IBAS

IBAS (Independent Betting Adjudication Service) е авторитетна, напълно независима трета страна, предлагаща арбитражни решения за клиенти, които имат неразрешени диспути с даден оператор. IBAS не таксува клиенти за услугата.

Преди да разрешаване на даден диспут, IBAS изисква клиентът да е преминал през всички вътрешни процедури за оплаквания на съответния оператор. Можете да видите нашата Процедура за Оплаквания тук.

Как работи IBAS?

Споровете се отнасят към IBAS чрез стандартен формуляр, на който се посочват всички детайли по спора. Можете да намерите английския формуляр на сайта на IBAS. Или, можете да изискате фомруляра , като се обадите на следния номер: +44 (0) 207 347 5883 (само на английски език), достъпен 24 часа на ден.

Моля, обърнете внимание, че IBAS не решава спорове лично или по телефона при никакви обстоятелства.

Задължителни ли са правилата на IBAS?

Като регистриран оператор в IBAS, bet365 декларира намерение да спазва решенията на IBAS. Регистриран оператор, който не изпълни това намерение, може да бъде премахнат от регистъра.

Платформа за Онлайн Решаване на Спорове (ОРС)

Или може да отнесете въпроса за разрешаване чрез Платформата ОРС.