форкаст с Фиксирани Коефициенти. Форкаст включва предвиждане на 1-во и 2-ро място в състезанието.

В случай на оттегляне на участник преди старта и коефициент 10.00 или по-малко в Пазара Фиксирани Коефициенти на bet365, Форкаст с Фиксирани Коефициенти, направен преди оттеглянето ще бъде платен според крайния дивидент Екзакта на Домашния TAB, а не по посоченият пълен коефициент. За оттегляне при коефициент над 10.00 важат обявените коефициенти.

В случай на състезание стартирало само с 2 участници, всички залози Форкаст с Фиксирани Коефициенти се отменят.

Ако селекция бъде оттеглена преди старта във Форкаст с Фиксирани Коефициенти за състезания в Австралазия или Азия, комбинациите, включващи тази селекция ще бъдат отменени.

В случай на състезание завършило само с 1 участник, ще се обяви дивидент равен на последния обявен дивидент от Домашния TAB.

Важи Правило за Равен Резултат.

Трайкаст с Фиксирани Коефициенти
Ако е достъпен залог с Фиксирани Коефициенти при 3 или повече участници, bet365 може да предложи Трайкаст с Фиксирани Коефициенти. Трайкаст включва предвиждане на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието.

В случай на оттегляне на участник преди старта и коефициент 10.00 или по-малко в Пазара Фиксирани Коефициенти на bet365, Трайкаст с Фиксирани Коефициенти, направен преди оттеглянето ще бъде платен според крайния дивидент Трифекта на Домашния TAB, а не по посочения пълен коефициент. За оттегляне при коефициент над 10.00 важат обявените коефициенти.

В случай на състезание стартирало само с 2 участници, всички залози Трайкаст с Фиксирани Коефициенти се отменят.

Ако селекция бъде оттеглена преди старта, Трайкаст с Фиксирани Коефициенти за състезания в Австралазия или Азия, комбинациите, включващи тази селекция ще бъдат отменени.

В случай на състезание завършило само с 2 участници, резултата ще бъде определен с дивидент, равен на Екзакта дивидента на Домашния TAB, с условието, че началният Трифекта залог съдържа 2 завършили участника в точния ред, и някой от другите участници е посочен да завърши трети.

В случай на състезание завършило само с 1 участник, ще се обяви дивидент равен на последния обявен дивидент от Домашния TAB.

Важи Правило за Равен Резултат.

Джолис и Рагс
bet365 може да предлага пазар Джолис и Рагс за определени състезания.

За дадено състезание се предлага коефициент за някой от посочените коне да спечели (обикновено фаворитите, познато като Джолис) и коефициент за всеки различен от посочените коне да спечели (известно като Рагс).

Ако кон е обявен за Неучастващ и коефициента му към момента на отказване е 12.00 или по-малко, всички залози на пазар Джолис и Рагс преди да се формира нов пазар се отменят. Ако кон е обявен за Неучастващ и коефициента му към момента на отказването е 13.00 или повече, всички залози на пазар Джолис и Рагс важат без корекции.

Залозите се уреждат по официалния резултат.

Важи Правило за Равен Резултат.

Специални за Жокей/Кочияш/Клетка

За определени състезания bet365 може да предлага:

a. Специални за Жокей за състезания с Чистокръвни коне

b. Специални за Кочияш за състезания с Карета

c. Специални за Клетка за състезания с Хрътки

Предвидете коя селекция (Жокей, Кочияш, Клетка) ще постигне най-голям брой точки в посочено състезание или поредица състезания, на база следните критерии:

Победител = 3 точки

2-ри = 2 точки

3-ти = 1 точка

В случай на Равен Резултат, броят на точките ще бъде разделен между селекциите този Равен Резултат.

Залозите се приемат на база независимо дали участва или не.

В случай, че цялото състезание не се проведе напълно, залозите се отменят.

Един срещу Друг (включително На Живо) и Трибой
Всички селекции трябва официално да са обявени за участващи или залозите се отменят.

Селекцията, която е на най-предно място, е обявена за победител. Залозите се уреждат според резултат Точна Тежест или Всичко Точно, предоставен от официалния регулаторен орган.

Важи Правило за Равен Резултат.

Ако и двете или всички селекции не завършат, всички залози се отменят.

Промоцията Обещание при Протест не важи.

Ако Конното Състезание е регулирано от Racing Victoria Limited (RVL), всички залози се отменят, ако всички номинирани участници завършат некласирани, което съгласно определението на RVL за 'класиране' означава "всички участници, които са получили парична награда, плюс още една позиция'. Например, ако в дадено състезание се присъжда парична награда за класиралите се от 1-во до 10-то място, един от номинираните участници трябва да финишира сред първите 11, за да е валиден залогът.

Ако Конното Състезание се регулира от Racing NSW, един от двата (или трите) коня трябва да завърши в първите пет официални места, като в противен случай залозите се отменят.

Печеливша Разлика / Печелившо Време

bet365 може да предлага пазар, в който да изберете Печелившата Разлика или Печелившото Време в едно състезание.

Залозите се уреждат според резултата, предоставен от официалния регулаторен орган.

За залог Печеливша Разлика ако има само един участник завършил състезанието, всички залози се отменят.

Залог Без
bet365 може да предлага пазар без определен участник (обикновено големия фаворит).

Този пазар се счита за отделно състезание с отделни участници.

Залозите се уреждат според резултата, предоставен от официалния регулаторен орган, с изключение на номинираният участник, без значение къде е завършил.

Важи Правило за Равен Резултат.

Обещание при Протест
В случай че участник бъде отстранен след протест (но не е дисквалифициран), bet365 ще плати по началния резултат и по официалния резултат.

Обещание при Протест на bet365 важи за залози Победа и Място - единични и множествени, залози На Живо, форкаст, Трайкаст, Триефкта, Куинела, Екзакта и Първите 4. Не важи за Тоте на база Двойни, Тройни и Куадрела.

Тази оферта важи само за официални протести, но не за дисквалификации (включително неточно претегляне).

За пазарите Победа и Място производни на Тоте, дивидента ще бъде изчислен, използвайки крайния дивидент, показан на сайта на всеки TAB.

Флекси/Процент
При залог чрез Флекси/Процент може да се въведе Максимално Изразходвани при правене на залога.

Сумата на залога ще бъде определена от Максимално Изразходвани, разделено на брой комбинации.

Неучастващи или Оттегляне преди старта за Фонд Специални за Австралия
Заместващи участници за Двоен за Деня, Екстра Двоен, Троен, Куадрела и Избери 6 - Ако селекцията е обявена за неучастваща или оттеглена преди старта, всички залози за оттегленият преди старта участник ще бъдат прехвърлени за смяната, обявена от TAB. За Смяната ще бъде декларирано следното:

Както е декларирано от Домашния TAB, независимо от използваната комбинация от TAB-ове за изчисление на дивидента.

Ако Домашния TAB не предлага Специален пазар, смяната ще бъде декларирана, както е обявена от TAB, който има най-големия фонд този вид залог.

Ако участник бъде оттеглен преди старта, всички комбинации включващи този участник ще бъдат отменени за следните пазари: Куинела, Екзакта, Трифекта, Първите 4 и Някои 2.

Уреждане на Залозите

Статистиката, предоставена от официалния източник на резултатите или официалния уебсайт на съответното състезание или среща се използва за уреждане на залозите. Ако няма официален източник на резултатите или официален уебсайт, или има доказателство, че официалният източник на резултатите или официалният уебсайт е сгрешил, ще използваме независими доказателства за подкрепа на уреждането на залозите.

При липса на независимо доказателство или при наличие на големи противоречия в доказателствата, залозите се уреждат по наша собствена статистика.